Implementatie valpreventie

50 %
50 %
Information about Implementatie valpreventie

Published on June 14, 2016

Author: MarieKatrienWauterae

Source: slideshare.net

1. Implementatie van valpreventie in de huisartsenpraktijk Inge Vandenbempt Nathalie Van de Putte Laurence Viaene Marie-Katrien Wauteraerts Promotor: Prof. Dr. Birgitte Schoenmakers Struikelblokken bij huisartsen en bereidheid bij thuiswonende ouderen

2. Inhoud 2 1. Algemene inleiding 2. Onderzoeksvraag 1: motivatie huisarts 3. Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderen 4. Key points 5. Bronnen http://www.slideshare.net/MarieKatrienWauterae/implementatie-valpreventie

3. Algemene inleiding 3 • Cijfers o 1 op 3 65-plussers valt jaarlijks o 40-60% fysiek letsel o 40% van overlijden bij ouderen • Gevolgen o Levenskwaliteit en onafhankelijkheid o Psychosociale gevolgen o Kost gezondheidszorg • Aanpak o Praktijkrichtlijn Expertisecentrum Val-en fractuurpreventie http://www.slideshare.net/MarieKatrienWauterae/implementatie-valpreventie

4. Algemene inleiding 4 2 onderzoeksvragen: 1. Wat zijn de struikelblokken voor de huisarts om valpreventie te implementeren in de praktijk? Hoe kunnen we dit verbeteren in de toekomst? 2. Wat is de kennis, attitude en motivatie bij thuiswonende 65-plussers omtrent valpreventie en hoe kunnen we als huisarts deze motivatie versterken? http://www.slideshare.net/MarieKatrienWauterae/implementatie-valpreventie

5. Onderzoeksvraag 1: motivatie huisarts 5 a. Inleiding • Huisartsen op de eerste lijn bij valincidenten • Cruciale rol bij screening, sensibilisatie, educatie, motivatie en opvolging • Oriënterend literatuuronderzoek • Enquête huisartsen

6. Onderzoeksvraag 1: motivatie huisarts 6 b. Methode: oriënterend literatuuronderzoek Drempels huisarts en richtlijnen • Praktijkrichtlijnen Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen • Praktijkrichtlijn Domus medica • Masterproef Dr. Elie Balligand Mogelijke verbeteringen • Dr. Elie Balligand • Prof. Dr. K. Milisen • Veerle Claeys, referentiepersoon valpreventie, Roeselare

7. Onderzoeksvraag 1: motivatie huisarts 7 b. Methode: enquête • Huisartsen en HAIO’s • Vlaamse huisartsenkringen • Dwarsdoorsnede onderzoek • 8 gesloten en 2 open vragen • 3 facetten o Kennis website www.valpreventie.be o Wijze valpreventie en struikelblokken o Mening omtrent preventief consult

8. Onderzoeksvraag 1: motivatie huisarts 8 c. Resultaten: oriënterend literatuuronderzoek • Richtlijnen, folders, werkinstrumenten o www.valpreventie.be o www.domusmedica.be • Praktijkrichtlijn ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen” (Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen) o Grote onwetendheid o Geen routinematigheid

9. Onderzoeksvraag 1: motivatie huisarts 9 c. Resultaten: oriënterend literatuuronderzoek • Implementatie: belemmerende factoren o Tijdstekort o Onvoldoende terugbetalingsmogelijkheden o Onvoldoende ondersteunend materiaal o Moeilijke samenwerking multidisciplinair vlak o Gebrek motivatie ouderen • Multidisciplinair o Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg GOAL, een sociale kaart ‘Vallen’ o Valkliniek

10. Onderzoeksvraag 1: motivatie huisarts 10 c. Resultaten: enquête Vraag 1: Kent U de website www.valpreventie.be? Vraag 2: Gebruikt U de website www.valpreventie.be? Ja 46.90% Nee 53.10% Ja 12.20% Nee 87.80%

11. 11 Vraag 3: Doet U zelf actief aan valpreventie? Vraag 4: Heeft u hiervoor al multidisciplinair samengewerkt? - Thuisverpleging - Kinesitherapeut - Ergotherapeut Ja 61.20% Nee 38.80% Ja 85.70% Nee 14.30%

12. 12 Vraag 5: Acht U het nuttig om extra tijd te besteden aan valpreventie? Vraag 6: Acht U een preventief consult nuttig? Ja 93.90% Nee 6.10% Ja 63.30% Nee, 36.70%

13. Onderzoeksvraag 1: motivatie huisarts 13 c. Resultaten: enquête Belemmerende factoren • Tijdsgebrek • Onvoldoende kennis • Nalatigheid • Geen routinematigheid • Weinig gemotiveerde patiënten

14. Onderzoeksvraag 1: motivatie huisarts 14 d. Discussie: bespreking van de resultaten • Kennis en actief gebruik van Valpreventie.be • Specifiek 'Val'consult • Enkelvoudige interventies vs multiple interventies • Multidisciplinaire aanpak : betrek ergotherapeuten

15. Onderzoeksvraag 1: motivatie huisarts 15 d. Discussie: aanbevelingen voor de praktijk • Gestandaardiseerde aanpak? Valdossier? • Sociale valkaart Vlaanderen? Sociaal netwerk? • LOK-vergaderingen? • E-module valpreventie? • Financiële bijstand vanuit overheid?

16. Voorstel Valdossier Opgesteld obv werkfiches te vinden op valpreventie.be Patiënt X, lft Woonsituatie: alleenstaand/samenwonend Valanamnese : Valgeschiedenis: Evaluatie: 1. Evenwicht/Spierkracht/Mobiliteit 2. Medicatie 3. Orthostatische hypotensie 4. Zicht 5. Voeten + Schoeisel 6. Omgeving+ Gedrag 7. Valangst 16

17. Onderzoeksvraag 1: motivatie huisarts 17 d. Discussie: limitaties van de studie • Kleinschalig onderzoek: 49 artsen • Profiel niet gekend • Ongekende responsiegraad • Zelfselectie

18. Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderen 18 a. Inleiding • Oriënterend literatuuronderzoek • Enquête bij thuiswonende 65-plussers

19. Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderen 19 b. Methode: oriënterend literatuuronderzoek • Praktijkrichtlijn www.valpreventie.be, NICE en WHO richtlijnen • Cochrane Library: ‘Falls Prevention’ • Pubmed: ‘Accidental Falls’, ‘Accident Prevention’, ‘Attitude to Health’ en ‘Aged’

20. Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderen 20 b. Methode: enquête • Richtlijnen, masterproeven dr. M. Agten en dr. E. Balligand • Kennis, attitude, incidentie, bereidheid • Open en gesloten vragen • Schriftelijk en mondeling, geen correcties • Verwerking met Excel

21. Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderen 21 c. Resultaten: oriënterend literatuuronderzoek • Peilen naar kennis, informeren en opleiden • Maatschappelijke sensibilisering, familie en omgeving betrekken • Voordelen valpreventie: niet enkel risicoreductie • Interventie volgens fase gedragsverandering (Model van Prochaska, 1994) • Interventieplan, patiënt centraal • Zelfmanagement promoten

22. Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderen 22 c. Resultaten: enquête • 68 vragenlijsten • Univariate, beschrijvende analyses

23. Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderen c. Resultaten: enquête Incidentie en attitude • Valincident > 65 jaar? • Huisarts ingelicht? • Redenen huisarts niet ingelicht: o Beperkte verwondingen o Vrees voor opname in WZC 23

24. Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderen c. Resultaten: enquête Incidentie en attitude • Valangst en valincident > 65 jaar volgens geslacht en leeftijd 24

25. Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderen c. Resultaten: enquête Incidentie en attitude • Spreken over valpreventie met huisarts en/of familie 25

26. Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderen 27 c. Resultaten: enquête Kennis: Gesloten vraag met antwoordmogelijkheden • Belangrijkste oorzaken van vallen in huis? 70.6% 50.0% 51.5% 54.4% 39.7% 60.3% 42.6% 70.6% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

27. Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderen 29 c. Resultaten: enquête Bereidheid • Gesloten vraag met antwoordmogelijkheden 32.4% 7.4% 51.5% 39.7% 54.4% 38.2% 66.2% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

28. Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderen 30 c. Resultaten: enquête Bereidheid • Spreken vs niet spreken over valpreventie

29. Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderen 31 c. Resultaten: enquête Bereidheid • Kwetsbare groepen

30. Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderen 32 c. Resultaten: enquête Oefenprogramma • 22 in groep • 21 thuis • 21 bij kinesitherapeut

31. Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderen 33 d. Discussie: literatuur Hoe de patiënt motiveren? (gebaseerd op Miller en Sanchez) 1. Informeren en opleiden 2. Verhogen positieve associatie 3. Individuele interventie

32. Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderen 34 d. Discussie: enquête • Praten over valpreventie o Verhoogde bereidheid tot interventies o Toename valangst (?) • Valincident niet melden: vrees voor opname in WZC • Populairste interventies: interieuraanpassingen, schoeisel, loophulpmiddelen

33. Onderzoeksvraag 2: motivatie ouderen 35 d. Discussie: limitaties van de studie • Beperkte steekproef • Selectiebias • Informatiebias

34. Key points 36 • Breng valpreventie ter sprake • Vraag valincidenten na • Vallen ≠ onvermijdbaar • Behoud van zelfstandigheid • Lichamelijke fitheid • Interventieplan samen opstellen, op maat van de patiënt • Samenwerking met paramedici • Opgepast met slaapmedicatie

35. Bedankt voor jullie aandacht. Zijn er nog vragen? 37

36. Bronnen • Expertisecentrum val- en fractuurpreventie Vlaanderen: Praktijkrichtlijn 'Valpreventie bij thuiswonende ouderen’. Geraadpleegd op 6 maart, 2016 via http://www.valpreventie.be/Zorgverlener/Valpreventiebijthuiswonendeouderen/Praktijkric htlijn.aspx. • World Health Organization: WHO global report on falls prevention in older age. Chapter IV: Challenges for prevention of falls in older age. Geraadpleegd op 6 maart, 2016 via http://www.who.int/ageing/publications/Falls_prevention7March.pdf. • Prevention, O.F., Panel, O.S. (2001). Guideline for the prevention of falls in older persons. Journal of the American Geriatrics Society, 49(5), 664-672. • Close, J.C., Lord, S.R. (2011). Fall assessment in older people. BMJ,343(d5153). • Yardley, L., Bishop, F.L., Beyer, N., Hauer, K., Kempen, G.I., Piot-Ziegler, C., et al. (2006). Older people's views of falls-prevention interventions in six European countries. The Gerontologist, 46(5), 650-660. • Expertisecentrum val- en fractuurpreventie Vlaanderen. Valproblematiek. Geraadpleegd op 30 mei, 2016 via http://www.valpreventie.be/Zorgverlener/Valproblematiek/Gevolgen.aspx. • Expertisecentrum val- en fractuurpreventie Vlaanderen: Praktijkrichtlijn “Algemene gezondheidspromotie met oog op valpreventie”. Geraadpleegd op 30 mei, 2016 via http://www.valpreventie.be/Portals/Valpreventie/Documenten/thuis/EVV_PR_thuis_Deel_ 1.pdf 38

37. Bronnen • Wertelaers, A., Govaerts, F., Van, A. (2001). Preventie van letsels ten gevolge van vallen bij 65-plussers. Huisarts Nu.,30, 434-52. • Balligand, E., Milisen, K., & Dejaeger, E. (2011-2012). Bereidheid van thuiswonende 55- plussers tot deelname aan valpreventie. KU Leuven, Leuven, België. • Leysens, G., Baecke, C., Vandamme S., Vlaeyen, E., Geeraerts, A., Senden, C., et al. (2015). Het toepassen van valpreventiemaatregelen in de thuiszorg: een survey in Vlaanderen. Geraadpleegd op 30 mei, 2016 via http://www.valpreventie.be/Portals/Valpreventie/Documenten/thuis/2015_EVV_Rapport_ Survey_Thuissetting.pdf • Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg GOAL: Sociale kaart Vallen. Geraadpleegd op 31 mei, 2016 via http://www.selgoal.be/samenwerking/valpreventie- 3/sociale-kaart-vallen/ • Campbell, A. J., Robertson, M. C. (2007). Rethinking individual and community fall prevention strategies: a meta-regression comparing single and multifactorial interventions. Age and ageing, 36(6), 656-662. • Afbeelding overcoming obstacles. Geraadpleegd op 12 juni, 2016 via http://www.cartoonmotivators.com/blog/overcoming-obstacles/ 39

38. Bronnen • Nationale Institute for Health and Care Excellence: Falls in older people: assessing risk and prevention. Geraadpleegd op 6 maart, 2016 via https://www.nice.org.uk/guidance/cg161/chapter/1-Recommendations. • Agten, M., Milisen, K., & Aertgeerts, B. (2013-2014). Bereidheid van thuiswonende 55- plussers tot deelname aan valpreventie: een survey onderzoek in Vlaanderen. KU Leuven, Leuven, België. • Yardley, L., Beyer, N., Hauer, K., McKee, K., Ballinger, C., Todd, C. (2007). Recommendations for promoting the engagement of older people in activities to prevent falls. Quality and Safety in Health Care, 16(3), 230-234. • McInnes, E., Askie, L. (2004). Evidence review on older people's views and experiences of falls prevention strategies. Worldviews on Evidence‐Based Nursing, 1(1), 20-37. • Liekens S (2016). Motivatie tot gedragsverandering. Terugkomavond Valnet project dd 27/04/2016: “Vallen: multidisciplinair aangepakt” UZ Leuven. • Child, S., Goodwin, V., Garside, R., Jones-Hughes, T., Boddy, K., Stein, K. (2012). Factors influencing the implementation of fall-prevention programmes: a systematic review and synthesis of qualitative studies. Implement Sci, 7(91), 1-14. • Gillespie, L.D., Robertson, M.C., Gillespie, W.J., Lamb, S.E., Gates, S., Cumming, R.G., et al. (2009). Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev,2(CD007146). 40

Add a comment

Related pages

Expertenstandaard Valpreventie in de zorg

Expertenstandaard valpreventie in de zorg, 1 ste update Uitgever: Duits Netwerk voor Kwaliteitsontwikkeling in verpleegkunde DNQP, ...
Read more

janneke stolte on Prezi

janneke stolte is using Prezi to create and share presentations online. ... valpreventie implementatie. by janneke stolte on 23 June 2011
Read more

Karolien Rector | LinkedIn

Eindwerk: Implementatie van een door de beroepsvereniging ontwikkelde richtlijn voor valpreventie op de acute G-diensten in Belgie.
Read more

valpreventie.be - Val Preventie - domsreport.com

ValPreventie.be is hosted in Belgium. Site was created on 2002-11-04. Nameservers: dns2.kulnet.kuleuven.be, dns1.kulnet.kuleuven.be, www.dns.be.
Read more

Monique Beekman-Toonder | LinkedIn

View Monique Beekman-Toonder’s professional profile on LinkedIn. ... Implementatie, ecd, valpreventie, auditor. Externe evaluatiecommissie Zorg voor Beter
Read more

The development of a multidisciplinary fall risk ...

Practical use of the multidisciplinary fall risk evaluation tool for demented nursing home patients. WHAT? HOW? WHO? WHEN? Previous falls. data from GP ...
Read more

Collin Meijers | LinkedIn

View Collin Meijers’ professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Collin Meijers ...
Read more