Ik.yönetimi

50 %
50 %
Information about Ik.yönetimi
Career

Published on September 16, 2014

Author: ozgeacarkan

Source: slideshare.net

Description

Personel Seçimi

İŞGÖREN SEÇİMİ ÖZGE ACARKAN

İŞGÖREN TEMİN VE SEÇİM SÜRECİ • İşgören temin ve seçimi, işletmenin ihtiyaç duyduğu işlere uygun niteliklere sahip (işe uygun) kişilerin araştırılması, seçilmesi ve işe alınmasına yönelik faaliyetleri içerir. • Uygulamadaki bazı farklılıklara rağmen işgören temin ve seçimi şu aşamalardan geçer.

İnsan Kaynakları Planlaması Süreci ve Yöntemleri 1.Bilgi Toplama Süreci 2. İşgücü talebi ve arzının tahmini, İK ihtiyaçlarının belirlenmesi 3. İK ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik eylem planlarının geliştirilmesi 4. Değerleme ve kontrol

Bilgi Toplama ve Durum Analizi • İKP yanında, şirket ve İKY strateji, amaç, politika ve planlarını belirlemek; gerekli tahminleri yapmak için de kullanılır. İKP açışından, özellikle aşağıdaki faktörlere ilişkin veri ve analizler önemlidir. 1) Örgütün amaç ,strateji ve politikaları 2) Ürün talebi ,işletmenin veya bölümün üretim-iş hedef ve planları, 3) Örgüt ve iş yapısı 4) Mevcut işgücü envanteri 5) İşgörenlerin performansları ve yeterlilik düzeyleri 6) İşgücü devri ve devamsızlık oranları 7) Üretim teknolojisi,

Bilgi Toplama ve Durum Analizi 8) Üretim araçlarının yeterliliği 9) İşletmenin finansal imkanları 10) İşgücü piyasasının özellikleri (işgücü arzı, işsizlik vb.) 11) Yasal düzenlemeler ve hükümet politikaları 12) Ekonomik, demografik, siyasal çevre koşulları 13) Sendikal ilişkiler ve düzenlemeler …

İşgücü Talebi ve Arzının Tahmini • Talebin Belirlenmesi: Örgütün mal ve hizmetler için beklenen talep tahmin edilmelidir. Sonra bu talebe göre üretim veya iş planları ,bu planları gerçekleştirmek için de İK planlaması yapılır. Şu sorulara cevap aranır; 1) Sayı: Kaç işgörene ihtiyaç var? 2) Nitelik: Bu işgörenlerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler nelerdir? 3) Yer: Bu işgörenlere, nerede, hangi işlerde ihtiyaç var? 4) Zaman, Süre: İşgücü talebi ne zaman ve ne kadar süre için söz konusu?

İşgücü Talebi ve Arzının Tahmini İŞGÜCÜ TALEBİ: İki şekilde yapılır; 1) Sayısal Tahmin: Örgütün üretim, satış vb. miktarı ve çalışma zamanı olarak tanımlanmış işyükü ve belirli tipte bir işgörenin arz edebileceği emek veya yapabileceği iş miktarı üzerinden gerçekleştirilir. 2) Nitelik Gerekleri: İş analizlerine dayalı hazırlanan iş tanım ve gereklerinden çıkarılır. İŞ Analizleri: Örgütteki işlerin sistemli bir biçimde analiz edilmesini ve ihtiyaçlara uygun iş tanımları, iş gerekleri ve iş standartlarının hazırlanmasını içerir.

İnsan Kaynakları İhtiyaçlarının Belirlenmesi • İşgücü Talebi > İşgücü Arzı = İşgücü Eksikliği • İşgücü Talebi < İşgücü Arzı = İşgücü Fazlalığı • İşgücü Talebi = İşgücü Arzı = HedeflenenDenge

ADAY ARAŞTIRMA ve BULMA Aday araştırma ve bulma; işletme içinden, işletme dışından ya da her iki kaynaktan olabilir. Bir işletmenin İK nın kalitesi, büyük ölçüde aday bulma işinin başarısına bağlıdır. • Alınan Personeller İşin Gereğine Yeterince Sahip Değilse: - Eğitim ve Ücret Maliyetleri Artar, - İşgücü devri artar, - İş kazaları ve arıza artar, - Motivasyon ve iş tatmini düşer, - Denetim giderleri artar.

ADAY ARAŞTIRMA VE BULMA • Alınan Personeller İşin Gerektirdiğinden Fazla Niteliklere Sahipse: - Maliyet, motivasyon ve işten ayrılma sorunları meydana gelir. Aday Bulmada Temel Amaç: İşletmenin ihtiyaç duyduğu sayıda ve bu işlerin gerektirdiği niteliklere sahip işgörenlerin seçilebileceği büyüklükte ve bileşimde bir Aday Havuzuna sahip olmaktır.

ADAY VE İŞGÖREN SAĞLAMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1) Örgütsel Faktörler: -Örgüt Büyüklüğü -Örgüt ve İş Özellikleri -İK politika ve Uygulamaları -İşe alma alışkanlıkları -Örgüt büyüme eğilimi - Yönetim ve İşgören İlişkileri 2) Çevresel Faktörler - Genel ekonomik koşullar (büyüme, durgunluk) - Personel istihdamına ilişkin yasal düzenlemeler ve hükümet müdahaleleri; asgari ücret, sosyal güvenlik, istihdamda eşitlik, iş güvencesi, ücret kesintileri ve vergiler.

İÇ KAYNAKLARDAN İŞGÖREN SAĞLAMA Üç Yaklaşım vardır: 1) İç Kaynaktan Açığı Kapatma; fazla mesai, çalışma sürelerini arttırma, eğitim ve güdüleme ile verimlilik artışı, ihtiyaç olan yere eleman kaydırma. 2) İç Kaynaklara Öncelik Vermek; boşalan mevkilere önce mevcut personel, terfi veya transfer ile doldurulur. Boşalan yerlere dış kaynaklardan işgören alınır. 3) İç ve Dış Kaynaklara eşit davranmak; daha az tercih edilir.

İÇ KAYNAKLARDAN İŞGÖREN SAĞLAMANIN YARARLARI • Seçim kararı daha isabetli olabilir. Çünkü mevcut çalışan potansiyel ve performansı daha çok bilinir. • Çalışanların moral ve motivasyonu, işletmeye bağlılığı artar. • Dışarıdan eleman almaya göre daha ucuzdur. • İç kaynaklardan alınan eleman işi, işletmeyi, iş arkadaşlarını bildiğinden yeni olmaktan kaynaklanan sorun yaşanmaz. • Mevcut personelin kendini geliştirmesini teşvik eder. • Uzun süreli istihdamı tercih eden adayları teşvik eder, işletmenin imajına katkıda bulunur. • İyi planlandığında, orta ve üst düzey yöneticiler için bir geliştirme yolu olabilir.

İÇ KAYNAKLARDAN İŞGÖREN SAĞLAMANIN SAKINCALARI • Özellikle kıdem faktörüne ve iç kaynaklara fazlaca ağırlık verildiğinde, yeterince uygun olmayan kişilerle ihtiyacın karşılanması sözkonusu olabilir. • Dış kaynaklardan alınacak personelin sağlayacağı yeni görüş, beceri ve taze kan da engel olunur. • Terfi kararları da politik baskılara çok açıktır. Bazı adaylar kişilerarası ilişkilerini kullanarak karar vericiyi etkileyebilir.

DIŞ KAYNAKLARDAN ADAY SAĞLAMA Bir işletme için dış kaynaklar, işletme dışındaki çalışma istek ve gücünde olan herkes ve bunların bulunabileceği yerlerdir. Özellikle giriş düzeyindeki işlerin ve yedeği bulunamayan daha üst mevkilerin doldurulması için yararlanılır. • DIŞ İŞGÖREN KAYNAKLARI: Her düzeyde ve her alanda okullar, rakipler ve diğer firmalar, işsizler, kendi hesabına çalışanlar, diğer kaynaklar… • DIŞ KAYNAKLARDAN ADAY SAĞLAMA YOLLARI: Dış Duyurular – Kendiliğinden Başvurular- Tanıdıkların Tavsiyeleri- İş ve İşgören bulma kuruluşlarıdır.

Teşekkür Ederim …

Add a comment

Related presentations

Tyrone  aurelio

Tyrone aurelio

November 10, 2014

CONOCE LO QUE LLEVO DENTRO

E portfolio-1

E portfolio-1

November 10, 2014

E-Portfolio

John's presentation to EMBA students on knowledge work, the innovation ethics and ...

Looking for an icebreaker that helps team members learn more about each other, imp...

Quantas vezes você pensou sobre diferentes formas de conseguir ter mais foco. São ...

Os segredos do sucesso - Dale Carnegie O livro de Dale Carnegie "Como Ganhar Ami...

Related pages

Sibel Özdemir - ik yönetimi - kültür üni | XING

Anmelden und ganzes Profil ansehen Anmelden und Profil ansehen. E-Mail. Telefon. Adresse. Messenger. Fax. Website
Read more

İKorkmaz İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetim ...

UYGULAMALI İK YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMLARI: 1. Stratejik İK Yönetimi: 2. İşe Alım ve Mülakat Teknikleri: 3. Personel Özlük İşleri ve ...
Read more

kurumsal.globalpiyasa.com

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.
Read more

BÜTÜNLEŞİK İK YÖNETİMİ

Bütünleşik İK yönetiminde temel İK süreçlerinin karşılıklı etkileşimleri. Buraya kadar modelin ana çerçevesi çizildi ancak hala neden İK ...
Read more

İK Nedir ? İK'nın Önemi

insan kaynakları önemi,ik,ik yönetimi. RSS Takip Adresi; Google+; Facebook; Twitter; YouTube; LinkedIn ...
Read more

ik izmir | LinkedIn

View ik izmir’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like ik izmir discover inside ...
Read more

Bilişim Politikalarının Hazırlanması ve İK Yönetimi ...

BİLİŞİM POLİTİKALARININ HAZIRLANMASI VE İK YÖNETİMİ 8 Mayıs 2013 Çarşamba 10:00-16:00 TBD İstanbul Şubesi Eğitim Salonu/Kadıköy ...
Read more

4. Stratejik İK Yönetimi Zirvesi (Now Closed ...

Stratejik İK Yönetimi Zirvesi (Now Closed) Conference · Küçükbakkalköy. İstanbul, Türkiye. No address. Add one? Thanks for the suggestion!
Read more

Hugent - İK Yönetimi ve Profesyonel İşe Alım

Hugent, firmalara , Uzman Danışmanlık, HR Yönetimi, Yönetim Ekibi Desteği, İş Ortağı ,Profesyonel İşe Alım hizmetleri sunmaktadır.
Read more