Ingager Reseller Case: LRF Media

100 %
0 %
Information about Ingager Reseller Case: LRF Media
Social Media

Published on March 7, 2014

Author: jimjak1

Source: slideshare.net

Description

Så gjorde LRF Media för att sälja 19 000 prenumerationer på Facebook

Ingager Riddargatan 35, 114 57 Stockholm www.ingager.com Så sålde LRF Media 19 000 prenumerationer på Facebook

Vilka är Ingager? Ingager är en Stockholmsbaserad byrå som hjälper företag att nå sina målsättningar på Facebook. Sedan starten 2011 har Ingager konsekvent arbetat med affärsfokus på Facebook för sina uppdragsgivare. Ingager är ett privat bolag och arbetar med uppdragsgivare såsom LRF Media, Brothers, Polarn O. Pyret, Enjoy Wine, SIBA och Lagerhaus. www.ingager.com

•  200 miljoner annonsvisningar •  593 000 interaktioner •  13 % i konverteringsgrad •  19 000 nya prenumeranter … och detta till kundanskaffningskostnad som var 35 % lägre än vad LRF Media önskade! Så fick LRF Media 19 000 nya prenumeranter från Facebook

Sammanfattning LRF Medias tidningar är intressanta, underhållande och lärande. I de flesta fall är de också nischade och passar en mycket specifik målgrupp. Nischade tidningar är en stark trend men de blir också svårare att marknadsföra. Ett mindre antal personer är mycket intresserade av respektive tidning, dessa personer vill LRF Media nå. Därför har LRF Media stärkt sin närvaro och med direktkampanjer för respektive tidning sålt prenumerationer på Facebook. Med varje tidnings Facebooksida som avsändare har annonser riktats mot specifika målgrupper. Genom att skapa tvillinggrupper baserat på existerande prenumeranter för respektive tidning har målgruppen som annonserna visats för varit högst relevant. En annons för en nischad tidning som exponeras för någon som inte är intresserad av ämnet är totalt irrelevant och upplevs rent av som spam. Är däremot annonserna som i detta fall noggrant målgruppssegmenterade upplevs de snarast som innehåll. Innehåll som kommenteras, gillas och delas vilket också ger en viral effekt av direktkampanjen. Mot de flesta ”experters” rekommendationer och trendspaningar har Ingager dessutom bevisat att F-commerce fungerar för att driva försäljning med volym. Hela köpet utförs på landningssidor placerade på Facebook, på respektive tidnings sida.

Tidningsprenumerationer är en lågkostnadsprodukt och den största utmaningen är att kampanjerna ska betala sig själva. LRF Medias kampanj har varit mycket kostnadseffektiv och levererat avslut som är 35% billigare än det mål för kundanskaffningskostnad som sattes upp innan start

Utmaning LRF Media har tagit ett digitalt kliv under 2013, och en stor del av den framgång som har kommit ur detta kommer från Facebook. Samtidigt som redaktörerna för alla tidningar har utbildats för att stärka respektive tidnings Facebooksida har direktkampanjer för att hitta nya prenumeranter lanserats.   •  Tidningsprenumerationer är en lågkostnadsprodukt och den största utmaningen är att kampanjerna ska betala sig själva •  Branschen är beroende av, och kunderna bortskämda med, kostsamma premier som ges bort •  Varje tidning har haft som mål att sälja så många prenumerationer som möjligt via Facebook, varje ny kund ska dock direkt vara en lönsam kund •  Facebook används till stor del via smartphones •  Nivån för vad kostnaden per avslut max får vara styrts av kostnaden för respektive tidnings erbjudande •  Kombinationen av att erbjuda ett attraktivt pris, attrahera nya kunder som betalar sig själva och samtidigt leverera ett stort antal nya prenumeranter är en utmaning  

Strategi Syftet med kampanjen och LRF Medias önskemål är att Facebook ska fungera som en löpande kanal som vecka efter vecka leverera nya prenumeranter i volym med positiv ROI.   •  Tvillinggrupper baserat på existerande prenumeranter skapades för att annonseringen ska vara så relevanta som möjligt för varje mottagare av budskapen •  För att kontrollera hela flödet har landnignssidorna för kampanjerna placerats på respektive tidnings Facebooksida. En allmän missuppfattning bland socialamedierkonsulter är att F-commerce inte fungerar. Ingager har med kampanjer som dessa bevisat att det går att sälja på Facebook och dessutom i stora volymer   •  Kampanjerna optimeras på daglig basis baserat på resultaten för gårdagagen. Marginalen mellan framgång och misslyckande är liten, extremt noggrann kontroll av kostnader och intäkter har därför varit helt nödvändigt •  Andelen användare på Facebook som surfar via sin mobil är stor och ökande. Samtliga delar av alla kampanjer har därför skapats i två varianter, en desktopversion och en mobilversion för att öka konverteringsgraden •  Kampanjen har utnyttjat i princip alla Facebooks annonsmöjligheter  

En stor andel av tiden som användarna spenderar på Facebook är via mobiler och surfplattor. Kampanjerna finns därför i flera versioner, anpassade för olika enheter vilket bidrar till en hög konverterings- grad och låg kundanskaffningskostnad

Kreativitet   En kampanj för 20 tidningar som pågick i 365 dagar och som hade närmare 200 miljoner visningar behöver såklart många budskap för att inte trötta ut målgrupperna. Men det mest kreativa är kampanjens vågade enkelhet. Att ha avstått från allt som kan störa vägen till konvertering och samtidigt respekterat mottagaren av budskapet har gjort att annonseringen snarare uppfattats som information.   •  För att kampanjerna ska väcka så mycket uppmärksamhet som möjligt och alltid kännas relevanta för de hårt nischade målgrupperna uppdateras budskapen löpande för att passa säsong, trend och högtider •  Bilder, texter och färger i annonserna har uppdaterats för varje nytt nummer för att vara aktuella med avsikt att passa rådande säsong •  Pris kommuniceras så gott som alltid redan i annonserna för att fungera som en gate-keeper. Är priset inte rätt för den konsument som ser annonsen ska hen inte klicka på den •  Landning sidorna uppdateras på samma sätt som ovan för att alltid förmedla samma budskap som instegsannonsen  

Kampanjen gick i sin helhet på Facebook och landningssidorna som placerades på respektive titels Facebooksida har löpande under året uppdaterats. Snittet för samtliga tidningars landningssidor är 13% och det har en stor del i framgången för kampanjen.

Resultat   Totalt har Ingager genererat över 19 000 nya prenumeranter åt LRF Media under 2013, enbart från Facebookkampanjerna. Detta till en investering som är 35,1% under önskad kundanskaffningskostnad. Kampanjen har visats totalt 200 miljoner gånger mot sina respektive målgrupper vilket har gett en varumärkesbyggande effekt och till 593 000 interaktioner från målgrupperna i form av kommentarer, likes och delningar.

Snabba fakta om Ingager Ingager är en Stockholmsbaserad byrå som hjälper företag att nå sina målsättningar på Facebook. Sedan starten 2011 har Ingager konsekvent arbetat med affärsfokus på Facebook för sina uppdragsgivare. Ingager är ett privat bolag och arbetar med uppdragsgivare såsom LRF Media, Brothers, Polarn O. Pyret, Enjoy Wine, SIBA och Lagerhaus. •  Tio anställda •  Bolaget ägs av grundarna och styrelsen •  Huvudkontor på Riddargatan i Stockholm •  Egenutvecklad teknik och flera tekniksamarbetspartners •  Nära kontakt med Facebooks och Googles operativa kontor i Dublin Ingager är Google Engage-partner med certifierande account managers Nominerade till Årets Digitala Marknadsförare tillsammans med LRF Media Tillsammans med Polarn O. Pyret utsedda till en av Sveriges bästa kundtjänster på Facebook

Add a comment

Related presentations

Papantla

Papantla

November 11, 2014

monografia de papantla

Small deck used during Use Case roundtable at JiveWorld 2014. On each on the 14 ta...

This 30 minute presentation was given at the 2014 Rochester Young Professionals En...

Related pages

LRF Media - Ingager

Case LRF Media. Möchten Sie einen ... was Ingager und LRF Media getan haben, um erfolgreich zu werden! So verkaufte LRF Media 19 000 Abonnements bei ...
Read more

LRF Media - Ingager

Case LRF Media. Vil du skabe en ny ... Læs casen og se hvad Ingager og LRF Media gjorde for at få succes! Sådan solgte LRF Media 19.000 abonnementer på ...
Read more

Henrik Almskoug | LinkedIn

View Henrik Almskoug's professional profile on LinkedIn. ... LRF Media, Brothers, Polarn O ... Social Media Strategist på Ingager.
Read more

Tractor Memo on the App Store - iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media ... To buy and download Tractor Memo by LRF Media ... Case IH ...
Read more

2013-08-13 Stark tillväxt för Facebookbyrå

Facebookbyrån Ingager visar stark tillväxt och redovisar drygt en ... LRF Media, Brothers och ... - Starka case och att vi gång på gång visar att det ...
Read more

ALDI SÜD - Angebote von Sa., 5. September

CASA DECO ® Kerzensortiment ... Media. Spiele. Stundenplandesigner. ALDI inspiriert. ALDI SÜD App. Facebook. YouTube. Bildschirmschoner. Die Bloggerbande ...
Read more