INFO sobre Hot Potatoes

17 %
83 %
Information about INFO sobre Hot Potatoes
Education

Published on February 18, 2014

Author: marclia

Source: slideshare.net

Description

Breu informació sobre el programa per a crear activitats interactives Hot Potatoes.
Informació extreta del tutorial de la Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/c_p_a/pinnovacion/miWeb/documentos/tutorial_hotpotatoes.pdf

Hot Potatoes

JQuiz Quatre tipus de preguntes: O Resposta múltiple: cal triar la resposta correcta d’entre diverses opcions O Resposta curta: s’ha d’escriure la resposta O Resposta híbrida: s’ha d’escriure la resposta però, si l’alumne s’equivoca, l’activitat es converteix en una pregunta amb múltiples respostes en què només una és correcta O Resposta de multiselecció: hi ha dues o més respostes correctes

Jquiz (preguntes)

Quantes preguntes volem fer? Títol de l’activitat Tipus de pregunta Enunciat de la pregunta Podem donar pistes Escriurem les respostes possibles Ací assenyalarem la resposta correcta Valoració de la pregunta

Una vegada fet l’exercici, cal configurar-lo Punxem la icona de Configuració Escrivim les indicacions per a l’alumnat

Podem incloure diverses opcions

Decidim l’aspecte de l’exercici També podem posar en marxa un comptador Quan acabem de configurar-ho, punxem D’acord. Finalment, guardem l’exercici

Finalment, guardem l’exercici

Pregunta de multiselecció: dues o més respostes correctes Pregunta de resposta múltiple: cal triar una resposta Pregunta de resposta curta Podem visualitzar totes les preguntes alhora

Jcloze (omplir buits)

Exemple d’activitat d’omplir buits

Jcross (encreuats)

Exemple d’encreuat

JMatch (relacionar conceptes)

Exemple d’activitat de relacionar conceptes

Jmix (ordenar paraules, oracions, textos...)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Hot Potatoes Home Page

What is Hot Potatoes? The Hot Potatoes suite includes six applications, enabling you to create interactive multiple-choice, short-answer, jumbled-sentence ...
Read more

INFO sobre Hot Potatoes - Education - documents.tips

INFO sobre Hot Potatoes. by marclia. on Jul 05, 2015. Report Category: Education. Download: 0 Comment: 0. 188. views. Comments. Description.
Read more

MANUAL HOT POTATOES I. Software Hot Potatoes

MANUAL HOT POTATOES I. Software Hot Potatoes ... Para más información sobre la compra de una ... Here is your registration info: User name: nom ...
Read more

Tutorial Hot Potatoes - Education - documents.tips

INFO sobre Hot Potatoes Breu informació sobre el programa per a crear activitats interactives Hot Potatoes. Informació extreta del tutorial de la ...
Read more

Hot Potatoes - Descargar gratis

Hot Potatoes, descargar gratis. Hot Potatoes última versión: Seis utilidades para creación de exámenes y ejercicios en la red. Hot Potatoes es un ...
Read more

Potato - Wikipedia

Potatoes were introduced outside the Andes region approximately four ... Most potato dishes are served hot, but some are first ...
Read more

Moodle plugins directory: HotPot

Overview. The Hotpot activity module allows teachers to administer Hot Potatoes and TexToys quizzes via Moodle. These quizzes are created on the teacher's ...
Read more

Jaqueline Santini - Informática na Educação: HOT POTATOES

Bessa de Carvalho disse... Olá, Jaqueline! Faço licenciatura em informática e, viajando na Internet, me chamou a atenção o assunto sobre alfabetização.
Read more

Curso HotPotatoes | Proinfo Escola Municipal São Pedro

Avise-me sobre novos comentários por email. Pesquisar por: Arquivos. novembro 2016; outubro 2016; setembro 2016; agosto 2016; julho 2016; junho 2016; maio ...
Read more