Innføring av A-ordningen

50 %
50 %
Information about Innføring av A-ordningen
Government & Nonprofit

Published on September 16, 2014

Author: Skatteetaten

Source: slideshare.net

Description

Innføring av A-ordningen
Hvordan jobber et av Norges største IT-prosjekter med endringer som påvirker alle 220 000 arbeidsgivere i hele Norge, og som omtales som en revolusjon i offentlig sektor?
Av Karine Rikheim, Skatteetaten og EDAG-prosjektet (Elektronisk dialog med arbeidsgivere)

EDAG-prosjektet Delprosjektleder innføring Karine Rikheim Innføring av a-ordningen INNFØRING

2 - prosjektet A-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen Etatenes Fellesforvaltning

Digital, samordnet innrapportering av inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekksopplysninger fra opplysningspliktige (primært arbeidsgivere) til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten.

Fordeler for virksomheter Status Samkjørte prosesser Felles kode- og regelverk Digital rapportering Riktigere grunnlag, færre henvendelser

Fordeler for samfunnet

7 2012 2013 2014 2015 A-opplysnings- loven vedtatt Utvikling og test Prøvedrift A-ordningen iverksettes

Så hvordan innfører vi? Innføring

Innføring Prøvedrift og prøve-innsending Måling og endrings-analyse Kommuni-kasjon Endrings-nettverk Kompetanse og veiledning Tiltak som må til for å få ordningen til å virke hos eksterne parter Innførings-aktiviteter i EDAG: Involvering og forankring Interessent-analyse og oppfølging

«Assumption is the mother of all f*** ups!» FreeDigitalPhotos

Endringskurven viser hvilke stadier de fleste mennesker gjennomgår under endring Introdusert til endring Forstyrrelse Utforsking og aksept Tilpasset arbeidsmåte Tid Effekt Positiv Negativ 1 2 3 4

Målgruppene våre (de store talls lov) Pensjonsselskaper Regnskapsførere Utenlandsforetak Lønnspersonale Store og komplekse Små og enkle

Endringsnettverk Målgrupper Involvering og effektivt arbeid gjennom endringsnettverk

1 2 3 4 Kjennskap Plan Startet implementeringsaktiviteter Ta i bruk Tid 5.2.2015 Komplekse •Kommuner •Store virksomheter •Pensjonsselskaper •Utenlandske virksomheter Ikke komplekse •Små og mellomstore virksomheter med enkle forhold 1 4 3 Kjennskap Ta i bruk 1.4.2014 1.7.2014 1.9.2014 Startet implementeringsaktiviteter 1.1.2015 1.9.2014

Styrt budskap i faser Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Skape interesse og bevisstgjøre «forhold deg rolig» Besvare: Hva er a-ordningen? Når kommer det? Skape forståelse og handling «gjør deg klar» Besvare: Hva og når må jeg gjøre hva av forberedelser? Påminnelse og utdypende informasjon og støtte «vær klar» Besvare: Hvordan tilpasser jeg meg? Hjelp og støtte Holde oppdatert «rapporter!» Besvare: Spørsmål knyttet til innrapportering (EFF)

Vi undersøker •Vi gjennomfører spørreundersøkelser, målinger av nettrafikk, brukerpanel mm. Segmentvise stikkprøver, hele segmenter og utvalg fra hele populasjonen •Vi ”timer” undersøkelsene til når vi ønsker at en interessentgruppe skal være på bestemte nivå i endringsprosessen, eller i forhold til prosjektets beslutningspunkter

Tiltak / aktivitet Måling Tilpasning Og hvorfor undersøker vi?

0-5 ansatte (papirbrukere) 0-8 ansatte 9-29 ansatte 30-999 ansatte 1000+ ansatte Kommuner Juni Januar August September Utland Tidsplan for brev-/epost- og SMS utsending

Prøvedriftsdeltagere 0-8 ansatte 9-29 ansatte 30-999 ansatte 1000+ ansatte LPS leverandør April Januar Juli September Utland Livsselskap Pensjonsselskap Alle Spørreundersøkelse via e-post Desember Telefonundersøkelse

•e-post •brev •SMS Massedistribusjon til 220 000

Måling av alle med e-post

Hva annet driver vi med, utover brevutsendelser og måling? FreeDigitalPhotos FreeDigitalPhotos FreeDigitalPhotos

“Measure what is measurable, and make measurable what is not so.” Galileo Galilei (1564-1642), italiensk filosof, fysiker og astronom

Add a comment

Related presentations

Related pages

Innføring av A-ordningen, SlideSearchEngine.com

Innføring av A-ordningen Hvordan jobber et av Norges største IT-prosjekter med endringer som påvirker alle 220 000 arbeidsgivere i hele Norge, og som ...
Read more

Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - A-ordningen

Innføring av a-ordningen endrer ikke fristene for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.
Read more

A-ordningen - EVRY

Innføring av a-ordningen vil kreve gode forberedelser og betydelig innsats både fra EVRY, og hos våre kunder. Vi anbefaler derfor alle våre kunder å ...
Read more

A-ordningen innføres fra 1. januar – på tide med en status ...

A-ordningen innføres fra 1. januar ... Ved innføring av ny ordning aktualiseres problemstillingen blant annet fordi fristen fremskyves.
Read more

Innføring av A-ordningen fra 1. januar 2015 - kurs.kpmg.no

Bank, finans og forsikring. KPMG har lang erfaring med bank-, finans- og forsikringsbransjen, og tilbyr et helt spekter av tjenester innen næringen.
Read more

Innføring av A-ordningen fra 1. januar 2015 - kurs.kpmg.no

Fra 1. januar 2015 endres og samordnes innrapporteringen av ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Én elektronisk ...
Read more

De digitale suksesshistoriene 2015 - Difi.no

5 EDAG-prosjektet og innføring av A-ordningen A-ordningen ble innført 1.1.15. Skattedirektoratet (SKD) er ansvarlig for hovedprosjektet. Arbeids- og ...
Read more

Forskrift til a-opplysningsloven § 12a om tilpasset ...

Forskrift om tilpasset innføring av a-ordningen § 1. Tilpasset innføring innebærer at det i en overgangsfase gis utsettelse med innleveringsfristen for ...
Read more

Lina Lauvsnes | LinkedIn

View Lina Lauvsnes’ professional profile on LinkedIn. ... Innføring av A-ordningen, EDAG-prosjektet, endrings- og innføringsmetodikk, ...
Read more