INKA - Tulevaisuuden terveys, Tero Piispanen

50 %
50 %
Information about INKA - Tulevaisuuden terveys, Tero Piispanen
Health & Medicine

Published on February 19, 2014

Author: TurkuSciencePark

Source: slideshare.net

Description

Turkulaisten toimijoiden rahoituksenhankinnan kehittäminen -seminaari, 13.2.2014

INKA – tulevaisuuden terveys Turun tilanne 13.1.2014

INKA Tulevaisuuden terveys kumppanuustilanne Oulu – Tulevaisuuden terveys Kuopio • VISIO: Vuonna 2020 Suomi on paras maa Tampere maailmassa terveysinnovaatioiden ketterässä kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Turku 2 Espoo PKS Helsinki

Tilanne ohjelmavalmistelussa • Kansallinen toimintasuunnitelma jätetty joulukuussa 2013 Tekesiin/TEM:iin • Joulukuussa ohjeistettu kumppanuuskaupungit jättämään 8 kk käynnistyshankehakemukset TEKESin järjestelmään • INKA-ohjelman tekeminen käynnistyy varsinaisesti helmikuussa mikäli saadaan TEKES päätökset

INKA tulevaisuuden terveys toimintasuunnitelman pääkohdat tiivistetysti ovat: • Muodostetaan yritysvetoisia konsortioita ja kehittämishankkeita. Tiivistetään yhteistyötä terveysalan kotimaisten yritysten kanssa sekä luodaan kumppanuuksia alan kansainvälisten veturiyritysten kanssa. • Vauhditetaan yritysten markkinoillepääsyä. Fokuksessa on innovaatioalustojen kartoitus ja kehittäminen kansallisesti ja kansainvälisessä yhteistyössä, referenssit, ja innovatiivisten hankintojen toteuttaminen. • Houkutellaan Suomeen tutkimus- ja innovaatioinvestointeja. Muodostetaan kansallinen innovaatioekosysteemi, johon alueet tuovat omat osaamisvahvuutensa ja markkinoidaan sitä kansainvälisesti. • Edistetään henkilökohtaisen terveydenhoidon, yksilöllisten ratkaisujen ja sairauksien ennaltaehkäisyn toteutumista. • Kannustetaan kaupunkiseutuja alueelliseen strategiatyöhön.

Biopankkitoiminta uusien innovaatioiden edistäjänä - Tiedon integrointi ja hyödyntäminen ”Suomessa on erinomaiset potilasrekisterit ja biopankki (Auria mutta niitä on hyödynnetty huonosti. Rekisteritutkimukset ovat kansainvälisesti nouseva seuranta-tutkimuksen osa-alue, joss Suomi voi menestyä, jos rekisteritutkimuksen toteuttamiselle luodaan kannusteita” – Tulevaisuustoimikunnan keskustelupape

Varmistamme yksityisen sektorin joustavan mahdollisuuden hyödyntää biopankkeja ja julkisia rekistereitä luomalla uusia public-private –yhteistyömalleja. - Hyödynnetään biopankin ja terveyden tietovarantojen uudet mahdollisuudet ennaltaehkäisevään terveydenhoidon liiketoimintaan sekä diagnostiikan ja elintarvikekehityksen kulmakivenä. - Biopankkitoiminnan ympärille rakennetaan kansainvälisiä alan yrityksiä houkutteleva, viestinnällisesti hyvin brändätty ’Expert Centre’, joka muodostaa eurooppalaisen biopankkiverkoston Pohjoismaisen keskuksen. - Edistetään innovaatioiden kokeilua ja kaupallistamista ’Test beds in clinics’ –toiminnalla ja esimerkiksi Aistila– ja Ideklinikken Aalborg –malleilla. Jatkamme pitkäjänteistä yritysyhteistyötä ’ymmärtämisen teknologioiden’ parissa ja laajennamme toimintaamme niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Tuotevalidointiosaamisen konsepti: valmentautuminen muuttuviin direktiiveihin - lääkekehitys, diagnostiikka ja medtech –kehitysympäristö Haluamme luoda kilpailuetua ja uusia investointeja tuotevalidointiosaamisen konseptilla: regulaatio- ja validointiosaaminen auttaa yrityksiä ja tutkimusyksiköitä valmistautumaan uusiin direktiiveihin ja kansainvälisyyteen. - Luodaan diagnostiikka-, lääke- ja elintarvikevalmistuksen pilottimalleja, joissa yritykset voivat testata uusien direktiivien vaikutuksia, kliinistä toimivuutta ja uusia toimintatapoja valmistuksen kilpailukyvyn kasvattamiseksi. - Markkinoidaan regulatiivista ja tuotannollista osaamista ulkomaisille toimijoille. Turusta hubi EU:n ja Venäjän markkinoille? - Rakennetaan tehokas poikkitieteellinen konsepti lääkkeiden vaikutuskohteiden validoimiseen aikaisen vaiheen aihioista tutkimuslääkkeiden testaamiseen asti, sekä yhdistetään alueen biomarkkeridiagnostiikan työkalu- ja kliininen validointiosaaminen diagnostisia tuoteportfolioita tuottavaksi alustaksi, jotta tutkimuksesta identifioidut lääkeaihiot sekä muut toiminnalliset molekyylit saadaan tehokkaasti ja oikein teollisuudelle jatkojalostettavaksi ja kliininen tutkimus Suomessa lisääntyisi. - Uuden sukupolven materiaali-innovaatiot liiketoiminnan vauhdittajina.

Lääke-, diagnostiikka- ja biomateriaalisektorin partnerointi ja investointien houkuttelu: Venäjä, Kaukoitä sekä Eurooppa Luodaan tehokas toimintamalli ulkomaisten investointien ja tutkimusyhteistyön saamiseksi: - Täsmämarkkinoidaan kärkiosaamisia ja alan yrityskeskittymiä. - Valmennetaan yrityksiä kansainväliseen liiketoimintaan esim. Accelerace Life -toimintamallia soveltamalla. - Ammattimaisen viestinnän keinoin vahvistetaan Suomen lääkealan brändiä kansainvälisesti. - Fokuksena Kaukoitä, Eurooppa ja Venäjä - Kv yhteistyökumppanit mm: Skolkovo, Pietarin MedTech Cluster, Tianjin, ScanBalt, CEBR, European Diagnostic Cluster Alliance

Add a comment

Related presentations

Related pages

Tulevaisuuden terveys | Tekes

Tulevaisuuden terveys ... (Tero Piispanen, Turku) Expert Centres; Yhteystiedot. Oulu; ... INKA-seminaari Vaasassa 17.3. 2015.
Read more

Tulevaisuuden terveys kansallinen tiekartta - tekes.fi

• Tulevaisuuden terveys -teemassa ... INKA Tulevaisuuden terveys ... Tero Piispanen, Turku Science Park Oy, tero.piispanen@ ...
Read more

Henkilöstö – Turku Science Park

Tero Karhi. Erityisasiantuntija ... Tero Piispanen. Johtaja, ... INKA / Tulevaisuuden Terveys ja BioTurku-klusteriin liittyvät tehtävät. ©Turku Science ...
Read more

Hbvuosiseminaari 2014 ohjelma 22082014 by Turku Science ...

http://www.turkusciencepark.com/media/uploads/hbvuosiseminaari_2014_ohjelma_22082014 ... 2014 Tero Piispanen ... INKA Tulevaisuuden Terveys ...
Read more

INKA Tulevaisuuden Terveys työpaja - docplayer.fi

INKA Tulevaisuuden Terveys työpaja Hyvä, parempi yritys - tapahtuma Hotelli Scandic Park Helsinki Riikka Paasikivi, Center for Health and Technology ...
Read more

Millaisia hankkeita odotettavissa? - healthbio.fi

Tulevaisuuden terveys -teema ... Tero Piispanen Innovaatio-kampukset Tampere Matti Eskola ... Oulun INKA -valmistelutiimi Ohjelman
Read more

Pohjois-Pohjanmaan Yrittaja-lehti 4/2014 by Kaleva Oy - issuu

Tulevaisuuden terveys tarjoaa ... OULUN VETOVASTUULLA INKA-ohjelmassa on Tulevaisuuden terveys ... First Events Oy Kimmo Piispanen ...
Read more

⭐Liiketoimintamahdollisuudet terveysteknologiassa

... Holistinen näkemys yksilön terveyteen ja hyvinvointiin Liiketoimintamalli = Älypuhelimien ja tablettien myynti, vai terveys- ja hyvinvointipalvelut?
Read more