Innovasjonssamarbeid offentlig-privat innenfor EU forskningsprosjekter

100 %
0 %
Information about Innovasjonssamarbeid offentlig-privat innenfor EU forskningsprosjekter
Business & Mgmt

Published on March 7, 2014

Author: BabakFarshchian

Source: slideshare.net

Description

Dette er innlegget mitt ved seminar 4. mars i Osloregionens Europakontor i Kommunenes hus i Oslo.

Mars 2014 Erfaringer fra EU-finansiert forskningssamarbeid Teknologi for et bedre samfunn

Om meg • Babak.Farshchian@sintef.no • Seniorforsker og forskningsleder • SINTEF IKT • Gruppe for "Social Inclusion Technologies" • www.sintef.no/sit Teknologi for et bedre samfunn

Budskap: EU Prosjekter Byr på Muligheter og Utfordringer for Kommuner Teknologi for et bedre samfunn

Agenda: Fortid: Hva har vi fått til sammen? Nåtid: Hvordan har vi det nå? Fremtid: Hva gjør vi nå? Teknologi for et bedre samfunn

Fortid • • • • • • Nexes: Modeller for samhandlings mellom sykehus og kommune Co-Living: Sosial inkludering av aktive eldre i risikosone Sociable: kognitiv og sosial trening ReAAL: Storskala pilotering av åpne tjenesteplattformer OPTET: Tillitt til velferdsteknologi FARSEEING: Fall teknologi Teknologi for et bedre samfunn

Fortid: Co-Living Video Teknologi for et bedre samfunn 6

Fortid: OPTET Teknologi for et bedre samfunn 7

Fortid: Nexes Define clinical pathways (workflows) for chronic patients Demonstrate and evaluate the role of ICT in clinical pathways for chronic patients Evaluate pathways and ICT through Randomized Clinical Trials Teknologi for et bedre samfunn 8

Fortid: Analyse The good • Bruker-sentrert forskning. • Tydelige leveranser med tydelig relevans. • Aktiv eierskap og tidlig deltakelse. • Forankring ikke bare i topp men hele veien ned. The bad • Dårlig prosjektledelse. • Altfor fremtidsrettet. • Store forskjeller blant landene (regelverk). • Reaktiv eierskap og deltakelse Teknologi for et bedre samfunn 9

Nåtid • "Spennende og interessant (for oss som jobber med direkte brukerkontakt)å delta sammen med en innovativ forskningsorgan." • "Som 'ferske' EU prosjektdeltagere, ser vi at avklaring av roller og det å kunne fått hjelp til å tyde våre arbeidsoppgaver, ville bidratt til en mer målrettet innsats og mindre arbeidsmengde (og mindre frustrasjon)for oss i starten." • "Tekniske problemer - serveren krasjet og vi stod med brukeropplæring osv. Mange ganger kunne vi ikke fullføre undervisningen fordi det tekniske ikke fungerte." Teknologi for et bedre samfunn

Fremtid: Muligheter • EU prosjekter tar deg ut av komfortsonen • Skaper internasjonalt nettverk, både kommuner og bedrifter • Huskes ofte som noe "stort" når de er vellykkede. • Flere norske partnere som har fått erfaring. • Horisont 2020 byr på mer innovasjon. • Men husk å avklare IPR! Teknologi for et bedre samfunn

Fremtid: Utfordringer • Delta tidlig og aktivt i søknadsfasen • Avklar roller tidlig • Vær realistisk i forhold til hva du kan levere, • Men vær også litt ambisiøs! • Forskjellige prosjekttyper med vidt forskjellige krav til resultat • Forskjellige nivåer av involvering • Ta med deg en norsk forskningspartner! Teknologi for et bedre samfunn

Et typisk EU prosjekt. TAKK FOR MEG. Teknologi for et bedre samfunn

Input • • • • • • • Internasjonal standardisering Effektmåling tilpasset velferdsteknologi. Må slutte å se på brukere som isolerte pasienter med diagnoser og se helheten i hverdagen. Frivillighet og utfordringene knyttet til å aktivisere dem. Innovasjon i anskaffelsesprosesser. Tilgang til internasjonale forskningsresultater (evidence). Praksisnære forskningsmetoder. Teknologi for et bedre samfunn

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Digin.no - E-helse: Hvordan offentlig-privat ...

... innenfor budsjett, ... men nå er det et av de heteste temaene både i EU og i USA. ... Hvordan offentlig-privat innovasjonssamarbeid gir personlige ...
Read more

Meld. St. 6 (2015–2016) - regjeringen.no

NordMin har gitt støtte til ulike forskningsprosjekter, ... som pågår innenfor EU og ulike ... henholdsvis forsknings- og innovasjonssamarbeid, ...
Read more

Hetland, P. (2012) Innovasjonsforskningens akilleshæl ...

... for mer åpenhet innenfor store ... til programmer og forskningsprosjekter som faller ... gjennom Offentlig Privat Samarbeid ...
Read more

Aktuelt - NSCC

Tre store IKT-prosjekter innenfor helse får ... og forskningsprosjekter. ... om hvordan offentlig-privat innovasjonssamarbeid gir ...
Read more

Meld. St. 18 (2012–2013) - regjeringen.no

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.
Read more

Forslag - stortinget.no

EU/EØS-informasjon. EU/EØS-nytt ...
Read more

Forslag fra mindretall - stortinget.no

Innst. 84 S (2012–2013) ... For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å ...
Read more