advertisement

Igor Afatin, Tatiana Prian. Estimarea site-ului Bibliotecii Ştiinţifice USARB - parte componentă a managementului calităţii

0 %
100 %
advertisement
Information about Igor Afatin, Tatiana Prian. Estimarea site-ului Bibliotecii Ştiinţifice...
Education

Published on March 14, 2014

Author: libruniv

Source: slideshare.net

advertisement

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Biblioteca Ştiinţifică Estimarea site-ului Bibliotecii Ştiinţifice USARB - parte componentă a managementului calităţii Igor AFATIN, director adjunct Informatizare, afatin.igor@usb.md Tatiana PRIAN, bibliotecar principal, prian.tatiana@usb.md Centrul Informatizare şi activităţi în reţea, BŞ USARB COLLOQUIA PROFESSORUM, Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ediţia a IV-a, 11 octombrie 2013 Secţiunea : Biblioteca universitară în contextul Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii

2 Pagina web este o importantă direcţie strategică de dezvoltare a activităţii unei biblioteci. Printre principalele obiective ale site-urilor de bibliotecă distingem:  Informarea oportună a utilizatorilor externi şi cititorilor despre activitatea bibliotecii, asigurarea accesului continuu și complet la informaţii, promovarea de produse şi servicii informaţionale;  Studierea necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor. „Feedback-ul", „Virtual Reference", „întrebări şi răspunsuri", forumuri şi bloguri sunt instrumentele de comunicare cu utilizatorii având ca scop determinarea necesităţilor acestora, pentru a atrage cititorii reali şi potenţiali;  Dezvoltarea cooperării profesionale în diverse domenii de activitate;  Formarea imaginii bibliotecii ca centru socio-cultural. Realizarea acestor obiective presupune acumularea şi analiza unor date statistice de eficacitate. Sunt diferite metode de evaluare a eficacităţii unui site. Utilizarea contorului de trafic AWStats este metoda cercetării formalizate. Prima versiune a programei AWStats apare în mai 2000, elaborată de Laurent Destailleur, specialist în domeniul tehnicii de calcul a companiei NLTechno - o companie specializată în Open Source softwares (sistem de programe/aplicaţii „cu sursă deschisă”). Analizatorul conţinutului jurnalului de evenimente permite generarea de statistici precise şi detaliate pentru determinare nivelului de utilizare a paginii web.

Unul din indicatorii de bază pentru determinarea nivelului de utilizare a site-ului este cantitatea vizualizărilor (afişărilor) de pagini. 275502 400441 317577 2013 (9 luni) 2012 2011 Afişări pagini 41488 39639 4307041468 46314 75464 44872 24691 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Pagini afişate 2013 2012 2011 Realizările anului 2013 constituie circa 68,8% comparativ cu anul 2012 - 30 611 pagini afişate în mediu pe lună în anul 2013 vis-a-vis de 33 370 pagini în 2012 (avem o scădere de 8,27%). Examinând primele 9 luni ai anilor 2012/2013 lună septembrie a anului 2013 a avut cel mai mare număr de vizualizări pagini - 43 070, 2012 – 46 314 afişări în lună martie. Pentru a avea un indicator cât de cât apropiat de anul 2012 e necesar de a avea peste 41 mii afişări în medie pe următoarele 3 luni ale anului curent. 3

Un alt indicator nu mai puţin important este – numărul de vizite, ce a crescut cu 22% în anul 2013 faţă de 2012. 5449 5204 3830 2601 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Vizite an 2013 2012 2011 Lunile mai şi septembrie ai anului 2013 prezintă cele mai multe vizite. Media lunară de 4 031 vizite pentru 2013 exprimă o creştere de circa 41% faţă de 2 362 vizite medii pe lună pentru 2012. Scăderea neînsemnată a afişărilor de pagini şi creşterea semnificativă a vizitelor a avut un impact negativ asupra indicatorul pagină per vizită. 0 10000 20000 30000 40000 2013 (9 luni) 2012 2011 36280 28350 17721 Vizite 4

Pagini per vizită – reprezintă cantitatea de pagini afişate în timpul unei vizite (un vizitator este diferit în cazul în care între cererile sale de vizualizare e mai mult de o oră). Indicatorul vizitatori unici în AWStats este calculat prin sumarea lunară a acestor date ce nu indică o valoare exactă, dar ne permite de a avea o informaţie adecvată a acestora. pagini per vizită a.2013 – 7,59 a.2012 – 14,12 a.2011 – 17,92 În 2013 acest indicator a scăzut cu 1,86 comparativ cu 2012. Cu cât e mai mare nivelul de vizualizare – cu atât e mai sporit nivelul de interes pentru site. 0 10000 20000 2013 (9 luni) 2012 2011 15507 14872 8513 Vizitatori unici Un alt argument pentru care numărul de vizitatori unici ar trebui examinată ca o valoare relativă este metoda de determinare a acestuia - Internet Protocol Address pot fi alocate permanent sau temporar. Analizatorul de log fişiere examinează tot traficul unui host (IP) ce s-a contorizat pe site. În realitate o reţea locală poate conecta mai mulţi utilizatori la un IP extern, si contorizează mai mulţi IP pentru un utilizator în cazul adreselor IP dinamice. vizite per vizitatori unici a.2013 – 2,35 a.2012 – 1,91 a.2011 – 2,08 Dacă comparăm parametrul vizite per vizitatori în ultimii 3 ani vedem un spor cu 19% faţă de a.2012 şi 11% - 2011. 5

În continuare vom examina utilizarea site-ului Bibliotecii după următoarele criterii: CÎND, CINE, CE şi CUM. CÎND – criteriu ce are la bază scara de timp: Zilele de Marţi, Miercuri şi Joi sînt cele mai încărcate. Circa 50% din totalul de vizite şi afişări pagini sînt efectuate în aceste zile – 142 vizite şi 1178 afişări per zi, media fiind de 132 vizite, cu respectiv 999 afişări pagini. Datele acumulate ne informează, că sîntem vizitaţi 24 de ore din 24, iar intervalul orelor 12 şi 16 este mai productiv. 7.49 3.47 19.16 32.1 24.29 13.49 00-04 04-08 08-12 12-16 16-20 20-24 %afişăripagini dintotala.2013 h Orele de accesare (a.2013) 16.2 16.36 16.47 15.71 14.79 10.27 10.21 16.92 18.91 17.43 16.67 17.22 6.28 6.56 Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sîmbătă Duminică %afişăripagini dintotala.2013 Zilele de accesare (a.2013) Numărul de vizite Pagini 6

Un bun indicator al calităţii unui site şi cât de utilizat este acesta ne demonstrează durata medie a unei vizite. Acest indice este deosebit de relevant pentru evaluarea resurselor informaţionale expuse pe pagina Bibliotecii, deoarece ne permite de a determina probabilitatea potenţialilor utilizatori. Dacă majoritatea utilizatorilor ce au accesat pagina o părăsesc imediat, atunci informaţia prezentată este insuficientă. Unii autori susţin că dacă durata medie a unei vizite e mai mică de 2 min. – situaţia e ”puţin plăcută”, în cazul când e mail mult de 6 min. – se consideră „foarte bine”. 2013 2012 2011 0s-30s 72.8 % 62.2 % 59.9 % 30s-2mn 5.9 % 8.6 % 7.8 % 2mn-5mn 4.5 % 6.2 % 5.6 % 5mn-15mn 5.1 % 7.4 % 7.3 % 15mn-30mn 3.4 % 4.8 % 5.2 % 30mn-1h 72.8 % 5.7 % 6.8 % 1h+ 5.9 % 4.8 % 6.9 % Cifrele prezentate confirmă durata de „foarte bine” cu o medie de 5,7 minute, dar 72,8% vizite cu o durată de până la 30s e un factor care ne determină spre unele acţiuni pentru perfecţionare. 7

CINE (gazdele) şi de unde vin virtual utilizatorii noştri Comparativ cu anul 2012 avem o mică scădere de 10% (cu 3 722) de gazde pentru anul 2013, dar să sperm că acele 10% (şi mai mult) vor fi în creştere pînă la finele anului.2013 2012 2011 30664 34386 29445 Gazde (IP) La moment localizarea poate fi determinată doar la cele 1000 IP expuse în lista AWStats, ce constituie 3,23% din totalul de peste 30 mii. Acest număr de 1000 IP crează o imagine despre aria de localizare a utilizatorilor site-ului Bibliotecii. 609 93 57 40 26 44 40 42 49 Adrese IP după localizare I - R.Moldova II - Biblioteca III - Universitatea VII - România VIII - Ukraina V - Rusia VII - Europa VI - Asia IV - America 9,3% sînt adresele IP din Bibliotecă (cu 104 posturi de internet), 24,1% sunt gazdele de peste hotare. 8

Cele 3,23% de gazde expuse au 82,35% din totalul de afişări pagini pentru a.2013. Dacă analizăm cantitatea de pagini afişate în interiorul reţelei universitate şi exteriorul acesteia obţinem 54,94% vizualizări de pagini în reţeaua intranet. Biblioteca; 53,44% Universitatea; 1,54% R.Moldova; 19,05% România; 1,3% Altele; 15,74% Ukraina; 0,43% Rusia; 2,92% Europa; 1,27% Asia; 2,2% America; 2,11% Ţări gazde (afişări pagini) E îmbucurător faptul că gazdele din străinătate accesează nu doar pagina propusă de motoarele de căutare, dar şi altele. Este necesar de menţionat că cel mai mic număr de afişări pagini din cele o mie de gazde este de 21 accesări pagini pentru o gazdă. Biblioteca având cele mai multe pagini vizualizate 147 110 în mediu unei adrese îi revine - 1 581 afişări, Ucraina cu 45 afişări pentru un utilizator cu cele mai puţine 1 172 pagini productiv. 9

CE fac vizitatorii pe paginile noastre, care sunt paginile cu cele mai multe vizualizări, este la fel de important. Toate paginile site-ului, pentru o mai simplă navigare sunt grupate în meniu pe compartimente. Diagrama ne prezintă clasamentul acestora după ultima modificare a meniului principal: 2013 2012 2011 Evenimente Expoziţii on-line E-Resurse Feedback Pagina utilizator Biblioteca… 38574 (13,67%) 5027 (1,78%) 6092 (2,06%) 7191 (2,55%) 3812 (1,35%) 6236 (2,2%) 61327 (15,31%) 10145 (2,53%) 11085 (2,77%) 3939 (0,98%) 3690 (0,92%) 8398 (2,01%) 5647 (1,78%) 6782 (2,14%) 5956 (1,88%) 2584 (0,81%) 948 (0,3%) 3297 (1,04%) Pagini afişate conform meniului 2013 2012 2011 Biblioteca digitală pe parcursul acestor trei ani indică un procent sporit de utilizare, 6 236 constituie 2,2% din totalul afişărilor ai celor 9 luni pentru a.2013 şi comparativ cu a.2012 această valoare este mai ridicată. Compartimentele Resurse, Feedback, Pagina utilizator au ataşate mai multe pagini, dar sunt analizate ca o unitate. Procentul de „usabulity” a acestor elemente este în scădere, sperăm că până la sfârşitul acestui an situaţia se va schimba. 10

Evenimente - pagină parte a compartimentului NOUTĂŢI şi pagină de start care are ataşate pagini ce conţin informaţii, fişiere şi imagini despre evenimentele ce s-au desfăşurat în incinta Bibliotecii. Pentru determinarea gradului de utilizare a acestei pagini ne vorbesc următorii indicatori: vizualizări per pagină 45; 7,0% din totalul accesărilor fişierelor descărcate, accesări per fişier – 52. EVENIMENTE 848 38574 97 5116 a.2013 Pagini vizualizate Contor vizualizări Fişiere downloads Accesări downloads 2013 2012 2011 1998 9534 3864 754 13015 22344 Publicaţiile Bibliotecii Pagini vizualizate Accesări fişiere descărcate Să examinăm unele elemente din meniu separat. Datele prezentate fiind în scădere pe parcursul anilor de referinţă - cu 79% mai puţine vizualizări pentru a.2013 comparativ cu a.2012 motiv ar fi expunerea publicaţiilor în bibliotecile deschise pe internet: Calameo, Open Library. Publicaţiile Bibliotecii – element al compartimentului PREZENTARE din meniul principal ce include submeniul său: Scăderea cu 94% de accesări a fişierelor descărcate este explicabilă prin faptul că au fost modificate link-urile de acces la fulltext-ele publicaţiilor. 11

Reviste universitare – este un element separat al paginii de start cu meniul său. În diagrama propusă sunt analizate afişările de pagini ale acestor periodice. Scăderea numărului de vizualizări este influenţat parţial de trecerea revistelor pe blogurile proprii (Glotodidactica, Limbaj şi Context) şi parţial de faptul că nu s-au expus numerele recente - Artă şi Educaţie artistică ultimul număr fiind 2012, NRF a rămas - 2011. afişăripagini Reviste universitare 2013 2012 2011 12

Revistele electronice Bibliouniversitas@ABRM.md şi Confluenţe Bibliologice (versiunea nouă) sunt elemente separate.afişăripagini Reviste electronice 2013 2012 2011 Prezentarea revistelor presupune o structură cu diverse pagini şi fişiere ataşate. Accesarea revistei Bibliouniversitas a crescut cu 22%, Confluenţe Bibliologice au înregistrat o uşoară scădere de 2% dar să nu uităm că mai avem 3 luni la dispoziţie. 13

Descărcările fişierelor *.pdf la fel se referă la CE consultă utilizatorii pe pagina web. 73180 101534 60360 0 50000 100000 150000 2013 2012 2011 accesăriafişierelor Downloads accesări downloads /vizite accesări downloads /vizitatori 2.76 4.73 3.58 6.83 3.40 7.09 Accesări fişiere descărcate 2013 2012 2011 accesări pentru un fişier download a.2013 – 43 ori a.2012 – 65 ori a.2011 – 45 ori Tip fişier % Image (.jpg, .gif, .png) 71,6 HTML or XML static page 10,4 Adobe Acrobat file 1,8 altele 16,2 28% în scădere a accesărilor fişierelor downloadate este cauzată de numărul mic de fişiere ce pot fi descărcate. Diagrama prezintă cum sunt descărcate fişierele în timpul unei vizite şi cât de des pentru un vizitator. După numărul de hit-uri efectuate imaginile acumulează cel mai mare %, evident documentele cu extensia jpg, .gif, .png ce se conţin pe paginile site-ului Bibliotecii reprezintă cel mai mare număr după tip fişier 14

CUM sau care este modalitatea de access a pagina web a Bibliotecii. Top 10: 2013 2012 Windows 96.9 % 98% Linux 1.1 % 0.5 % Necunoscute 1.1 % 0.8 % Macintosh 0.6 % 0.3 % Java Mobile 0% 0.1 % Unknown Unix system 0% 0% Symbian OS 0% 0% Java 0% 0% BlackBerry 0% 0% BSD 0% 0% 2013 2012 Google Chrome 38.8 % 33.8 % MS Internet Explorer 35.8 % 47.3 % Firefox 19.7 % 13.5 % Opera 3.2 % 3.8 % Mozilla 0.7 % 0.6 % Android browser (PDA/Phone browser) 0.5 % 0% Safari 0.5 % 0.3 % Necunoscute 0.2 % 0.3 % Konqueror 0% 0% Samsung (PDA/Phone browser) 0% 0% Utilizarea dispozitivelor şi telefoanelor mobile de ultima generaţie este reflectată cu apariţia a unor noi sisteme de operare şi browsere specifice acestora. 0% indicat în tabelă presupune zecimi şau chiar sutimi din tot întregul. Sistemele de operare utilizate: Browsere utilizate: 15

Ce motoare de căutare folosesc utilizatorii 2013 2012 Google 95.2 % 93.5 % Yandex 2.4 % 2.8 % Unknown search engines 1.1 % 1.1 % Microsoft Bing 0.4 % 0.6 % Ask 0.2 % 0.4 % Yahoo! 0.1 % 0.1 % libruniv.usb.md 8.8 % usb.md 2.2 % biblioteca alecu russo balti 1.3 % libruniv 1.2 % biblioteca balti 1.2 % biblioteca digitală 0.9 % www.usb.md 0.9 % Cele mau utilizate cuvinte cheie (termeni de căutare) fiind: Legătură de la o pagină externă (alt site cu excepţia motoarelor de căutare) – printre ele regăsim: Site-ul universitar; enciclopedia Wikipedia; bibliotecile deschise Calameo, OpenLibrary; blogul Bibliotecii şi Blogurile sălilor; reţele sociale – Facebook. Prezenţa Bibliotecii în spaţiul informaţional sporeşte gradul de utilizare a resurselor expuse pe pagina web a Bibliotecii. 16

În condiţiile de azi nu e suficient de a crea o pagină web. Este important să fie utilizată şi să aducă satisfacţie nu numai creatorilor, site-ul trebuie să fie efectiv, să satisfacă nevoile de informare ale utilizatorilor. Aceasta se poate obţine prin evaluarea cantitativă şi calitativă a paginii web cu ajutorul diferitor instrumente, metode şi mijloace pe baza materialelor acumulate în studiul formalizat: datelor statistice obţinute de la contoarele sau fişierele log. Internet: comunicare absolută, izolare absolută. Paul Carvel, scriitor belgian 17

Add a comment

Related presentations

Related pages

Igor Afatin, Tatiana Prian. Estimarea site-ului ...

Igor Afatin, Tatiana Prian. Estimarea site-ului Bibliotecii Ştiinţifice USARB - parte componentă a managementului calităţii - Free download as ...
Read more

Elena Harconita, Lina Mihaluta, Elena Stratan: Evaluarea ...

Conferinţa Ştiinţifică anualăCercetări biblioteconomice în anul 2011: constatări calimetrice Miercuri, 8 februarie 2012 by BibliotecaUSARB in Types ...
Read more

ȘTEFAN NEAGA: pianist, dirijor, compozitor (24 noiembrie ...

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.
Read more

ELENA HARCONIŢA. Potenţialul inovaţional al Bibliotecii ...

ELENA HARCONIŢA. Potenţialul inovaţional al Bibliotecii în sprijinul comunităţii universitare. - Free download as Powerpoint Presentation (.ppt ...
Read more

Biblioteca Științifică USARB: Profesional

... a Bibliotecii Naţionale, Bibliotecii Ştiinţifice ASEM ... în dezvoltarea managementului Bibliotecii, ... Igor Afatin, Tatiana Prian; ...
Read more

Calaméo - Biblioteca şi bibliotecarii în presă şi on ...

Estimarea site-ului Bibliotecii Ştiinţifice USARB - parte componentă a managementului calităţii / I. Afatin, T. Prian // Biblioteca universitară în ...
Read more

Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări ...

... SILVIA CIOBANU Noua versiunie a site-ului bibliotecii / The new ... 1, Prian Tatiana ... Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii ...
Read more