IFJ PAN AGATA 01_06

50 %
50 %
Information about IFJ PAN AGATA 01_06

Published on February 6, 2008

Author: MirekZ

Source: slideshare.net

Description

IFJ PAN in AGATA

Program AGATA Witold Męczyński Zakład Struktury Jądra Seminarium IFJ PAN, Kraków, 12 stycznia 2006 r. czyli futurologia w spektroskopii promieniowania gamma

Plan wprowadzenie rozwój spektrometrów  tracking promieniowania  spektrometr AGATA nasze miejsce w projekcie organizacja projektu

Eksperyment Morinagi H.Morinaga, P.C. Gugelot, NP21(1963)293 52 MeV  + 160 Gd 160 Dy + 4n 2.5 x 3.8 cm NaI(Tl)  E=90 keV(1332 keV) 4 + - 2 + 6 + - 4 + 8 + - 6 + 10 + - 8 + niedostateczna rozdzielczość wysokie tło niska wydajność

Moc rozdzielcza R i granica obserwacji  0 (N p /N b ) ( F ) =  0 (0.76R) F R = (SE  /  E  )(P/T) W(F) ~ (1/F!)  F n  (%) R F  0 EB IV 239 9 9.0 4 10 - 4 badanie kaskady (M  ,  0 ) poprzez pomiar widma koincydencyjnego pomiędzy F detektorami, F  M 

Detektor germanowy HPGe-n+ implantacja boru dyfuzja litu 4 x 10 9 /cm 3  110 x 100 mm, 770 cm 3  = 181,3%  E  = 2,09 keV (1332 keV) 4 kg ~ 400 mm HPGe J. Eberth, University of Cologne

Odpowiedź detektora Ge na promieniowanie  Nuclear Physics Group, University of Liverpool E  = ~50 keV - ~10 MeV: dominacja efektu Comptona

Rozwój spektrometrów  : eksperyment Johnsona 43 MeV  + 160 Gd 160 Dy +4n A. Johnson et al., NP179(1972)753 2 Ge(Li), 43 cm 3  E = 2.5 keV (1332 keV) I  20 +

Rozwój spektrometrów  : Escape Suppressed Spectrometer (ESS) Ge osłona scynt.   ’ veto singles suppressed 60 Co G. Duch ê ne et al., NIM and Phys.Res. A432(1999)90 P/T ~ 20% P/T ~ 55% wzrost P/T,   ~ (P/T) 2 NaI, BGO Compton-suppresion shield Anti-Compton shield

Rozwój spektrometrów  : eksperyment Twina P.J. Twin et al., PRL57(1986)811 205 MeV 40Ca + 108Pd 152Dy +4n  ~ 0.6 TESSA3: 16 ESS Ge, 0.5%  0 ~ 1%  ~ 0.15

Rozwój spektrometrów  : eksperyment Simpsona J. Simpson et al., PRC62(2000)024321 170 MeV 36 S + 130 Te 162 Er + 4n EUROBALL III: 239 Ge, ~10%  0 ~ 0.002 %

EUROBALL IV, 239 HPGe

GAMMASPHERE, 122 HPGe

Rozwój spektrometrów germanowych (1/  0 )

AGATA – myśl projektu EUROBALL MODEL AGATA  ~ 0.4  ~ 0.8  ~ 0.8 N seg ~ 5000 wg D. Bazzacco, Padova

Tracking promieniowania  wg E. Farnea, Padova rozpraszanie komptonowskie N oddziaływań N! permutacji: (0) (1)(2)(3), (0) (1)(3)(2)... E Pos tarcza pochłanianie E E

Współrzędna radialna miejsca oddziaływania 

Współrzędna azymutalna miejsca oddziaływania  amplituda (j. wzgl.) czas (ns) transient (mirror) signal net (real) signal

Analiza kształtu impulsu (PSA) wg Th. Kroell, Padova konwersja sygnał-cyfra próbkowanie 10 ns ~7000 kanałów

Skanowanie kryształu detektora A.Boston et al., Univ. of Liverpool

Tracking – schemat ideowy Pulse Shape Analysis to decompose recorded waves Highly segmented HPGe detectors · · · · Identified interaction points (x,y,z,E,t) i Reconstruction of tracks e.g. by evaluation of permutations of interaction points Digital electronics to record and process segment signals  1 2 3 4 reconstructed  -rays J. Simpson, Daresbury

Spektrometr AGATA A dvanced GA mma T racking A rray 180 heksagonalnych kryształów HPGe 36 segmentów w krysztale 6480 segmentów 12 pentagonalnych kryształów HPGe 362 kg HPGe 60 potrójnych klastrów kąt bryłowy 82% promień wewnętrzny 23 cm elektronika cyfrowa analiza kształtu impulsu tracking promieniowania  Pozycyjnie czuły spektrometr promieniowania 

Detektor Agaty HPGe, typ n długość 90 mm średnica 80 mm 36 segmentów kapsuła Al 0.8 mm 36 + 1 wyjść

Klaster Agaty 3 kryształy w kapsułach kriostat 111 przedwzmacniaczy chłodzone FET ~230 wyjść dewar LN 2 , 3 litry

AGATA, 180 HPGe, 6480 segmentów

Własności AGATY EUROBALL IV AGATA wg J. Simpson, Daresbury GAMMASPHERE GRETA wydajność: 40% (M  = 1), 25% (M  = 30) 10% (M  = 1), 5% (M  = 30) rozdzielczość: 40 keV (1 MeV, v/c = 50%) 20 kHz (M  = 30) 300 kHz (M  = 30) częstość 6 keV (1 MeV, v/c = 50%)

Rozwój spektrometrów germanowych AGATA

„ Demonstrator” AGATY 5 klastrów (15 Ge) test PSA, tracking, DAQ poprawka dopplerowska 540 segmentów, 555 kanałów  = 3 – 8% (M  = 1)  = 2 – 4% (M  = 30) Cel: demonstracja idei pomiary fizyczne GSI FRS RISING LNL PRISMA CLARA GANIL VAMOS EXOGAM JYFL RITU JUROGAM

Rozmycie szerokości linii  w efekcie Dopplera   Ge HPGe  wiązka j. odrzutu    R  - szy punkt oddz.  wiązka tarcza E  = E   ( 1 +   cos  )   = v/c  HPGe segmentowany detektor pomocniczy dla pomiaru prędkości v jądra odrzutu!

Pierwszy pomiar testowy detektora AGATY Uniwersytet w Kolonii, IX.2005 Th. Steinhardt et al. <d>~5 mm redukcja szerokości linii  rozmytej w efekcie Dopplera

Organizacja AGATY AGATA Steering Commitee AGATA Management Board AGATA Working Groups Detector module Detector p erformance Data p rocessing Design and i nfrastructure Ancillary detectors & integrat . Simulation & Data Analysis EURONS AGATA teams Elec. & DAQ integration Devices for key e xperiments 12 krajów europejskich, 42 laboratoria, R&D: 2003 – 2007, budowa: 2008 - ~ 2012 EU Run Control & GUI

Nasz udział w programie AGATA AGAVA ( AG ata A ncillary V ME A dapter) Ancillary Detector GTS Interface Piotr Bednarczyk Adam Czermak Barbara Dulny Jerzy Grębosz Adam Maj Bogdan Sowicki Jan Styczeń Jacek Wrzesiński Mirosław Ziębliński W.M. AGATA Ancillary Detectors and Ancillary Detector Integration Working Group EURONS 2005 - 2008 test demonstartora AGATY z detektorami pomocniczymi: Euclides, Neutron Wall, Diamond, CUP, Recoil Filter Detector ... Data Processing GUI - G raphic U ser I nterface projekt, test, zastosowanie

DZIĘKUJĘ!

Add a comment

Related presentations

Related pages

IFJ PAN Press Office

AGATA (Advanced Gamma ... The Polish group in Legnaro is a team of physicists from the IFJ PAN in Krakow, who have studied nuclear resonances for many years.
Read more

AGATA GUI for DAQ Narval status

GUI for DAQ Narval status Jerzy (Jurek) Grębosz IFJ PAN Kraków, Poland. x180 Ch d’1 Subsystem 1 Maestro ... Agata detector TR FE FE EB GUIGUI
Read more

Agata Siegel | LinkedIn

Agata Siegel. Doktorant IFJ PAN. Location Cracow, Lesser Poland District, Poland Industry Photography. Education: 4 connections. Join LinkedIn and access ...
Read more

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie Termin składania ofert: 15-10-2015 do 13:00 ... 01-06-2015 do 11:00 Nowy termin składania ofert: ...
Read more

NZ22 IFJ PAN - Seminars - Year 2011

Seminars 2011. Katarzyna Wrzosek-Lipska ... (1.02.2011, 10:30) Natalia Cieplicka (IFJ PAN), ... proposal eksperymentu w LNL z użyciem układu AGATA" (9.12 ...
Read more

Participants of the 7th AGATA Week, 8-11 July 2008 ...

Participants of the 7th AGATA Week, 8-11 July 2008, Uppsala, ... 5 Bednarczyk Piotr IFJ-PAN Krakow Poland 6 Beunard Rémy GANIL - CNRS/CEA CAEN France
Read more

Departament X - Contact

Institute of Nuclear Physics PAN ... Mgr Agata Siegel tel.: ... IFJ PAN, Cracow, ul. Radzikowskiego 152, tel.: ...
Read more

Adam Maj - Pipl - Pipl - People Search

Name: Adam Maj Email: Adam.Maj@ifj.edu.pl Company Name: IFJ PAN Krakow Company URL: ... IFJ PAN AGATA 01_06 www.slideshare.net ...
Read more

Paris Collaboration Website

Following please find an announcement of the PARIS ... which will take place at IFJ PAN in Kraków on ... at GANIL with AGATA, ...
Read more

Dr. JERZY GREBOSZ

Dr. JERZY GREBOSZ IFJ PAN - Cracow, Poland . Status of the GUI for the AGATA RUN CONTROL SYSTEM . Abstract:
Read more