advertisement

IIR IT Business forum 2006

50 %
50 %
advertisement
Information about IIR IT Business forum 2006

Published on December 29, 2007

Author: mblk

Source: slideshare.net

advertisement

IT business fórum 2006 Zvládnutím podpůrných p p ý procesů lze dosáhnout konkurenční výhody

yj Úroveň vyjednávání s externími firmami určuje jaká bude úroveň dodávek jejich služeb

Specifikace -> SSR > • Úvod Ú • Pozadí - východiska • Rozsah • Specifikace • Řízení služby • Omezení • Pokyny pro poskytovatele služby

SSR – Úvod • Základ pro nákup IT služeb • Precizní a kompletní znění toho co zákazník chce • Vh d é pro srovnání poskytovatelů při Vhodné á í k t t lů ři výběrovém řízení • Základní informace o společnosti • Cíle IT služeb sl žeb – Zlevnění nákladů – Zlepšení služby

SSR – Pozadí • Další materiály k informacím v SSR • Obchodní cíle společnosti • Klíčové obchodní požadavky společnosti • Testovací cíle / než se rozhodnete přejít

SSR – Rozsah • Jaké služby jsou součástí • Jaké služby nejsou součástí (a proč) • Servisní možnosti a rozšíření o kterých ž j t uvažujete • Vztahy s dalšími poskytovateli

SSR – Specifikace služeb • Přesná specifikace služeb vycházející z obchodních požadavků • Servisní úrovně – od/do a s jakou kvalitou budou služby p y prováděnyy • Výkonnostní parametry – Včasnost – Zodpovědnost – Kapacita • Bezpečnost a audit • Ud žit l Udržitelnost t • Přechod – Start/up - Akceptace

SSR – Správa služeb • Role a zodpovědnosti p – Během přechodné fáze – Během akceptace – Během běžného provozu služeb • Kontrola řízení procesů – Naplánované pravidelné schůzky ICT mgmt – Naplánovaný audit • Kontrola změn

SSR – Omezení • Omezení služeb p – Povinnosti během převzetí služeb – Povinnosti k zaměstnancům – Pojmenovaný tým zaměstnanců • Standardy – Poskytovatel se musí držet standardů – ISO 17799, BS15000 (ISO 20000) 17799 – Projektové řízení PRINCE2

SSR – Pokyny pro provozovatele • Č Časový plán nákupu služeb – Od prvního p p p plánování až k akceptaci • Formát návrhu služeb – Sl žb musí být navrženy a předány v Služby í ž ř dá konkrétním formátu • Termíny a podmínky – Popis termínů a podmínek SSR • Další informace – Jak získat další informace k SSR

Outsourcing - podmínky • IT management tým by měl zvládat t tý b ěl lád t základy ITIL, COBIT, ISO17799 • Před samotným výběrem outsourcing partnera začněte vypracováním SSR p yp • Řízení outsourcingového projektu by mělo být prováděno pomocí metodiky – ISO10006 – PMBOK – PRINCE2

Outsourcing = provoz • Veškeré požadavky spojené s běžným provozem jsou hlášeny prostřednictvím service desku • Veškeré požadavky spojené s návrhem na p y p j zlepšení služby jsou sjednávány se service managerem – existují výstupy z toho j to g j ý y jak vypadalo dosud • Předem jsou známé náklady na konkrétní služby a jejich plánování může být prováděno na základě service catalogu

Faktory úspěšného outsourcingu • Dodržovaním standardů a norem g – Technologie – Procesy – Lidé • Posunutím od vnímání ICT jako infrastruktury technologií ke službám – Lepší měřitelnost (efektivita, dostupnost, kapacita) – Blíže hlavnímu businessu organizace – ICT jako zdroj intelektuálního kapitálu

Outsourcing a Intektuální kapitál

Add a comment

Related pages

SOA-enabled Business Intelligence - Wolfgang Martin Team ...

IIR Forum BI, Mainz, Sept. 2006 ... 7 © 2006 S.A.R.L. Martin Business Analytik: BI als Service BA stellt die Konzepte von BI in den Kontext der ...
Read more

Intelligente Unternehmens- und Prozesssteuerung durch CPM

IIR Forum BI, Mainz, Sept. 2006 Intelligente Unternehmens- und Prozesssteuerung durch CPM 5. ... 20 © 2006 S.A.R.L. Martin Das Business-Vokabular
Read more

IIR - ITIL Forum 2007

IIR - ITIL Forum: IT Management ... Business Processes Quelle: Gartner Group IT ... RICHTLINIE 2006/43/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17.
Read more

Money Fund Forum 2006 - IIR

... & generate business. ... The Money Fund Forum faculty of industry experts will provide invaluable insight on ... Copyright 2003-2006 IIR ...
Read more

Seminare, Kongresse, Konferenzen sowie Inhouse Schulungen

... das bewegt“ bringt IIR die Energiebranche zum Informieren, Diskutieren und Austauschen zusammen. Weitere Infos finden Sie hier ...
Read more

Business Integration Forum 2006 - Istituto Internazionale ...

EAI cede il passo a BIF 2006!!! rn. Business Integration Forum 2006, edizione italiana di un evento IIR di grande successo internazionale
Read more

Event Overview - IIR USA - Events Deliver Business

Thank you to all the participants of Family Office Forum 2006 that made the event a great success. We are currently gathering permission to post ...
Read more

Seminare, Konferenzen, Kongresse für Weiterbildung ...

EUROFORUM Quality in Business Information. ... Wissenschaft und Politik und schafft Foren für Wissenstransfer, Meinungsaustausch und Networking.
Read more