Inflació, desocupación i la relació amb la Corba de Phillips

67 %
33 %
Information about Inflació, desocupación i la relació amb la Corba de Phillips
Finance

Published on February 17, 2014

Author: MartiVC

Source: slideshare.net

Description

Expliació de la relació entre inflació i desocupació i com aquestes es relacionen amb la corba de Phillips.
Expliació de l'efecte de la estanflació sobre la corba de Phillips.

INFLACIÓ, DESOCUPACIÓ I LA RELACIÓ AMB LA CORBA DE PHILLIPS

Índex  Introducció  Què és la corba de Phillips?  Desplaçaments de la corba de Phillips  La corba de Phillips envers la estanflació  NAIRU o taxa natural de desocupació  La corba de Phillips al llarg termini

Introducció  A l’any 1959 William Phillips va publicar “La relació entre la desocupació i la taxa de variació dels salaris monetaris en el Regne Unit, 1861-1957” a on afirmava que per reduir la desocupació, s’havien d’augmentar els salaris que a la vegada es traduirien en un augment dels preus.  D’aquesta afirmació, es pot plantejar la següent equació: Alban William Housego Phillips

Introducció Taxa d’Inflació Influencia de la taxa de desocupació sobre la taxa d’inflació Taxa de desocupació Factors que afecten a la determinació del salari  A on donats els preus esperats, una reducció de la desocupació implicaria un augment de la taxa d’inflació.

Introducció  L'explicació a aquest fet és que a mesura que augmenta la demanda agregada, els preus comencen a pujar i com a conseqüència l'atur disminueix.  Al curt termini, quan augmentin els preus, els salaris reals baixaran, però els nominals augmentaran moderadament. Aquesta baixada dels salaris reals abaratirà el cost de la mà d'obra i les empreses contractaran més treballadors.

Què és la corba de Phillips?  És una gràfica on s’observa la relació inversament proporcional entre inflació i desocupació. A més inflació menys nivell de desocupació i viceversa. P U P U P – Nivell de preus (Inflació) U – Desocupació  Per generar-la, en l’eix d'abscisses hem de col·locar la taxa de desocupació i en l’eix d’ordenades el nivell d’inflació.

Exemple de corba de Phillips

Desplaçaments de la corba de Phillips  La corba de Phillips pot ser desplaçada per dos motius:  Per canvis en les expectatives dels agents econòmics sobre la inflació (empreses, treballadors...).  Per una modificació de la taxa natural de desocupació. P U

Canvis en les expectatives de la inflació P U Desplaçament de la corba per canvis en la taxa d’inflació

Modificació de la taxa natural de desocupació P U Desplaçament de la corba per canvis en la taxa de desocupació

La corba de Phillips envers la estanflació  A l’any 1973 va tenir lloc la crisi del petroli. Aquest fet provocaria l’aparició d’un nou fenomen mai vist anteriorment: la Estanflació, que consistia en que a la vegada que hi havia una alta inflació i havia una alta taxa de desocupació.  En aquest moment, la corba de Phillips perdia sentit, però noves teories per explicar la estanflació li donarien una segona oportunitat.

 Una d’aquestes teories seria la NAIRU, també coneguda com la taxa de desocupació natural. Milton Friedman i Edmund Phelps, impulsors de la NAIRU

NAIRU o taxa natural de desocupació  Què és la NAIRU o taxa natural de desocupació?  La taxa natural de desocupació, es podria definir com aquell nivell de desocupació que roman constant i que no es pot reduir, és a dir, el mínim d’atur que hi ha en una economia.  D’aquesta teoria, es desprenen dues diferenciacions de la corba de Phillips: la corba de Phillips a llarg i curt termini.

La corba de Phillips al llarg termini  La corba de Phillips a curt termini, és la corba de Phillips normal que hem vist en anteriors punts.  En canvi, la corba de Phillips a llarg termini, consistiria en una línia vertical en el punt de desocupació natural.  Això vindria donat, perquè només una taxa de desocupació natural és coherent amb una taxa d'inflació estable. Qualsevol acció per intentar reduir el nivell d'atur, comportaria un increment de la inflació i viceversa.

P U • Davant d’una situació de desocupació alta, el govern emprendrà polítiques fiscals expansives.

P U • L’efecte d'aquestes polítiques, serà una reducció de la desocupació, i un augment de la inflació.

P U • Però si el govern vol corregir la inflació a través d’una política fiscal contractiva, només aconseguirà tornar al punt d’origen de desocupació.

P U • Al final, tots els intents del govern per reduir la desocupació, acab aran en augments de la inflació, sense que es solucioni el problema de la desocupació.

P Tn U • A llarg termini, la corba de Phillips serà vertical i estarà situada en la taxa de desocupació natural.

Bibliografia  http://goo.gl/8RMPUX  http://goo.gl/B4oxeI  http://goo.gl/on2hM2  “Macroeconomía” – Olivier Blanchard  http://goo.gl/oLJzdx  http://goo.gl/HLnU6r  http://goo.gl/Kb2Vkp  http://goo.gl/AsWtUs  http://goo.gl/6z2iGU  http://goo.gl/lvnylk

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

Salaris i cicle econòmic: corba de Phillips

La corba de Phillips estableix la relació negativa entre el creixement ... de navegació i mostrar publicitat i anuncis relacionats amb les teves ...
Read more

Estagflació - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

... perquè l'experiència històrica va suggerir que l'atur alt estava típicament associat amb una inflació ... relació s'anomena la Corba de Phillips ...
Read more

Curva de Phillips - Wikipedia, la enciclopedia libre

La curva de Phillips relaciona la inflación con el desempleo y sugiere que una política dirigida a la estabilidad de precios promueve el desempleo.
Read more

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA

La relació entre la producció i els costos ... L’ATUR I LA INFLACIÓ ... la corba de Phillips i la NAIRU
Read more

1.- L’ÍNDEX QUE LA UNIÓ EUROPEA UTILITZA PER COMPARAR ...

... Disminueixi el nivell de producció fins que l'oferta global coincideixi amb la ... La inflació de demanda. c) Una ... La corba de Friedman e) La ...
Read more

Els efectes de la inflació sobre l’economia

Coneix què és la inflació i les mesures del ... un indicador que mesura la variació dels preus d’un conjunt de productes en relació amb el període ...
Read more

Felderer i Homburg

La corba de Philips. Estagflació. Relació inversa entre atur i ... la taxa natural d’atur no varia amb qualsevol taxa d’inflació. La visió dels ...
Read more