Informazioaren kudeaketa eduki sindikazioaren bidez

100 %
0 %
Information about Informazioaren kudeaketa eduki sindikazioaren bidez

Published on October 7, 2008

Author: Elurnet

Source: slideshare.net

Description

Edukiak sindikatzearen erabilera blogen gorakada gertatu arte hedatu ez bada
ere, gaur egun eremu horretatik irten da eta ia edozein lekutan sindikatzeko
aukera aurki dezakegu. Horri esker informazio-iturri askotan eman dezakegu
izena eta informazioa etengabe jaso dezakegu. Gero eta garrantzi handiagoa
du informazioa era egokian kudeatzeak. Tresna horien bitartez, gure
sektoreko albisteak ezagut ditzakegu, gure enpresari edo gure sozietateari
edo taldeari buruz zer esaten den jakin dezakegu, alertak jaso ditzakegu,
etab. Informazioa jasotzeko aukeraz gain, informazioa trukatzeko modua ere
eskaintzen du (taldeen artean, modu publikoan edo pribatuan), parte-hartze
deszentralizatu baten bidezko hartu-emanean. Gure edukiak geure ingurunetik
kanpo hedatzeko aukera eskaintzen digute. Formatu estandarrari esker, gure
edukiak milaka lekutara heda ditzakegu, oso ahalegin txikiarekin. Gaur
egungo Interneten parte hartzen duten enpresa, sozietate eta taldeek entzun
egin behar dute eta tresna berritzaileez hornitu behar dira, informazioa
modu eraginkorragoan kudeatzeko. Nori zuzendua: Komunikazio-ardurak dituzten
informazio-kudeatzaileei, programa-garatzaileei, marketin-arduradunei eta,
orokorrean, Internet begien aurrean duen enpresa, sozietate edo talde orori.

Edukiak sindikatzearen erabilera blogen gorakada gertatu arte hedatu ez
bada ere, gaur egun eremu horretatik irten da eta ia edozein lekutan
sindikatzeko aukera aurki dezakegu. Horri esker informazio-iturri
askotan eman dezakegu izena eta informazioa etengabe jaso dezakegu.
Gero eta garrantzi handiagoa du informazioa era egokian kudeatzeak.
Tresna horien bitartez, gure sektoreko albisteak ezagut ditzakegu, gure
enpresari edo gure sozietateari edo taldeari buruz zer esaten den jakin
dezakegu, alertak jaso ditzakegu, etab. Informazioa jasotzeko aukeraz
gain, informazioa trukatzeko modua ere eskaintzen du (taldeen artean,
modu publikoan edo pribatuan), parte-hartze deszentralizatu baten
bidezko hartu-emanean. Gure edukiak geure ingurunetik kanpo hedatzeko
aukera eskaintzen digute. Formatu estandarrari esker, gure edukiak
milaka lekutara heda ditzakegu, oso ahalegin txikiarekin. Gaur egungo
Interneten parte hartzen duten enpresa, sozietate eta taldeek entzun
egin behar dute eta tresna berritzaileez hornitu behar dira,
informazioa modu eraginkorragoan kudeatzeko. Nori zuzendua:
Komunikazio-ardurak dituzten informazio-kudeatzaileei,
programa-garatzaileei, marketin-arduradunei eta, orokorrean, Internet
begien aurrean duen enpresa, sozietate edo talde orori.

Informazio uholdea kudeatzen ikasi Informazioaren kudeaketa parte hartzailea edukien sindikazioari esker ikRSS+ ikRSS+ Gorka Julio Hurtado gorka@elurnet.net 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 1

[!] Marko teoriko eta kokapena Zelatatze estrategikoa gero eta beharrezkoagoa da Informazio iturria http://www.plantecnologico.com/es/herramientas/documentacion/1499.php Ikerketa horretan agertzen den marko teorikoa erabiltzen da, ondoren eduki ikRSS+ sindikazioak bertan agertzen diren zenbait ataletan izan dezakeen eragina aztertzeko. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 2

Zelatatze estrategikoa 1. Ingurunea zelatatu: ● Informazio interesgarria bilatu. * ● Erakundearentzat informazio interesgarria dena jaso. * ● Jasotako infomazioa aztertu eta onetsi.* 2. Informazioa ustiatu: ● Infomazio hori behar duenarengana iritsarazi. Informazioa erabili. * ikRSS+ ● Erabaki estrategikoak hartu. ● Erakundearen lan egiteko era aldatu ikusi diren aldaketetara moldatzeko. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 3

Zelatatze estrategiko motak ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 4

Zelatatze estrategikoa Zertarako? ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 5

Zelatatze prozesua ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 6

1 Beharren detekzioa ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 7

2 Informazioa bilatu eta jaso ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 8

3 Infomazioaren trataera ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 9

4 Informazioaren hedapena eta babesa ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 10

5 Erakundearen erabaki prozesua ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 11

6 Zelatatze estrategikoko prozesuaren eguneraketa ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 12

Laburpena ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 13

Gure kokapena Prozesu hau erreferentziatzat hartuko dugu baina era malguago batean erabiliko dugu. Lehenengo hiru puntuak izango dira guretzat garrantzitsuenak, baina beste batzuk ere jorratuko ditugu. ikRSS+ Interneten eskuragarri dagoen informazioa eta eduki sindikazioaren bidez berau nola baliatu izango da gure helburua. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 14

[!] Testuingurua http://www.elurnet.net/ ikRSS+ http://www.internality.com/web20 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 15

[!] Testuingurua Edozein berrikuntza teknologikok dakarren euforia eta errealitatearen artean aurkitzen gara. Aldaketa sakonen hasieran gaude, ez bakarrik arlo teknologikoan baita komunikatzeko, erlazionatzeko, negozioak egiteko, ikasteko etab. era ezberdinetan ere; eta hauetako batzuk jada gertatzen ari dira. ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 16

Entzun Garrantzitsua da gure kanpo komunikazioaren feedback-a izatea gure ekintzak neurtu ahal izateko, horretarako oinarrizko tresna sorta bat edukitzea garrantzitsua da. ● Batzaile bat (bloglines.com) ● Markatzaile sozial bat (del.icio.us) ● Alertak bilatzaileetan Ahal den heinean automatizatzen saiatu ikRSS+ (pipes.yahoo.com). iturria: Web 2.0, Antonio Funero & Genis Roca liburua (www.fundacionorange.es) 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 17

Eztabaida Eztabaidan era aktiboago batean sartzea epe ertain/luze bateko helburu izan beharko luke. Epe ertain/luze batean komunikazio korporatiboaren estrategia baten parte bezala planteatu daiteke, lehenengo mailako zuzendaritza karguetatik hasi eta langile komunitate ezberdinetara zabaldu beharko luke. ikRSS+ Merkatuak eztabaidak dira (The Cluetrain Manifesto ) 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 18

Eragin Kontutan hartu behar da blogosferaren barnean ez daudela blogariak bakarrik. Badira zenbait komunitate pertsona garrantzitsu baten inguruan sortzen direnak ere. Enpresan software sozialaren ezarketa burutzeko estrategiarako ekintzak. 1. Taldeetan erabiltzaile garrantzitsuak detektatu. 2. Erabiltzaile garrantzitsuen dinamikak, funtzionamendu eta motibazioak ezagutu. ikRSS+ 3. Erabiltzaile garrantzitsuak ebanjelista bihurtu. 4. Ebanjelistak formatzaileetan bilakatu. 5. Behetik-gorako ezarketa eta ekimen berritzaileen sustapena. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 19

Irekiera sustatzaileak: software librea ● [0] Programa helburua edozein dela ere exekutatu ahal izatea (pribatua, hezkuntza, publikoa, komertziala militarra etab.) ● [1] Programa aztertu eta aldatu ahal izatea (horretarako iturri kodea beharrezkoa delarik). ikRSS+ ● [2] Programa kopiatu ahal izatea beste edozeini lagundu ahal izateko. ● [3] Hobetu, eta hobekuntzak horiek publiko egin ahal izatea. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 20

Irekiera sustatzaileak: Eduki libreak ● Copyleft: zentzu ez legak batean, copyleft-a copyright-aren guztiz kontrakoa dela esan daiteke. ● Domeinu publikoa: Literatur, arte edota zientzia lanak hartzen duten egoera egilearen jabetza eskubideen epea amaitzen denean, libreki erabiltzeko aukera ematen delarik. ikRSS+ ● Lizentzia libreak: lan baten banaketa murriztapen gutxiagorekin egiteko aukera ematen duten lizentziak dira. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 21

Irekiera sustatzaileak: Kontzeptu berriak (Marko Txopitea) Coompetition = cooperation + competition Freenemy = friend + enemy presoen Preso 2 dilema Salatu Isildu ikRSS+ Salatu (5, 5) (0, 10) Preso 1 Isildu (10, 0) (1, 1) 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 22

Wikinomics, Elkarlan masiboaren garai berria ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 23

Edukien sindikazioa Edukien sindikazioak ez du honekin zerikusirik... ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 24

Edukien sindikazioa RSS in plain English ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 25

Edukien sindikazioa RSS web guneetan edukien sindikaziorako formatu bat da. W3Cren espezifikazioen arabera XMLn oinarritutako dokumentu mota ezberdin sorta bat da, hauen bidez web gune baten berrikuntzak eta berriak komunikatzen direlarik. Bere siglek Really Simple Syndication esan nahi dute. To syndicate sindikatu (sindikatu baten parte izan) esan nahi du zehazki. Ingelesez aldiz “Iturri berdinetik artikuluak hedabide ezberdinetan aldi berean publikatzea” esan nahi du. ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 26

Edukien sindikazioa Beste hitz batzuetan, edukiak interneteko edozein tokitatik jasotzeko aukera errazteko era bat da, ondoren web gune batean erakutsi edota RSS jario irakurgailu baten bidez jasotzeko. ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 27

Edukien sindikazioa “Sindikazioa” edukien eguneraketan beste pauso bat da, posta zerrendak gaindituz. Bezeroari informazio guztia bere ordenagailuan jasotzeko aukera ematen zaio nabigaziorik behar ez duen informazioa jasotzeko era honen bidez. ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 28

Jario motak RSS familia Really Simple Syndication (RSS 2.0) ● Rich Site Summary (RSS 0.91, RSS 1.0) ● RDF Site Summary (RSS 0.9 and 1.0) ● Atom formatua ikRSS+ Atom 0.3 ● Atom 1.0 ● 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 29

<?xml version=quot;1.0quot;?> RSS 1.0 <rdf:RDF xmlns:rdf=quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#quot; xmlns=quot;http://purl.org/rss/1.0/quot;> <channel rdf:about=quot;http://www.xml.com/xml/news.rssquot;> <title>XML.com</title> <link>http://xml.com/pub</link> <description> XML.com features a rich mix of information and services for the XML community. </description> <image rdf:resource=quot;http://xml.com/universal/images/xml_tiny.gifquot; /> <items> <rdf:Seq> <rdf:li rdf:resource=quot;http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.htmlquot; /> <rdf:li rdf:resource=quot;http://xml.com/pub/2000/08/09/rdfdb/index.htmlquot; /> </rdf:Seq> </items> <textinput rdf:resource=quot;http://search.xml.comquot; /> ikRSS+ </channel> <item rdf:about=quot;http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.htmlquot;> <title>Processing Inclusions with XSLT</title> <link>http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html</link> <description> Processing document inclusions with general XML tools can be problematic. This article proposes a way of preserving inclusion information through SAX-based processing. </description> </item> </rdf:RDF> 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 30

RSS 2.0 <?xml version=quot;1.0quot;?> <rss version=quot;2.0quot;> <channel> <title>Liftoff News</title> <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/</link> <description>Liftoff to Space Exploration.</description> <language>en-us</language> <pubDate>Tue, 10 Jun 2003 04:00:00 GMT</pubDate> <lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2003 09:41:01 GMT</lastBuildDate> <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> <generator>Weblog Editor 2.0</generator> <managingEditor>editor@example.com</managingEditor> <webMaster>webmaster@example.com</webMaster> <item> <title>Star City</title> <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/news/2003/news-starcity.asp</link> ikRSS+ <description>How do Americans get ready to work with Russians aboard the International Space Station? They take a crash course in culture, language and protocol at Russia's Star City.</description> <pubDate>Tue, 03 Jun 2003 09:39:21 GMT</pubDate> <guid>http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/06/03.html#item573</guid> </item> </channel> </rss> 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 31

Atom <?xml version=quot;1.0quot; encoding=quot;utf-8quot;?> <feed xmlns=quot;http://www.w3.org/2005/Atomquot;> <title>Example Feed</title> <subtitle>A subtitle.</subtitle> <link href=quot;http://example.org/feed/quot; rel=quot;selfquot;/> <link href=quot;http://example.org/quot;/> <updated>2003-12-13T18:30:02Z</updated> <author> <name>John Doe</name> <email>johndoe@example.com</email> </author> <id>urn:uuid:60a76c80-d399-11d9-b91C-0003939e0af6</id> <entry> ikRSS+ <title>Atom-Powered Robots Run Amok</title> <link href=quot;http://example.org/2003/12/13/atom03quot;/> <id>urn:uuid:1225c695-cfb8-4ebb-aaaa-80da344efa6a</id> <updated>2003-12-13T18:30:02Z</updated> <summary>Some text.</summary> </entry> </feed> 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 32

Non aurki ditzaket? Edukien sindikazioa eskaintzen itxura hau duen (feed ingelesez) esteka bat aurkitu dezakegu normalean. ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 33

Non aurki ditzaket? Hasieran blogak izan ziren jarioak zabaltzen lehenak baina gaur egun zerbitzu mota ezberdin askok eskaintzen dute sindikazioa. ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 34

Zertarako balio dezakete? Irakurle bezala Interesatzen zaigun ezagutza eremua jarraitzeko. Intereseko esparru horretan gertatzen diren berriak eta aldaketei buruz informatua egoten laguntzen digu. Konpetentziak edo beste pertsona taldeek egiten dutena ezagutzeko. Beste pertsona taldeek sortzen duten informazioa azkarrago aurkitu, ezagutu eta ikRSS+ kudeatzeko aukera eraginkorrago bat egiten laguntzen digu. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 35

Zertarako balio dezakete? Sortzaile bezala Bezeroen fidelizazioa. Bezero bat zure jariora harpidetzen bada bien arteko komunikazio bat sortzen du igorle eta hartzaile artean. Era honetan, bezeroak igorleak bidalitako informazioa jaso ahal izango du berehala bere jario irakurgailuan. Berrikuntzak eta eskaintza bereziak adib. Berri kanal bat. Jarioak gure bezeroak informatuak ikRSS+ mantentzeko tresna ere izan daiteke. Hauek beti izango dute gure jarioko harpidetza kentzeko aukera. Era honetan informazioa posta elektronikoz jasotakoa baino era egokiago ikusia izan daiteke. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 36

Zertarako balio dezakete? Sortzaile bezala Kideen artean ezagutzaren elkartrukaketa sustatzeko. Kide edo lankideak bata bestearen jarioetara harpidetu daitezke, besteek zer esaten duten ikusirik sortzen den edukian ekarpenak egiteko. Era honetan ezagutzaren elkartrukerako komunitate bat eraikitzen joan daiteke. Edukia hainbat tokitan zabaltzea ahalbidetzen du. ikRSS+ Jarioek bere formatu estandarizatua dela eta informazio berdina leku ezberdinetan emateko aukera ematen dute era automatizatuan eta ia esfortzurik gabe. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 37

Nola erabili? Jario ak ir ak urtz ek o (RS S feeds ing elese z) “ RS S ir ak ur gailu ” bat beh ar da. “RS S read er s”, “a gregatzaile” ed o “a ggregator ” iz en ak h ar ditz ak e. Hai nbat mo ta daude b ain a nagu siak: ● Web zerbitzuak ● Gure ordenagailuan instalatu beharreko programak ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 38

Web bidezko jario irakurgailuak Kontu bat irekitzearekin nahikoa da erabiltzen hasteko. Alesti http://www.alesti.org Bloglines http://www.bloglines.com Google Reader http://reader.google.com Rojo http://www.rojo.com ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 39

Instalatzeko j ario i rakurgailuak Tendremos que instalarlos en nuestro ordenador para poder usarlos. FeedReader http://www.feedreader.com RSSBandit http://www.rssbadit.org Liferea http://liferea.sourceforge.net/ RSSOwl http://www.rssowl.org ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 40

Podcast Podcastinga audio fitxategiak sortu (normalean ogg edo mp3 formatuetan) eta harpidetzeko aukera ematen duen RSS jario baten bidez eguneraketez ohartarazi eta programa bat erabiliz berau jaitsi eta edozein momentutan entzuteko aukera ematen duen sistema da, normalean irakurgailu eramangarri batean. ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 41

Podcasterako agr egatzaile berez iak Juice (Mac eta Windows) http://juicereceiver.sourceforge.net Songbird (Plataforma anitza) http://www.songbirdnest.com Amarok (GNU Linux + KDE) http://amarok.kde.org Yamipod (GNU Linux + GTK2.0) ikRSS+ http://www.yamipod.com Itunes (Mac eta Windows) http://www.apple.com/es/itunes/overview/ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 42

Vidcast Bideo podcast ere deitua. Vidcastinga bideo fitxategiak sortu eta harpidetzeko aukera ematen duen RSS jario baten bidez eguneraketez ohartarazi eta programa bat erabiliz berau jaitsi eta edozein momentutan entzuteko aukera ematen duen sistema da. Oraindik tamaina handiaren ondorioz bideon banaketak dituen mugak direla eta, oraindik vlog edo ikRSS+ bideoblogak dira nagusi. Bideo motzak txertatzen dira eta flash erreproduzitzaile baten bidez ikusteko aukera ematen da. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 43

Vidcast agregatzaile bereziak Miro http://www.getmiro.com/ Software librea den agregatzaile honek vidcastak bakarrik ez podcastak ere kudeatzeko gai da era oso ikusgarri batean. Plataforma anitza da. ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 44

[!] Jarraipena Eduki sindikatzeak eskaintzen duen lehenengo aukera eta garrantzitsuena Informazio asko jarrai daiteke eguneratzen denean bakarrrik. ikRSS+ Informaziora harpidetzen gara ez dugu zertan bere bila joan beharrik. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 45

Zergatik? Zer aldatu da? Zer gertatzen ari da? Elkarrizketa Jendeak Erakundeak 1:19:80 sortu komentatu ikasi entzun ikusi komunikatu ikRSS+ Ingurune aldakorra Etengabeko aldaketan dagoen ingurunea 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 46

Zer interesatzen zaigu? Zertaz hitz egiten da? Zein informazio behar dugu? GURI buruz produktu, zerbitzu, enpresa, marka, ekintza, petsona etab. buruzko duten iritzia. BESTEEI buruz Konpetentzia eta beste erakundeei buruzko informazioa eta iritzia. Gure ikRSS+ ekimen eta izaerarekin bat datozen beste enpresa batzuk, pertsona interesgarriak, merkatua, markak, zerbitzuak, produktuak, ekintzak, berriak etab. 47 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net>

Non dago informazioa? Zein iturri aukeratzen ditugu? Nola aurkitzen ditugu? P blogak foro zehatzak iragazki parte hartzaileak direktorio berezituak folksonomia tresnak komunikabide tradizionalak ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 48

Non dago informazio hori? Zein iturri aukeratzen ditugu? Nola aurkitzen ditugu? Elkarlanean lan egin dezagun social bookmarking tresna baten bidez http://bildu.net/ Horretarako bakoitzak bere loturak aurretik zehaztutako kategoriak zehaztuz etiketatuko ditu. ikRSS+ ikrss (etiketa orokorra)+ blogak (kategoria) + <etiketa gehiago> 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 49

Nork ezartzen ditu iragazkiak? pertsonek? komunitateak? erakundeak? Komunitateak Erabiltzaile komunitateak edukia iragazten du tresna folksonomikoak, iragazki parte hartzaileak etab. erabiliz. Erakundeak Erakundeak informazioa aukeratu eta iragazten du. ikRSS+ Pertsonak Pertsona bakoitzak bere iturriak aukeratu eta iragazten ditu. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 50

Zein iragazki mota? nola aukeratzen ditugu? zein kriterio erabiliz? Aukeraketa Gako hitzen bilaketa Informazio semantikoa Arrakasta Denbora ikRSS+ Garrantzia 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 51

Zein motako iragazkia? Nola aukeratzen ditugu? Zein kriterio erabiliz? Web baten inguruko iragazkiak sortu bilatzaileak erabiliz. http://www.technorati.com http://blogsearch.google.com http://www.blogpulse.com http://www.icerocket.com http://www.yahoo.com ikRSS+ P http://www.live.com/ http://www.ask.com google? (ez du) 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 52

Zein tresna erabili? Irgazkiak nola aplikatu? Nola automatizatzen dugu? Jario irakurgailuak ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 53

Nola irakurtzen da? Zein tresna erabili? Lectores de feeds suscripción ikRSS+ servicios con rss blogs foros específicos filtros colaborativos directorios especializados herramientas folksonómicas medios de comunicación tradicionales actualizaciones 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 54

Bloglines erabili http://www.bloglines.com P ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 55

Google reader erabili http://reader.google.com P ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 56

Alternatibak Beste irakurgailu batzuk http://www.rojo.com http://www.newsgator.com http://www.alesti.org Hasiera orri pertsonalizagarriak http://www.netvibes.com ikRSS+ http://www.pageflakes.com http://google.com/ig 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 57

OPML P OPML (Outline Processor Markup Language) eskemetarako (outlines) XML lengoai bat da. Gaur egun bere erabilpen nagusia jarioen harpidetza zerrendak ikRSS+ egitea izaten da; normalean ondoren hauek esportatu edo inportatu ahal izateko. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 58

Podcast eta Vidcast <enclosure url='http://www.bilbohiria.com/docs/ podcast/irratiacom/irratiacom07041 0.mp3' length='23525667' type='audio/mpeg'/> sindikazioa ikRSS+ Juice Itunes Democracy Player 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 59

Zein tresna erabili? Iragazkiak nola aplikatu? Nola automatizatzen dugu? Yahoo pipes http://pipes.yahoo.com Zerbitzu honek edukia filtratu, ordenatu, iragazi eta beste jarioetako edukiarekin nahasteko aukera ematen digu. ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 60

Yahoo pipes pipes.yahoo.com P ikRSS+ ●Manuala ●Bideo manuala ●Tutorial gehiago 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 61

The Buzz Monitor The BuzzMonitor http://buzzm.worldbank.org Sofware honek jarioetatik jasotako edukiak iragazi, etiketatu, sailkatu eta bozkatzeko aukera ematen du era parte hartzaile ikRSS+ batean. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 62

The BuzzMonitor http://buzzm.worldbank.org ikRSS+ dP 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 63

[!] Agregazioa Enpresa, erakunde, langile, bezero, hornitzaile eta hauentzako informazio interesgarria bildu dezakete eta hauen arteko komunikazioa hobetu. Hainbat lekutan argitaratutako edukiak beste hainbatetan ere argitara daitezke. ikRSS+ Planet planet Jario planetak eraikitzeko software librea [ ejemplo][+] 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 64

Agregazioa 11feeds Beste planeta sortzaile bat Feevy Jario sare indibidual zein taldekakoak sortzeko aukera ematen duen zerbitzua. [ adibidea] [+] ikRSS+ Gregarius Jario agregatzaile bat sortzeko aukera ematen duen beste software bat. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 65

Agregazioa Identita agregatzaileak Interneten pertsona bakoitzak erabiltzen dituen zerbitzu ezberdinetako jarioak batzen dituzten jario agregatzaile bereziak. http://miid.es/ http://friendfeed.com/ ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 66

[!] Berrerabilpena RSS formatoarekin kodetuta dagoen informazioa berrerabilgarria izan daiteke edukia beste formato edo euskarritan zabaldu ahal izateko. RSS->PDF Jario batetik PDF bat sortzeko aukera ematen duten zerbitzuak. ikRSS+ http://www.rss2pdf.org/ http://rss2pdf.com/ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 67

Berrerabilpena RSS->Mail RSS batek sortutako informazioa posta elektronikoz jasotzeko aukera ematen duten zerbitzuak. http://www.rssfwd.com http://www.feed2mail.org http://www.feedblitz.com/ ikRSS+ RSS->JS RSSa JavaScript kode batean bihurtzen du ondoren edozein web guneetan erabiltzeko. http://feed2js.org 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 68

Berrerabilpena RSS->Mobile Jarioa mugikorraren bidez nabegagarria den web gune batean bihurtzen du. Gainera QR- code baten bidez mugikorren bideo kamararen bidez bertara sartzeko aukera ematen du. http://feed2mobile.kaywa.com/ ikRSS+ RSS->twitter Twitter sare sozialean jario horren edukia automatikoki argitaratzen du. http://twitterfeed.com/ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 69

Berrerabilpena ikRSS+ http://xfruits.com/ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 70

[!] Sorkuntza EKS (CMS) sorkuntza automatikoa Wordpress, Joomla, Drupal, etab. bezalako EKSek automatikoki sortzen dituzte jarioak. ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 71

Sorkuntza Programatzaileentzako liburutegiak Jarioak era erraz batean sortzeko aukera ematen duten liburutegi errazak badaude. FeedCreator (PHP) Rome (Java) RubyRSS (Ruby) ikRSS+ gehiago... 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 72

Sorkuntza Jarioak sortzeko zerbitzuak Hainbat zerbitzuk jariorik ez duen web gune batentzat jarioa sortzeko aukera ematen dute. http://www.ponyfish.com/ http://www.rsspect.com/ http://www.feed43.com/ http://www.feedity.com/ ikRSS+ http://page2rss.com/ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 73

[!] Balidazioa Jario bat ondo sortua dagoela egiaztatzeko balidadoreak erabil daitezke. RSS, Atom y KML http://feedvalidator.org/ RSS eta Atom http://validator.w3.org/feed/ ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 74

Feedburner P Feedburner jarioen kudeaketarako tresna sorta bat da. ● Jarioak eta estatistikak kudeatu ● Formatuen arteko konpatibilitatea ziurtatu ● Podcast egiteko aukera ● Gure jarioa beste gune batzutan erakusteko kode bat sortu ikRSS+ ● Jarioetan publizitatea sartzeko aukera ● E-mail bitarteko buletinak sortzeko aukera. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 75

Erlazionaturiko formatoak GeoRSS Kapak erabiliz informazio geografikoa kodetzeko RSS familiaren barnean sortutako estandar sorta. KML ikRSS+ (Keyhole Markup Language) hiru dimentsiotako datu geografikoak kodetzeko sortutako estandarra. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 76

Erlazionaturiko formatoak iCalendar Egutegien arteko informazio trukea ahalbidetzeko estandar bat da (RFC 2445). “iCal” bezala ere ezagutzen da Apple Computerreko izen bereko programa izan baitzen inplementatzen lehena. ikRSS+ FeedSync Garapen fasean dagoen RSS zabalpen bat aplikazioen arteko sinkronizazio bikoitza lortzeko. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 77

Mikroformatuak zer dira Arazo konkretu bat konpontzen saiatzen dira ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 78

Mikroformatuak zer dira Ahal bezain errazen hasi ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 79

Mikroformatuak zer dira Pertsonentzat lehenengo eta makinak bigarren ikuspuntuaz diseinatuak ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 80

Mikroformatuak zer dira Modularrak eta bata bestearen barnean berrerabilgarriak dira ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 81

Mikroformatuak zer dira Deszentralizaturiko garapena, zerbitzuak eta edukia ahalbidetu eta sustatzen dituzte ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 82

Mikroformatuak zer dira XHTML erabiliz web orrietan bertan kodetzen dira Egituratuak daudenez makinek erraz interpretatu ikRSS+ ditzakete 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 83

Hasteko lekua ikRSS+ microformats.org 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 84

WWWren egoera ikRSS+ visualcomplexity.com 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 85

WWWren egoera Informazioa nola kodetzen da ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 86

Orain arteko kodeketa <p>Ajuria Enea Jauregia Vitoria-Gasteizko Frai Francisco ibilbidean dago kokatuta, eta, 1920. urtean, Alfredo Baeschlin arkitekto suitzarrak eta Hilarión San Vicente kontratistak eraiki zuten hiriko egoitza-eremu nabarmenetako batean, Vitoria-Gasteizko Serafín Ajuria industrialariak eskatuta.</p> Makinek ez dute hau ulertzen! ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 87

Mikroformatuak erabiliz <div id=quot;hcard-Gorka-Julioquot; class=quot;vcardquot;> vcard <img style=quot;float: left; margin-right: 4px;quot; src=quot;http://site.gravatar.com/images/files/thumbs/124267.jpgquot; alt=quot;photoquot; class=quot;photoquot;> photo <a class=quot;url fn nquot; n href=quot;http://www.teketen.comquot;> <span class=quot;given-namequot;>Gorka</span> given-name <span class=quot;family-namequot;>Julio</span></a> family-name <div class=quot;orgquot;>Elurnet Informatika org Zerbitzuak</div> <a class=quot;emailquot; email href=quot;mailto:gorka@elurnet.netquot;>gorka@elurnet.net</a> ikRSS+ <div class=quot;adrquot;> adr <span class=quot;localityquot;>Andoain</span>, <span locality class=quot;regionquot;>Gipuzkoa</span>, <span class=quot;postal- region codequot;>20140</span> code </div> </div> 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 88

Mikroformatuak erabiliz Pertsonek horrela ikusten dugu eta nahi bezala itxura alda dezakegu CSSak erabiliz ikRSS+ CSS Makinek kodeketa hau uler dezakete! 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 89

Mikroformatu motak ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 90

Yahoo eta Google bilatzaileak http://search.yahoo.com/cc http://www.google.com/advanced_search? Mikroformatuak ● rel-license ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 91

Mikromundua Mikroformatuak ● Vote Links ikRSS+ ● hCard ● hCalendar http://bildu.net/mikromundua ● rel-tag ● adr 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 92

Twitter Mikroformatuak ● XFN ● hAtom ● hCard http://www.twitter.com ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 93

flickr Mikroformatuak ● geo ● adr ● XFN http://www.flickr.com ● hCard ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 94

Technorati kitchen Mikroformatuak ● hCard ● hCalendar ● hReview ● xFolk ● rel-tag ● rel-license ikRSS+ http://kitchen.technorati.com 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 95

Upcoming Mikroformatuak ● hCard ● hCalendar ● adr ● geo ● rel-tag ikRSS+ http://www.upcoming.org 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 96

Cork'd Mikroformatuak ● hCard ● hReview ● rel-tag ikRSS+ http://corkd.com 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 97

Linked in Mikroformatuak ● hResume ● hCard ● adr ikRSS+ http://www.linkedin.com 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 98

dealtagger Mikroformatuak ● hListing http://www.dealtagger.com ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 99

Google Maps Mikroformatuak ● hCard ● adr ikRSS+ http://maps.google.com 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 100

Txioka Mikroformatuak ● hCalendar ● hListing http://www.txioka.net ● hCard ● adr ● geo ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 101

●Mikroformatuak Bildu ● xFolk ● rel-nofollow ● rel-tag ikRSS+ http://www.bildu.net 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 102

Mikroformatuak erabiliz ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 103

Mikroformatuak erabiltzen Zenbait tresnek mikroformatudun informazioa erabiltzeko aukera ematen dute. Laster Firefox 3 eta Interne Explorer 8k mikroformatuak erabiliko dituzte. ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 104

vCard Explorer hCard-ak irakurtzen eta vCard-era esportatzeko aukera ematen duen Mac- erako programa. ikRSS+ http://vce.corefault.de 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 105

Tails Export hCard, hCalendar, hReview, rel-license eta xFolk mikroformatuekin lan egiteko aukera ematen duen Firefox gehigarria. ikRSS+ https://addons.mozilla.org/firefox/addon/2240 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 106

Operator hCard, hCalendar, xFolk, adr, geo, rel-tag eta RDFa formatuekin lan egin eta hainbat zerbitzu erabiltzeko aukera ematen duen Firefox gehigarria. ikRSS+ 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 107

Informazio gehiago eta loturak Lotu ra batzu k http://www.bildu.net/bookmarks/teketen/ikrss Aur kezpen a http://www.elurnet.net/biltegi/data/files/Aurkezpenak/ikrss.pdf Inf or mazioa http://ikrss.nirewiki.com ikRSS+ Kon taktua Gorka Julio gorka@elurnet.net www.elurnet.net 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 108

aurkezpenaren Lizentzia Aske zara: ● Lan hau kopiatu, banatu eta jendaurrean hedatzeko. ● Lan eratorriak egiteko. Baldintza hauetan: ● Aitortu. Lanaren kredituak aitortu behar dituzu, egileak edo baimendunak zehaztutako eran. ● Partekatu baimen beraren arabera. Lan hau aldatzen baldin baduzu, edo lan eratorri bat sortzen ikRSS+ baduzu, sortutako lana banatu dezakezu soil-soilik baimen honen berdin-berdineko baten mende. 2008 (cc) Elurnet Informatika Zerbitzuak S.L <kontsultak@elurnet.net> 109

Add a comment

Related pages

Informazio kudeaketa, sindikazioaren eta tresna ...

Informazio kudeaketa, sindikazioaren eta tresna folksonomikoen bidez., ... Gero eta garrantzitsuagoa da informazioaren kudeaketa egokia egitea.
Read more

Informazio kudeaketa, sindikazioaren eta tresna ...

Informazio kudeaketa, sindikazioaren ... eta garrantzitsuagoa da informazioaren kudeaketa egokia egitea. ... eduki sindikazioa eta tresna folksonomikoak.
Read more

INFORMAZIOAREN KOMUNIKAZIOA ETA 6.a JARDUERA KUDEAKETA ...

INFORMAZIOAREN KOMUNIKAZIOA ETA KUDEAKETA Teklatua ezagutu EZAGUTZAK : LORPEN-MAILA : GAITASUNAK : ... Informazioak sartu teklatuaren bidez.
Read more

Kudeaketa - MoodleDocs

Kudeaketa blokeko estekak ikastaroko irakasleentzat baino ez daude erabilgarri. ... Horren bidez, edozein eduki digital igo ahal dugu ikastarora, ...
Read more

Sindikazioa (edo informazioaren kudeaketa)

Sindikazioa (edo informazioaren kudeaketa) ... – Jarraitu nahi duzun webgunean bilatu ezazu sindikazioaren irudia (hauen modukoa izango da), ...
Read more

Nire kudeaketak - Euskadi.eus - Eusko Jaurlaritzaren ...

Dokumentua lokalizatzaile bidez egiaztatzea; Dokumentuak sinatu eta egiaztatu; Identifikazio elektronikorako bitarteko bat eskatu; Data eta ordu ofiziala
Read more

INFORMAZIOAREN KUDEAKETA BIZKAIKO HIRUGARREN SEKTOREAN

INFORMAZIOAREN KUDEAKETA ... Inguruko informazioaren lortze eta ... Gurekin harremanetan jar zaitezke ondoko helbide elektronikoaren bidez:
Read more

Informazioaren berreskurapen - Wikipedia, entziklopedia askea.

Informazioaren berreskurapena ... informazio hori eduki dezaketen dokumentuen berri ... ordenagailu bidez atzitzen direnak. Informazioaren iragazketarako ...
Read more