advertisement

Ikt I Klasserommet

50 %
50 %
advertisement
Information about Ikt I Klasserommet

Published on August 10, 2008

Author: hator

Source: slideshare.net

Description

En gjennomgang av hvorfor og hvordan IKT skal og kan integreres i undervisningen.
advertisement

IKT i klasserommet Betydning og strategier for bruk.

Betydning. Hvorfor er IKT viktig? En digital hverdag => ”Digital skole hver dag” Elevenes arena. Hva kan IKT tilføre skolen? Økt lærelyst og motiverte elever. Kunnskap i nye former. Dyktigere lærere Lettere hverdag.

Hvorfor er IKT viktig?

En digital hverdag => ”Digital skole hver dag”

Elevenes arena.

Hva kan IKT tilføre skolen?

Økt lærelyst og motiverte elever.

Kunnskap i nye former.

Dyktigere lærere

Lettere hverdag.

Digital kompetanse Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. - Definisjon av ITU

Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.

- Definisjon av ITU

Digital kompetanse. (tilpasse pedagogikken til IKT) Funn tyder på at lærer vektlegger organisering Oppsummere, sammenligne og vurdere. Et snevert fokus Nødvendig med økt fokus på: Evaluering, kildekritikk, kreativ produksjon med digitale verktøy Å høyne bevisstheten blant lærer om hva digital kompetanse er. Hvordan tilrettelegge undervisningen for integrering av IKT. (ITU-Monitor 2007)

Funn tyder på at lærer vektlegger organisering

Oppsummere, sammenligne og vurdere.

Et snevert fokus

Nødvendig med økt fokus på:

Evaluering, kildekritikk, kreativ produksjon med digitale verktøy

Å høyne bevisstheten blant lærer om hva digital kompetanse er.

Hvordan tilrettelegge undervisningen for integrering av IKT.

(ITU-Monitor 2007)

Hvordan lykkes med IKT i skolen? Skape felles forståelse av hva digital kompetanse er. Tilpasse pedagogikken til teknologien. Integrere IKT i alle fag. Ta i bruk aktiviteter og teknologi som stimulerer elevenes digitale kompetanse. (ITU-Monitor 2007)

Skape felles forståelse av hva digital kompetanse er.

Tilpasse pedagogikken til teknologien.

Integrere IKT i alle fag.

Ta i bruk aktiviteter og teknologi som stimulerer elevenes digitale kompetanse.

(ITU-Monitor 2007)

Strategi for å lykkes med IKT i undervisningen. Balanse mellom instruktiv og konstruktivistisk undervisning. Tverrfaglig temaarbeid. La elevene både konstruere og produsere kunnskap ved hjelp av IKT. (Utfordrer vårt tradisjonelle syn på Kunnskap og undervisning.) Elevens aktivitet i sentrum. Deling av kunnskap, innleveringer, diskusjoner etc. Ta i bruk dagsaktuell teknologi. Tilgjengliggjøre digitale fotoapparat, videokamera, produsere Mp3-filer, chatte, blogge, Wikis, Podcast, bruke nettet osv.

Balanse mellom instruktiv og konstruktivistisk undervisning.

Tverrfaglig temaarbeid.

La elevene både konstruere og produsere kunnskap ved hjelp av IKT. (Utfordrer vårt tradisjonelle syn på Kunnskap og undervisning.)

Elevens aktivitet i sentrum.

Deling av kunnskap, innleveringer, diskusjoner etc.

Ta i bruk dagsaktuell teknologi.

Tilgjengliggjøre digitale fotoapparat, videokamera, produsere Mp3-filer, chatte, blogge, Wikis, Podcast, bruke nettet osv.

IKT som læremiddel Eksempler på digitale læreverk og ressurser Cyberbook Syklus , Språkstien , In Use Globalis.no NRK/skole Lokus123.no Norskverkstedet.no , Naturfag.no , matematikk.org , viten.no , utdanning.no , Multimediabyrån , etc. Wikipedia , NRK , TV2 , lærer eller elevprodusert stoff på vår PDL og NASA / Norsk Romsenter Google Earth 4.2

Eksempler på digitale læreverk og ressurser

Cyberbook

Syklus , Språkstien , In Use

Globalis.no

NRK/skole

Lokus123.no

Norskverkstedet.no , Naturfag.no , matematikk.org , viten.no , utdanning.no , Multimediabyrån , etc.

Wikipedia , NRK , TV2 , lærer eller elevprodusert stoff på vår PDL og NASA / Norsk Romsenter

Google Earth 4.2

IKT som produksjonsplattform. Bruk av PDL-en. (Moodle) Verktøy som forum, wiki, blogg, podcast og nettavis. Bruk av ulike program til elevproduskjon. Audacity (Mp3), Moviemaker (Mp4 el.), Office-programmer etc.

Bruk av PDL-en. (Moodle)

Verktøy som forum, wiki, blogg, podcast og nettavis.

Bruk av ulike program til elevproduskjon.

Audacity (Mp3), Moviemaker (Mp4 el.), Office-programmer etc.

Må bruken av IKT-dokumenteres? Bruken av IKT dokumenteres gjennom: God planlegging. Elevproduksjoner. Digital vurdering og måloppnåelse. IUP.

Bruken av IKT dokumenteres gjennom:

God planlegging.

Elevproduksjoner.

Digital vurdering og måloppnåelse.

IUP.

IKT i klasserommet. Momenter å huske på: Målgruppe. Hvordan motivere elevene? Hvilken teknologi har du til rådighet? Organisering av undervisningen Balanse mellom undervisning og elevaktiviteter Elevens aktivitet i sentrum. Hvilke valg har elevene i arbeidsform, produksjon og deling med hverandre. Vurderingsform. Hvilken form for digital kompetanse trenes?

Momenter å huske på:

Målgruppe.

Hvordan motivere elevene?

Hvilken teknologi har du til rådighet?

Organisering av undervisningen

Balanse mellom undervisning og elevaktiviteter

Elevens aktivitet i sentrum.

Hvilke valg har elevene i arbeidsform, produksjon og deling med hverandre.

Vurderingsform.

Hvilken form for digital kompetanse trenes?

Add a comment

Related pages

IKT i klasserommet - noen eksempler fra TFK - YouTube

Noen eksempler på bruk av IKT i skoler i Telemark fylkeskommune,
Read more

Tiltak i klasserommet | Digital grunnkompetanse

Tiltak i klasserommet. Undersøkingar syner at elevar ønsker tydelege lærarar og autoritet i klasserommet. Elevar synest ikkje det alltid er lett å ...
Read more

Innovasjon i klasserommet | Senter for IKT i utdanningen

Presentasjoner frå seminaretStefan Reppe, del 1Stefan Reppe, del 2Hilde ØenJan Frode LindsøSven Olaf Brekke:
Read more

Omvendt undervisning | Senter for IKT i utdanningen

Filmer om IKT i læring og undervisning. ... brukte opptaka, blant anna for å forsterke det dei hadde lært i klasserommet.
Read more

Pedagogisk IKT i Telemark

Pedagogisk IKT i Telemark, Skien. 656 likes · 9 talking about this. Telemark fylkeskommune satser på pedagogisk bruk av IKT. Hvorfor? Elevene våre er...
Read more

Adrian Talleraas (@Klasserommet) | Twitter

The latest Tweets from Adrian Talleraas (@Klasserommet). Twitrer fra klasserommet. For det meste kule undervisnings- og lærerarbeidsretta ting. Er lærer ...
Read more

9. IKT og klasseleiing - Digital grunnkompetanse

Elever ønsker tydelige lærere og autoritet i klasserommet; Elever synest det ikke alltid er lett å følge med i timene når PC er tilgjengelig
Read more

Digitale skiller i skolen - YouTube

Digitale skiller i skolen Nasjonal digital læringsarena. ... IKT i klasserommet - noen eksempler fra TFK - Duration: 6:13. Rune Mathisen 396 ...
Read more