Informasjonsmøte om etablerertilskudd 6. mars 2014

50 %
50 %
Information about Informasjonsmøte om etablerertilskudd 6. mars 2014

Published on March 10, 2014

Author: innovasjonnorge

Source: slideshare.net

ENTREPRENØRSKAP Velkommen! Informasjonsmøte om etablerertilskudd for Oslo, Akershus og Østfold 2014

Hva vil vi formidle? • Vi har penger også i sentrale strøk til etablerere! • 120 millioner felles ramme for Norge • Få frem gode prosjekter og gründere fra vår region • Gjøre tjenestene tilgjengelige • Avklare roller og forventninger Mål: Flere gode gründere og vekst

Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Hovedmål: Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter Delmål 1: Flere gode gründere Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 3: Flere innovative næringsmiljøer Vår strategi 2013 - 2016

Program • Velkommen v/Ann-Mari Skinne • Tjenestetilbud for etablerere v/ Håkon Nyhus og Gudbrand Teigen • Etablererveiledningen v/Ingeborg Knevelsrud • Kompetansetilbud for vekstgründere v/Ingvild Krogh von Strand og Jeanett Sandmo • Kort speed dating – presentasjon av medarbeidere tilstede kl 1600 Avslutning Presentasjonen blir lagt ut på vår hjemmeside 5

Vi gir lokale ideer globale muligheter

7 Entreprenørskap er risiko • 1 av 3 av nyetablerte bedrifter lever etter 5 år • Få av dem er vekstbedrifter Innovasjon Norge kan dele risikoen med deg!

Disposisjon av foredrag 1. Etablerertilskudd - hvem og hvilke prosjekter er i målgruppen? 2. Søknadsprosessen 3. Andre relaterte tjenester for gründere 8

Klynger i regionen Hvem og hvilke prosjekter er i målgruppen?

10 Faser i et innovasjonsprosjekt

11 Hva ser Innovasjon Norge etter? • Verdiskaping i Norge • Innovasjon • Markedspotensial • Lønnsomhet • Gjennomføringsevne • Utløsende effekt

VERDISKAPING i NORGE Hvilke aktiviteter må du utføre? Hva og hvordan kundene dine villige til å betale for å få dekket det behovet? Hvordan gjør vi vurderingene?

Klynger i regionen Søknadsprosessen

Etablerertilskudd 14 Ideavklaring Markedsavklaringsfasen

15 50% Markedsavklaringsfasen 300.000,-(600.000,-) Ideavklaringsfasen 300.000,- Tilskuddets størrelse

Hva kjennetegner ideavklaringsfasen? • Avklaring idéens realisme. • Utvikle og planlegge etableringen/prosjektet. • Utvikle forretningsmodell(er). Stort markedspotensial og vesentlig innovasjon vektlegges. 16

Hva kjennetegner markedsintroduksjonsfasen? • Bør ha markedsforankring. • Utvikling av tjeneste/produkt til markedsintroduksjon. NB! Tilskudd til ideavklaringsfasen kvalifiserer ikke automatisk til markedsintroduksjonsfasen. 17

Stegene for å levere en søknad 1. Gå inn på Innovasjon Norges nettsted 2. Finn fram til finansieringstilbudet som er av interesse 3. Logg inn for å utforme søknad. Dersom du ikke har registrert en bruker fra før av må denne opprettes før du kan velge søknad. 18

Elektronisk søknad 19

20

21

Prosjektopplysninger Synliggjør milepæler og kritiske beslutnings- punkt. 22 Dette må registreres: •Er prosjektet påbegynt? •Omsøkt aktiviteter skal ikke være påbegynt. •Prosjektperiode •Dato for oppstart og prosjektets avslutning. •Inkluder rapportering. •Hovedaktiviteter •Tidfestes kvartalsvis innenfor prosjektperioden.

Etablerererens innsats i prosjektet Ulønnet innsats er med å skape framdrift, men ulønnet innsats kan ikke Innovasjon Norge finansiere. - Unntak for enkeltpersonforetak. Kun kostnader som antas vil bokføres tas derfor inn i kostnadsgrunnlaget 23

Eget arbeid 24 Eget arbeid = timer x timepris Lønnet arbeid: 1‰ av årslønn, oppad begrenset til kr 530/timen Ulønnet arbeid Maks 530 kr/time NB! Kostnader for eget arbeid må være ført i regnskapet, unntak kan gis for ENK.

Kostnader 25

Finansiering 26

27 IN finansierer ikke prosjekter hvor: • Betalingsanmerkninger eller svak finansiell stilling/økonomisk gjennomføringsevne • Oppfinnelser uten forretningside • Ikke viser godt lønnsomhetspotensial. • Bedriften eldre enn 3 år (fase 1) og 5 år (fase 2). • Innrettet mot lokale markeder, for eksempel tradisjonell handel, privat tjenesteyting og håndverk. • Importvirksomhet eller lisensiering.

Lever en veldokumentert søknad • Fullstendig utfylt søknadsskjema. • Referanser som underbygger forretningsideens markedspotensial. • Sannsynliggjort gjennomføringsevne. • Få men relevante vedlegg: • Oppdatert selskapsbalanse. • Perioderegnskap til nå i år. • Forretningsplan med lønnsomhetskalkyler om du har. • Aktivitetsbasert budsjett 28

Klynger i regionen Tjenestetilbud til gründere

30 Våre tjenester Profilering Kompetanse Rådgivning Nettverk Finansiering

En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land

For hjelp kontakt: Strategisk designrådgiver Victoria Utheim Les mer på: 32 Design

IPR rådgivning: • Kartlegging av bedriftens IPR status • Hvordan beskyttelse immaterielle verdier? • Innovasjonsgrad og nyhet i ditt prosjekt • Eierskap til din innovasjon • Hvordan du kan utnytte IPR i forretningsutviklingen? • Vurderer kostnader, tidsfrister og aktører innen IPR www.innovasjonnorge.no/ipr

34 Mentor • Daglig leder får tilbud om en strategisk mentor basert på ”en-til-en” samtaler. • Daglig leder får dekket kostnadene til en mentor på inntil Kr. 50 000,- - Ca 40 timers rådgivning. Tilskuddet betales ut etterskuddsvis. • Innholdet i samtalene vil variere etter behov, men skal være av strategisk karakter. Mentoren skal ikke være en praktisk hjelper

35

Etablerertjenesten 36

Etablerertjenesten i Akershus www.etablerer-akershus.no

Etablerertjenesten i Oslo www.oslobusinessregion.no

www.etablerer-ostfold.no Etablerertjenesten i Østfold

Noen nyttige lenker for en gründer • www.altinn.no Starte og drive bedrift - informasjon om bedriftsetablering og drift • www.etablerer.no Elektronisk etablererskole på nett • www.brreg.no Brønnøysundregisteret, registrering av nytt firma • www.skatteetaten.no Skatteetaten – Starte egen bedrift

Global Entrepreneurship International Business Development

TINC Silicon Valley • Business development program incl. 4 weeks in Silicon Valley. • Validation product-market fit • Validation of business model • Reduced time to market • Reduced risk • A roadmap to internationalization www.innovationnorway.no/TINC 2 – 27 June 2014 (deadline 22 March)

Entrepreneurial Marketing in New York • Enables you to gain and strengthen the skills necessary to brand, market and sell your tech- based product and service in a highly competitive global marketplace. 19 – 30 May 2014 (deadline 28 March) www.innovationnorway.no/NYmarketing

Business Bootcamp & Pitch training • Brings international business competence to local startups • International focus from an early stage is key to growth and success. Source: Nordic Growth Entrepreneurship Review 2012 Business skills International focus Lean start-up Captivate any audience Create attention & be memorable Convince investors, partners , customers www.innovationnorway.no/bootcamp

GET Global Entrepreneurship Training Entrepreneurial capabilities, business skills and leadership for international growth World leading ecosystem for entrepreneurship and innovation ‘5-day MBA’ at top University www.innovationnorway.no/GET

Launching next week: www.innovationnorway.no/GLOBAL Ingvild von Krogh Strand instr@innovationnorway.no

www.innovasjonnorge.no/Finansiering Takk for oss! Følg oss på Facebook og Twitter!

Add a comment

Related pages

Informasjonsmøte om Helsekoordinator hos eCademy, 6 januar ...

Informasjonsmøte om Helsekoordinator hos eCademy, 6 januar 2014 eCademy Nettstudier. ... Informasjonsmøte om Helsekoordinator hos eCademy, ...
Read more

Informasjonsmøte om breibandutlysinga 2015 Sunnfjord hotell 5

Informasjonsmøte om breibandutlysinga 2015 ... orienterar om ny søknadsrunde. Info om dekningskart ... Gjennomsnitt tilskot i 2014: kr. 26.848 .
Read more

Informasjonsmøte 10.september 2014 - Kalender - Sykkylven ...

Om skulen. Utdanningstilbod. Elevar. ... Informasjonsmøte 10.september 2014. ... Kyrkjevegen 6 6230 Sykkylven . Tlf: 70255700 Faks: ...
Read more

sekken.net: PÅ PLAKATEN: Informasjonsmøte om ...

... Informasjonsmøte om breibandutbygginga. ... og inviterer til informasjonsmøte på Sekken skole mandag 21. januar kl 18.30. ... (6) 17. mai (5 ...
Read more

sekken.net: Tiltaksnemnda arrangerte informasjonsmøte

Tiltaksnemnda inviterte til informasjonsmøte om ungdomsskolen onsdag 27. oktober 2004. ... Det skjer på Sekken (7) PÅ PLAKATEN (6) 17. mai (5) ...
Read more

Informasjonsmøte Regnskapsmedarbeider, 10 februar 2014 ...

Lillekroken og lærer Tore Søfting forteller om studiet Regnskapsmedarbeider. Skip ... Informasjonsmøte Webdesign jan 29 2014 06 11 59 ... 6 ...
Read more

Framdriftsplan revisjon av kommuneplanen 2013-2030

Orientering om forslag til PLANPROGRAM I formannskap og hovedutvalgene Administrasjon 6.11.2012 ... Vedtak KOMMUNEPLANENS AREALDEL Kommunestyret Mars 2014
Read more

Mars, Incorporated – Global Petcare, Chocolate, Food ...

Mars, Incorporated petcare, candy, food, and drink brands are enjoyed by the world. Learn more about our company, brands and careers. Who We Are.
Read more