Ilgtspejas indekss 2014_infografika

50 %
50 %
Information about Ilgtspejas indekss 2014_infografika

Published on March 11, 2014

Author: daceavena

Source: slideshare.net

ILGTSPĒJAS INDEKSS Stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptau- tiski atzītu metodoloģiju, palīdzot uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās: Metodoloģija balstīta uz ietekmīgāko globālo indeksu Dow Jones Sustainability Index un Business in the Community CR Index pieredzi, ņemot vērā korporatīvās atbildības standarta ISO 26000 un Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) G4 vadlīniju uzlikto latiņu. Iespēja anonīmi novērtēt sniegumu - uzņēmuma kvalifikācijas līmenis tiks saglabāts anonīms vai publiskots gadījumā, ja uzņēmums pats to vēlēsies. Platīna Zelta Sudraba Bronzas UZŅĒMUMA IEGUVUMI: palīdz attīstīt, ieviest un novērtēt atbildī- gu uzņēmējdarbības praksi; palīdz integrēt korporatīvās atbildības principus biznesa stratēģijā; nodrošina vērtīgu analīzi, norādot gan uz veiksmīgākajiem sniegumiem, gan attīs- tības iespējām; piedāvā iespēju sekot līdzi sava snieguma dinamikai, kā arī salīdzināt to ar citu uzņē- mumu sniegumu; sniedz iespēju izmantot indeksa rezultā- tus uzņēmuma komunikācijā. ORGANIZATORI UN INICIATORI Atbilstoši rezultātam, uzņēmumi Ilgtspējas indeksā tiek sarindoti alfabēta secībā četrās grupās: JAUNUMS! Ilgtspējas indekss katrā grupā: 90% un vairāk no 40 līdz 59,9% no 60% līdz 79,9% no 80 līdz 89,9% Zelta SudrabaPlatīna Bronzas VIDE SABIEDRĪBA STRATĒĢIJA DARBA VIDE TIRGUS ATTIECĪBAS 15% 15% 25% 25% 20% Iesniegtās informācijas pārbaude un analīze (maijs) Rezultātu paziņošana un uzņēmumu apbalvošana (jūnijs) Pieteikšanās www.ilgtspeja.lv un apliecinājuma iesniegšana, ka uzņēmumam nav nodokļu parādu, nav uzsākts maksātnespējas process, netiek īstenota nereģistrētā nodarbinātība (marts) Informācijas drošība un konfidencialitāte: Ilgtspējas indeksa sistēma ir aizsargāta ar drošo protokolu. Visi eksperti un organizatoriskajos jautājumos iesaistītās personas ir parakstījušas konfidencialitātes līgumus. Ekspertiem ir pieeja tikai konkrētās atbildības jomas rezultātiem. Datu drošību uzrauga indeksa iniciatori - LBAS un LDDK. Uzņēmuma ieguldījums: pašvērtējuma veikšana, aizpildot anketu un iesniedzot atsauces. Aicinām anketas aizpildīšanā iesaistīt attiecīgās jomas atbildīgos kolēģus - tas informācijas apkopošanas procesu un atsauču sagatavošanu padarīs ērtāku. Maksa: 1000 € 3 4 Pašnovērtējuma veikšana (marts - aprīlis) 1 2 Uzņēmuma dalība Ilgtspējas indeksā - bez maksas! Dalība Ilgtspējas indeksā - vienīgais veids kā pretendēt uz statusu

Add a comment