Információs társadalom és oktatás, az oktatási kultúra változása

50 %
50 %
Information about Információs társadalom és oktatás, az oktatási kultúra változása
Education

Published on February 24, 2014

Author: ollejanos

Source: slideshare.net

Description

Információtudomány és média a 21. század elején
andragógia MA - 2014. február 19.

Informá ció tudomá ny és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. február 19. Információs társadalom és oktatás, az oktatási kultúra változása Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

www.gartner.com

intézményesült, formális oktatás információs társadalom

Információ... ● ● ● ● ● ● ● hozzáférhetősége megosztása gazdálkodás felhasználása és közösségi tudásalkotás és web2, közösségi média és intézményesült oktatás

Az információ hozzáférhetősége ● ● ● ● ● ● ● természetes (bárhol, bármikor, bármi) szükséglet több mint a felhasználható idő információs környezet - tanulási potenciál sávszélesség: web + eszköz után eszköz + test indikátor: szövegalapúság aránya hozzáférés =/= aktív, produktív felhasználás (web2) az információ értékének újragondolása

forrás: images2.fanpop.com

Az információ megosztása ● információféltékenység - tudásféltékenység ■ =/= ismeretmegosztás ■ =/= tudásmegosztás, ■ =/= kompetenciamegosztás ● megosztás mint az együttműködés alapja ● személyes - szakmai terület különbsége (facebook) ● egyén - világ helyett pl. csoporton belül ● forrás szemlélet online környezetben

Az információgazdálkodás ● technológia időt ad és időt vesz el ● információs táplálkozástudomány - minőségi idő ■ információs diéta ● információ = aktív idő? ● “megtalálni - megmunkálni - megosztani” ● személyes információs környezet ■ forrás - nyelő - zavar ■ időmenedzsment

pomodorotechnique.com

Jane Genovese

Információ és közösségi tudásalkotás ● wikipédia effektus ○ vitalap, laptörténet, szerkesztés ○ web1 szemlélet a web2 esélye után a web3 alatt ● egyén és közösség viszonya ○ individualista vagy altruista szemlélet? ● az információfogyasztás és -termelés minősége ● csoport, szervezet, közösség tudása ● felnőttképzés - csoportban tanított egyének?

conversationprism.com

conversationprism.com

Információ, web2, közösségi média ● újabb kihagyott esély az oktatás dinamizálására ● piac, szolgáltatás, szórakoztatás dominancia ● magán és civil szféra kommunikációja, értékteremtés ○ “mentsük meg bodrit” vs. Khan Academy, TED? ● visszacsatolásra építő addikció vs. minőségi idő ● cél: motiválja a tanulást, közösségi értékteremtést ● optimum: használjuk hatékonyabb tanulásra ● helyzet: tanulás helyett, hárítás és megkerülés

www.phdcomics.com

Információ és intézményesült oktatás ● ● ● ● ● ● ● ● IKT: motivációtól a szükségletig szemléltetés, aktivitás, interaktivitás, produktivitás konzerváló technológiahasználat térerőmentes passzív tanulási környezet iskolátlanítás? digitális reformpedagógia? szegregált intézmények a hálózati társadalomban informális és formalizálódó tanuló- és tudásközösségek tradícionális oktatási kultúra győzelme?

Informá ció tudomá ny és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. február 19. prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu facebook.com/dr.olle.janos twitter:@ollejanos #andm127 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

#andm127 presentations

Add a comment

Related presentations