Informační zdroje pro germanistiku

50 %
50 %
Information about Informační zdroje pro germanistiku
Education

Published on October 1, 2014

Author: rs_knihovnaffmu

Source: slideshare.net

Description

V prezentaci podáváme přehled informačních zdrojů, které jsou vhodné pro studenty germanistiky.

Informační zdroje pro germanistiku Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 19. září 2014

Elektronické informační zdroje MU Přístup přes: • portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz • web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Katalogy a databáze  Elektronické informační zdroje  EIZ MU • vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU

Služby portálu EIZ MU • seznam databází MU • zdroje podle oborů • info o zkušebních přístupech a novinkách • nastavení vzdáleného přístupu • přístup na EBSCO Discovery Service View slide

EBSCO Discovery Service • umožňuje jedním dotazem současně prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://discovery.muni.cz • pro přístup k plným textům je nutné být připojen do celouniverzitní počítačové sítě MU (počítače na MU, vzdálený přístup) View slide

Příklad č. 1 • Téma práce: „literární překlad“

Příklad č. 1 - řešení • Do pole „SU Subject terms“ jsme zadali „literary translation*“; zvolili jsme disciplíny „Jazyk a lingvistika“ a „Literatura a psaní“ • Výsledkem je cca 900 záznamů. • Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantní záznamy jsme tímto dotazem získali – např. můžeme dotaz upravit pomocí k tomu určeného levého sloupce.

SFX / Link Source služba hledání zdrojů MU • SFX („Special Effects“) / Link Source slouží k propojení bibliografických a abstraktových databází s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) – tzv. inteligentní či kontextově citlivé linkování • SFX výhledově zanikne a bude plně nahrazeno nástrojem LinkSource!

Open Access = otevřený přístup • principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím – institucionální repozitáře (např. Univerzitní repozitář MU) – OA časopisy (např. DOAJ, Directory of Open Access Journals) • Přínosy otevřeného přístupu: – zrychlení výměny vědeckých informací – rozšíření dostupnosti vědeckých informací – zvýšení viditelnosti vědeckých informací – zvýšení čtenářské základny – zvýšení informačního dopadu zdroj: http://www.openaccess.cz/

Multioborové databáze MU Příklady: • ProQuest Central • EBSCO • SpringerLINK • ScienceDirect • Wiley InterScience • JSTOR

E-knihy pro MU • ebrary Academic Complete • EBSCO eBooks • GALE e-books

Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (BDSL) • výběrová bibliografie (pokrývá pouze dokumenty dostupné ve fondu Universitätsbibliothek Frankfurt/Mein • obsahuje cca 400 000 záznamů od roku 1985 do současnosti • zaměřuje se na texty z oblasti německého jazyka a literatury • dostupná ze sítě FF MU (fakultní vzdálený přístup)

Digitální knihovny • Europeana http://www.europeana.eu • Internet Archive http://www.archive.org • Project Gutenberg http://www.gutenberg.org • Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com • Kramerius NK ČR http://kramerius.nkp.cz • Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) http://www.ndltd.org • dissonline.de http://www.dissonline.de/index.htm

Oborové brány, portály, rozcestníky • Jednotná informační brána • Vybrané zahraniční oborové brány  Infomine http://infomine.ucr.edu  Voice of the Shuttle: web site for humanities research http://vos.ucsb.edu/index.asp • Služby pro online publikování  http://www.scribd.com  http://www.slideshare.com  http://www.issuu.org

Elektronické katalogy knihoven • Souborný katalog = knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu. [definice dle TDKIV] SK - národní, mezinárodní, institucionální, oborové, pro určitý typ dokumentů, např. seriály… Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz Souborný katalog MU http://aleph.muni.cz - součástí je i katalog ÚK FF MU SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat.cz • Elektronický katalog jedné knihovny Katalog MZK http://aleph.mzk.cz

E-časopisy, vyhledávání článků mimo předplatné MU • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) - kromě informací o titulech časopisů dostupných pro zúčastněné instituce v rámci jejich zakoupených EIZ obsahuje i záznamy volně dostupných časopisů; třídění abecedně, dle oborů + vyhledávání • DOAJ – adresář časopisů s otevřeným přístupem (Open Access)

Germanistika - instituce • Goethe Institut v Praze • Rakouské kulturní fórum v Praze • Österreich Institut Brno • Rakouská knihovna Brno (při MZK) • Německá knihovna Brno (při MZK) • Německá knihovna Univerzity Palackého Olomouc • Rakouská knihovna Olomouc • užitečné odkazy pro germanisty • další rakouské knihovny v ČR • Österreichische Nationalbibliothek • Deutsche Nationalbiblithek

Německý jazyk • Universitätsbibliothek der FU Berlin - odborné informace z germanistiky, knihovny, databáze, projekty, bibliografie Lexikální databáze DWDS • Německé noviny • Rakouské noviny • The Virtual Linguistics Campus • Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik

Německá literatura • Deutsche Digitale Bibliothek beta - celonárodní digitalizační projekt, spolupracuje řada paměťových institucí, nejenom knihovny • Projekt Gutenberg DE – cca 6 000 zdigitalizovaných literárních děl • Bibliothek Digital - recenze a literární časopisy 18. a 19. stol., rukopisy, digitalizované texty od 15. stol. do 20. stol. • Freiburger Anthologie - plné texty básní 1720 - 1900 • Germanistik im Netz – rozcestník: autoři, literatura, časopisy, internetové zdroje; metavyhledávač • Literaturkritik – recenze + čas. Literatur Kritik • Zentralen Verzeichnisses Digitaler Drucke • IASLonline – recenze; odborné statě

Rakouská literatura • Literaturarchiv – specializované literárněvědné pracoviště při Österreichische Nationalbibliothek • Austrian literature online – digitalizované texty od 11. století • Rakouská literatura (i německá literatura) na portálu iliteratura.cz

Děkuji za pozornost Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová referenční služby reference@phil.muni.cz ICQ: 362131842 http://www.facebook.com/knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz

Add a comment

Related presentations

Related pages

Informační zdroje pro germanistiku - Education

V prezentaci podáváme přehled informačních zdrojů, které jsou vhodné pro studenty germanistiky.
Read more

Elektronické informační zdroje nejen pro filology - se ...

Elektronické informační zdroje nejen pro filology - se zaměřením na zdroje pro anglistiku a germanistiku. by referencni-sluzby-ustredni-knihovny-ff-mu
Read more

Elektronické informační zdroje nejen pro filology - se ...

Home; Education; Elektronické informační zdroje nejen pro filology - se zaměřením na zdroje pro anglistiku a germanistiku
Read more

Elektronické informační zdroje nejen pro filology – se ...

Elektronické informační zdroje nejen pro filology – se zaměřením na zdroje pro anglistiku a germanistiku
Read more

2014 - Ústřední knihovna FF MU

Elektronické informační zdroje nejen pro filology ... se zaměřením na zdroje pro anglistiku a germanistiku from Referenční služby Ústřední ...
Read more

Imem Boxlift & Boxlift Pro - Documents

Informační zdroje pro germanistiku V prezentaci podáváme přehled informačních zdrojů, které jsou vhodné pro studenty germanistiky. Pro ...
Read more

Sächsisch-Tschechisches Bibliotheksnetzwerk | Projekte ...

Workshop Elektronické informační zdroje II 16.4.2014 na ZČU v Plzni. ... odborná referentka pro germanistiku univerzitní knihovny Chemnitz, ...
Read more

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Studijní informační ... informační zdroje; ... koná výroční konference celosvětové Společnosti pro interkulturní Germanistiku, ...
Read more