Influenza Grip

67 %
33 %
Information about Influenza Grip

Published on May 8, 2009

Author: anttab

Source: slideshare.net

Description

Grip hakkında genel bilgi

İNFLUENZA Dr. NAGİHAN DEMİR Enfeksiyon Hast. Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 31.10.2008

İnfluenza virüsü, Orthomyxoviridae ailesindendir. Üç farklı antijenik tipi vardır: A, B ve C. A insan, domuz, at, deniz memelileri ve kanatlılarda, B sadece insanlarda, C insan ve domuzlarda hastalık yapar. ETKEN

Hemaglütinin (HA) ve Nöraminidaz (NA) glikoproteinleri vardır. HA , solunum epitel hücresine bağlanarak virüsün hücreye tutunmasını sağlar. NA , solunum epitelindeki müsin tabakasını uzaklaştırarak HA’lerin hücreye bağlanmasını kolaylaştırır. HA ve NA’lara karşı gelişen antikorlar koruyucu özelliktedir. İnfluenza A virüsünde; 1 6 farklı HA (HA1, HA2, HA3,….HA14, HA15 , HA16 ) 9 farklı NA (NA1, NA2, …NA8, NA9) ETKEN

epiteldeki müsin tabakasını uzaklaştırarak HA’lerin hücreye bağlanmasını kolaylaştırır epitel hücresine bağlanarak virüsün hücreye tutunmasını sağlar Viral tutunma sonrasında hücreye girişi ve virüsün zarfından kurtulmasını sağlar

 

EPİDEMİYOLOJİ Damlacık infeksiyonu şeklinde bulaşır. Bulaştırıcılık, semptomların başlamasından hemen önce başlar ve 5-10 gün sürer (immünsüpresifler ve küçük çocuklarda daha uzun). Antijenik mutasyonlar sık görülür (özellikle İnfluenza A’da). Bu nedenle epidemi veya pandemiler yaşanır. Mutasyonlar “antijenik drift” ve “antijenik shift” şeklinde olur.

Damlacık infeksiyonu şeklinde bulaşır.

Bulaştırıcılık, semptomların başlamasından hemen önce başlar ve 5-10 gün sürer (immünsüpresifler ve küçük çocuklarda daha uzun).

Antijenik mutasyonlar sık görülür (özellikle İnfluenza A’da). Bu nedenle epidemi veya pandemiler yaşanır.

Mutasyonlar “antijenik drift” ve “antijenik shift” şeklinde olur.

Özellikle kanatlı hayvanlarda hastalığa neden olan influenza virüslerinin, insan influenza virüsleri ile karşılaşması ve genetik alışverişte bulunması ile insandan insana bulaşabilen yeni bir virüs tipini ortaya çıkması mümkündür.

Özellikle kanatlı hayvanlarda hastalığa neden olan influenza virüslerinin, insan influenza virüsleri ile karşılaşması ve genetik alışverişte bulunması ile insandan insana bulaşabilen yeni bir virüs tipini ortaya çıkması mümkündür.

Bu yeni virüs ortaya çıktığı taktirde insanların bağışık olmayacağı ve dünya çapında bir salgın olacağı bilinmektedir PANDEMİ

Bu yeni virüs ortaya çıktığı taktirde insanların bağışık olmayacağı ve dünya çapında bir salgın olacağı bilinmektedir

Pandemik Grip Virüsü Senaryosu İnfekte Kuş İnfekte insan H5N1 İnsan virüsü Pandemi virüsü Mutasyon Yeniden eşleşme

İ nfluenza pandemileri YIL GL İ KOPROTE İ N PANDEM İ N İ N ADI 1889-1890 H2N2 1900-1903 H3N8 1918-1919 H1N1 İ spanyol Gribi 1957-1958 H2N2 Asya Gribi 1968-1969 H3N2 Hong Kong Gribi 1977-1978 H1N1 Rus Gribi

Bronş epitel hücrelerinde nekroz ve silier aktivitenin bozulması, akciğerlerde mekanik temizlenmeyi sekteye uğratır PATOGENEZ Virüs enfekte ettiği hücrelerde nekroza yol açar. Sekonder enfeksiyonlara zemin Nötrofil kemotaksis ve fagositoz fonksiyonlarında bozukluk + Alveoler makrofaj fagositoz fonksiyonlarında bozukluk

Bronş epitel hücrelerinde nekroz ve silier aktivitenin bozulması, akciğerlerde mekanik temizlenmeyi sekteye uğratır

Kuluçka Süresi 2-4 gün (En çok 8 gün)

Kuluçka Süresi

2-4 gün (En çok 8 gün)

Ateş  38 º C Baş ağrısı Kas ağrıları İshal Karın ağrısı Kusma Öksürük Balgam çıkarma Boğaz ağrısı Burun akıntısı Nefes darlığı Akciğer infiltratları Lenfopeni Trombositopeni ALT / AST artışı Başlangıç Belirti ve Bulguları

Ateş  38 º C

Baş ağrısı

Kas ağrıları

İshal

Karın ağrısı

Kusma

Öksürük

Balgam çıkarma

Pnömoni Nefes darlığı: İlk 5 gün içinde (1-16 gün) Takipne İnspiryum sonu ince raller Balgam çıkarma: Değişken (bazen kanlı) Klinik Gidiş

Pnömoni

Nefes darlığı: İlk 5 gün içinde (1-16 gün)

Takipne

İnspiryum sonu ince raller

Balgam çıkarma: Değişken (bazen kanlı)

Ortalama 7 günde (3-17 gün arası) Yaygın, multifokal ya da yamalı infiltratlar İnterstisyel infiltratlar Lober ya da segmenter konsolidasyon Hava bronkogramı Plevrada sıvı birikimi (nadir) Yaygın iki yanlı buzlu cam görünümü  ARDS (4-13 gün arası ) Radyolojik Bulgular

Ortalama 7 günde (3-17 gün arası)

Yaygın, multifokal ya da yamalı infiltratlar

İnterstisyel infiltratlar

Lober ya da segmenter konsolidasyon

Hava bronkogramı

Plevrada sıvı birikimi (nadir)

Yaygın iki yanlı buzlu cam görünümü

 ARDS (4-13 gün arası )

Lökopeni Lenfopeni Trombositopeni ALT / AST artışı Hiperglisemi Kreatinin artışı Laboratuvar Bulguları

Lökopeni

Lenfopeni

Trombositopeni

ALT / AST artışı

Hiperglisemi

Kreatinin artışı

Fatalite hızı: %33 - %100 Ölüm: Ortalama 9-10 günde (6-30 gün arasında ) Mortalite

Fatalite hızı: %33 - %100

Ölüm: Ortalama 9-10 günde (6-30 gün arasında )

AKCİĞER KOMPLİKASYONLARI Primer Viral Pnömoni: Tipik influenza olarak başlar fakat öksürük, dispne ve siyanoz giderek ağırlaşır. Mortalite çok yüksektir. Sekonder Bakteriyel Pnömoni: İnfluenza bulguları geriledikten sonra yeniden ateş yükselmesi ile ortaya çıkar. H.influenzae , S.pneumoniae ve S.aureus en sık saptanan etkenlerdir. Mortalitesi primer viral pnömoniden daha düşüktür. Krup sendromu Kronik akciğer hastalıklarının alevlenmesi

Primer Viral Pnömoni: Tipik influenza olarak başlar fakat öksürük, dispne ve siyanoz giderek ağırlaşır. Mortalite çok yüksektir.

Sekonder Bakteriyel Pnömoni: İnfluenza bulguları geriledikten sonra yeniden ateş yükselmesi ile ortaya çıkar. H.influenzae , S.pneumoniae ve S.aureus en sık saptanan etkenlerdir. Mortalitesi primer viral pnömoniden daha düşüktür.

Krup sendromu

Kronik akciğer hastalıklarının alevlenmesi

AKCİĞER DIŞI KOMPLİKASYONLAR Myokardit, perikardit ve kalp tamponadı GB send., transvers myelit, ensefalit, polinörit Miyozit (myoglobinüri ve CPK yüksekliği) Parotit Otit sinüzit

1 . Virüs İzolasyonu: Boğaz ve burun sürüntülerinden, boğaz çalkantı suyundan veya balgamdan izole edilebilir. Tanıda en güvenilir yöntemdir. 2. Viral antijenlerin saptanması: Solunum sekresyonlarında viral antijenler saptanabilir. Bu iş için 30 dk’da sonuç alınabilen testler üretilmiştir. Duyarlılık %40-80, özgüllük %85-100’dir. Duyarlılık hastalığın ilk günlerinde daha yüksektir. 3. PCR 4. Serolojik Tanı: Genellikle epidemiyolojik çalışmalar için kullanılır. ELISA ve HI çalışılabilir. TANI

1 . Virüs İzolasyonu:

Boğaz ve burun sürüntülerinden, boğaz çalkantı suyundan veya balgamdan izole edilebilir. Tanıda en güvenilir yöntemdir.

2. Viral antijenlerin saptanması:

Solunum sekresyonlarında viral antijenler saptanabilir. Bu iş için 30 dk’da sonuç alınabilen testler üretilmiştir. Duyarlılık %40-80, özgüllük %85-100’dir. Duyarlılık hastalığın ilk günlerinde daha yüksektir.

3. PCR

4. Serolojik Tanı:

Genellikle epidemiyolojik çalışmalar için kullanılır. ELISA ve HI çalışılabilir.

Antiviral tedavi: 1. Amantadin, 2. Rimantadin, 3. Zanamivir, 4. Oseltamivir Antivirallerin replikasyona etkinliği sınırlıdır ve olumlu sonuç alabilmek için erken başlamak çok önemlidir. İlk 48 saatten sonra başlanan tedavinin yararı gösterilememiş olup, maksimum etki için ilk 24 saatte başlanmalıdır . TEDAVİ Destek tedavisi: Komplike olmamış vakalarda sadece semptomatik tedavi.

Antiviral tedavi:

1. Amantadin,

2. Rimantadin,

3. Zanamivir,

4. Oseltamivir

Antivirallerin replikasyona etkinliği sınırlıdır ve olumlu sonuç alabilmek için erken başlamak çok önemlidir. İlk 48 saatten sonra başlanan tedavinin yararı gösterilememiş olup, maksimum etki için ilk 24 saatte başlanmalıdır .

İnfluenza’da kullanılan antiviraller ve çeşitli özellikleri Amantadin Rimantadin Zanamivir Oseltamivir Hedef M2 protein M2 protein Nöraminidaz Nöraminidaz Etki spektrumu İnfluenza A İnfluenza A İnfluenza A ve B İnfluenza A ve B Yan etki Sinirlilik, baş ağrısı, konsantrasyon boz., bulantı, iştahsızlık Bulantı, iştahsızlık Bronkospazm, öksürük, ishal, baş dönmesi Bulantı, kusma Metabolizma - Karaciğer - Karaciğer Atılım Renal Renal Renal Renal İlaç etkileşimi Antihistaminikler, Antikolinerjikler - - Probenesid Doz ayarlama >65 yaş veya CrCl<50ml/dk >65 yaş Veya CrCl<10ml/dk - CrCl<30ml/dk veya Kc disfonksiyonu Kontrendikasyon Akut glokom Kc disfonksiyonu Sol. Sist. hst. - Tedavi 1 yaş üzeri Sadece erişkinler 7 yaş üzeri 1 yaş üzeri Profilaktik kull. + + - + (13 yaş üzeri )

İnfluenza’da kullanılan antivirallerin günlük dozları YAŞ (yıl) 1-6 7-9 10-12 13-64 64< Amantadin Tedavi 5mg/kg/gün iki eşit dozda 5mg/kg/gün iki eşit dozda 2X100mg 2X100mg <100mg Profilaksi 5mg/kg/gün iki eşit dozda 5mg/kg/gün iki eşit dozda 2X100mg 2X100mg <100mg Rimantadin Tedavi Kullanılmaz Kullanılmaz Kullanılmaz 2X100mg 100-200mg Profilaksi 5mg/kg/gün iki eşit dozda 5mg/kg/gün iki eşit dozda 2X100mg 2X100mg 100-200mg Zanamivir Tedavi Kullanılmaz 2X10mg 2X10mg 2X10mg 2X10mg Profilaksi Kullanılmaz Oseltamivir Tedavi 2mg/kg/gün iki eşit dozda (max. 2X75mg) 2X75mg 2X75mg Profilaksi Kullanılmaz 1X75mg 1X75mg

KORUNMA VE KONTROL İnfluenza Aşı Tipleri: 1. İnaktif aşılar Tüm virüs Split (parçalanmış virüs) Subünit (izole HA ve NA içeren) 2. Canlı attenue aşı İM uygulanır. Split ve subünit tipleri, yan etki insidansını minimale indirmek için üretilmiştir. Nazal yoldan uygulanır. Hem sistemik, hem de mukozal imm. oluşturdukları için daha koruyucudurlar fakat kullanımında kısıtlamalar vardır. Aşı

KORUNMA VE KONTROL İnaktif ve canlı attenue aşıların karşılaştırılması Aşı İNAKTİF CANLI ATTENUE Kullanım yolu İntramuskuler enjeksiyon İntranazal sprey Kullanılabilecek kişiler 6 ay üzerinde, riskli tüm bireylerde 5-49 yaş arası, sadece sağlıklı bireylerde Gebe ve immünsüpresiflerde Kullanılabilir Kullanılamaz İmmün yetmezlikli kişilerle yakın teması olanlarda Kullanılabilir Kullanılamaz (aşılanan bireylerden çevreye virüs yayılımı ihtimali vardır) Canlı aşılarla birlikte Kullanılabilir Kullanılamaz Ortalama etkinlik %71 %85 Yan etkiler Lokal reaksiyonlar Ateş, halsizlik, myalji Alerjik rx.lar (özellikle yumurta proteinlerine karşı alerjisi olanlarda) Nazal konjesyon Ateş Boğaz ağrısı Kas ve karın ağrıları Maliyet Canlı attenue aşılarda üç kat daha fazla

Lokal reaksiyonlar

Ateş, halsizlik, myalji

Alerjik rx.lar (özellikle yumurta proteinlerine karşı alerjisi olanlarda)

Nazal konjesyon

Ateş

Boğaz ağrısı

Kas ve karın ağrıları

* : iki doz arası bir ay olmalıdır. İnfluenza aşılarının her sonbaharda kullanılması gereken dozu KORUNMA VE KONTROL Aşı İ NAKT İ F CANLI ATTENUE 6 ay altı 5 ya ş altı 6 ay-3 ya ş 2* X 0,25ml 5-8 ya ş 2* X 0,5ml 3-8 ya ş 2* X 0,5ml 8-49 ya ş 1 X 0,5ml 8 yaş üzeri 1 X 0,5ml 49 yaş üzeri

İnfluenza aşısı endikasyonları 1. 65 yaş üzeri 2. Komplikasyon riski yüksek olan kişiler 3. Komplikasyon riski yüksek kişilere virüs bulaştırma ihtimali olanlar 4. Özel gruplar - HIV(+) kişiler - Seyahatler - Gebeler ve emziren anneler - 6-23 aylık çocuklar - Aşı olmak isteyenler

İnfluenza aşısı endikasyonları

1. 65 yaş üzeri

2. Komplikasyon riski yüksek olan kişiler

3. Komplikasyon riski yüksek kişilere virüs bulaştırma ihtimali olanlar

4. Özel gruplar

- HIV(+) kişiler

- Seyahatler

- Gebeler ve emziren anneler

- 6-23 aylık çocuklar

- Aşı olmak isteyenler

AVİAN İNFLUENZA (KUŞ GRİBİ) BULAŞMA Kanatlı hayvandan insana bulaşma: -Enfekte veya ölü hayvana korunmasız temasla, Çevreden insana bulaşma: -Enfekte hayvanların gözyaşına, burun ve boğaz akıntılarına veya dışkılarına temasla, -Enfekte salgı ve dışkılarla kontamine olmuş yüzeylere ve eşyalara temasla, -Enfekte tozların solunmasıyla olur. İnsandan insana bulaşma: Kanıtlanmış vaka (-)

Kanatlı hayvandan insana bulaşma:

-Enfekte veya ölü hayvana korunmasız temasla,

Çevreden insana bulaşma:

-Enfekte hayvanların gözyaşına, burun ve boğaz akıntılarına veya dışkılarına temasla,

-Enfekte salgı ve dışkılarla kontamine olmuş yüzeylere ve eşyalara temasla,

-Enfekte tozların solunmasıyla olur.

İnsandan insana bulaşma: Kanıtlanmış vaka (-)

RİSKLİ TEMAS Son on gün içinde: a) Hasta veya ölü kanatlı hayvanların; -Tüyüne dokunmak veya yolmak, -Çıkartılarına veya bu çıkartılarla kirlenmiş yüzey ve eşyalara dokunmak, -Kesmek ve pişirmek için hazırlamak, -Bulunduğu kapalı ortamda en az 1 saat bulunmak. b) H5N1 pozitif olduğu kesinleşmiş veya şüphelenilen hasta insanlarla yakın temasta bulunmak, çıkartılarına maruz kalmak veya bu çıkartılarla kirlenmiş yüzey ve eşyalara dokunmak. c) Sağlık ve veteriner teşkilatında laboratuvarda görev alanların enfekte materyallerle herhangi bir şekilde temas etmiş olması

Son on gün içinde:

a) Hasta veya ölü kanatlı hayvanların;

-Tüyüne dokunmak veya yolmak,

-Çıkartılarına veya bu çıkartılarla kirlenmiş yüzey ve eşyalara dokunmak,

-Kesmek ve pişirmek için hazırlamak,

-Bulunduğu kapalı ortamda en az 1 saat bulunmak.

b) H5N1 pozitif olduğu kesinleşmiş veya şüphelenilen hasta insanlarla yakın temasta bulunmak, çıkartılarına maruz kalmak veya bu çıkartılarla kirlenmiş yüzey ve eşyalara dokunmak.

c) Sağlık ve veteriner teşkilatında laboratuvarda görev alanların enfekte materyallerle herhangi bir şekilde temas etmiş olması

KLİNİK TANIMLAMA Başka herhangi bir nedenle açıklanamayan: Ani başlangıçlı, koltuk altından ölçülmüş 38 º C üzerinde ateş ve aşağıdaki klinik bulgulardan en az birinin olması: Boğaz ağrısı, Öksürük, Yaygın kas ağrıları, Solunum zorluğu .

Başka herhangi bir nedenle açıklanamayan:

Ani başlangıçlı, koltuk altından ölçülmüş 38 º C üzerinde ateş ve aşağıdaki klinik bulgulardan en az birinin olması:

Boğaz ağrısı,

Öksürük,

Yaygın kas ağrıları,

Solunum zorluğu .

VAKA SINIFLAMASI OLASI VAKA Solunum zorluğu bulgusu olmadan , klinik tanımlama ya uyan vakada “Riskli Temas” hikâyesinin olması. KUVVETLE OLASI VAKA Solunum zorluğu bulgusu olmak şartıyla klinik tanımlamaya uyan vakada Riskli Temas” hikâyesinin olması. KESİN VAKA Olası veya Kuvvetle Olası Vaka’da , Sağlık Bakanlığının belirlediği Referans Lâboratuvarlarda, l â boratuvar doğrulaması nın sağlanması .

OLASI VAKA

Solunum zorluğu bulgusu olmadan , klinik tanımlama ya uyan vakada “Riskli Temas” hikâyesinin olması.

KUVVETLE OLASI VAKA

Solunum zorluğu bulgusu olmak şartıyla klinik tanımlamaya uyan vakada Riskli Temas” hikâyesinin olması.

KESİN VAKA

Olası veya Kuvvetle Olası Vaka’da , Sağlık Bakanlığının belirlediği Referans Lâboratuvarlarda, l â boratuvar doğrulaması nın sağlanması .

VAKALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-1 RİSKLİ TEMAS (+), KLİNİK TANIMLAMA (-) : Bu kişiler vaka olarak değerlendirilmeyecek, riskli temasa korunma tedbirlerini tam uygulayarak veya korunmasız maruz kalıp kalmadığı sorgulanacaktır. a. Korunma tedbirleri alınmış ise, bu kişiler sadece ateş takibi ile ayaktan izlenecektir. b. Korunma tedbirleri alınmamış ise, profilaksi verilecek ve hastalık bulguları yönünden profilaksi boyunca ayaktan izlenecektir. Eğer klinik bulgular ortaya çıkarsa yoğun bakım ünitesi olan hastanelere yatırılacaktır .

RİSKLİ TEMAS (+), KLİNİK TANIMLAMA (-) :

Bu kişiler vaka olarak değerlendirilmeyecek, riskli temasa korunma tedbirlerini tam uygulayarak veya korunmasız maruz kalıp kalmadığı sorgulanacaktır.

a. Korunma tedbirleri alınmış ise, bu kişiler sadece ateş takibi ile ayaktan izlenecektir.

b. Korunma tedbirleri alınmamış ise, profilaksi verilecek ve hastalık bulguları yönünden profilaksi boyunca ayaktan izlenecektir. Eğer klinik bulgular ortaya çıkarsa yoğun bakım ünitesi olan hastanelere yatırılacaktır .

VAKALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-2 RİSKLİ TEMAS (+), KLİNİK TANIMLAMA (+) : Bu vakalar OLASI VAKA olarak kabul edilecektir. Hastalar, yoğun bakım ünitesi olan hastanelere yatırılacak, örnekler alınacak, tedavi başlanacak ve takip edilecektir. Solunum zorluğu görülen vakalar KUVVETLE OLASI VAKA olarak değerlendirilecektir .

RİSKLİ TEMAS (+), KLİNİK TANIMLAMA (+) :

Bu vakalar OLASI VAKA olarak kabul edilecektir. Hastalar, yoğun bakım ünitesi olan hastanelere yatırılacak, örnekler alınacak, tedavi başlanacak ve takip edilecektir. Solunum zorluğu görülen vakalar KUVVETLE OLASI VAKA olarak değerlendirilecektir .

VAKALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-3 RİSKLİ TEMAS (-), KLİNİK TANIMLAMA (+) : Bu vakalar öncelikle mevsimsel influenza başta olmak üzere, diğer hastalıklar yönünden değerlendirilmelidir. RİSKLİ TEMAS (-), KLİNİK TANIMLAMA (-) : Bu kişiler için hiçbir şey yapılmayacaktır .

RİSKLİ TEMAS (-), KLİNİK TANIMLAMA (+) :

Bu vakalar öncelikle mevsimsel influenza başta olmak üzere, diğer hastalıklar yönünden değerlendirilmelidir.

RİSKLİ TEMAS (-), KLİNİK TANIMLAMA (-) :

Bu kişiler için hiçbir şey yapılmayacaktır .

 

HASTA İZLEM PROTOKOLÜ SAĞLIK KURUMLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER Hastalara standart temas ve damlacık yolu enfeksiyon kontrol önlemleri uygulanmalıdır. Bunlar: Hastalar tek kişilik oda larda barındırılmalıdır. Bu hastalar için ayrılmış özel bir bölümde, çok yataklı odalarda, yataklar birbirinden en az 1 metre aralıklı olmalı ve tercihan fiziksel bir bariyer ile ayrılmalıdır. Sağlık çalışanları etkin maskeler (N95 veya yoksa standart iyi filtre eden cerrah î maske), gözlük ve eldiven kullanmalıdır. Hasta ile yakın temas olmayacaksa, hasta odasına girerken standart cerrahi maske yeterlidir. Hasta ile doğrudan teması olan sağlık personelinin sayısı mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Hastanın bulunduğu odaya girişler sınırlandırılmalıdır.

SAĞLIK KURUMLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER

Hastalara standart temas ve damlacık yolu enfeksiyon kontrol önlemleri uygulanmalıdır.

Bunlar:

Hastalar tek kişilik oda larda barındırılmalıdır. Bu hastalar için ayrılmış özel bir bölümde, çok yataklı odalarda, yataklar birbirinden en az 1 metre aralıklı olmalı ve tercihan fiziksel bir bariyer ile ayrılmalıdır.

Sağlık çalışanları etkin maskeler (N95 veya yoksa standart iyi filtre eden cerrah î maske), gözlük ve eldiven kullanmalıdır. Hasta ile yakın temas olmayacaksa, hasta odasına girerken standart cerrahi maske yeterlidir.

Hasta ile doğrudan teması olan sağlık personelinin sayısı mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Hastanın bulunduğu odaya girişler sınırlandırılmalıdır.

DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ Defin işlemlerinde damlacık izolasyon önlemleri alınması yeterlidir. Enfekte materyal ve yüzeyler dezenfekte edilir. Hastanın yaşadığı ev 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu veya deterjan ile yapılır.

Defin işlemlerinde damlacık izolasyon önlemleri alınması yeterlidir.

Enfekte materyal ve yüzeyler dezenfekte edilir.

Hastanın yaşadığı ev 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu veya deterjan ile yapılır.

TEŞEKKÜR EDERİM

Add a comment

Related pages

Grippe (Influenza) | Apotheken Umschau

Grippe (Influenza) Bei der „echten Grippe“ handelt es sich um eine Infektion mit Influenza-Viren. Mehr über die Symptome der Grippe, ihre Dauer und ...
Read more

Influenza - Wikipedia, the free encyclopedia

Influenza, commonly known as "the flu", is an infectious disease caused by an influenza virus. Symptoms can be mild to severe. The most common symptoms ...
Read more

Influenza - Grippostad

Influenza - Deutsch: Grippe. Akute Infektionskrankheit der Atemwege und der Lunge durch Grippeviren. Im Gegensatz zu den viel häufigeren grippalen...
Read more

influenza - The grip | definition of The grip by Medical ...

Influenza Definition Usually referred to as the flu or grippe, influenza is a highly infectious respiratory disease. The disease is caused by certain ...
Read more

Influenza – Wikipedia

Die Influenza, auch „echte“ Grippe oder Virusgrippe genannt, ist eine durch Viren aus den Gattungen Influenzavirus A oder B ausgelöste ...
Read more

Grippe (Influenza) - Onmeda.de

Die Grippe (Influenza) ist eine plötzliche, im Winter gehäuft auftretende Viruserkrankung (daher auch "saisonale Grippe" genannt). Die Infektion
Read more

Influenza – Wiktionary

Entlehnt aus italienisch influenza ... Englisch: [1] flu → en, grippe → en, grip → en, influenza ...
Read more

WHO | Influenza (Seasonal) - WHO | World Health Organization

WHO fact sheet on influenza: includes key facts, definition, symptoms, transmission, seasonal epidemics, effects, prevention, WHO response.
Read more

Influenza vaccine - Wikipedia, the free encyclopedia

Influenza vaccines, also known as flu shots, are vaccines that protect against influenza. A new version of the vaccine is developed twice a year as the ...
Read more

Grippe (Influenza) - infektionsschutz.de

Die echte Grippe (Influenza) ist eine akute Erkrankung der Atemwege, die durch Influenzaviren ausgelöst wird. Grippewellen treten vor allem im Winter auf.
Read more