Imbuhan Apitan peN-...-an

53 %
47 %
Information about Imbuhan Apitan peN-...-an

Published on May 12, 2007

Author: madam_sarcastic

Source: slideshare.net

Description

A task-based lesson prepared for my P5 pupils during my 2nd practicum to teach suffix and prefix in Malay language.

Mari belajar bersama Madagascar

Apakah persamaan perkataan-perkataan tersebut? pendidikan penyatuan perasaan penyiasatan penipuan pembesaran pelaksanaan pemvetoan penipuan pemulauan

pendidikan

penyatuan

perasaan

penyiasatan

penipuan

pembesaran

pelaksanaan

pemvetoan

penipuan

pemulauan

Apa khabar murid-murid? Pada hari ini saya serta kawan-kawan saya dari negeri Madagascar akan mengajar murid-murid mengenai Imbuhan Apitan peN-…-an . Jangan segan untuk bertanya dengan Cikgu Nur Ain jika kurang pasti, ya. Selamat belajar!

Sebelum itu, saya perlu mengingatkan murid-murid bahawa Imbuhan Apitan peN-…-an mempunyai 4 jenis iaitu pe-…-an , pem-…-an , pen-…-an dan peng-…-an. Pada hari ini, kita akan belajar 3 jenis sahaja iaitu pe-…-an , pem-…-an dan pen-…-an .

Imbuhan Apitan peN-…-an pe-…-an pem-…-an pen-…-an

Imbuhan apitan pe-…-an hanya boleh digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf m , n , ng , ny , r , l dan w . Contohnya: m andi - pe m andian n anti - pe n antian ny ala - pe ny alaan ng ayau - pe ng ayauan r usuh - pe r usuhan l ari - pe l arian w aris - pe w arisan

Imbuhan apitan pem-…-an boleh bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf-huruf b , f dan v . Contohnya: b aca - pem b acaan Perkataan pinjaman: b oikot - pem b oikotan f atwa - pem f atwaan v eto - pem v etoan

Imbuhan apitan pen-…-an pula hanya boleh bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf c , d , j , sy dan z serta kata pinjaman yang bermula dengan huruf s dan t. Contohnya: c ari - pen c arian d apat - pen d apatan j ajah - pen j ajahan sy arikat - pen sy arikatan z alim - pen z aliman Perkataan pinjaman: s tabil - pen s tabilan t afsir - pen t afsiran

Oh jangan lupa ya, murid-murid. Imbuhan apitan pe-…-an juga boleh digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf p , t , k dan s TETAPI terdapat beberapa perubahan. Misalnya, kata dasar yang bermula dengan huruf p akan bertukar menjadi m , huruf t bertukar menjadi n , huruf k bertukar menjadi ng dan huruf s bertukar menjadi ny . Contohnya: p ulau - pe m ulauan t ipu - pe n ipuan k urang - pe ng urangan s iar - pe ny iaran

Aha! Kini tiba masanya untuk saya menguji fahaman dan kebolehan murid-murid melalui permainan ‘Siapa cepat dia dapat!’. Cikgu Nur Ain akan memberi arahan untuk permainan ini. Ingat murid-murid, bekerja sebagai satu kumpulan, ya! Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.

Permainan ‘ Siapa cepat dia dapat!’

Contoh

nanti

Soalan 1

sisir

Soalan 2

perang

Soalan 3

dapat

Soalan 4

mandi

Soalan 5

baca

Soalan 6

takrif

Soalan 7

kurang

Soalan 8

tadbir

Soalan 9

karang

Soalan 10

tinggi

Rumusan Imbuhan Apitan peN-…-an pe-…-an pem-…-an pen-…-an

Add a comment

Related pages

Cikgu Fazidah: Apitan peN-...-an, pe-..-an, peR-...-an

Apitan peN-...-an, pe-..-an, peR-...-an ... Arahan: Berikan imbuhan peN-…-an, pe...an dan peR-..-an yang sesuai bagi perkataan yang di dalam kurungan.
Read more

IMBUHAN - Scribd - Read books, audiobooks, and more

Imbuhan apitan ‘peN-…-an’ (pe-…-an, pem-…-an, pen-…-an, peng-…-an, penge-…-an, pel-…-an) Penggunaan: Untuk membentuk kata nama terbitan ...
Read more

Bahasa Melayu: Imbuhan

Imbuhan apitan ‘peN-…-an’ (pe-…-an, pem-…-an, pen-…-an, peng-…-an, penge-…-an, pel-…-an) Penggunaan: Untuk membentuk kata nama terbitan
Read more

': Year 2006 - Imbuhan Apitan peN-...-an (Prefix/Suffix)

A task-based lesson prepared for my P5 pupils during my 2nd practicum to teach suffix and prefix in Malay language.
Read more

NOTA IMBUHAN - TIPS UNTUK SEMUA JENIS IMBUHAN (BAHAGIAN 6)

Imbuhan apitan ‘peN-…-an’ (pe-…-an, pem-…-an, pen-…-an, peng-…-an, penge-…-an, pel-…-an) Penggunaan: Untuk membentuk kata nama terbitan.
Read more

Tajuk 17 Imbuhan Apitan - Gebang Bahasa : Tatabahasa ...

Tajuk 17 Imbuhan Apitan Tahun 6 . Tema : Alam sekitar. Bahagian 1 : Warisan Alam. Tajuk :Alam penuh Misteri. ... Apitan peN.....an Maksud : ...
Read more