Infoavond wegen- & spoorplannen CD&V

50 %
50 %
Information about Infoavond wegen- & spoorplannen CD&V
Automotive

Published on March 5, 2014

Author: WimDries

Source: slideshare.net

Description

Infoavond over wegen- en spoorplannen door Vlaams Parlementslid Johan Sauwens en Burgemeester Wim Dries van Genk

Spoorplannen NMBS en Spartacus en wegenplannen Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

INHOUD 1) 2) 3) 4) 5) Spartacusproject NMBS: nieuw vervoersplan Projecten AWV Varia Rondvraag Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen -- Februari 2014 Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk Februari Februari 2014 2014

Spartacus: Toekomstplan voor Limburg Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen -- Februari 2014 Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk Februari Februari 2014 2014

Spartacusproject wat en waarom? Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014 Februari 2014

Achtergrond Spartacusplan Het Limburgplan geeft aan: Het autoverkeer neemt in Limburg sterker toe dan in de rest van Vlaanderen Het openbaar vervoeraanbod in de provincie Limburg is niet overal voldoende uitgebouwd Er is nood aan een kwalitatief hoogstaand openbaar vervoernetwerk voor de hele provincie Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Jans, Vlaams Tom Vandeput, schepen Februari 2014 Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeesterVolksvertegenwoordiger Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Burgemeester Genk Februari 2014

Doelstellingen Plan dient forse bijdrage te leveren aan de doelstellingen opgenomen in het Mobiliteitsplan Vlaanderen Verhogen % OV-verplaatsingen in de totale mobiliteit door het aanbieden van goed alternatief voor individueel autoverkeer Verhogen efficiëntie van het openbaar vervoer Bijdrage aan een duurzame mobiliteit en goede levenskwaliteit Februari 2014 Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari 2014 Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk

Strategie Snelle spoorverbindingen … Uitbouw regionaal netwerk van snelle verbindingen tussen steden (netmanagement) & verhogen efficiëntie openbaar vervoer Basis = aangepaste NMBS-dienstregeling → vanuit centrumknoop (Hasselt) uitbouwen van netwerk met bijkomende OV-knooppunten Nieuwe regionale sneltramlijnen vullen basis aan Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari 2014 Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Februari Februari 2014 2014

Strategie … en zeker zo belangrijk: efficiënte busverbindingen… Verdichting met bijkomende snelbuslijnen op relaties die minder voor spoorbedieningin aanmerking komen Ontsluitende streekbussen en lokale busbedieningen efficiënt afstemmen op zowel een goed lokaal aanbod als op een vlotte aan- en afvoer naar knooppunten en het regionaal net & ondersteunende maatregelen: Vrije busbanen en verkeerslichtenbeïnvloeding /tariefintegratie Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 2014

Positieve effecten • Sterke reizigerswinst • Welzijnswinst • Verminderen van indiv. autoverkeer -> betere doorstroming goederenvervoer & betere bereikbaarheid bedrijventerreinen • in fase aanleg infrastructuur: extra werkgelegenheid • beperken van reistijd ->meer tijd voor sporten, shoppen, cultuur, toerisme, recreatie .. • Streven provincie Limburg: CO2 neutraal, duurzaam Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 2014

Positieve effecten • stopplaatsen = knooppunten -> ontwikkelen tot dynamische publieke ruimtes Voorverkooppunt, P+R parking, fietsenstallingen, postpunt, tijdschriftenkiosk, snackbar, buurtsuper, … maar ook: kapper, kinderopvang, strijkatelier, … Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 2014

Limburg heeft nood aan Spartacus Een uur stilstaan kost ons allemaal geld. Hasselt dreigt door files verlamd te worden. Investeren in efficiënt OV is nodig ‘Ja’ zeggen tegen Spartacus, sluit andere investeringen niet uit Limburg moet aan één touw durven trekken Limburg moet inzetten op groei en goede logistieke ontsluiting Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 2014 Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk

Spartacus Waarom sneltramlijnen? Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari 2014 Februari 2014

Toekomstplan Bestaande treinverbindingen Sneltramlijnen Mogelijke snelbus-assen JohanJohan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen -- Februari Februari 2014 Februari2014 2014

Waarom sneltrams? Korte reistijden om knooppuntennetwerk te kunnen realiseren Hoge regelmaat door optimale doorstroming in eigen bedding Hoog comfort, hoge capaciteit, veel zitplaatsen Hoogwaardig imago en aantrekking, ook op automobilist Rijden als tram in de stad en als sneltram in eigen bedding of op treinsporen Inpasbaar in stedelijk weefsel Volledig elektrisch -> milieuvriendelijk Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 2014

Elektrische trams: voordelen Lagere investeringskost voor het voertuig zelf Lagere onderhoudskost Geen CO2-uitstoot Geen verbrandingsmotor met geluid Zonder bovenleiding ??? Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger Dries, Tom Vandeput,Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger 2014 Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - WimVera Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger burgemeester schepen - - Februari Februari 2014 Februari 2014

Exploitatie met de sneltram • In stadsgebied rijdt de sneltram op zicht (cfr Gent, Antwerpen, Brussel of Kust) • Boven de 70km/u of op enkel spoor rijdt de sneltram op seinen (= zoals trein). Sneltrambestuurder ondersteund door automatische treinprotectie. Maximale snelheid 100km/u. • Voor 95% Spartacustraject = eigen bedding voorzien. • In stadsgebied : - beperkte menging met bus/overig verkeer - verkeerslichtenregeling • Waar de sneltram aan hoge snelheid rijdt (>70km/u) – 100% vrije afgeschermde bedding – kruisingen uitgevoerd als beveiligde overwegen of ongelijkvloerse kruisingen (bruggen of tunnels) Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen -- Februari 2014 JohanJohan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk FebruariFebruari 2014 2014

Vormgeving sneltramvoertuigen Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Februari 2014 2014

Sneltramlijn 1: Hasselt-Maastricht Stand van zaken Johan Johan Sauwens, Vlaams Vlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 2014

STL1 Hasselt – Lanaken -Maastricht • 16 februari 2007 : Vlaamse Regering : • • beslist tot oprichting Lijninvest maakt de middelen vrij voor de realisatie van sneltramlijn 1 • 14 mei 2009 : publicatie vorige opdracht Spartacus fase 1 • 10 november 2010 : beslissing tramstelplaats Hasselt mee in opdracht • 23 september 2011 : beslissing Vlaamse Regering • • • Akkoord volledig elektrische sneltramlijn Hasselt - Maastricht Heeft akte genomen van verhoogde kostprijs van spoor- en halteinfrastructuur, aankoop van elektrische tramtoestellen en bouw van tramstelplaats in Hasselt Voorwaarde: samenwerkingsovereenkomsten met betrokken gemeenten en met Nederland … Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - WimVera Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger Dries, Tom Vandeput, schepen - - Februari 2014 Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger burgemeester Genk Februari 2014 2014 Februari

STL1 Hasselt – Lanaken -Maastricht • 9 november 2011 : stopzetting lopende en opstarten nieuwe procedure • 20 december 2011 : publicatie nieuwe procedure Spartacus fase 1 • 11 oktober 2013: beslissing Vlaamse Regering: definitieve goedkeuring aanleg sneltramlijn Hasselt - Maastricht Johan Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger Wim Dries, Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Sauwens, Vlaams VolksvertegenwoordigerVera burgemeester Genk - Tom Vandeput, schepen Februari 2014 Februari Februari 2014 2014 -

STL1 Hasselt – Lanaken -Maastricht DUS groen licht voor de sneltram! • Voor Limburg is dit een historische stap • Nu ook lijn 2 Genk – Maasmechelen en lijn 3 Neerpelt – Lommel en studie voor eventuele uitbreidingen Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries,Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen - - Februari Februari 2014 Februari2014 2014

STL1 Planologische stappen • Concept Streefbeeld voor de drie sneltramlijnen • ProjectMER Sneltramlijn Hasselt-Maastricht • Ontwerpstreefbeeld voor sneltramlijn 1 • Projectnota voor sneltramlijn 1 • GRUP Diepenbeek – Bilzen • Volgende stappen (taak De Lijn) : • Stedenbouwkundige vergunning • Milieuvergunning Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari 2014 Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Februari 2014

STL1 Algemene timing • Selectie kandidaten : juni 2012 • Aanbesteding : loopt • Start bouw : begin 2015 • Begin exploitatie : vóór 1 jan 2018 Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen - - Februari Februari 2014 Februari 2014 2014

Sneltramlijn 1: Hasselt-Maastricht Details van traject Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 2014 Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk

Globaal tracé-overzicht • Het tracé in Vlaanderen is ca. 27 km lang, waarvan 11 km dubbelsporig. • Het tracé in Nederland is ca. 6 km lang Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 Februari 2014 2014

Sneltramlijn 1 en 2 in Hasselt Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 2014 Johan Johan Sauwens, Vlaams Vlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk

Hasselt Stationsomgeving Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Vera Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Sauwens, VlaamsVlaams VolksvertegenwoordigerDries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - - Februari Februari 2014 Februari 2014 2014

Hasselt Mouterijstraat naar Kanaalkom Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Vera Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger Dries, Tom Vandeput, schepen - - Februari 2014 Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - burgemeester Genk Februari 2014 2014 Februari

Hasselt Kanaalkom Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari 2014 Februari 2014

Hasselt Kanaalkom Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Vera Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Sauwens, VlaamsVlaams VolksvertegenwoordigerDries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - - Februari Februari 2014 Februari 2014 2014

Hasselt Kanaalkom Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeesterVolksvertegenwoordiger Februari 2014 Johan Sauwens, Vlaams Vlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 2014

Hasselt Kanaalkom Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk - Februari 2014

Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk - Februari 2014 Februari 2014

Hasselt Dusartplein Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari 2014 Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Februari 2014

Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014 Februari 2014

Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014

Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014 Februari 2014

Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014

Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari 2014 Februari 2014

Kruispunt Universiteitslaan / Singel Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 2014

Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014

Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014

Reistijden vanuit Hasselt Hasselt Station Hasselt Dusartplein 5 Hasselt Provinciehuis 7 Campus UH 10 Diepenbeek Station 13 Munsterbilzen 19 Lanaken 28 Maastricht Centrum 31 Maastricht Station 38 Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Februari 2014 2014

Fasering • Fase 1: Dusart – grens Maastricht • Fase 2: Dusart – station Hasselt stelplaats • 2018: volledige lijn in exploitatie Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014

Co-financiering in Hasselt Provincie 5 miljoen euro in halteaccomodatie AWV 780.000 euro aanpassingen aan kleine ring en kruispunt Kiezelstraat Stad Hasselt Stokerijstraat: 210.000 euro Parking Dusartplein: 1.550.000 euro Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014 Februari 2014

Sneltramlijn 1 (en 2) in Diepenbeek Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 Februari 2014 2014

Diepenbeek – Campus UH Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Februari 2014 2014 Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014

Diepenbeek – Campus UH Hasselt aan wijnl e Boud LIJN 2 Campus Diepenbeek Stopplaats Ecotunnel Sn Health City P LIJN 1 Fitlink elt ra m e Sn a ltr m Overweg met slagbomen D em er Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 2014

Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk - Februari 2014

Simulatie Stationsstraat Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Februari 2014 2014

Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk - Februari 2014

Brug Molenstraat Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Februari 2014 2014

Sneltramlijn 1 in Bilzen Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 2014 Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk

Stopplaatsen Bilzen • Het tracé op grondgebied Bilzen is ca. 11 km lang JohanJohan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk FebruariFebruari 2014 2014 Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen -- Februari 2014

Halte Beverst Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen -- Februari 2014 JohanJohan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk FebruariFebruari 2014 2014

Halte Munsterbilzen Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeesterVolksvertegenwoordiger Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari 2014 Februari Februari 2014 2014 Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Genk

Halte Eigenbilzen JohanJohan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk FebruariFebruari 2014 2014 Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen - - Februari 2014

Overwegen Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger – december 2013 - Februari 2014

Sneltramlijn 1 in Lanaken Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Tom december 2013 JohanJohan Sauwens, VlaamsVlaams Vlaams Volksvertegenwoordiger – Vandeput, schepen -- Februari Februari 2014 Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries,Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Februari2014 2014

Verkeerscirculatie in de toekomst Johan Johan Sauwens, Vlaams Vlaams Vlaams Volksvertegenwoordiger – Vandeput, schepen Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Tom december 2013 Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera burgemeester Genk Februari Februari 2014 2014

Omgeving College Uitwerking plein i.s.m. gemeente Toegang centrum Sneltramspoor Doorgaande weg Nieuwe rotonde Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera burgemeester Genk Februari Februari 2014 2014 Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Tom december 2013 Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Vlaams Volksvertegenwoordiger – Vandeput, schepen Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger

Omgeving Europaplein Uitwerking plein i.s.m. gemeente Toegang centrum Bus- en tramhalte Nieuwe rotonde Doorgaande weg, met tunnel onder sneltram P+R Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, –Vandeput, schepen -- Februari 2014 Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Februari Februari 2014 2014 Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera TomVlaams Volksvertegenwoordiger Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger december 2013

Stand van zaken STL1 Nederland De Lijn Limburg / Communicatie / Spartacus / juni 2013 Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - TomVlaams Volksvertegenwoordiger Februari 2014 - Vera burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger Vandeput, schepen Johan Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger Wim Dries, Jans, – december 2013 Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger Februari Februari 2014 2014

Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries,-burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger Tom Vandeput, schepen - - Februari 2014 Februari 2014

Nederlandse overwegingen • Vergroot arbeidsmobiliteit en versterkt Euregionale economie (verbindt twee provinciehoofdsteden en universiteiten); • Regeerakkoord en provinciaal coalitieakkoord benoemen expliciet ambities en belang grensoverschrijdend openbaar vervoer; • De tram creëert een snelle grensoverschrijdende OV-verbinding met Vlaanderen (in Hasselt aansluiting op NMBS net met o.a. snelle verbinding naar Antwerpen). Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk - Februari 2014

2007: Strategienota Regiovariant Stadsvariant Mengvariant Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk - Februari 2014

Stadstracé in Maastricht Maastricht en provincie Limburg (NL) kiezen voor route via de‘Maasboulevard’ haltes: •Belvedère •Maasboulevard •treinstation Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeesterVolksvertegenwoordiger Februari Februari 2014 2014 Johan Sauwens, VlaamsVlaams Vlaams Volksvertegenwoordiger – Vandeput, schepen Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Jans, Vlaams Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Tom december 2013

2008: Koersnota Publicatie: 23 april 2008 Koersen op stadsvariant, omdat: ◦ Spoorbrug heeft beperkt toekomstperspectief (max 2 trams per uur per richting) ◦ Stadsvariant speelt in op regionale en stedelijke vervoersvraag Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014 Februari 2014

2009: Bestuurlijke rapportage A Bassinbrug B Sappi Zuid C Markt Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014

Lanaken / Hasselt Belvédère Centrum Maastricht Station Tracé Randwyck Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014

Principe keuze voor medegebruik i.p.v. separaat spoor ProRail werkt deze variant uit Medegebruik goederenspoor. Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014 Februari 2014

A Maasboulevard Maasboulevard is een tracé met 1 haltemogelijkheid maakt integrale overstap met bussen mogelijk (combinatie met omgelegde OVas west) kan hinder hebben van congestie autoverkeer Maasboulevard zet reiziger af aan de rand van het centrum Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014 Februari 2014

Mosae Forum Vanwege beperkte draagkracht parkeerdek € 6 mln. extra kosten stedenbouwkundig moeilijk inpasbaar vanwege hoogteverschil (barrièrewerking) Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014

C Markt Tracé met 3 haltevariaties (Vismarkt, Boschstraat of Gubbelstraat) Duidelijke presentatie van de tram ín het centrum (doel van de reizigers), en heeft voorkeur van De Lijn leidt tot wijziging van Vismarkt of Markt kan hinder ondervinden van evenementen op de markt Variant markt leidt tot complexe verkeerssituatie met fietsers in Gubbelstraat Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014

Relatie project Spoorkruising Bus/tram halte spoor Stationsgebouw Stationsstraat Colonel Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014

Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014

Kostprijs Infrastructuur De Lijn Spoorwerken 42,7 miljoen euro Wegenis- en omgevingswerken 6,9 miljoen euro Kunstwerken 8,4 miljoen euro Renovatie KW280 (brug over kanaal te Gellik) 2,7 miljoen euro Tractie en bovenleiding 34,7 miljoen euro Beveiliging en signalisatie 27,0 miljoen euro Subtotaal 122,4 miljoen euro P&R - faciliteiten 0,58 miljoen euro Oorspronkelijke raming buiten configuratie - 10,99 miljoen euro Subtotaal raming binnen configuratie 111,99 miljoen euro Indexatie t.o.v. prijspeil december 2010 8,47 miljoen euro Infrastructuur binnen configuratie 120,46 miljoen euro Johan Johan Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger Vera Jans, – december 2013 Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeesterVolksvertegenwoordiger 2014 Februari 2014 Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - - Februari Februari 2014 Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger Vlaams Genk

Kostprijs Stelplaats Tramstelplaats Hasselt 23,13 miljoen euro Indexatie t.o.v. prijspeil december 2010 1,82 miljoen euro Stelplaats 24,95 miljoen euro Totaal binnen configuratie 145,41 miljoen euro Buiten configuratie ten laste van De 6,20 miljoen euro Lijn Indexatie t.o.v. prijspeil juli 2012 0,05 miljoen euro TOTAAL 6,25 miljoen euro TOTAAL PROJECT SPARTACUS FASE 1 151,66 miljoen euro Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Vlaams Volksvertegenwoordiger – Vandeput, schepen Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera burgemeester Genk Februari Februari 2014 2014 Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Tom december 2013

Kostprijs Kost 12 tramvoertuigen Kostprijs per voertuig² 4,7 miljoen euro (raming) = 56,4 miljoen euro 300 à 400 reizigers per voertuig. 1 stel kan uit 2 trams bestaan. Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeesterVolksvertegenwoordiger Februari 2014 Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Jans, Vlaams Genk Februari Februari 2014 2014 Johan Sauwens, VlaamsVlaams Vlaams Volksvertegenwoordiger – Vandeput, schepen Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Tom december 2013

Sneltramlijn 2: Hasselt-Genk-Maasland Stand van zaken Johan Johan Sauwens, Vlaams Vlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 2014

MER-procedures • Plan-MER opgestart december 2011 • Vooropgestelde verbindingen, basishaltes en knooppuntenmodel werd aangevuld met voorstellen lokale besturen, burgers en natuurbewegingen 10 tracés Keuzecriteria: 1. Investeringskost 2. MKBA 3. Draagvlak Voorkeurstracé: Caetsbeek Noord + E314 Beslissing nog voor 25 mei Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen - Februari 2014 Februari 2014

Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

Maasmechel en Village Tracé: E 314 Tracé Caetsbeek Noord Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

Sneltramlijn 2: Hasselt-Maasland Details van traject Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vandeput, schepen Februari Februari 2014 2014 Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk

SLT 2: Haltes Basishaltes • • • • Hasselt Station Kanaalkom Kolonel Dusartplein Provinciehuis • Campus Diepenbeek • Genk Station • Genk Shopping Indien E314-tracé: • Gemeentehuis Maasmechelen Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

SLT 2: Haltes Extra mogelijke haltes • • • • • • • • Genk Zuid Rozenkrans Sint Jozef Limburghal Molenvijverpark/ZOL THORpark/KRC Genk P&R Maasland (E314 tracé) Nationaal park Potentieel bijkomende haltes indien de volledige reistijd binnen de 39 minuten gerealiseerd kan worden Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

Voorbeeld: inkomend Westerring Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger Centrum Genk - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

SLT 2: Reistijden • Basisfrequentie om het half uur (twee diensten per uur) • Tussen Hasselt en Genk zal om het kwartier een tram rijden Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

Verplaatsing Huidige reistijd Reistijd regionet Tijdwinst Maasmechelen Leisure Valley – Hasselt 66’ 39’ 27’ Genk – Uhasselt – Hasselt 33’ 22’ 11’ Maaseik – Hasselt 90’ 53’ 37’ Maastricht – Hasselt 61’ 36’ 25’ Lanaken – Hasselt 56’ 27’ 29’ Neerpelt – Hasselt 62’ 27’ 35’ Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Tom Vandeput, schepen Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk -- Februari 2014 Februari 2014

NMBS: Nieuw vervoersplan Johan Sauwens, VlaamsVlaamsVlaams Vlaams Volksvertegenwoordiger – Vandeput, schepen -Februari 2014 Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Volksvertegenwoordiger Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera Jans, Vlaams Genk Februari Februari 2014 2014 Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Tom december 2013

Mobiliteit per trein: explosieve groei t.o.v. ander vervoer Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

Keerzijde groei mobiliteit spoor Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

Uitdagingen op korte termijn: betere stiptheid en kwaliteit Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

Mobiliteit per trein in Limburg Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

Reizigerstellingen per gemiddelde weekdag 2012 Limburg Alken 482 Beverlo 196 Bilzen 643 Bokrijk 88 Diepenbeek 463 Genk 1118 Hasselt 7395 Heusden 241 Kiewit 482 Leopoldsburg 594 Lommel 616 Neerpelt 687 Overpelt 261 Schulen 263 Sint-Truiden 2025 Tongeren 698 Zolder 177 TOTAAL 16429

IC/P verbinding vanuit Limburg naar Brussel Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

IC/L verbindingen tussen de provincies Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

IC-verbindingen binnen de provincie Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

IC-verbindingen binnen de provincie Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

Conclusies treinaanbod Limburg Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

Conclusies treinaanbod Limburg Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

Conclusies treinaanbod Limburg Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, Burgemeester Genk - Februari 2014

Dienstregeling Genk Brussel - Noord ◦ Nu: ◦ Wordt: 1u26 1u23 ◦ Via Landen: nu: wordt: 1u28 1u31 Leuven ◦ Nu: ◦ Wordt 1u12 1u10 JohanJohan Sauwens, VlaamsVlaams Vlaams Volksvertegenwoordiger – Vandeput, schepen -- Februari Februari 2014 Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries,Jans, Vlaams Volksvertegenwoordiger Februari2014 2014 Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera burgemeester Genk Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Tom december 2013

Dienstregeling Genk Knokke- Blankenberge ◦ Nu: ◦ Wordt: 3u10 met overstap 3u11 zonder overstap Antwerpen ◦ Via Hasselt: ◦ Via Aarschot: ◦ Piektrein: 1u32 1u42 1u22 Johan Sauwens, Volksvertegenwoordiger - Vera TomVlaams Genk Februari 2014 Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger december 2013 Johan Johan Sauwens, VlaamsVlaams Volksvertegenwoordiger - Jans, –Vandeput, schepen Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeesterVolksvertegenwoordiger Februari Februari 2014 2014

Functionaliteiten van het station

De stopplaatsen van morgen

De NMBS in Limburg

Diensten PBM

Evolutie parkings 2008 – 2013 in Limburg

Investeringen van Infrabel • Genk (€5,2M): (2020-2021) ◦ vernieuwing perrons, roltrappen, trappen, lift, hellingen voor andersvaliden, onderdoorgang en luifels Hamont (€2,1M): heropening (2013) • Hasselt (€23,2M): (2020-2024) ◦ nieuwe voetgangersbrug met liften en roltrappen, ◦ vernieuwing perron en luifels Neerpelt (€8M): voetgangerstunnel + afschaffen overweg door ondertunneling) 2013 Afschaffen overwegen (€33,2M): ◦ Diepenbeek(7), Bilzen(2), Overpelt(1), Hasselt(2), Alken (1), Hoeselt (1)

Investeringen Holding • Hasselt (€16M): (2020-2024) ◦ vernieuwing stationsgebouw, ◦ uitbreiding parking Runkst ◦ uitbreiding fietsenstalling ◦ nieuw districts- en dienstgebouw Bokrijk (€130.000): vernieuwing • Leopoldsburg (€2,5M): (2024-2025) ◦ projectontwikkeling in stationsomgeving, ◦ min.200parkeerplaatsen en fietsenstalling • Sint-Truiden (€33.000): vernieuwing (2013)

Sanitair station Genk

Goederenvervoer per trein

www.facebook.com /beterespoorverbin dingvoorLimburg Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Wim Dries, burgemeester Genk - Februari 2014

Projecten AWV 1.Verkeersstromen in Genk 2.Programma aanpak zwarte punten 3.Aanpak Torenlaan – KRC Genk 4.Andere gewestwegen 5.Shopping 1 Mobiliteitsavond CD&V – Johan Sauwens & Wim Dries – Genk, 3 maart 2014

INTRO - INVESTERINGEN GEWESTWEGEN GENK E314 In 2014 In 2015 2,2 miljoen renovatie wegverharding 750.000 euro voor bouw geluidsschermen N76 In 2015 1,5 miljoen euro infrastructurele maatregelen Hoevenzavel en Torenlaan; en kruispunt Marcel Habetslaan en ontsluiting industrie en KRC N744 In 2015 750.000 euro module 10 en 13 N750 - Oosterring In 2015 100.000 euro voor herinrichting kruispunten N77 en Fletersdel Mobiliteitsavond Vera – Johan Sauwens & Wim Dries – Genk, maart Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - CD&VJans, Vlaams Volksvertegenwoordiger 3Januari 2014

1) Verkeersstromen (1) Genk Mobiliteitsavond Vera – Johan Sauwens & Wim Dries – Genk, maart Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - CD&VJans, Vlaams Volksvertegenwoordiger 3Januari 2014

1) Verkeersstromen (2) Detail Westerring & Centrum Mobiliteitsavond Vera – Johan Sauwens & Wim Dries – Genk, maart Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - CD&VJans, Vlaams Volksvertegenwoordiger 3Januari 2014

2) Programma aanpak zwarte punten Westerring ◦ Kruising Europalaan = OK ◦ Kruising Kuilenstraat wordt enkel fietsbrug ◦ Kruising Nieuwe Kuilenweg wordt hollands afrittencomplex Hasseltweg = OK (betere doorstroming) Oosterring – Zuiderring = OK (rotonde) Henri Fordlaan = OK Mobiliteitsavond Vera – Johan Sauwens & Wim Dries – Genk, maart Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - CD&VJans, Vlaams Volksvertegenwoordiger 3Januari 2014

3) Aanpak Torenlaan – KRC Genk (1) Fase 1 Mobiliteitsavond – Johan Sauwens & Wim – Genk, Januari 2014 Johan Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&VJans, Vandeput, schepen DriesJanuari 2014 Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vlaams Volksvertegenwoordiger 3 maart 2014

3) Aanpak Torenlaan – KRC Genk (2) Fase 2 Mobiliteitsavond Vera – Johan Sauwens & Wim Dries – Genk, maart Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - CD&VJans, Vlaams Volksvertegenwoordiger 3Januari 2014

3) Aanpak Torenlaan – KRC Genk (3) Mobiliteitsavond Vera – Johan Sauwens & Wim Dries – Genk, maart Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - CD&VJans, Vlaams Volksvertegenwoordiger 3Januari 2014

4) Andere gewestwegen (1) Hoevenzavellaan & Torenlaan ◦ Belangrijke as Noord-Zuid ◦ Veilige doorstroming ◦ Sfeerbeeldstudie Oosterring ◦ Verbinding Europalaan ◦ Connectie met campus ZOL ◦ Kruispunten Camerlo & Fletersdel / Sledderlo ◦ Sfeerbeeldstudie Mobiliteitsavond Vera – Johan Sauwens & Wim Dries – Genk, maart Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - CD&VJans, Vlaams Volksvertegenwoordiger 3Januari 2014

4) Andere gewestwegen (2) Onderwijslaan ◦ Herprofilering, in overleg met buurt ◦ Aandacht voor parkeren André Dumontlaan ◦ Ontwikkeling THOR-Park ◦ MOBER is klaar voor verdere ontwikkeling (Bascule, connectie naar E314, …) ◦ Nu verkeerslichten meest efficiënt Mobiliteitsavond Vera – Johan Sauwens & Wim Dries – Genk, maart Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - CD&VJans, Vlaams Volksvertegenwoordiger 3Januari 2014

4) Andere gewestwegen (3) Weg naar As ◦ Scholencampus = OK ◦ Ontwikkeling Welzijnscampus E. Coppéelaan & Bochtlaan ◦ Kruispunt Winterslagstraat ◦ Aansluiting Hof van Gan ◦ Veilige schoolomgeving Mobiliteitsavond Vera – Johan Sauwens & Wim Dries – Genk, maart Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - CD&VJans, Vlaams Volksvertegenwoordiger 3Januari 2014

5) Verkeersontwikkeling Shopping 1 Fietspaden A. Remansstraat Invoegstroken In- & uitrit Shopping Gemakkelijk naar Europalaan Mobiliteitsavond – Johan Sauwens & Wim – Genk, Januari 2014 Johan Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&VJans, Vandeput, schepen DriesJanuari 2014 Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - Vera Tom Vlaams Volksvertegenwoordiger 3 maart 2014

Varia 1.Mobiliteitsplan Hasselt - Genk 2.De Lijn 3.Geluidsschermen 4.Rondvraag Mobiliteitsavond CD&V – Johan Sauwens & Wim Dries – Genk, 3 maart 2014

1) Mobiliteitsplan Hasselt - Genk 2) De Lijn ◦ G-Net: op 10 jaar tijd van 600.000 naar 18 miljoen gebruikers ◦ Zeer goede basismobiliteit van 93% (een halte op minstens 500m van de voordeur) ◦ Derde betalersystemen (10-beurtenkaart, abo doelgroepen jeugd – omnio – senioren) 3) Geluidsschermen ◦ Metingen uitgevoerd door AWV ◦ Budgetten voorzien in meerjarenbegroting ◦ Nog verder te onderzoeken hoe en waar Mobiliteitsavond Vera – Johan Sauwens & Wim Dries – Genk, maart Johan Sauwens, Vlaams Volksvertegenwoordiger - CD&VJans, Vlaams Volksvertegenwoordiger 3Januari 2014

RONDVRAAG Dank voor uw aanwezigheid en aandacht Johan Sauwens Wim Dries Mobiliteitsavond CD&V – Johan Sauwens & Wim Dries – Genk, 3 maart 2014

Add a comment

Related presentations

Il 24 Ottobre 2014 si è svolta la Capitale Automobile CARS - #Cap2014Auto , il sum...

Manual diagramas eléctricos del OPEL CORSA 2002 en español. Cortesía de la pagin...

Colorado Springs, CO. Unbeatable Specials during the Phil Long’s l-25 Statewide Ve...

Colorado Springs, CO - Get ready for Hyundai MONSTER DEALS in Colorado Springs fro...

Related pages

Infoavond wegen- & spoorplannen CD&V - Automotive

Infoavond over wegen- en spoorplannen door Vlaams Parlementslid Johan Sauwens en Burgemeester Wim Dries van Genk
Read more

120208 TAK bij Beke in Zaventem.MOV - YouTube

... door Taal Aktie Komitee tijdens een CD&V infoavond over BHV ... TAK bij Beke in Zaventem.MOV YVESMJ. ... Op weg naar Zaventem (deel 1 ...
Read more

Parking aan Zaal Limbourg wordt toch aangelegd | Persinfo

“Toen het huidig bestuur op de infoavond van 4 december 2014 de plannen van ... De CD&V/Spa fractie verzette zich ... Persinfo geeft elke dag films weg!
Read more

De Brugse stadionsoap in twintig quotes | Blue Army | FC ...

... op een infoavond in ... CD&V had te elfder ure nog een eigen voorstel gelanceerd voor een stadion 'met beperkte ... 'Pakt je pling en go weg.'
Read more

CD&V Kortessem

CD&V Kortessem. Facebook logo. ... hebben zopas met de gemeente en de kerkfabriek een akkoord bereikt waardoor de weg voor de bouw van een nieuw heem voor ...
Read more

Oplossing in de maak voor fileprobleem in Bergensesteenweg ...

... (CD&V), Brussels minister ... ook het sluipverkeer op de kleinere wegen ... afgelopen maandag om op woensdag 24 september 2014 een infoavond voor de ...
Read more

Wake-Up Call Beweging, action group for ME/cfs ...

Wake-Up Call Beweging, action group for ME/cfs & fibromyalgia ... Via deze weg bieden we patiënten uit de regio’s Oost- en West ... (cd&v) om de ...
Read more

Limburg

Waar een WIJ is, is een weg Lees verder ... Ontbijtbuffet CD&V Beringen. Lees meer ...
Read more