Inf dan 2014-gradbeni tehnik

100 %
0 %
Information about Inf dan 2014-gradbeni tehnik

Published on February 19, 2014

Author: mirkogorenc

Source: slideshare.net

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŢEVANJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto GRADBENA TEHNICA GRADBENI TEHNIK SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA

GRADBENIŠTVO ŠOLSKI CENTER Novo mesto • je prisotno, odkar obstaja družba/civilizacija, • poganja ga družba, • stroka, ki je neposredno povezana z razvojem družbe in civilizacije, saj zagotavlja osnovno infrastrukturo, ki je temelj za razvoj, • je odsev razvitosti družbe, GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA

GRADBENIŠTVO ŠOLSKI CENTER Novo mesto • družbi omogoča eksistenco civilizacije/človeka, • povezuje, • naloge gradbenih inženirjev so načrtovanje, gradnja, vzdrževanje naravnega in grajenega okolja, tako da izpolnjuje osnovne potrebe družbe in izboljšuje kvaliteto življenja, • je prisotno na vseh področjih našega bivanja GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA

CILJ IP GRADBENI TEHNIK ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Dijaki pridobijo temeljna znanja iz stavbarstva, gradbenih inženirskih objektov, gradbene mehanike, osnov projektiranja, kalkulacij in poslovanja, geodezije, • usvojijo temeljne zakonitosti stabilnosti in varnosti gradbenih konstrukcij, • so sposobni sodelovanja v skupini in projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela. GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA

SPLOŠNOIZOBRAŢEVALNI PREDMETI ŠOLSKI CENTER Novo mesto • slovenščina • geografija • tuji jezik • psihologija / sociologija • matematika • fizika • umetnost • kemija • zgodovina • športna vzgoja GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA

STROKOVNI MODULI ŠOLSKI CENTER Novo mesto STAVBARSTVO GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI GRADBENA MEHANIKA KALKULACIJE IN POSLOVANJE GRADBENA GEODEZIJA OSNOVE PROJEKTIRANJA Temeljni moduli GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA

STROKOVNI MODULI ŠOLSKI CENTER Novo mesto Obvezni izbirni moduli Dijak izbere 2 od 4 GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA PROJEKTIRANJE STAVB GRADBENA EKONOMIKA PROJEKTIRANJE GRADBENIH INZENIRSKIH OBJEKTOV PRIPRAVA IN VODENJE GRADBENIH DEL

ODPRTI KURIKUL ŠOLSKI CENTER Novo mesto ENERGETSKO UČINKOVITA GRADNJA TEHNOLOGIJA IN PRIPRAVA GRADNJE MEHANIKA KONSTRUKCIJ MOSTOVI IN ŽELEZNICE STROKOVNO RAČUNSTVO PROJEKTNA NALOGA HIDROMEHANIKA GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA

PRKATIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU ŠOLSKI CENTER Novo mesto CILJI: • spoznavanje delovnih procesov • spoznavanje organiziranosti podjetij • pridobivanje pravilnega odnosa do dela • timsko delo ŠTEVILO UR: • 2. letnik: 80 ur / 10 dni • 3. letnik: 72 ur / 9 dni GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA

PROJEKT EUROPRAKSA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • • GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA Tritedensko praktično usposabljanje pri delodajalcu v tujini. Praksa malo drugače: - spoznavanje drugih načinov dela - primerjava znanj in veščin - spoznavanje drugih kultur, jezika, - predstavitev SLO v tujini - priznavanje pridobljenih kvalifikacij in kompetenc

POKLICNE KOMPETENCE ŠOLSKI CENTER Novo mesto • vodenje pripravljalnih in posameznih gradbenih del na gradbišču • vodenje zaključnih gradbenih del • pomoč pri organizaciji del na gradbišču • izdelava popisov del, predizmer, predračunov in ponudb • izvajanje komercialnih del v prodaji in nabavi • laboratorijska dela in preiskave materialov in konstrukcij • sodelovanje pri izdelavi projektne dokumentacije GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA

POKLICNA MATURA ŠOLSKI CENTER Novo mesto Obvezni del: • pisni in ustni izpit iz slovenščine • pisni in ustni izpit iz graditve objektov Izbirni del: • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika • izdelek oziroma storitev z zagovorom GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA

IZPIT IZ DODATNEGA MATURITETNEGA PREDMETA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • skupaj z opravljeno poklicno maturo omogoča vpis na večino UNIVERZITETNIH študijskih programov • istočasno in pod istimi pogoji kot vsi izpiti splošne mature • katerikoli izmed maturitetnih predmetov gimnazijskih programov (vendar NE predmet, ki ga dijak opravlja na poklicni maturi) GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA

VERTIKALA IZOBRAŢEVANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto VIŠJE STROKOVNE ŠOLE VISOKE STROKOVNE ŠOLE POKLICNA MATURA UNIVERZE SPLOŠNA MATURA MATURITETNI TEČAJ PTI NIŽJA POKLICNA ŠOLA GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA POKLICNI TEČAJ SREDNJA POKLICNA ŠOLA SREDNJA STROKOVNA ŠOLA OSNOVNA ŠOLA TEHNIŠKA GIMNAZIJA SPLOŠNA GIMNAZIJA

MOŢNOSTI NADALJNJEGA ŠOLANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto NA ŠOLSKEM CENTRU NOVO MESTO Redni višješolski študijski programi: • varstvo okolja in komunala • lesarstvo • strojništvo • informatika • elektronika • logistično inženirstvo • kozmetika Izredni študijski program • FINI – Fakulteta za industrijski inženiring GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA

MOŢNOSTI NADALJNJEGA ŠOLANJA ŠOLSKI CENTER Novo mesto NA FAKULTETI ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO - LJ • operativno gradbeništvo • tehnično upravljanje nepremičnin • gradbeništvo • geodezija in geoinformatika • vodarstvo in okoljsko inženirstva NA FAKULTETI ZA GRADBENIŠTVO – MB • gradbeništvo • prometno inženirstvo • arhitektura GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA • gospodarsko inženirstvo

ZAPOSLITVENE MOŢNOSTI ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Gradbeništvo je panoga, ki odpira zelo široke zaposlitvene možnosti (biroji, upravne enote, gradbišča, trgovine gradbenega materiala….) • Konkretne potrebe delodajalcev po posameznih profilih lahko najdete na spletnih straneh različnih zaposlitvenih agencij. • Perspektivni poklici v naslednjem desetletju z vidika zaposljivosti: - s področja naravoslovja, matematike in tehnologije, - biotehnologije in nanotehnologije - informacijske tehnologije, telekomunikacij… GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA ……poleg tega še znanja s področja podjetništva, prava in ekonomije.

…ZA KONEC… ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Prihodnost je v gradnji z lesom, gradnji energetsko učinkovitih stavb in obnovljivih virih energije. • Pokazati želimo, kako z upoštevanjem tradicije gradimo sedanjost in soustvarjamo prihodnost. • Imamo: - TRADICIJO, - ZNANJE, - SODELOVANJE, - VIZIJO PRIHODNOSTI! GRADBENI TEHNIK GRADBENA TEHNICA

Add a comment

Related pages

Tehnik Merelif Tembok | Desain rumah minimalis

... mancanegara Tehnik Merelif Tembok ... Jenis dan Contoh Warna Cat Tembok Rumah ... Jika anda belum mendapatkan info yang anda inginkan anda bisa ...
Read more

Tehnik Service

Welcome! If You purchased from us you will keep the open source project coming, ... Info. About; Contact; Advertise; Archive; Repair Center; Partners. Emiter;
Read more

INFO TEHNIK DAN KEUANGAN

INFO TEHNIK DAN KEUANGAN ... Info atau informasi mempunyai arti yang sama yaitu, keterangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu ...
Read more

Tehnik Mempercepat Penur | Artikel

Prinsip Pencegahan Infeksi dan Tehnik Aseptic ... (Lihat Tehnik Menyanggah Payudara” di bawah ini) Lekatkan bayi pada payudara ibu. Bantu bayi ...
Read more

Tehnik Dasar Edit Foto yang biasa dipake Fotografer ...

... Belajar Bisnis | Belajar Cari Uang | Info ... http://ilmuphotoshop.com/tehnik-dasar-edit-foto ... cara mengganti background dan menyesuaikan ...
Read more

Teknik Pemasangan Infus | Peduli Kesehatan

Memberikan nutrisi parenteral dan suplemen nutrisi ... dan lihat adanya aliran darah. Tehnik ... sedang mencari Info Kesehatan ...
Read more

KONTRAKTOR Bangunan Perdana Biro Tehnik Jakarta Timur ...

... KONTRAKTOR Bangunan PERDANA BIRO TEHNIK kontraktor bangunan rumah, kantor, apartemen dan lain-lain di Jakarta. Kami berp... kontak: info@ ... dan tidak ...
Read more