Impoz. venit

67 %
33 %
Information about Impoz. venit
Business & Mgmt

Published on March 18, 2014

Author: contacafe

Source: slideshare.net

Description

Sursa (cu multumiri) - bv.finantepublice.ro

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Bra ov Serviciul Servicii pentru Contribuabili - tel. 0268- 308443 http://bv.finantepublice.ro CODUL FISCAL TABEL COMPARATIV pentru TITLUL III Impozitul pe venit, urmare modific rilor aduse de OUG nr. 8/2014 iulie 2 intr în vigoare la data de 28.02.2014 Obs: Contribuabilii care desf oar activit i agricole pentru care venitul se stabile te pe baz de norme de venit i de in suprafe e destinate produc iei agricole vegetale sau de in animale în localit i diferite trebuie s opteze pentru stabilirea localit ii sau localit ilor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile, prin Declara ia privind veniturile din activit i agricole impuse pe norme de venit - 221, care se depune pâna la data 25 mai. 2La art. 74, dup alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1): "(2^1) Contribuabilii/Asocierile f r personalitate juridic care desf oar activit i agricole pentru care venitul se stabile te pe baz de norme de venit i de in suprafe e destinate produc iei agricole vegetale/animale în localit i diferite vor opta pentru stabilirea localit ii sau localit ilor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prev zute pentru fiecare grup de produse vegetale/animale de la art. 72 alin. (2). Op iunea se exercit prin completarea corespunz toare a <<Declara iei privind veniturile din activit i agricole impuse pe norme de venit>>." Art. 74 Calculul i plata impozitului aferent veniturilor din activit i agricole. ART.I poz. Forma Codului fiscal dup modific rile aduse de O.U.G. nr. 8/2014 Forma Codului fiscal f r modific rile aduse de O.U.G. nr. 8/2014 Material informativ publicat la data de 10.03.2014 1

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Instructiunea cu privire la retinerea impozitului pe venit ...

Instructiunea cu privire la retinerea impozitului pe venit la sursa de plata Capitolul I. DISPOZITII GENERALE 1. Instructiunea cu privire la retinerea ...
Read more

Scurt ghid privind impozitul pe venit - Request Rejected

IMPOZITUL PE VENIT. pe scurt . Ce trebuie să faceţi dacă aţi avut venituri din ... Activităţi impuse pe bază de norme de venit. Explicaţii
Read more

Vilciu Constantin: Calcul Venit SQL

Calcul Venit SQL Alter procedure [dbo].[psCalcul_venit_net] @DataJ datetime, @DataS datetime, @MarcaJos char(6), @LocmJos char(9), @Inversare int As
Read more

Directionati 2% din impozitul pe venit! Donatii ONG ...

ACTUALIZARE: Ghid 2012/2013 - Direcționare 2 % către ONG Conform art. 57 (4) - (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea
Read more

Arenda in natura. Retinerea impozitului si inregistrarile ...

Venit brut din arenda = venit brut - 25% din venitul brut = 300 - (300x25%) = 225 Impozit pe venituri din arenda retinut la sursa = 225 x 16% = 36 lei
Read more

Codul de Procedura Fiscala - Request Rejected

Cap. 3 Dispoziţii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit Art. 109^1 Reguli privind verificarea persoanelor fizice .
Read more

Modificari la impozitul pe venit incepand cu 01.01.2012 ...

Related posts: Impozitul pe venit – modificari pe aceasta tema in Codul Fiscal din mai 2010 ; Impozitul pe venit in anul 2011 – principalele modificari ...
Read more

Problema calcul impozit pe profit - Forum 100% ...

prin urmare, cei care au fost platitori de impoz. pe venit, apoi de profit NUMAI in luna ian. 2013 si inapoi la venit de la 01.02.2013, ...
Read more