Innowacje marketingowe społeczeństwo informacyjne grzegorz szymanski

50 %
50 %
Information about Innowacje marketingowe społeczeństwo informacyjne grzegorz szymanski
Marketing

Published on March 15, 2014

Author: gszymans

Source: slideshare.net

Description

Według autora klasyfikacja innowacji wg OSLO manual najbardziej odzwierciedla współczesny stan gospodarki i społeczeństwa informacyjnego. Wyróżnione elementy są w stosunku do siebie rozłączne oraz wyczerpujące, co stanowi istotny czynnik prawidłowo dokonanej klasyfikacji. Każda z klasyfikowanych innowacji może być przypisana wyłącznie do jednej z proponowanych klas oraz nie istnieją innowacje, których nie będzie można zaklasyfikować do jednej z czterech grup. Segmentacja spełnia także aspekt użyteczności, gdyż identyczna systematyka będzie stosowana w dofinansowaniu przedsiębiorstw z funduszy europejskich projektów o charakterze innowacyjnym w latach 2014-2020, w których główny nacisk będzie kładziony na innowacje produktowe

Grzegorz Szymański Innowacje marketingowe Grzegorz Szymański innowacje marketingowe

Ewolucja społeczeństwa informacyjnego do mądrego Grzegorz Szymański innowacje marketingowe Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo sieciowe Społeczeństwo chmury Społeczeństwo wiedzy Uczące się społeczeństwo Mądre społeczeństwo źródło: G. Szymański, innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 16

innowacje marketingowe • innowacje marketingowe (marketing innovations) – zastosowanie nowych lub wprowadzenie zmian w istniejących strategiach marketingowych, zwłaszcza w zakresie zmian w projektowaniu produktu i opakowania, pozycjonowania i promocji produktu, czy strategii cenowej dokonywanych w oparciu o metody, które wcześniej były stosowane przez firmę, stosowania rutynowych instrumentów marketingowych w celu zdobycia nowych rynków Grzegorz Szymański innowacje marketingowe

• Innowacje marketingowe są bardzo szerokim i interdyscyplinarnym pojęciem, najistotniejszym obszarem determinującym ich skuteczność jest ogólnie scharakteryzowane zarządzanie. Jednak niemniej ważnymi dyscyplinami jest marketing oraz informatyka, także dużą rolę odgrywa technologia komunikacyjno informacyjna oraz dynamiczny rozwój elektroniki. Wśród podstawowych obszarów, których implikacje kreują innowacje marketingowe, wyróżniono siedem istotnych domen Grzegorz Szymański innowacje marketingowe

Schemat struktury obszarów oddziaływania na innowacje marketingowe Grzegorz Szymański innowacje marketingowe innowacje marketingowe strategia cena produkt technologia promocja opakowanie dystrybucja źródło: G. Szymański, innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 104

Model procesu innowacji marketingowych • Skupiając się na innowacjach marketingowych zaprojektowano model procesu innowacyjnego Wśród podstawowych metod ich pozyskiwania można wyróżnić wyszukiwanie oraz kreowanie. Pierwsza metoda stosowana przy monitorowaniu kampanii reklamowych konkurentów, poszukiwaniu opinii i sugestii klientów oraz używana podczas identyfikacji możliwości oferowanych przez zewnętrzne firmy e-biznesu. Grzegorz Szymański innowacje marketingowe

Model procesu innowacji marketingowych Grzegorz Szymański innowacje marketingowe klienci pracownicy konkurencja analiza efektywności analiza przydatności wyszukiwanie innowacji kreowanie innowacji analiza skuteczności adaptacja i wdrożenie źródła innowacji metoda pozyskiwania analizy wartości odbiorca dyfuzja innowacji inne firmy e- biznesu źródło: G. Szymański, innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 104

Zarządzanie innowacjami marketingowymi • Zarządzanie innowacjami marketingowymi uwarunkowane jest definicyjnym obszarem innowacji marketingowych. Jednak powolne odchodzenie od klasycznego paradygmatu marketingu MIX implikuje współczesne zachowanie menedżerów w kierunku większej kreatywności oraz szczegółowej analizie zachowań konsumentów. Turbulentnie zmieniające się otoczenia oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego powodują konieczność wprowadzania permanentnych zmian w obszary zarządzania innowacjami marketingowymi poprzez identyfikację istotnych czynników zwiększających efektywność działań. Grzegorz Szymański innowacje marketingowe

Schemat powiązania obszarów zarządzania innowacjami marketingowymi w sektorze e- commerce z etapami procesu podejmowania decyzji zakupowych Grzegorz Szymański innowacje marketingowe 1. rozpoznawanie potrzeb promocja 2. poszukiwanie informacji promocja produkt 3. weryfikacja ofert technologia promocja dystrybucja cena 4. decyzja zakupu pracownicy płatności technologia 6. zachowanie pozakupowe pracownicy

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...

Related pages

Innowacje marketingowe społeczeństwo informacyjne ...

... informacyjne grzegorz szymanski. ... Innowacje marketingowe Grzegorz ... innowacje marketingowe Społeczeństwo informacyjne ...
Read more

GRZEGORZ SZYMAŃSKI - Strona główna :: OiZ

2.5. Innowacje marketingowe na tle ogólnej klasyfikacji ... Termin „społeczeństwo informacyjne” jest pojęciem interdyscyplinarnym,
Read more

Grzegorz Szymanski innowacje marketingowe w sektorze e ...

... Grzegorz Szymanski innowacje marketingowe w sektorze e-commerce. 5.38 MB. ... Termin „społeczeństwo informacyjne” jest pojęciem interdyscyplinarnym,
Read more

Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce (PDF Download ...

Grzegorz Szymanski Publisher ... GRZEGORZ SZYMAŃSKI INNOWACJE MARKETINGOWE ... Termin „społeczeństwo informacyjne” jest pojęciem interdyscyplinarnym,
Read more

Kevin szymanski resume - Business

Innowacje marketingowe społeczeństwo informacyjne grzegorz szymanski Według autora klasyfikacja innowacji wg OSLO manual najbardziej odzwierciedla ...
Read more

Projektowanie i wdrażanie - Strona główna :: OiZ

... Grzegorz Szymański, innowacje marketingowe w ... http://kim.hostklub.pl/szymanski/index.php ... Niestety polskie społeczeństwo nie przekonało ...
Read more

Wydział Organizacji i Zarządzania

Grzegorz Szymański. Grzegorz Szymański Adiunkt Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka. Read More. ... innowacje marketingowe. Nowości.
Read more