IKT i undervisningen

57 %
43 %
Information about IKT i undervisningen

Published on January 25, 2008

Author: dmlgruppen

Source: slideshare.net

IKT i undervisningen Hallgerd Benan Gruppe for digitale medier i læring (DML) Seksjon for utdannings- og forskningsstøtte (SUF) Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) Universitetet i Oslo http://www.usit.uio.no/suf/dml/

Hva kan DML-gruppa ved USIT hjelpe til med? Hvordan brukes Fronter ved UiO? Status for fleksibel læring i 2007

Hva kan DML-gruppa ved USIT hjelpe til med?

Hvordan brukes Fronter ved UiO?

Status for fleksibel læring i 2007

Hva gjør DML? 8 ansatte i gruppe for Digitale Medier i Læring (DML) Pedagoger og medievitere med IT-erfaring ” Oversette” IT til undervisningssituasjon Ill: Lieberg & Bjørndal

8 ansatte i gruppe for Digitale Medier i Læring (DML)

Pedagoger og medievitere med IT-erfaring

Hvordan jobber DML-gruppa? Bidra i planlegging og oppstart Samarbeid med faglig ansvarlig + lokal IT + administrasjon Kurs og rådgivning Utstrakt informasjonsvirksomhet Skreddersøm av kurs Oppfølging og brukerstøtte Våre tjenester: http:// www.usit.uio.no /it/ dlo

Bidra i planlegging og oppstart

Samarbeid med faglig ansvarlig + lokal IT

+ administrasjon

Kurs og rådgivning

Utstrakt informasjonsvirksomhet

Skreddersøm av kurs

Oppfølging og brukerstøtte

Hva gjør vi framover? Plagiatkontroll Podcast – opptak av lyd til studenter Medierike læringsressurser på nett  Eksempel: Ressurs http://www.med.uio.no/studier/elaring/fagomraader/psykiatri/suicidrisikovurdering/

Plagiatkontroll

Podcast – opptak av lyd til studenter

Medierike læringsressurser på nett

 Eksempel: Ressurs

http://www.med.uio.no/studier/elaring/fagomraader/psykiatri/suicidrisikovurdering/

Nøkkeltall 668 emner i Fronter 16 872 studenter logget på H-06 1084 ansatte logget på H-06 52 000 unike innlogginger inn siden 2001 500 ansatte på kurs/rådgivning 2006

668 emner i Fronter

16 872 studenter logget på H-06

1084 ansatte logget på H-06

52 000 unike innlogginger inn siden 2001

500 ansatte på kurs/rådgivning 2006

Emner på Fronter – fakultetsvis (V-06) 9 emner Det medisinske fakultet 98 emner Det samfunnsvitenskapelige fakultet 32 emner Det teologiske fakultet 25 emner Det utdanningsvitenskapelige fakultet 3 emner Sentre 106 emner Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2 emner Det juridiske fakultet 354 emner Det humanistiske fakultet

Tre typiske emner Innføringsemner fra HF, SV, UV: Seminarundervisning, arbeidsflyt i skriveprosess (UTVIT1000, PSY1000) Emner med mange innleveringer på MN: KJM1000 Etter- og videreutdanningsemner: Bare Fronter + samlinger som undervisning

Innføringsemner fra HF, SV, UV: Seminarundervisning, arbeidsflyt i skriveprosess (UTVIT1000, PSY1000)

Emner med mange innleveringer på MN: KJM1000

Etter- og videreutdanningsemner: Bare Fronter + samlinger som undervisning

Fordeler med Fronter Ikke-formell informasjon samlet og lukket Lenke til emnesidene Administrere skrivetrening (seminarer) God oversikt over innleveringer Kontakt (e-postoversikt) mellom studenter Dele ressurser (lenker, dokumenter med mer) Undervisning et felles anliggende

Ikke-formell informasjon samlet og lukket

Lenke til emnesidene

Administrere skrivetrening (seminarer)

God oversikt over innleveringer

Kontakt (e-postoversikt) mellom studenter

Dele ressurser (lenker, dokumenter med mer)

Undervisning et felles anliggende

Støttemiljø i Fleksibel læring Støttemiljøer: InterMedia, PFI/FUP, UB, UNIVETT, USIT/DML 120 prosjekter fikk stimuleringsmidler (2003 - 2007) 160 000 – 200 000 kr i støtte pr prosjekt Evaluert av NIFU-step høst 2006 Videre satsning/organisering avgjøres juni 2007

Støttemiljøer:

InterMedia, PFI/FUP, UB, UNIVETT, USIT/DML

120 prosjekter fikk stimuleringsmidler (2003 - 2007)

160 000 – 200 000 kr i støtte pr prosjekt

Evaluert av NIFU-step høst 2006

Videre satsning/organisering avgjøres juni 2007

Tre eksempler på FL-prosjekter Samfunnsvitenskapelig kvalitativ metode: http://www.iss.uio.no/wiki/index.php/HyperResearch Åpen arkeologi http://ariadne.uio.no/odberg/fleksibel-laering/ Forebygging av selvmord (videoer, spørsmål, tekster) http:// www.med.uio.no /studier/ elaring / fagomraader /psykiatri/suicidrisikovurdering/ index.html

Samfunnsvitenskapelig kvalitativ metode:

http://www.iss.uio.no/wiki/index.php/HyperResearch

Åpen arkeologi

http://ariadne.uio.no/odberg/fleksibel-laering/

Forebygging av selvmord (videoer, spørsmål, tekster)

http:// www.med.uio.no /studier/ elaring / fagomraader /psykiatri/suicidrisikovurdering/ index.html

Kontaktinformasjon Kontakt: [email_address] Nettsidene våre: http://www.usit.uio.no/suf/dml/ Hallgerd Benan: Tlf: 22852942 [email_address]

Kontakt:

[email_address]

Nettsidene våre:

http://www.usit.uio.no/suf/dml/

Hallgerd Benan:

Tlf: 22852942

[email_address]

Add a comment

Related pages

IKT i undervisningen by Lars Arne Nilssen on Prezi

IKT i skolen IKT som verktøy i undervisningen Utfordringer Løsninger Gode eksempler Ved elever fra Sandsli videregående skole Minimumsstandard IKT er en ...
Read more

IKT i undervisningen - Web 2.0 by Magnus Henrik Sandberg ...

Invited audience members will follow you as you navigate and present; People invited to a presentation do not need a Prezi account; This link expires 10 ...
Read more

Marcus Nyrén om IKT i undervisningen - YouTube

Här får du ta del av Marcus Nyréns tankar om IKT i undervisningen 2014
Read more

IKT som omdrejningspunkt for undervisningen

IKT som omdrejningspunkt for undervisningen Author: Bruger Last modified by: Bruger Created Date: 3/31/2009 1:15:00 PM Company: Aalborg Seminarium Other ...
Read more

IKTiAMU

Analyse om anvendelsen af IKT i AMU. Workshop-seminar om IKT i AMU. ... Anvendelse af QR-koder og video i undervisningen. Hands on – workshop om QR-koder.
Read more

IKT som omdrejningspunkt for undervisningen

I det følgende studieprodukt ”IKT som omdrejningspunkt for undervisningen” vil vi først redegøre for IKT- begrebet, ...
Read more

IT i undervisningen - YouTube

IT i undervisningen: De små lærer af de store. IT i undervisningen: ... Jan Magnusson - IKT i skolan - Duration: 9:27. ItiD Dalarna 605 views.
Read more

per bak christensens MIL-blog: IKT i undervisningen -Rum ...

Om dette projekt løser problemet med forstyrrelser i undervisningen giver indeværende lille refleksion ikke svar på. Jeg har forsøgt at reflektere over ...
Read more

Ikt og læring i folkeskolen | Masteruddannelsen i ikt og ...

I 2015 slår Master i ikt og læring ... som særligt henvender sig til folkeskolelærere, der vil kvalificere sig til at anvende ikt i undervisningen. ...
Read more

AMU: Mere IKT i undervisningen - Industriens Uddannelser

AMU: Mere IKT i undervisningen . For at begå sig i et videnssamfund som Danmark er det nødvendigt, at man behersker en række basale færdigheder, som f ...
Read more