Innovation Manager

50 %
50 %
Information about Innovation Manager
Business-Finance

Published on October 15, 2008

Author: aSGuest1000

Source: authorstream.com

Bakgrund : Bakgrund Slide 2: A fully developed sustainable strategy for intermodal transport solutions in the Mid-Nordic Corridor. BSR INTERREG III B co-operation area :  BSR INTERREG III B co-operation area Partners Finland : Partners Finland Nat. € EU € Partners Norway : Partners Norway Nat. € EU € Partners Sweden : Partners Sweden Nat. € EU € Finansiering € : Finansiering € EU-medel (ERDF) 1 531 213 Medfinansiering Finland & Sverige 619 905 Nationell fond Norge 163 878 Regional medfinansiering Norge 163 878 Totalt 2 478 874 Syfte : Syfte Utveckla och marknadsföra en öst-västlig godstransportled genom Mittnorden med anknytningar till Ryssland och Storbritannien/europeiska kontinenten Verksamhetsområden – Work packages : Verksamhetsområden – Work packages 1) Strategi för en hållbar godstransportled genom MittNorden 2) Identifiera brister i godsledens transportinfrastruktur 3) Skapa affärsnätverk över nationsgränserna 4) Påverka transportinfrastrukturplaneringen WP1 - Strategi för en hållbar godstransportled genom MittNorden : WP1 - Strategi för en hållbar godstransportled genom MittNorden Näringsgeografiska studier och analyser Beskrivning av en utbyggd godsled Investeringsbehov Finansiell plan Implementeringsstrategi WP2 – Identifiera brister i transportinfrastrukturen : WP2 – Identifiera brister i transportinfrastrukturen Kartläggning av infrastrukturens status Potentiella godsflöden Flaskhalsar och felande länkar Godshanteringsresurser Kostnads- och emissionsberäkningar WP3 – Skapa affärsnätverk över nationsgränserna : WP3 – Skapa affärsnätverk över nationsgränserna Etablera affärsförbindelser Kontakter med godsägare och transportoperatörer Kontakter med forskningsinstitutioner Fraktmönster och logistik kartlägges Internetportal WP4 – Påverka transportinfrastrukturplaneringen : WP4 – Påverka transportinfrastrukturplaneringen Kunskap om planeringssystemen Strategi för implementeringsarbetet Fortlöpande genomgångar och rapporter Myndigheter och instanser EU-program och institutioner TEN-klassificering Förväntat utfall i tio punkter : Förväntat utfall i tio punkter Övergripande strategi Gränshinder undanröjs Miljövinster Bättre transportservice Nya företag/sysselsättning Ökad handel Kunskaps- /erfarenhetsutbyte Internetportal Transportlänkar till tillväxtområden Höjd TEN-status Användning av medel : Användning av medel Organisation Styrgrupp : Organisation Styrgrupp Ordförande:Rolf Johannesson, VD SCA Transforest AB, Ordförande Handelskammaren Mitt-Sverige Vice ordförande:Bengt Ove Högström, Ordförande ALMI, Västernorrland Bengt Jansson, VD Österbottens Handelskammare FinlandOlav Jern, Landskapsdirektör Österbottens förbund, FinlandJussi Juselius, Senior adviser M-Real, FinlandSirkka-Heelena Nyman, Chef Bottniska vikens sjöfartsdistrikt, Sjöfartsverket, FinlandAulis Ranta-Muotio, Riksdagsman, S:a Österbottens förbund, Finland Beate Marie Dahl Eide, Fylkesordförande Sör Tröndelag, NorgeInge Fornes, Fylkesordförande Nord Tröndelag, NorgeJon L Gjemble, Logistikchef Norske skog, NorgeAnne Skolmli, Regiondirektör, Region Nord, Jernbaneverket, NorgeAnders Tangre, VD Lysline AS, Norge Håkan Wennerström, Vägdirektör Region Mitt, SverigeBertil Magnusson, VD Norrlandskranar, Ordförande Sundfrakt, SverigeJens Nilsson, Kommunalråd Östersunds kommun, Ordförande NECLA, SverigeUno Svaleryd, Länsråd Länsstyrelsen, Jämtlands län, Sverige Organisation :  Organisation Arbetsgrupp WP1 : Arbetsgrupp WP1 WP 1 Strategi för en hållbar godstransportled i MittNorden WP ledare: Rafael Frans, Finland Arbetsgrupp:Juha Häkkinen Österbottens handelskammare Fi Seppo Rinta-Hoiska Södra Österbottens förbund Fi RegionAstrid Björgen Sund Trondheim Havn No SjöfartHenning Mickland Sör Tröndelag No RegionGunilla Mellgren Ånge Kommun Se RegionNina Loberg Länsstyrelsen Västernorrland Se Region Arbetsgrupp WP2 : Arbetsgrupp WP2 Arbetsgrupp WP3 : Arbetsgrupp WP3 Arbetsgrupp WP4 : Arbetsgrupp WP4 Slide 22: A fully developed sustainable strategy for intermodal transport solutions in the Mid-Nordic Corridor.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Innovation Manager - Stellenangebote - JobisJob DE

Aktuelle Jobs im Bereich Innovation Manager. JobisJob hat die Stellenangebote der besten Jobbörsen zusammengefasst. jobisjob.de
Read more

Innovation Manager

Services for innovation funding. There are lot of good business and R&D ideas, without proper funding. Especially small and medium size companies may not ...
Read more

Innovation management - Wikipedia, the free encyclopedia

Innovation managers must therefore decrease development time, without sacrificing quality or meeting the needs of the market. [4 Definition. In a ...
Read more

Innovation Manager Jobs | LinkedIn

Apply to 87,479 Innovation Manager jobs on LinkedIn. Sign-up today, leverage your professional network, and get hired. New Innovation Manager jobs added daily.
Read more

Innovationsmanager: Der Manager für Neues | ZEIT ONLINE

Eine Idee für eine innovative Errungenschaft entwickelt zu haben, ist gut und schön, es nützt aber die genialste Innovation nichts, wenn die Vermarktung ...
Read more

ECQA.org

Contact Points for Innovation Manager Education / Job Role Committee Members. ATEI of Thessaloniki, Greece Siakas Kerstin, siaka(at)it.teithe.org
Read more

INNOVATIONSMANAGMENT

Warum Innovation? In Zeiten der Globalisierung sehen sich Unternehmen mit vielfältigen technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen ...
Read more

Innovationsmanagement – Wikipedia

Innovationsmanagement [-ˌmænɪdʒmənt] ist die systematische Planung, Steuerung und Kontrolle von Innovationen in Organisationen. Im Unterschied zu ...
Read more

Stellenangebote, Innovation Manager Jobs in der Schweiz ...

Alle Stellenangebote für Innovation Manager Jobs in der Schweiz. Finden sie Arbeit und Jobs mit Careerjet.ch, die Job-Suchmaschine.
Read more

Andreas Frühwirth - Innovation Manager - B&R Industrie ...

XING ist Deutschlands größtes berufliches Netzwerk: Mit XING finden Sie Ihren Traumjob, knüpfen wertvolle Kontakte, tauschen Wissen aus – und haben ...
Read more