Inholland

75 %
25 %
Information about Inholland

Published on August 18, 2009

Author: hprins

Source: slideshare.net

Description

Opleiding voor HR prof. van INHOLLAND reïntegratie en Internet

Outplacement zin onzin

Mobiliteitscentrum Bron matchcare

Lijst Competenties Bla

Competenties

Bla

 

Cijfers 3.5 billion euro revenue 160,000 flex workers at work every day 8,300 corporate staff Founded in the Netherlands in 1972 1,500 branches 21 operating brands 13 European countries European TOP 5 player in staffing & HR solutions Listed on Euronext Amsterdam (ticker: USG) Included in the Midcap index 4 activities: General staffing Specialist staffing Professionals Customer Care

3.5 billion euro revenue

160,000 flex workers at work every day

8,300 corporate staff

Founded in the Netherlands in 1972

1,500 branches

21 operating brands

13 European countries

European TOP 5 player in staffing & HR solutions Listed on Euronext Amsterdam (ticker: USG) Included in the Midcap index

4 activities:

General staffing

Specialist staffing

Professionals

Customer Care

Capaciteitsplanning Instroom Doorstroom Uitstroom personeelsplanning Loopbaan ontwikkeling Werving & Selectie/ Inhuur ‘ make’ ‘ buy’ Outplacement ‘ sell’

Doorstroom

Loopbaan

ontwikkeling

Case Management Kandidaten Vacatures Bestands- analyse Bemiddeling Alle Kandidaten Regionale arbeidsmarkt Eén Kandidaat Actuele vacatures Eén Kandidaat Regionale arbeidsmarkt En sociale kaart processen

Persoon + traject = vacature + + - - - + + - Persoon .. .. + + + .. .. + Traject + + + + + + + + Vacature

Persoon Werk Actie Traject

TRECHTER NAAR ORGANISATIE Selecteren Testen Competentiemanagement Toegepaste Competenties

 

* Source: EIM ‘De economische betekenis van ZZP’ers’ 10-2007 + 45% + 40% + 50% + 10%

Bron PricewaterhouseCoopers

 

Visie Peter Drucker De medewerker als kenniswerker De moderne medewerker is geen onderdaan of loonslaaf. De moderne medewerker is een professional die op basis van gelijkwaardigheid ingehuurd kan worden om zijn of haar expertise aan te wenden en zich in te zetten voor het hogere doel: de onderneming. Personeel moet niet worden gezien als kostenpost, maar als het belangrijkste middel om de klanten tevreden te kunnen stellen. Het onderwijsstelsel moet professionals klaarstomen die in staat zijn om zelfstandig hun kennis op peil te houden. Permanente scholing wordt steeds belangrijker.

De medewerker als kenniswerker

De moderne medewerker is geen onderdaan of loonslaaf. De moderne medewerker is een professional die op basis van gelijkwaardigheid ingehuurd kan worden om zijn of haar expertise aan te wenden en zich in te zetten voor het hogere doel: de onderneming. Personeel moet niet worden gezien als kostenpost, maar als het belangrijkste middel om de klanten tevreden te kunnen stellen. Het onderwijsstelsel moet professionals klaarstomen die in staat zijn om zelfstandig hun kennis op peil te houden. Permanente scholing wordt steeds belangrijker.

Hoog Midden Laag Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven Traditioneel Modern Postmodern waarden status Nieuwe conservatieven 8% Kosmopolieten 10% Moderne burgerij 22% Traditionele burgerij 18% Opwaarts mobielen 13% Post- materialisten 10% Postmoderne hedonisten 10% Gemaksgeoriënteerden 9% 1 mln 1,3 mln 1,3 mln 1,3 mln 1,7 mln 2,8 mln 1,2 mln 2,3 mln

Profielen ZZP’rs I Bewust zelfstandigen: ZZP'ers die bewust kiezen voor zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid hiervoor zelf willen dragen. Het lijkt erop dat de meerderheid van de ZZP'ers bewust kiest voor het ondernemerschap; de meerderheid van de ZZP'ers geeft immers aan op basis van positieve factoren gekozen te hebben voor het ondernemerschap. Goudzoekers: Deze groep heeft als doel om in korte tijd veel geld te verdienen met veelal een tijdelijk perspectief. Aangezien financiële motieven over het algemeen geen grote rol spelen bij de keuze voor het ZZP-schap gaat het hier waarschijnlijk niet om een groot aantal. Voltijdzelfstandigen : Nog steeds is een grote meerderheid van de ZZP'ers fulltime actief in de onderneming. Er zijn wel duidelijke verschillen tussen sectoren. Deeltijdzelfstandigen: Personen die geen volledige werkweek besteden aan het drijven van een onderneming en in de resterende tijd geen betaalde arbeid verrichten. Dit biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor het combineren van arbeid en zorgtaken. Via deeltijdondernemerschap kunnen personen op de arbeidsmarkt actief zijn die niet of moeilijk in aanmerking komen voor een 'normale' baan. Ongeveer een kwart van de ZZP’ers is deeltijdzelfstandige.

Hybride ondernemers: Hybride ondernemerschap kan in diverse verschijningsvormen optreden. Het ondernemerschap kan gecombineerd worden met het werknemerschap. Ook komen combinaties van ondernemerschap met een uitkering, zorgtaken of pensioen voor. Het blijkt dat een kleine groep zelfstandigen het ondernemerschap combineert met een baan in loondienst (ongeveer 15%). Op dit punt bestaan verschillen tussen sectoren. In de bouw en het transport komt dit bijna niet voor. Verhoudingsgewijs komt het werken in loondienst vaak voor bij zelfstandigen in vrije, niet-medische beroepen. Ook in de zakelijke dienstverlening is het aandeel van ondernemers met een baan in loondienst relatief hoog. Een kleine groep zelfstandigen ontvangt een uitkering. Het is niet bekend hoe groot de groep is die het ondernemerschap combineert met zorgtaken of pensioen. Gedwongen zelfstandigen: Werknemers die zich genoodzaakt zien of genoodzaakt worden om ZZP'er te worden, bijvoorbeeld omdat de werkgever besparingen wil doorvoeren door reorganisaties zoals het afstoten van bepaalde activiteiten. De keuze voor het ZZP-schap wordt in dit geval gemaakt vanuit een in zekere negatieve overweging: de gevoelde dwang daartoe door de werkgever. Het lijkt niet aannemelijk dat het in de praktijk vaak voorkomt dat ZZP'ers ook daadwerkelijk, daartoe door de werkgever gedwongen, de keuze hebben gemaakt om zelfstandig te worden. Overigens moet 'dwingen' hier niet helemaal letterlijk genomen worden: gedacht moet worden aan collectief ontslag en daarna inhuren als zelfstandige, maar bijvoorbeeld ook aan het doelbewust rooskleurig voorschilderen van de consequenties van een overgang naar ondernemerschap. Schijnzelfstandigen: Deze groep werkt gedurende een langere periode voor slechts één opdrachtgever, waardoor het lijkt alsof zij werknemer van die opdrachtgever/onderneming zijn en er feitelijk amper sprake is van ondernemersrisico. Daarbij is ook onduidelijk in welke mate sprake is van een 'gezagsverhouding'. Het is niet duidelijk hoe groot de groep schijnzelfstandigen is. Geconsulteerde deskundigen zijn wel van mening dat heden ten dage de groep schijnzelfstandigen zeer klein zal zijn, mede gezien de huidige criteria en regelgeving inzake de (h)erkenning van ZZP-schap (zoals dit is vastgelegd in de VAR)1. Profielen ZZP’rs II

Bron manpower

 

Drijfveren voor betrokkenheid Met respect worden behandeld Helderheid over wat er wordt verwacht Het gevoel erbij te horen Gelijke behandeling Toegang tot instrumenten, bronnen en informatie om te kunnen presteren Training krijgen die noodzakelijk is om de functie te kunnen uitoefenen Open en eerlijke feedback naar twee kanten Krachtig teamwork Erkenning krijgen Mogelijkheden om te leren, te ontwikkelen en vooruitgang te boeken Weten welke bijdrage jouw werk levert aan het succes van het bedrijf Zekerheid

Met respect worden behandeld

Helderheid over wat er wordt verwacht

Het gevoel erbij te horen

Gelijke behandeling

Toegang tot instrumenten, bronnen en informatie om te kunnen presteren

Training krijgen die noodzakelijk is om de functie te kunnen uitoefenen

Open en eerlijke feedback naar twee kanten

Krachtig teamwork

Erkenning krijgen

Mogelijkheden om te leren, te ontwikkelen en vooruitgang te boeken

Weten welke bijdrage jouw werk levert aan het succes van het bedrijf

Zekerheid

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten voor zelfstandigen Prijsdruk door grote opdrachtgevers Toenemende concurrentie ? Regelgeving Kennisontwikkeling Kwaliteitsborging Administratie Sales / Netwerken

Prijsdruk door grote opdrachtgevers

Toenemende concurrentie ?

Regelgeving

Kennisontwikkeling

Kwaliteitsborging

Administratie

Sales / Netwerken

Trechter naar kandidaten Selecteren Aan passen processen Aanpassen organisatie Toegepaste Competenties

Employability Employability Inzetbaarheid Geografische mobiliteit Veranderingszin Opleidingsbereidheid Functionele mobiliteit Kwalitatieve inzetbaarheid Kwantitatieve inzetbaarheid

Onderdelen Kwalitatieve inzetbaarheid : Welke functies en taken kan uw medewerker aan? Bijvoorbeeld: de mate waarin een voetballer inzetbaar is als linksback, spits of rechtsbuiten. Functionele mobiliteit : Diverse taken binnen de functie kunnen uitvoeren op hetzelfde functieniveau. Bijvoorbeeld: de mate waarin een voetballer als centrale verdediger kan meehelpen een aanval op te zetten. Kwantitatieve inzetbaarheid : De flexibiliteit in de duur en de tijden waarop men wil en kan werken. Bijvoorbeeld: de mate waarin een werknemer bereid is over te werken of andere tijden te werken dan de binnen uw bedrijf huidig geldende werktijden. Geografische mobiliteit : De flexibiliteit om op een andere locatie dan de huidige te werken. Bijvoorbeeld: de mate waarin een werknemer geschikt is gedetacheerd te worden, thuis te werken of bereid is te verhuizen. Opleidingsbereidheid: De bereidheid en motivatie om opleidingen te volgen. Bijvoorbeeld: de mate waarin een medewerker bereid is om mee een opleiding te volgen i.v.m de voortschrijdende ontwikkeling in de Informatie- en communicatie- technologie of om een andere functie te gaan vervullen indien de huidige functie van de medewerker komt te vervallen. Veranderingsbereidheid: De motivatie om te veranderen en om bij te dragen aan het in beweging houden van de eigen organisatie. Bijvoorbeeld: de mate waarin een medewerker bereid is om van functie veranderen of een andere inhoud te geven aan de huidige functie.

Kwalitatieve inzetbaarheid :

Welke functies en taken kan uw medewerker aan? Bijvoorbeeld: de mate waarin een voetballer inzetbaar is als linksback, spits of rechtsbuiten.

Functionele mobiliteit :

Diverse taken binnen de functie kunnen uitvoeren op hetzelfde functieniveau. Bijvoorbeeld: de mate waarin een voetballer als centrale verdediger kan meehelpen een aanval op te zetten.

Kwantitatieve inzetbaarheid :

De flexibiliteit in de duur en de tijden waarop men wil en kan werken. Bijvoorbeeld: de mate waarin een werknemer bereid is over te werken of andere tijden te werken dan de binnen uw bedrijf huidig geldende werktijden.

Geografische mobiliteit :

De flexibiliteit om op een andere locatie dan de huidige te werken. Bijvoorbeeld: de mate waarin een werknemer geschikt is gedetacheerd te worden, thuis te werken of bereid is te verhuizen.

Opleidingsbereidheid:

De bereidheid en motivatie om opleidingen te volgen. Bijvoorbeeld: de mate waarin een medewerker bereid is om mee een opleiding te volgen i.v.m de voortschrijdende ontwikkeling in de Informatie- en communicatie- technologie of om een andere functie te gaan vervullen indien de huidige functie van de medewerker komt te vervallen.

Veranderingsbereidheid:

De motivatie om te veranderen en om bij te dragen aan het in beweging houden van de eigen organisatie. Bijvoorbeeld: de mate waarin een medewerker bereid is om van functie veranderen of een andere inhoud te geven aan de huidige functie.

HR beleid in de arbeidsmarkt

HR oplossingen en aandachtsgebieden

HR in Vraag en aanbodmarkt

HR Organisatie Rollen Ulrich Innovatie Partner Strategische Partner Operationeel Partner People Champion Toekomst Operatie Proces Mens

resourcepartners

 

 

Add a comment

Related pages

Hbo-opleidingen Hogeschool Inholland - Home

Maak kennis met Inholland: Hbo-opleidingen (ook deeltijd/duaal), Masters, Associate-degrees. Open Dagen; Proefstuderen; Studiekeuzetest; Brochures; ..
Read more

Ihr Reiseführer für den idealen Urlaub in Holland

Ihr Reiseführer für den idealen Urlaub in Holland. Alles was Sie über Holland wissen möchten, unter einer Adresse. Das ist holland.com! Ob Sie also auf ...
Read more

Ferienhäuser & Ferienwohnungen in Holland bei atraveo buchen

Ferienhäuser in Holland mit Kundenbewertungen und Preisvergleich. Große Auswahl, sicher buchen bei atraveo, dem großen Ferienhausmarkt im Internet.
Read more

Ferienhaus in Holland | Belvilla Ferienhäuser

Buchen Sie Ihr Ferienhaus in Holland bei Belvilla günstig online. Wählen Sie hier jetzt aus über 3.000 Ferienhäusern in ganz Holland.
Read more

Urlaub in Holland: Ferienhäuser Hotels Ferienparks ...

Ferienhäuser und Ferienhäuser für Ihren Urlaub in Holland, Niederlande. Eine Auswahl an Hotels in Holland. Campingplätze und Kurzurlaub in Holland.
Read more

English bachelor programmes - Inholland University of ...

Inholland University of Applied Sciences offers the following English bachelor programmes. For more information click on the programme of your choice.
Read more

Urlaub in Holland an der Nordsee - Ferienwohnung ...

Nordsee Urlaub in Holland am Meer oder Kurzurlaub in Zeeland oder Amsterdam - Hotels, Ferienwohnungen und Ferienhäuser direkt am Strand der Nordseeküste.
Read more

Ferienhäuser - Holland.com

Ferienhäuser in Holland. Ein Ferienhaus bringt viele Vorteile mit sich: Sie sind unabhängig, können ausschlafen und haben die Möglichkeit, sich ...
Read more

Ferienhäuser in Holland: Urlaub in Ferienwohnung ...

Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Holland. Mieten Sie eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus in Holland. Urlaub im Ferienhaus günstig.
Read more

Urlaub im Ferienhaus in Holland

Holland Ferienhäuser und Ferienwohnungen bequem online buchen. Auf Tui-Ferienhaus.de Ferienunterkünfte Holland finden. Jetzt buchen.
Read more