Ikea review 1202

67 %
33 %
Information about Ikea review 1202
Business & Mgmt

Published on February 12, 2014

Author: mobilestudy

Source: slideshare.net

Description

Review of "big-box" research

Når Ikea kommer til by’n - en gjennomgang av forskningslitteraturen om "big box" etableringer Per Egil Pedersen 12. februar, 2014

Næringsutvikling i 2014 (and beyond…) 12.02.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD – PROFESJONSHØGSKOLEN 2

Innhold 1. Delprosjektet - litteraturstudie 2. Metode 3. Funn – hva sier litteraturen? 1. 2. 3. 4. Økonomiske effekter Forbruker- og bedriftseffekter Andre effekter Ikea effekter 4. Anbefalinger 1. 2. Tiltak Prosjekt

IVAR - Innovasjon i varehandelssystemet i lys av IKEA-etableringen i Vestfold 12.02.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD – PROFESJONSHØGSKOLEN 4

1. Ivar-prosjektet samlet • Varehandel generelt: – Kartlegge varehandelssystemet i Vestfold – Kartlegge innovasjon i varehandelssystemet

Eksempler på innovasjon i varehandel 12.02.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD – PROFESJONSHØGSKOLEN 6

1. Delprosjektet - litteraturstudie • Varehandel generelt: – Kartlegge varehandelssystemet i Vestfold – Kartlegge innovasjon i varehandelssystemet • Ikea etableringen spesielt: – Hva sier forskningen vi kan forvente av ulike effekter? – Hvilke innovasjonseffekter kan vi forvente?

2. Litteraturstudie - metode • Identifisere alle artikler på ”big-box” effekter med et visst • • • • • • kvalitetsnivå: Søketerm: "big-box" OR "category killer*" OR "supercenter*" OR "Wal-Mart" OR "Ikea") AND ("effect*" OR "impact*” Database: ISI Web of Knowledge”, nå ”Web of Science” 131 treff, redusert til 88 i administrative fag etter 2000 Gjennomlest, 43 relevante Lagt til 3 som er sitert i Daunfeldt et al, 2013; og fra Pedersen, 2013 Totalt 46 relevante artikler 12.02.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD – PROFESJONSHØGSKOLEN 8

Litteraturen • Big box – WalMart (34 av 46) • Marked – USA (40 av 46) • Varekategori – General Merchandise 12.02.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD – PROFESJONSHØGSKOLEN 9

3. Funn – hva sier litteraturen 3. Funn – hva sier litteraturen? 1. Økonomiske effekter 2. Forbruker- og bedriftseffekter 3. Andre effekter

3.1 Økonomiske effekter – Priser – Big-box reduserer prisene, nyere studier mindre prisreduksjon, 10:1, fokus på varer i samme kategori – Omsetning – – – To dimensjoner, i etableringsområde versus naboområdet; i samme varekategorier versus komplementære varekategorier Big-box øker omsetningen i etableringsområdet, naboområder lite eller negativt påvirket Big-box øker omsetningen i samme varekategori, effekt på komplementære varierer

3.1 Økonomiske effekter – Antall bedrifter, etablering og opphør – – – – Null-effekt totalt, noen finner negativ effekt Økt nedleggelse eller redusert nyetablering, mest det siste Avhengig av avstand og varekategori Jo mer lik, jo mer negativ effekt, typisk størrelse og vareutvalg (eks møbler) – Sysselsetting – – Totaleffekten på sysselsetting positiv, 100 ansatte pr WalMart ved etablering, 50 over tid Variasjoner i effekter lokalt (ref omsetning)

3.1 Økonomiske effekter – Lønn – Veldig usikre funn, p.g.a. at sysselsettingen endres – Produktivitet – Big-box øker produktiviteten i varehandel, også uten WalMart… (svensk studie) – Prisstigning - inflasjon – Produktive Big-box etableringer virker inflasjonsdempende

3.2 Forbruker- og bedriftseffekter – Forbruksvaner – – Big-box øker forbruket og interessen for et forbruksområde (og tilhørende aktiviteter) Ikke alle priseffekter tas ut i dette forbruksområdet, men også i komplementer – Produktkvalitet – Big-box øker sortimentet, spesielt hos konkurrentene på høyere kvalitet

3.2 Forbruker- og bedriftseffekter – Reaksjoner – – – – Vanligste reaksjon er INGEN reaksjon Reaksjon har positiv effekt (pris, markedsføring, differensiering) Mest effektive reaksjon er produktdifferensiering Få andre reaksjoner studert, innovasjon ut over dette ikke studert – Reaksjonsmodell: – Sårbarhet for etableringen (jo likere jo mer sårbar) – Utsatthet for etableringen (jo mer attraktiv jo mer utsatt) – Reaksjonsevne (jo mer ressurser jo mer reaksjonsevne, spesielt kunnskapsressurser)

Reaksjonsmodell (etter Ailawadi et al., 2010) Størrelse (-) Avstand (-) Varelikhet (+) Sårbarhet Størrelse (+) Avstand (-) Varelikhet (+) Utsatthet Størrelse (+) Avstand (+) Varelikhet (-) Reaksjonsevne Tiltak (Ulike) 12.02.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD – PROFESJONSHØGSKOLEN 16

3.3 Andre effekter – Helse – Effekter av WalMart etableringer på BMI, 10.5% av andelen overvektige i USA kan forklares med WalMart etableringer, men helsekostnaden oppveies mange ganger av reduserte (mat)varekostander for forbrukerne – Sosial kapital – Ingen effekter av Big-box på sosial kapital (valgdeltakelse, menighetsarbeid, foreningsarbeid, lokalt engasjement o.s.v.)

3.4 Ikea effekter • Effektene over kalles oftest WalMart effekter – Big-box effekter • ”Ikea effekter” er økt tilfredshet og lojalitet gjennom samproduksjon • Kun 1 studie av Big-box effekter av Ikea (Daunfeldt et al., 2013)… • La oss ta en liten titt på utfordringer og opplegg…. 12.02.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD – PROFESJONSHØGSKOLEN 18

Utfordringer Omsetning, sysselsetting o.s.v. Ikea Ikke Ikea Etablering Tid

Opplegg

Funn • I etableringskommunene fører Ikea-etableringen til mellom 18 og 20% vekst i omsetning av varige forbruksgoder, til mellom 12 og 18% vekst i varehandelsomsetning pr innbygger, til mellom 16 og 19% vekst i sysselsetting innen handel med varige forbruksgoder og til omtrent 10% vekst i sysselsettingen i varehandel totalt. • For nabokommunene er resultatene mer usikre. De avhenger av hvilke nabokommuner man sammenligner med. Daunfeldt et al. (2013) har selv valgt å karakterisere dem som små eller ikke-signifikante. 12.02.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD – PROFESJONSHØGSKOLEN 21

4.1 Tiltak… konsekvens… • Forbrukerne endrer atferd (…også uansett…) • Storetableringer skaper et handlingsrom… • Passivitet er typisk • Aktivitet er effektivt • Ikke alle er positivt/negativt påvirket – tiltak må tilpasses • Kunnskap bygger handlingsgrunnlag • Handling krever samhandling • Implikasjoner for Ikea-prosjektet…. 12.02.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD – PROFESJONSHØGSKOLEN 22

4.2 Ikea prosjektet • Forprosjektet – Skape teori- og kunnskapsgrunnlag for hovedprosjekt – Bygge et nettverk av interessenter i hovedprosjekt • Hovedprosjektet – Kunnskapsprosjekt med god vitenskapelig kvalitet – Handlingsprosjekt med høy næringsrelevans – Tre faser – Før, under og etter etableringen – Aktiviteter – Forskning, følgestudie men også eksperimenter – Utdanning, generell, men også spesialisert – Utvikling, regional, men også bedriftsintern 12.02.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD – PROFESJONSHØGSKOLEN 23

Næringsutvikling i 2014 (and beyond…) Relevansen av det vi driver med her er helt avhengig av dere…. 12.02.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD – PROFESJONSHØGSKOLEN 24

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

GALANT/BEKANT system - Office desks - IKEA

GALANT/BEKANT system; ALL DEPARTMENTS: Bathroom Bedroom Children's IKEA Cooking Decoration Dining Eating ... IKEA Catalog & Brochures
Read more

The Group

The Group. Ikano Group operates ... www.ikea.com.my 2 Jalan PJU 7/247800 Petailing Jaya Malaysia E-mail: christian.rojkjaer@ikano.asia ... Box 1202 S-172 ...
Read more

Page 4 | Ikea Kitchens Reviews of 2015 & 2016 | Compare ...

Read 151 customer reviews of the Ikea Kitchens & compare with other Kitchens at Review Centre
Read more

IKEA Kitchens - Houzz - Home Design, Decorating and ...

Reviews; Questions; Activity; Website. Projects. All Projects; 2015 SEKTION Kitchens; Kitchens; IKEA Kitchens; IKEA Living Rooms; IKEA Kitchens. Country ...
Read more

1,202 complaints and reviews for 'Furniture' Page 121 ...

1,202 complaints and reviews for 'Furniture' sorted by Latest Page 121. Raymour and Flanigan - Raymour & flanigan. Pleased with raymour and flanigans ...
Read more

IKEA - 265 Photos - Home Decor - Mission Valley - San ...

1202 reviews; Elite ’16; Share review Compliment ... Work at IKEA? Claim your business. Respond to reviews and privately message customers;
Read more

Amazon.com: Customer Reviews: Enchantmints Unicorn Music Box

Find helpful customer reviews and review ratings for Enchantmints Unicorn Music Box at Amazon.com. Read honest and unbiased product reviews from our users./>
Read more

Ceiling Spotlights & Track Lighting - IKEA

Check out our range of ceiling spotlights and track lighting at low prices. Find everything from single spotlights to multi-light tracks in lots of styles.
Read more

Ikea Reviews - Online Shopping Ikea Reviews on Aliexpress ...

Read Ikea Reviews and Customer Ratings on computer cabinet,table desk,desk,cane furniture, Reviews, Home & Garden,Cushion Cover,Storage Boxes & Bins ...
Read more