INKA - Vaasa, Joensuu, Jyväskylä, Linda Fröberg-Niemi

0 %
100 %
Information about INKA - Vaasa, Joensuu, Jyväskylä, Linda Fröberg-Niemi

Published on February 19, 2014

Author: TurkuSciencePark

Source: slideshare.net

Description

Turkulaisten toimijoiden rahoituksenhankinnan kehittäminen -seminaari, 13.2.2014

INKA – Turussa INKA – Vaasassa, Joensuussa ja Jyväskylässä Linda Fröberg-Niemi

Kestävät Energiaratkaisut Biotalous Kyberturvallisuus Vaasa • Pori • Lappeenranta Joensuu • Jyväskylä • Seinäjoki Jyväskylä Muita kaupunkiseutuja ei valittu kumppaniksi • Vaasan, Joensuun ja Jyväskylän INKA teemoihin voivat toimijat muiltakin kaupunkiseuduilta osallistua hanke –tasolla. • INKA –ohjelmaan halutaan houkutella kansallisesti parhaat osaajat mukaan. • Win-win tilanteita

INKA – Vaasassa

The EnergyVaasa Innovation Center (INKA) coordinates the national energy technology development in Finland during the period 2014 – 2020.

Kestävät energiaratkaisut –innovaatiokeskittymä keskittyy: • kestävän ja uusiutuvan energian ja sitä tukevan säätövoiman, • älykkäiden sähköverkkojen ja • energiatehokkuuden teemoihin. Tavoitteena on luoda Euroopan johtava energiateknologian innovaatiokeskittymä Suomeen vuoteen 2030 mennessä. • • • Teknologiajohtajuus edellyttää teollisuuden tutkimusvolyymin kasvattamista joustavilla usean osapuolen yhteisillä tutkimusalustoilla. Lisäksi pitää kehittää uusia innovatiivisia tuotteita, palveluita ja toimintatapoja. Erityisesti julkisten toimijoiden sitouttaminen innovaatioiden pilotointiin nousee keskeiseen rooliin. 5 INKA-Kestävät Energiaratkaisut

EnergyVaasasta EnergyFinlandiksi! EnergyVaasa Pohjoismaiden merkittävin Energiateknologian keskittymä Vaasa Lappeenrannassa on Suomen johtava energiateknologian tutkimusyksikkö LUT Energy, jossa työskentelee 250 tutkijaa Porin seudulle on sijoittunut Suomen monipuolisin ja järein energiantuotanto- ja siirtokapasiteetti Lappeenranta Pori 6 INKA-Kestävät Energiaratkaisut

7 INKA-Kestävät Energiaratkaisut

Photo: Mervento Waste to Energy - Sludge to Methane LNG © Erkki Antila, University of Vaasa PV Energy Efficiency

Yhteyshenkilö: Merinova, Anna-Kaisa Valkama, 040-7772785 anna-kaisa.valkama@merinova.fi 9 INKA-Kestävät Energiaratkaisut

INKA – Joensuussa

Joensuu – Jyväskylä - Seinäjoki ”Vihreän kasvu keskus” Metsä ja Pelto biotalous Biomassan tehokas hankinta ja logistiikka Korkean jalostusasteen biojalosteet Älykäs ja Ekotehokas asuminen ja rakentamien Ruokajärjestelmät

Demonstraatioalusta(t) Joensuussa Biojalostuslaitos • • Fortumin Joensuun voimalaitoksen yhteydessä oleva Suomen ensimmäinen bisneslähtöinen biojalostuslaitos. Tuotantoyksikkö mahdollistaa pyrolyysiöljyn täysmittakaavaisen tuotannon ja jatkojalostuksen. Itä-Suomen yliopiston monitieteinen Wood Material Science -tutkimus pohjautuu puu- ja biomassakemiaan sekä puupohjaisiin biomateriaaleihin linkittyen tiiviisti näiden jatkojalosteiden kehittämiseen. Pyrolyysiöljy • Korkeassa lämpötilassa, hapettomassa olosuhteessa tapahtuva kemiallinen hajomisreaktio. • On puusta tuotettua bioöljyä • Voi korvata fossiilista polttoöljyä • Tiiviissä muodossa olevaa bioenergiaa • Raaka-aineeksi liikenteen polttoaineiden ja kemikaalien jalostamiseen • Raaka-aineena paikallista puuperäistä biomassaa kuten hakkuutähteitä ja ensiharvennuspuita

Yhteyshenkilö: Joensuun tiedepuisto, Aki Gröhn, 050 403 7540 aki.grohn@carelian.fi

INKA – Jyväskylässä

Jyväskylä – Cyber Security City Jyväskylällä vetovastuu kyberturvallisuus teemasta. Teemaan ei valittu muita kaupunkiseutuja kumppaniksi. Mikä on Kyberturvalllisuus? • Kyberturvallisuus on tietoturvallisuuden erityislaji, jota sähköistetty ja verkottunut yhteiskunta tarvitsee yhä enemmän • Digitaalisen maailman toimivuudesta ovat riippuvaisia esimerkiksi rahaliikenne, sähkö, tietojärjestelmät ja lennonjohto

Jyväskylä – Cyber Security City Suomen Kyberturvallisuusstrategia 2013 Sisältö: Kyberturvallisuuden kehittämisessä panostetaan voimakkaasti kybertoimintaympäristön tutkimukseen, koulutukseen, työllistymiseen ja tuotekehitykseen, jotta Suomi voisi kehittyä yhdeksi kyberturvallisuuden johtavista maista. Kyberturvallisuus INKAssa pyritään vastamaan strategian asettamiin haasteisiin.

Yhteyshenkilö: Jyväskylän kaupunki, kehittämispäällikkö Laura Ahonen puhelin: (014) 266 1566 laura.ahonen@jkl.fi

Kiitos! Yhteistyöllä Suomi innovaatiotoiminnan kärkimaaksi!

Add a comment