INFO sobre Hot Potatoes

50 %
50 %
Information about INFO sobre Hot Potatoes
Education

Published on February 18, 2014

Author: marclia

Source: slideshare.net

Description

Breu informació sobre el programa per a crear activitats interactives Hot Potatoes.
Informació extreta del tutorial de la Junta de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/c_p_a/pinnovacion/miWeb/documentos/tutorial_hotpotatoes.pdf

Hot Potatoes

JQuiz Quatre tipus de preguntes: O Resposta múltiple: cal triar la resposta correcta d’entre diverses opcions O Resposta curta: s’ha d’escriure la resposta O Resposta híbrida: s’ha d’escriure la resposta però, si l’alumne s’equivoca, l’activitat es converteix en una pregunta amb múltiples respostes en què només una és correcta O Resposta de multiselecció: hi ha dues o més respostes correctes

Jquiz (preguntes)

Quantes preguntes volem fer? Títol de l’activitat Tipus de pregunta Enunciat de la pregunta Podem donar pistes Escriurem les respostes possibles Ací assenyalarem la resposta correcta Valoració de la pregunta

Una vegada fet l’exercici, cal configurar-lo Punxem la icona de Configuració Escrivim les indicacions per a l’alumnat

Podem incloure diverses opcions

Decidim l’aspecte de l’exercici També podem posar en marxa un comptador Quan acabem de configurar-ho, punxem D’acord. Finalment, guardem l’exercici

Finalment, guardem l’exercici

Pregunta de multiselecció: dues o més respostes correctes Pregunta de resposta múltiple: cal triar una resposta Pregunta de resposta curta Podem visualitzar totes les preguntes alhora

Jcloze (omplir buits)

Exemple d’activitat d’omplir buits

Jcross (encreuats)

Exemple d’encreuat

JMatch (relacionar conceptes)

Exemple d’activitat de relacionar conceptes

Jmix (ordenar paraules, oracions, textos...)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Hot Potatoes - Deutsche Adaption

Hot Potatoes ist eine Autorensoftware ... E-Mail: info(at)hotpotatoes.de. Besonderer Nutzen und Mehrwert im Bereich der Schulen: kostenlose Verfügbarkeit;
Read more

hotpotatoes.net - hosting and results service for Hot ...

For an explanation of Hot Potatoes and hotpotatoes.net, please see the Quick Questions page. First-Time Visitor? If you have just started using ...
Read more

start

Copyright © 2016 The Hot Potatoes. ...
Read more

hotpotatoes.net - hosting and results service for Hot ...

Hot Potatoes is a suite of programs published by Victoria University and Half-Baked Software. Teachers use the Hot ...
Read more

Hot Potatoes Home Page

What is Hot Potatoes? The Hot Potatoes suite includes six applications, enabling you to create interactive multiple-choice, short-answer, jumbled-sentence ...
Read more

Hot Potatoes – Wikipedia

Hot Potatoes im Unterricht - ZUM-Wiki-Artikel zu Hot Potatoes mit Tutorialien und Links zu HP-Beispielen; Selbstgesteuertes Lernen mit Hot Potatoes Artikel ...
Read more

hotpotatoes.net - login page

What is hotpotatoes.net? ... please see our information pages at www.hotpotatoes.info. ... The Hot Potatoes Network is a joint venture between Half ...
Read more

Hot Potatoes - Lehrer-Online

Hot Potatoes ist eine kostenlose Sammlung von fünf kleinen Programmen, die es jedem User ermöglicht, sehr einfach und sehr schnell interaktive ...
Read more

Hot Potatoes Tutorials | http://hotpot.ewbooks.info

http://hotpot.ewbooks.info . Search form. Search . Main menu. Home; Tutorials; Taxonomy; ... The Hot Potatoes Add-ons on this site are all 'Facelifted'.
Read more