Informatiebijeenkomst Service chain social care alarms op 16 april a.s.

25 %
75 %
Information about Informatiebijeenkomst Service chain social care alarms op 16 april a.s.
Health & Medicine

Published on March 11, 2014

Author: RianneBoek

Source: slideshare.net

Normalisatie: de wereld op één lijn Uitnodiging deelname normontwikkeling ‘Service chain social care alarms’ Graag informeert NEN u over een, mogelijk voor u, belangrijk Europees initiatief. Het betreft een voorstel om een Europese norm op te stellen voor 'Service chain social care alarms'. Op 16 april organiseert NEN een informatiebijeenkomst over deelname van Nederland aan dit initiatief. Voorstel Het Zweeds normalisatie-instituut heeft het voorstel Service chain social care alarms ingediend bij Het Europese standaardisatie instituut CEN. Alle nationale normalisatie- instituten, voor Nederland is dit NEN, moeten mogelijke stakeholders informeren en raadplegen of ze mee willen doen aan dit initiatief. België, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Zweden en Zwitserland hebben al besloten mee te doen. Service chain social care alarms De standaardisatie voor 'service chain social care alarms' heeft als doel afspraken te maken over zowel diensten als producten voor social care alarms. Dit initiatief sluit aan bij de 'safe, active and healthy ageing' activiteiten die door de Europese Commissie worden ondersteund. Inhoud De Europese norm stelt eisen aan de 'service chain social care alarms' en gaat over de ontwikkeling van de volgende onderwerpen: - technische specificaties op basis van 'open IP based protocols'; - eisen aan techniek en diensten noodzakelijk voor de gebruiker; - technische specificaties en procedures voor de leveranciers van producten; - eisen aan de communicatie infrastructuur en diensten; - eisen aan de dienstverleners. Het projectvoorstel geeft meer details over de inhoud van de te ontwikkelen Europese norm.

Normalisatie: de wereld op één lijn maart 2014 Proces Stap één is het Europees afstemmen of het project van start zal gaan. Hiervoor moet twee-derde deel van de Europese landen positief stemmen op het voorstel en minstens 5 landen deelnemen aan de ontwikkeling. Deze stemming is geweest en de uitkomst is positief. De tweede stap is het oprichten van een Europese normcommissie. De vraag aan Nederlandse marktpartijen is of er behoefte is om actief deel te gaan nemen aan de Europese normontwikkeling. Daartoe kan bij NEN een Nederlandse normcommissie worden opgericht. Belanghebbenden NEN is een stichting zonder winstoogmerk, die als taak heeft Nederlandse marktpartijen te informeren over relevante normalisatie-initiatieven. Via deze informerende mail proberen wij zoveel mogelijk organisaties te bereiken. Belanghebbenden in het traject zijn onder meer dienstverleners die gebruik maken van alarmsystemen, leveranciers van alarmsystemen, zorginstellingen en thuiszorginstellingen die gebruik maken van alarmsystemen, consumenten- en patiëntenorganisaties, opleidingsinstituten, onderzoeksinstellingen, verzekeraars, (semi)overheden, inspectie en certificatie instellingen. Gezien het belang van het onderwerp stellen wij het erg op prijs indien u deze uitnodiging doorstuurt naar partijen binnen uw netwerk, waarvan u denkt dat ze ook interesse/belang hebben bij dit onderwerp. Als u ons daarbij ook informeert, kunnen wij de volgende keer deze partijen rechtstreeks benaderen. Informatiebijeenkomst op woensdag16 april 2014 De kosteloze informatiebijeenkomst vindt plaats op 16 april 2014 van 14.00 tot 16.00 uur bij NEN, Vlinderweg 6 te Delft. Doel van de bijeenkomst is te bepalen of Nederland zal participeren in het Europese traject. Meer informatie en aanmelden Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Marlou Bijlsma, via marlou.bijlsma@nen.nl Voor aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 16 april 2014 kunt u per e-mail contact opnemen met NEN Zorg&Welzijn, via petra.hendriks@nen.nl

CONCEPT AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST SOCIAL CARE ALARMS FOR ACTIVE AND HEALTHY AGING NEN Zorg & Welzijn Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T +15 2690403 petra.hendriks@nen.nl Nederlands Normalisatie-instituut www.nen.nl COMMISSIE Service chain social care alarms DOCUMENTNUMMER 2014-01 SECRETARIS Marlou Bijlsma DATUM 2014-03-06 VERGADERINGNUMMER 1 AANVANG 14.00 EINDTIJD 16. 00 uur VERGADERDATUM 16 april 2014 PLAATS NEN, Delft, Europazaal Nr. Agendapunt Document 1. Opening en vaststelling agenda - introductie deelnemers; - vaststellen agenda. 2014-01 2. Inleiding NEN, CEN normen en normalisatie - voorstel normalisatie ‘Service chain social care alarms’ - uitslag stemming eerste ronde 2014-02 2014-03 3. De verschillende partijen geven hun standpunt over het Europese voorstel - kansen en knelpunten 4. Inventarisatie van standpunten tav Europese normalisatie 'Service chain social care alarms' 5. Korte uitleg over deelname aan normontwikkeling en financiering 6. Bepaling Nederlandse standpunt - doet Nederland mee? 7. Overige mogelijk geïnteresseerden partijen 8. Rondvraag 9. Samenvatting en conclusies

Add a comment

Related presentations

Related pages

ADT Security Systems: Home Automation, Alarms & Surveillance

Security Systems, Home Automation, Alarms & Surveillance. ... Social media Terms and ... © 2015 ADT LLC dba ADT Security Services.
Read more

Funding care - Care and support guide - NHS Choices

For most people needing social care services, ... for healthcare rather than social care. NHS care could be ... alarm fitted can help you ...
Read more

Your guide to care and support - Care and support guide ...

... also known as social care services, ... Services can also support the families or carers of people who receive social care. ... said on 06 April 2015.
Read more

Medical Alert Systems | ADT Bracelet & Necklace for Seniors

On all ADT Medical Alert Systems ... when the alarm is triggered.With six ... ADT Always There and 800.ADT.ASAP and the product/service names listed in ...
Read more

APICS

APICS is the premier professional association for supply chain and operations management.
Read more

APICS - Conferences

APICS is the premier professional association for supply chain and operations ... Upcoming APICS conferences. ... Corporate Services; Social Networks;
Read more

Guidelines For Security and Safety Of Health Care And ...

Guidelines For Security and Safety Of Health Care And Community Service Workers ... health clinics and social service ... operation of the alarm ...
Read more

What is wireless? - Definition from WhatIs.com

... such as intrusion alarms, ... (personal communications services) Portable wireless -- the operation of autonomous, ... social media unseat email?
Read more

S&OP and Supply Chain Solution Provider | Kinaxis ...

Offers supply chain management products for manufacturing businesses.
Read more