Iman kepada kitab allah (Pendidikan Agama Islam)

50 %
50 %
Information about Iman kepada kitab allah (Pendidikan Agama Islam)
Education

Published on February 19, 2014

Author: TiePurplegirl

Source: slideshare.net

Description

Iman kepada Kitab Allah. Kelas XI-IPS semester 2

Iman kepada Kitab-Kitab Allah (Injil) Anggota Kelompok III: • Athiyatul Faiqoh (02) • Bayu Dirgantara (03) • Devianti Maya (06) • Farros Muhammad (08) • Gilang Salman (10) • M. Diky Khusaeri (

Pengertian Kitab Injil • Injil adalah kitab yang berisi firman-firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Isa as. (Yesus Kristus), putra dari Maryam. Firman Allah SWT. “Dan Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, di dalamnya (berisi) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al Maidah: 46)

• Kata Injil semula berasal dari bahasa Yunani euangelion yang berarti kabar gembira. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Injil. Makna dari kabar gembira yang dimaksud adalah karena Nabi Isa as. menggembirakan para umatnya dengan berita akan kedatangan Muhammad saw sebagai utusan Allah SWT yang terakhir untuk seluruh alam. Nabi Isa as. mengajarkan Injil kepada para pengikutnya hanya selama tiga tahun. Tepatnya sejak usia 30 sampai usia 33 tahun. Lalu ia diangkat/diselamatkan oleb Allah SWT dari pengejaran kaum Yahudi yang ingin menyalibnya.

Pokok Ajaran Injil • a. Perintah agar kembali kepada Tauhid yang murni (mengesakan Allah). • b. Ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat (tidak menghapuskan hukum yang terkandung dalam kitab Taurat). • c. Ajaran agar hidup sederhana (zuhud) dan menjauhi sifat tamak (rakus). • d. Pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. • e. Menyampaikan akan kedatangan rasul setelahnya.

Dalil tentang Injil • Di dalam Surah Ali 'Imran ayat ke 3 dan ke 4 (dipetik dari Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Qur'an terbitan Bahagian Hal Ehwal; Islam, Jabatan Perdana Menteri, Malaysia) • 3. "Dia menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab suci (Al-Qur'an) dengan mengandungi kebenaran, yang mengesahkan isi Kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya, dan Dia juga yang menurunkan Kitab-kitab Taurat dan Injil". Dan Kami utuskan Nabi Isa Ibni Mariam mengikuti jejak langkah mereka (Nabi-nabi Bani Israil), untuk membenarkan Kitab Taurat

• Dan Kami utuskan Nabi Isa Ibni Mariam mengikuti jejak langkah mereka (Nabi-nabi Bani Israil), untuk membenarkan Kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya dan Kami telah berikan kepadanya Kitab Injil, yang mengandungi petunjuk hidayat dan cahaya yang menerangi, sambil mengesahkan benarnya apa yang telah ada di hadapannya dari Kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang yang (hendak) bertakwa". • 4. Sebelum (Al-Qur'an diturunkan), menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan Dia juga yang menurunkan Al-Furqaan (yang membezakan antara yang benar dengan yang salah). Sesungguhnya orang-orang yang kufur

• membezakan antara yang benar dengan yang salah). Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah itu, bagi mereka azab seksa yang amat berat. Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi berhak membalas dengan azab seksa (kepada golongan yang bersalah). • Dan Kami utuskan Nabi Isa Ibni Mariam mengikuti jejak langkah mereka (Nabi-nabi Bani Israil), untuk membenarkan Kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya dan Kami telah berikan kepadanya Kitab Injil, yang mengandungi petunjuk hidayat dan cahaya yang menerangi, sambil mengesahkan benarnya apa yang telah ada di hadapannya dari Kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan

• benarnya apa yang telah ada di hadapannya dari Kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang yang (hendak) bertakwa". • Surah Al-Hadid 57:27 "...Kemudian Kami iringi sesudah mereka: Rasul-rasul Kami silih berganti dan Kami iringi lagi dengan Nabi Isa Ibni Mariam, serta Kami berikan kepadanya: Kitab Injil dan Kami jadikan dalam hati orangorang yang mengikutnya perasaan belas kasihan (sesama sendiri). Dan (perbuatan mereka beribadat secara)"Rahbaniyah" (iaitu seperti bertapa di tempat-tempat yang terpencil, mengharamkan dirinya daripada berkahwin dan menjauhi kemewahan hidup)merekalah sahaja yang mengadakan dan

• mengharamkan dirinya daripada berkahwin dan menjauhi kemewahan hidup)- merekalah sahaja yang mengadakan dan mereka(mencipta)nya; Kami tidak mewajibkannya atas mereka; (mereka berbuat demikian) kerana mencari keredhaan Allah; dalam pada itu mereka tidak menjaga dan memeliharanya menurut yang sewajibnya ..."

Cara Mengimani Injil • Mengimani bahwa turunnya Injil benar-benar dari sisi Allah Ta’ala. • Mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui namanya seperti Al Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa ‘alaihis salaam, Injil yang diturunkan kepada Nabi ‘Isa ‘alaihis salaam, dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud ‘alaihis salaam. Sedangkan yang tidak kita ketahui namanya, kita mengimaninya secara global.

• Membenarkan berita-beritanya yang benar, seperti berita mengenai Al Quran, dan berita-berita lain yang tidak diganti atau diubah dari kitab-kitab terdahulu sebelum Al Quran. • Mengamalkan hukum-hukumnya yang tidak dihapus, serta ridho dan tunduk menerimanya, baik kita mengetahui hikmahnya maupun tidak. (Syarh Ushuulil Iman, hal 30)

Aplikasi Iman kepada Injil • 1. Optimis dalam beribadah kepada Allah SWT atas segala usaha yang dilakukannya karena percaya pertolongan Allah SWT sangat dekat kepada orang yang berbuat baik (Q.S.Al A’raaf (7) : 56) • 2. Selalu bersyukur bila mendapat nikmat (Q.S. Ibrahim (14) : 7) • 3. Tabah dan sabar bila mendapat musibah dan cobaan (Q.S. Al Baqarah (2) : 155-157)

• 4. Senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara (Q.S. Al Fatihah (1) : 5) • 5. Sebagai pedoman dan contoh perilaku di masyarakat (Q.S. Ali ‘Imran (3) : 110) • 6. Mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik bagi masyarakat (Q.S. Ali ‘Imran (3) : 104) • 7. Sebagai motivator, dinamisator, dan stabilisator dalam kehidupan, sehingga hubungan terjalin secara serasi, selaras dan seimbang.

Sumber: • http://bimbimbim.wordpress.com/articles/ta urat-zabur-dan-injil/ • http://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Allah#Inji l • http://ms.wikipedia.org/wiki/Injil • http://syaunarahman.wordpress.com/2011/0 2/18/standar-kompetensi-8-meningkatkankeimanan-kepada-kitab-kitab-allah-swt-2/

Add a comment

Related presentations

Related pages

Pendidikan Agama Islam | Iman kepada kitab-kitab allah

Jurnal pendidikan agama Islam kertas melaporkan PIN AC ID view item fpai journal adas Nurhidayati seperti pendidikan agama Islam dari film pada akhirnya ...
Read more

PAI - Iman Kepada Allah - Scribd - Read books, audiobooks ...

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) IMAN KEPADA ALLAH S.W.T ... Rumusan Masalah a. Dimulai dari pengertian. kepada kitab suci. Pengertian iman kepada Allah b. 2.
Read more

Materi Iman Kepada kitab-Kitab Allah | Pembelajaran ...

Materi Iman Kepada kitab-Kitab Allah -pembelajaran Pendidikan Agama Islam SMA
Read more

makalah Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah.doc

Iman kepada kitab yang Allah ... agama islam_%28beriman kepada kitab allah%29 http://google.com/iman kepada kitab allah Buku LKS Pendidikan Agama ...
Read more

Makalah Iman Kepada Kitab Allah | IBAR BERBAGI ILMU

IMAN KEPADA KITAB ALLAH. Makalah ini disusun guna memenuhi Tugas Mata Kuliah: Pendidikan Agama I ( Aqidah ) Dosen Pengampu: Sri Haningsih. Oleh: Irchash Akbar
Read more

Iman Kepada Kitab-Kitab Allah SWT - Sajadah Muslim

... Rukun Islam, Macam-Macam kitab-kitab Allah, ... Browse » Home » Pendidikan Islam » Iman Kepada Kitab ... dan telah Ku-ridai Islam itu jadi Agama ...
Read more