IIR IT naklady II

100 %
0 %
Information about IIR IT naklady II

Published on December 29, 2007

Author: mblk

Source: slideshare.net

Description

Odborný trénink IIR

IT Náklady II

TRÉNINK IT NÁKLADY II. 1. DEN (27/3/2007 ) Marek Blažek http://mblk.cz

Základy IT Financial Managementu Transparentnost nákladů a potřeba řešení této otázky Základní pojmy IT účetnictví Rámcové podmínky při provádění analýzy nákladů Nákladové modely a související pojmy Příklady TCO v praxi Jaká je role TCO v managementu IT ?

Transparentnost nákladů a potřeba řešení této otázky

Základní pojmy IT účetnictví

Rámcové podmínky při provádění analýzy nákladů

Nákladové modely a související pojmy

Příklady TCO v praxi

Jaká je role TCO v managementu IT ?

Transparentnost nákladů Dokáže nabídnout IT lepší kvalitu služeb ? Proč je rozpočet IT organizace tak velký ? Kolik bude stát implementace nového IS ? Toto je jenom vzorek otázek, které dnes IT dostává denně..

Dokáže nabídnout IT lepší kvalitu služeb ?

Proč je rozpočet IT organizace tak velký ?

Kolik bude stát implementace nového IS ?

Toto je jenom vzorek otázek, které dnes IT dostává denně..

Finanční řízení IT (FM) Finanční management má zajistit, že náklady na poskytování a podporu IT služeb odpovídají úrovni služeb Využívá se BĚŽNÉ průmyslové řízení nákladů Finanční řízení je propojeno na další disciplíny řízení IT služeb ITIL COBIT ISO/IEC 20000 Finanční řízení JE ZÁKLAD PRO POSKYTOVÁNÍ IT SLUŽEB

Finanční management má zajistit, že náklady na poskytování a podporu IT služeb odpovídají úrovni služeb

Využívá se BĚŽNÉ průmyslové řízení nákladů

Finanční řízení je propojeno na další disciplíny řízení IT služeb

ITIL

COBIT

ISO/IEC 20000

Finanční řízení JE ZÁKLAD PRO POSKYTOVÁNÍ IT SLUŽEB

Výhody FM pro IT IT je schopno odpovědět na otázky Jak IT oddělení pomáhá přispět k celofiremním cílům ? Jakou hodnotou IT přispívá k vytváření hodnot organizace ? FM přináší zlepšení viditelnosti nákladů plánovaní nákladů pomocí rozpočtů optimalizaci pomocí snižování nákladů rozpočítávání a účtování nákladů

IT je schopno odpovědět na otázky

Jak IT oddělení pomáhá přispět k celofiremním cílům ?

Jakou hodnotou IT přispívá k vytváření hodnot organizace ?

FM přináší

zlepšení viditelnosti nákladů

plánovaní nákladů pomocí rozpočtů

optimalizaci pomocí snižování nákladů

rozpočítávání a účtování nákladů

Výhody FM pro byznys Efektivní řízení nákladů Účtování všech nákladů na IT služby Asistence IT managementu při investicích do IT Poskytování detailních finančních informací k uvažovaným změnám v IT službách Změna operátora služeb Výběr outsourcingového partnera

Efektivní řízení nákladů

Účtování všech nákladů na IT služby

Asistence IT managementu při investicích do IT

Poskytování detailních finančních informací k uvažovaným změnám v IT službách

Změna operátora služeb

Výběr outsourcingového partnera

Rozsah FM Rozpočtování (Budgeting) IT účetnictví (IT accounting) Účtování (Charging) Nákladové kategorie Přímé náklady Nepřímé náklady Fixní náklady Variabilní náklady Pořizovací náklady Provozní náklady

Rozpočtování (Budgeting)

IT účetnictví (IT accounting)

Účtování (Charging)

Nákladové kategorie

Přímé náklady

Nepřímé náklady

Fixní náklady

Variabilní náklady

Pořizovací náklady

Provozní náklady

Model finančního řízení PLÁNOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ KONTROLOVÁNÍ ZLEPŠOVÁNÍ

Rozpočtování (Budgeting)

Rozpočtování umožňuje Plánovat peníze Zajistit, že útraty je s čím porovnat Redukovat riziko vyšších útrat Zajistit, že výnosy budou k dispozici k zaplacení útrat (pokud funguje účtování)

Plánovat peníze

Zajistit, že útraty je s čím porovnat

Redukovat riziko vyšších útrat

Zajistit, že výnosy budou k dispozici k zaplacení útrat (pokud funguje účtování)

Výhody rozpočtování pro IT Rozpočtování je nástroj pro operativní řízení z finanční perspektivy Rozpočet je p lánovací nástroj pro provoz IT Zajišťuje d ostatečné financování provozu IT U čí pracovníky znát náklady IT služeb U možňuje IT managerům plánovat alternativní konfigurace a služby (snížení nákladů a zlepšení služeb) Investiční plány u možňují IT managerům přemýšlet o dlouhodobých plánech Finanční manager může vidět, zdali je organizace pod rozpočtem nebo nad

Rozpočtování je nástroj pro operativní řízení z finanční perspektivy

Rozpočet je p lánovací nástroj pro provoz IT

Zajišťuje d ostatečné financování provozu IT

U čí pracovníky znát náklady IT služeb

U možňuje IT managerům plánovat alternativní konfigurace a služby (snížení nákladů a zlepšení služeb)

Investiční plány u možňují IT managerům přemýšlet o dlouhodobých plánech

Finanční manager může vidět, zdali je organizace pod rozpočtem nebo nad

Rozpočty Vstupy SLA Zákaznická spokojenost Interní vstupy nákladů Trendy Metody Z minulého období (roční) Z ničeho „z nuly“ Výstupy / typy rozpočtů Provozní Investiční

Vstupy

SLA

Zákaznická spokojenost

Interní vstupy nákladů

Trendy

Metody

Z minulého období (roční)

Z ničeho „z nuly“

Výstupy / typy rozpočtů

Provozní

Investiční

Příklad rozpočtu

Týmový úkol – 20 minut Společně sestavíme náklady na virtuální IT službu „Elektronická pošta“ Potřebné pomůcky: MS Excel Brainstorming Využívání dosavadních zkušeností při tvorbě rozpočtů

Společně sestavíme náklady na virtuální IT službu „Elektronická pošta“

Potřebné pomůcky:

MS Excel

Brainstorming

Využívání dosavadních zkušeností při tvorbě rozpočtů

IT účetnictví (IT accounting)

Nákladové účetnictví umožňuje Účtovat peníze Provádět nákladovou analýzu Identifikovat náklady změn Ovlivňovat priority a nákladové cíle Provádět dennodenní rozhodování Podporovat účtovací mechanismy

Účtovat peníze

Provádět nákladovou analýzu

Identifikovat náklady změn

Ovlivňovat priority a nákladové cíle

Provádět dennodenní rozhodování

Podporovat účtovací mechanismy

Nákladové účetnictví Vstupy SLA Klasifikace nákladů Kategorizace nákladů Nákladové jednotky Odpisy Metody Nulový zisk Komerční provoz Výstupem je nákladový model podle: zákazníka služeb aktivit

Vstupy

SLA

Klasifikace nákladů

Kategorizace nákladů

Nákladové jednotky

Odpisy

Metody

Nulový zisk

Komerční provoz

Výstupem je nákladový model podle:

zákazníka

služeb

aktivit

Typy nákladů Klasifikace Podle pořízení Investiční náklad Provozní náklad Fixní náklady Variabilní náklady Podle uplatnění Přímé náklady Nepřímé náklady Absorbovaná režie Neabsorbovaná režie Kategorizace Hardware Software Personál Ubytování Externí služby Přepravní náklady A další typy...

Klasifikace

Podle pořízení

Investiční náklad

Provozní náklad

Fixní náklady

Variabilní náklady

Podle uplatnění

Přímé náklady

Nepřímé náklady

Absorbovaná režie

Neabsorbovaná režie

Kategorizace

Hardware

Software

Personál

Ubytování

Externí služby

Přepravní náklady

A další typy...

Nákladové jednotky (poměr nebo procento) Používají se k určování nepřímých nákladů a k alokování nákladů na zákazníky Transakce za sekundu (aplikační outsourcing) Uložená disková kapacita (hostingové centrum) Přenesená síťová kapacita (provozovatel datové sítě) Minuta hovoru v telefonní síti (tefonní operátor)

Používají se k určování nepřímých nákladů a k alokování nákladů na zákazníky

Transakce za sekundu (aplikační outsourcing)

Uložená disková kapacita (hostingové centrum)

Přenesená síťová kapacita (provozovatel datové sítě)

Minuta hovoru v telefonní síti (tefonní operátor)

Odpisy Cena, kterou jsme za hmotný majetek zaplatili, je sice daňově uznatelná, ale ne najednou, ale postupně, formou několikaletých odpisů. Odpis je částka, kterou můžeme dát do výdajů v jednom konkrétním roce. Vše najdete v § 26-32 Zákona o daních z příjmů. Například počítač se při rovnoměrném odepisování odepisuje 20% 1.rok, 40% 2.rok a 40% 3.rok.

Cena, kterou jsme za hmotný majetek zaplatili, je sice daňově uznatelná, ale ne najednou, ale postupně, formou několikaletých odpisů.

Odpis je částka, kterou můžeme dát do výdajů v jednom konkrétním roce.

Vše najdete v § 26-32 Zákona o daních z příjmů.

Například počítač se při rovnoměrném odepisování odepisuje 20% 1.rok, 40% 2.rok a 40% 3.rok.

Nákladový model podle zákazníků

Nákladový model podle služeb

Nákladový model podle služeb

Týmový úkol – 20 minut Společně rozložíme náklady na virtuální IT službu „Elektronická pošta“ Potřebné pomůcky: MS Excel Brainstorming Využívání zkušeností účastníků tréninku s účtováním služeb

Společně rozložíme náklady na virtuální IT službu „Elektronická pošta“

Potřebné pomůcky:

MS Excel

Brainstorming

Využívání zkušeností účastníků tréninku s účtováním služeb

Účtování Provádí formální účtování IT služeb a plánuje investice na základě návratnosti nákladů a byznys benefitů Obnovuje IT náklady ve férovém vztahu k zákazníkovi

Provádí formální účtování IT služeb a plánuje investice na základě návratnosti nákladů a byznys benefitů

Obnovuje IT náklady ve férovém vztahu k zákazníkovi

Účtování Není možno zvýšit kvalitu služeb zákazníkovi, dokud není připraven platit vyšší poplatky stejně jako není možno vyhovět klientovi, který očekává slevu za nižší kvalitu služby Metody Žádné účtování Předpokládané účtování Skutečné účtování Stanovení ceny Nákladová cena Nákladová cena plus Rozpočtová cena Tržní cena Pevná cena

Není možno zvýšit kvalitu služeb zákazníkovi, dokud není připraven platit vyšší poplatky stejně jako není možno vyhovět klientovi, který očekává slevu za nižší kvalitu služby

Metody

Žádné účtování

Předpokládané účtování

Skutečné účtování

Stanovení ceny

Nákladová cena

Nákladová cena plus

Rozpočtová cena

Tržní cena

Pevná cena

Týmový úkol – 20 minut Nastavení účtování služby„Elektronická pošta“ Potřebné pomůcky: MS Excel Brainstorming Využívání zkušeností účastníků tréninku s účtováním služeb

Nastavení účtování služby„Elektronická pošta“

Potřebné pomůcky:

MS Excel

Brainstorming

Využívání zkušeností účastníků tréninku s účtováním služeb

Schvalování projektových investic Existuje více metod jak posoudit investice do IT , ale ty nejznámější jsou: Čistá současná hodnota Perioda návratnosti Návratnost investice Celkové náklady na vlastnictví Reálné náklady na vlastnictví

Existuje více metod jak posoudit investice do IT , ale ty nejznámější jsou:

Čistá současná hodnota

Perioda návratnosti

Návratnost investice

Celkové náklady na vlastnictví

Reálné náklady na vlastnictví

Čistá současná hodnota vyjadřuje současnou hodnotu toku peněz, kterého dosáhnete pomocí investice, očištěné o původní náklady = (Budoucí hodnota) / (1+ Diskontní sazba) n

vyjadřuje současnou hodnotu toku peněz, kterého dosáhnete pomocí investice, očištěné o původní náklady

= (Budoucí hodnota) / (1+ Diskontní sazba) n

Příklad IT oddělení vyhodnocuje dva projekty Oba projekty – A i B – vyžadují počáteční investici 1.000$. Přínos obou investic byl ohodnocen na 1.500$ během následujících čtyřech let. Projekt A dosáhne nejvyššího výkonu v první polovině Projekt B pak v druhé polovině životního cyklu.

IT oddělení vyhodnocuje dva projekty

Oba projekty – A i B – vyžadují počáteční investici 1.000$.

Přínos obou investic byl ohodnocen na 1.500$ během následujících čtyřech let.

Projekt A dosáhne nejvyššího výkonu v první polovině

Projekt B pak v druhé polovině životního cyklu.

Spočítejte si prosím Spočítejte NPV s diskontní sazb ou 10%

Spočítejte NPV s diskontní sazb ou 10%

Výsledek Projektu A bude dána přednost před Projektem B protože, ačkoliv jsou ostatní parametry stejné, přináší vyšší efekty během čtyřleté periody ($146.03 = $292.95 – $146.92). Čím dříve realizujete návratnost investice, tím větší je NPV Proto investice, která během kratší doby přinese více bude vyjádřena vyšším NPV než investice, které přinesou návratnost investice v pozdějším období životního cyklu aktiva.

Projektu A bude dána přednost před Projektem B protože, ačkoliv jsou ostatní parametry stejné, přináší vyšší efekty během čtyřleté periody ($146.03 = $292.95 – $146.92).

Čím dříve realizujete návratnost investice, tím větší je NPV

Proto investice, která během kratší doby přinese více bude vyjádřena vyšším NPV než investice, které přinesou návratnost investice v pozdějším období životního cyklu aktiva.

Období návratnosti Měří množství času, které potřebujete k realizaci výnosů pokrývajících úvodní investici Náklady úvodní investice jsou děleny očekávanými ročními úsporami nebo zvýšeným obratem Obecně jsou považovány investice s menším než tříletým obdobím návratnosti za investice dobré.

Měří množství času, které potřebujete k realizaci výnosů pokrývajících úvodní investici

Náklady úvodní investice jsou děleny očekávanými ročními úsporami nebo zvýšeným obratem

Obecně jsou považovány investice s menším než tříletým obdobím návratnosti za investice dobré.

Příklad Počáteční náklady: $20,000 Roční úspora nákladů: $4,000 Životnost: 5 let Zbytková hodnota, rok 1 : $15,000 Zbytková hodnota, rok 2: $13,000 Zbytková hodnota, rok 3: $10,000 Zbytková hodnota, rok 4: $7,000 Zbytková hodnota, rok 5: $4,000 Počáteční náklady : $28,000 Roční úspora nákladů : $8,000 Životnost : 5 let Zbytková hodnota, rok 1: $16,000 Zbytková hodnota, rok 2: $12,000 Zbytková hodnota, rok 3: $8,000 Zbytková hodnota, rok 4: $4,000 Zbytková hodnota, rok 5: $500 Aktivum A Aktivum B

Počáteční náklady: $20,000

Roční úspora nákladů: $4,000

Životnost: 5 let

Zbytková hodnota, rok 1 : $15,000

Zbytková hodnota, rok 2: $13,000

Zbytková hodnota, rok 3: $10,000

Zbytková hodnota, rok 4: $7,000

Zbytková hodnota, rok 5: $4,000

Počáteční náklady : $28,000

Roční úspora nákladů : $8,000

Životnost : 5 let

Zbytková hodnota, rok 1: $16,000

Zbytková hodnota, rok 2: $12,000

Zbytková hodnota, rok 3: $8,000

Zbytková hodnota, rok 4: $4,000

Zbytková hodnota, rok 5: $500

Aktivum A

Aktivum B

Výsledek Zbytková hodnota aktiva musí být vzata v potaz pokud chcete ohodnotit riziko investic e Pokud se však zaměříte na „celkové náhrady“ B – 2,5 roku A – méně než 2 roky Právě proto, že bude Aktivum A kompenzováno rychleji, můžeme jej označit za méně rizikovou investiční příležitostí.

Zbytková hodnota aktiva musí být vzata v potaz pokud chcete ohodnotit riziko investic e

Pokud se však zaměříte na „celkové náhrady“

B – 2,5 roku

A – méně než 2 roky

Právě proto, že bude Aktivum A kompenzováno rychleji, můžeme jej označit za méně rizikovou investiční příležitostí.

Návratnost investice / Return of Investment (ROI) ROI je měřítkem finanční výkonnosti ROI = Obrat × Poměr výnosů = (Prodej/Využitý kapitál) × (Čistý příjem / Prodej) Používá se pro projekty, které přináší Snížení nákladů údržby Snížení nákladů služby Snížení potřebných školení Snížení času uživatele k použití nového majetku

ROI je měřítkem finanční výkonnosti

ROI = Obrat × Poměr výnosů = (Prodej/Využitý kapitál) × (Čistý příjem / Prodej)

Používá se pro projekty, které přináší

Snížení nákladů údržby

Snížení nákladů služby

Snížení potřebných školení

Snížení času uživatele k použití nového majetku

Příklad Náklady: $20,000 Úspory: $4,500 ROI: $4,500 / $20,000 = 23% Náklady: $16, 000 Úspory: $2,750 ROI: $2,750 / $16,000 = 17% Aktivum A Aktivum B

Náklady: $20,000

Úspory: $4,500

ROI: $4,500 / $20,000 = 23%

Náklady: $16, 000

Úspory: $2,750

ROI: $2,750 / $16,000 = 17%

Aktivum A

Aktivum B

Total Cost of Ownership - Celkové náklady na vlastnictví Náklady spadající pod TCO se dají klasifikovat do jedné z následujících kategorií: Nákupní cena Náklady na školení Náklady související s aplikací Náklady podpory a údržby Náklady související se změnou prostředí Nakupované služby (např. technická podpora)

Náklady spadající pod TCO se dají klasifikovat do jedné z následujících kategorií:

Nákupní cena

Náklady na školení

Náklady související s aplikací

Náklady podpory a údržby

Náklady související se změnou prostředí

Nakupované služby (např. technická podpora)

TCO studie Studie a analýzy TCO identifikují následující oblasti pro snižování celkových nákladů: Zjednodušení akvizičního procesu Nastavení a údržba standardních HW konfigurací Výběr SW standardů Systematické vyřazování zastaralého HW a SW Nastavení jasných nákupních mechanismů

Studie a analýzy TCO identifikují následující oblasti pro snižování celkových nákladů:

Zjednodušení akvizičního procesu

Nastavení a údržba standardních HW konfigurací

Výběr SW standardů

Systematické vyřazování zastaralého HW a SW

Nastavení jasných nákupních mechanismů

Nevýhody metody TCO TCO neumí pracovat s rizikem. TCO neumí pracovat s přínosy. TCO je obtížně kvantifikovatelné. Rozhodnutí činěná na základě TCO by měla pracovat s riziky implementace

TCO neumí pracovat s rizikem.

TCO neumí pracovat s přínosy.

TCO je obtížně kvantifikovatelné.

Rozhodnutí činěná na základě TCO by měla pracovat s riziky implementace

Skutečné náklady vlastnictví - Real Cost of Ownership (RCO) Měření Řízení Výkazy Malé organizace Střední až velké organizace

Měření

Řízení

Výkazy

Malé organizace

Střední až velké organizace

Výhody Outsourcingu Stabilní cenová hladina Organizace se může soustředit na svoje vlastní kompetence Snížená potřeba nakupování Snížený problém nabírání a udržování zaměstnanců Může zlepšit využití IT zdrojů

Stabilní cenová hladina

Organizace se může soustředit na svoje vlastní kompetence

Snížená potřeba nakupování

Snížený problém nabírání a udržování zaměstnanců

Může zlepšit využití IT zdrojů

Nevýhody Outsourcingu Ztráta kontroly Ztráta možností sledování know how Zamknutí do dlouhodobého kontraktu Závislost na externích zdrojích Ztráta vlastních odborností Možné ztráty vlastních kariérních řádů

Ztráta kontroly

Ztráta možností sledování know how

Zamknutí do dlouhodobého kontraktu

Závislost na externích zdrojích

Ztráta vlastních odborností

Možné ztráty vlastních kariérních řádů

Role a zodpovědnosti Finanční manager Poskytuje provádění organizační finanční politiky Asistuje v nastavení nákladových účtů Vytváří šablony rozpočtů Zajišťuje, že všechny směrnice spojené s financemi jsou vytvořené tak, aby splňovali obecně přijaté účetní principy Komise k rozpočtu

Finanční manager

Poskytuje provádění organizační finanční politiky

Asistuje v nastavení nákladových účtů

Vytváří šablony rozpočtů

Zajišťuje, že všechny směrnice spojené s financemi jsou vytvořené tak, aby splňovali obecně přijaté účetní principy

Komise k rozpočtu

Implementace FM procesu Dokumentace Příprava Nabírání povědomí Pilotní provoz Sledování provozu Plánování sledování nákladů a účtování

Dokumentace

Příprava

Nabírání povědomí

Pilotní provoz

Sledování provozu

Plánování sledování nákladů a účtování

Probíhající řízení a provoz Denně Sběr a kontrola nákladových dat Podklady pro změny Měsíčně Reporting Kontrola vůči rozpočtu Účtování klientům Kvartálně / Ročně Sledování přesnosti rozpočtu a skutečnosti Určení nákladových jednotek

Denně

Sběr a kontrola nákladových dat

Podklady pro změny

Měsíčně

Reporting

Kontrola vůči rozpočtu

Účtování klientům

Kvartálně / Ročně

Sledování přesnosti rozpočtu a skutečnosti

Určení nákladových jednotek

Reporting Report pro Management Kolik jsme utratili za IT během finančního roku Nakolik účtování je odpovídající předpokládanému profilu Současné účtovací politiky a metody účtování Jak IT organizace investuje zisk Doporučené změny Potřebné budoucí investice Reporty pro IT služby Celkové náklady, rozdělené podle byznys jednotek Analýza nákladů podle služeb, vybavení a podobné pohledy Výnosy celkem, rozdělené podle byznys jednotek Výhled na náklady a rozdělení nákladů Problémy a náklady spojené s IT účetnictvím a účtovacím systémem

Report pro Management

Kolik jsme utratili za IT během finančního roku

Nakolik účtování je odpovídající předpokládanému profilu

Současné účtovací politiky a metody účtování

Jak IT organizace investuje zisk

Doporučené změny

Potřebné budoucí investice

Reporty pro IT služby

Celkové náklady, rozdělené podle byznys jednotek

Analýza nákladů podle služeb, vybavení a podobné pohledy

Výnosy celkem, rozdělené podle byznys jednotek

Výhled na náklady a rozdělení nákladů

Problémy a náklady spojené s IT účetnictvím a účtovacím systémem

Možné problémy Nová disciplína – limitované porozumění vedení nových praktik modelování nákladů a účtovacího mechanismu Účetní podpora pro IT Strategie IS a záměry organizace nemusí být dobře formulovány a dokumentovány Monitorovací nástroje poskytují nepřesné informace o využití zdrojů

Nová disciplína – limitované porozumění vedení nových praktik modelování nákladů a účtovacího mechanismu

Účetní podpora pro IT

Strategie IS a záměry organizace nemusí být dobře formulovány a dokumentovány

Monitorovací nástroje poskytují nepřesné informace o využití zdrojů

Příklad využití IT služeb Jak zjistit, jaká výše nákladů je pro Vaši společnost nejvhodnější ? Které cíle si v projektu optimalizace stanovit ? Praktická evidence dat ke sledování efektivity a produktivity IT služeb Které výpočty je třeba provést, aby jste si ověřili svůj předpoklad Jak přehledně znázornit výsledky a přesvědčit vedení o investici nebo úspoře Které optimalizační strategie se nabízejí dlouhodobě jako nejúspěšnější

Jak zjistit, jaká výše nákladů je pro Vaši společnost nejvhodnější ?

Které cíle si v projektu optimalizace stanovit ?

Praktická evidence dat ke sledování efektivity a produktivity IT služeb

Které výpočty je třeba provést, aby jste si ověřili svůj předpoklad

Jak přehledně znázornit výsledky a přesvědčit vedení o investici nebo úspoře

Které optimalizační strategie se nabízejí dlouhodobě jako nejúspěšnější

Prostor pro vaše konkrétní zkušenosti Praktické výsledky projektů optimalizace v praxi

Prostor pro vaše konkrétní zkušenosti

Kalkulace procesních nákladů pro oblast IT Základy kalkulace servisních postupů – Naučte se psát sevisní smlouvy – SLA Porovnání s běžnými postupy kalkulace nákladů Definice služeb a SLA pro oblast IT Určení původců nepřiměřených nákladů v režii podniku Katalog dodavatelů – základní prostředek pro řízení dodavatelů kvantitativním a kvalitativním způsobem

Základy kalkulace servisních postupů – Naučte se psát sevisní smlouvy – SLA

Porovnání s běžnými postupy kalkulace nákladů

Definice služeb a SLA pro oblast IT

Určení původců nepřiměřených nákladů v režii podniku

Katalog dodavatelů – základní prostředek pro řízení dodavatelů kvantitativním a kvalitativním způsobem

Case study Provozní smlouvy v IT – OLA Zákaznické smlouvy v IT – SLA Dodavatelské smlouvy – UC Outsourcingové řízení – SLM Portfolio IT služeb – Service Catalog Cenová politika IT služeb – Accounting & Charging Zlepšení zúčtování výkonů v praxi podniku

Provozní smlouvy v IT – OLA

Zákaznické smlouvy v IT – SLA

Dodavatelské smlouvy – UC

Outsourcingové řízení – SLM

Portfolio IT služeb – Service Catalog

Cenová politika IT služeb – Accounting & Charging

Zlepšení zúčtování výkonů v praxi podniku

Add a comment

Related presentations

Related pages

Atlas II - Wikipédia

Atlas II; Atlas II so satelitom GOES-L: Základné údaje; Funkcia: stredná nosná raketa: ... Atlas IIR a Atlas IIAR- ide o alternatívne značenie ...
Read more

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT

odborná konference IIR Řízení nákladů a měření výkonnosti IT Optimalizujte IT náklady ve Vaší společnosti! www.konference.cz/it.cfm Jakou ...
Read more

Optimální volby zdroje - porovnání nákladů na ...

Optimální volby zdroje - porovnání nákladů na vytápění - II. díl Datum: 12.11.2007 ... (IRR) Jedná se o trvalý roční výnos z investice.
Read more

Petr Kratochvíl - nový ředitel Ústavu mezinárodních ...

Představujeme Vám Petra Kratochvíla, nového ředitele IIR, a jeho vizi, jak by měl náš Ústav vypadat v budoucnu.
Read more

Výpočtová pomůcka EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST INVESTIC (II ...

Výpočtová pomůcka EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST INVESTIC (II) ... Pokud tedy kalkulátor IRR nevypočítá, nemusí to hned znamenat, že neexistuje, ...
Read more

Konference IIR: Pojišťovnictví ČR & SR - Contin - web

Konference IIR: Pojišťovnictví ... v čem vidí problematické oblasti zavedení Solvency II a jak je to s náklady na zavedení tohoto převratného ...
Read more

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a ...

Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je ... Vnit ní výnosové procento (IRR) ...
Read more