Ilgtspējas indekss 2014. Infografika.

40 %
60 %
Information about Ilgtspējas indekss 2014. Infografika.
Business & Mgmt

Published on March 11, 2014

Author: daceavena

Source: slideshare.net

Description

Inforgrafika par Ilgtspējas indeksa norisi un svarīgākajiem aspektiem.

ILGTSPĒJAS INDEKSS Stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptau- tiski atzītu metodoloģiju, palīdzot uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās: Metodoloģija balstīta uz ietekmīgāko globālo indeksu Dow Jones Sustainability Index un Business in the Community CR Index pieredzi, ņemot vērā korporatīvās atbildības standarta ISO 26000 un Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) G4 vadlīniju uzlikto latiņu. Iespēja anonīmi novērtēt sniegumu - uzņēmuma kvalifikācijas līmenis tiks saglabāts anonīms vai publiskots gadījumā, ja uzņēmums pats to vēlēsies. Platīna Zelta Sudraba Bronzas UZŅĒMUMA IEGUVUMI: palīdz attīstīt, ieviest un novērtēt atbildī- gu uzņēmējdarbības praksi; palīdz integrēt korporatīvās atbildības principus biznesa stratēģijā; nodrošina vērtīgu analīzi, norādot gan uz veiksmīgākajiem sniegumiem, gan attīs- tības iespējām; piedāvā iespēju sekot līdzi sava snieguma dinamikai, kā arī salīdzināt to ar citu uzņē- mumu sniegumu; sniedz iespēju izmantot indeksa rezultā- tus uzņēmuma komunikācijā. ORGANIZATORI UN INICIATORI Atbilstoši rezultātam, uzņēmumi Ilgtspējas indeksā tiek sarindoti alfabēta secībā četrās grupās: JAUNUMS! Ilgtspējas indekss katrā grupā: 90% un vairāk no 40 līdz 59,9% no 60% līdz 79,9% no 80 līdz 89,9% Zelta SudrabaPlatīna Bronzas VIDE SABIEDRĪBA STRATĒĢIJA DARBA VIDE TIRGUS ATTIECĪBAS 15% 15% 25% 25% 20% Iesniegtās informācijas pārbaude un analīze (maijs) Rezultātu paziņošana un uzņēmumu apbalvošana (jūnijs) Pieteikšanās www.ilgtspeja.lv un apliecinājuma iesniegšana, ka uzņēmumam nav nodokļu parādu, nav uzsākts maksātnespējas process, netiek īstenota nereģistrētā nodarbinātība (marts) Informācijas drošība un konfidencialitāte: Ilgtspējas indeksa sistēma ir aizsargāta ar drošo protokolu. Visi eksperti un organizatoriskajos jautājumos iesaistītās personas ir parakstījušas konfidencialitātes līgumus. Ekspertiem ir pieeja tikai konkrētās atbildības jomas rezultātiem. Datu drošību uzrauga indeksa iniciatori - LBAS un LDDK. Uzņēmuma ieguldījums: pašvērtējuma veikšana, aizpildot anketu un iesniedzot atsauces. Aicinām anketas aizpildīšanā iesaistīt attiecīgās jomas atbildīgos kolēģus - tas informācijas apkopošanas procesu un atsauču sagatavošanu padarīs ērtāku. Maksa: 1000 € 3 4 Pašnovērtējuma veikšana (marts - aprīlis) 1 2 Uzņēmuma dalība Ilgtspējas indeksā - bez maksas! Dalība Ilgtspējas indeksā - vienīgais veids kā pretendēt uz statusu

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Ilgtspējas indekss 2015 - incsr.eu

Ilgtspējas indekss 2015 Privātie uzņēmumi Valsts kapitālsabiedrības Pašvaldību kapitālsabiedrības 2014. gada sniegums & izpildītie kritēriji:
Read more

Skaidrojoša INFOGRAFIKA par nerezidentu noguldījumiem ...

Skaidrojoša INFOGRAFIKA par nerezidentu noguldījumiem Latvijas bankās. Sagatavoja FKTK - 28.06.2013.
Read more

Infografika - Education - documents.tips

Infografika. by lomtevasofa. on Aug 14, 2015. Report Category: Education. Download: 0 Comment: 0. 19. views. Comments. Description. Download Infografika.
Read more

Karrier infografika - Education - documents.tips

Karrier infografika. by ekkert. on Jul 23, 2015. Report Category: Education. Download: 1 Comment: 0. 17. views. Comments. Description. Download Karrier ...
Read more

Pieteikums Ilgtspējas indeksa noteikšanai - Education

PIETEIKUMS PIETEIKUMS Ilgtspējas indeksa noteikšanai I Informācija par dalībnieku Dalībnieka nosaukums: Reģistrācijas Nr. LV: Juridiskā adrese ...
Read more

Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība - lbas.lv

6. jūnijs, 2014. 5.jūnijā Ilgtspējas indeksa ietvaros tika apbalvoti 40 Latvijas uzņēmumi, ... ka Ilgtspējas indekss ir ne tikai novērtēšanas, ...
Read more

lvportals.lv - NVO sektors Latvijā attīstīsies vai stagnēs ...

Pēdējo piecpadsmit gadu laikā pilsoniskā sabiedrība spēlējusi vadošo, bieži centrālo, lomu demokrātijas pārmaiņu veicināšanai Eiropā un
Read more

lvportals.lv - NVO sektors Latvijā attīstīsies vai stagnēs ...

Pēdējo piecpadsmit gadu laikā pilsoniskā sabiedrība spēlējusi vadošo, bieži centrālo, lomu demokrātijas pārmaiņu veicināšanai Eiropā un
Read more