IFAU, Anders Forslund, Presentation om ungdomsarbetslöshet, 2014-02-11

67 %
33 %
Information about IFAU, Anders Forslund, Presentation om ungdomsarbetslöshet, 2014-02-11
Investor Relations

Published on February 12, 2014

Author: VIRGOkonsult

Source: slideshare.net

Svårigheter och möjligheter för ungdomar på arbetsmarknaden Anders Forslund IFAU och Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet Ungdomars etablering på arbetsmarknaden 14-02-11 1

Inledning • Arbetslöshet bland unga är ett allvarligt samhällsproblem, särskilt som forskning tyder på att problemen kan bli långvariga • Den svenska ungdomsarbetslösheten är hög! • Samtidigt finns det goda skäl att använda mer än bara arbetslöshetstal för att beskriva de ungas arbetsmarknadssituation • Dessutom är det lätt att feltolka innebörden i arbetslöshetstal för unga 2

Ungdomsarbetslösheten – ett mått på otillfredsställt arbetsutbud • Arbetslös inte samma sak som utan arbete – en arbetslös ska också aktivt söka arbete och stå till arbetsmarknadens förfogande • Därför rimligt att heltidsstuderande som aktivt söker arbete och står till arbetsmarknadens förfogande ska räknas in bland de arbetslösa. På samma sätt är det inte orimligt att innefatta såväl riktigt unga som riktigt gamla • Detta görs i AKU, som ger det adekvata måttet 3

Många fallgropar… • Några exempel • Att ungdomsarbetslösheten är 20 % betyder inte att var femte ungdom saknar jobb! • Vid internationella jämförelser måste man ta hänsyn till att skol- och transfereringssystem ser olika ut • Lärlingssystem • Studiemedel 4

Svensk ungdomsarbetslöshet (15-24 år) 19952012 30 25 20 15 10 5 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Källa: OECD 5

Svensk ungdomsarbetslöshet 1995-2012: Några jämförelser 6 5 4 Sverige EU21 Sverige/EU21 3 2 1 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 Källa: OECD 6

Men är det egentligen arbetslöshetens nivå som är intressant? • Intresset gäller sannolikt om ungdomarna har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden med åtföljande sociala problem. Det är inte uppenbart att arbetslöshetens nivå är ett bra mått i detta avseende • Tar inte hänsyn till hur den är fördelad (liten andel arbetslösa länge) • Tar inte hänsyn till dem utan arbete som inte söker jobb 7

10 20 30 40 Andelen dagar som inskriven vid Arbetsförmedlingen (median) vid olika åldrar 20 30 40 Ålder 50 60 Källa: Arbetsförmedlingens datalager, egna beräkningar 8

Utflöde från Arbetsförmedlingens register till arbete utan subvention 28 24 20 15-24 år 55-64 år Födda utanför E uropa Förgym nasialt utbildade S tliga am 16 12 8 4 0 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 A nm: S äsongrensade data, tre månaders glidande medelvärde. K älla: A rbetsförmedlingen. 09 10 9

Ungdomar som varken arbetar eller studerar (NEET) i OECD-länderna 2011 (andelar av befolkning i åldern 15/16-24) Unemployed % Inactive 35 30 25 20 15 10 5 0 Källa: OECD 10

Avslutande kommentarer • Stort fokus på arbetslösheten bland unga, delvis därför att den är så hög. Men är detta fokus befogat? • Inte uppenbart att arbetslösheten är det vi vill diskutera. Detta har inte i första hand att göra med om man exempelvis ska eller inte ska räkna heltidsstuderande, utan med att • måttet fångar ”otillfredsställt arbetsutbud”, som inte nödvändigtvis fångar det man är intresserad av (sannolikt både över- och underskattning av sociala problem) • måttet inte fångar fördelning 11

Add a comment

Related presentations

Gage-Cannon Investor Services

Gage-Cannon Investor Services

November 10, 2014

Gage-Cannon helps ventures accelerate organic growth or obtain equity funding, and...

Mavenir Analyst Day

Foro MAB Sevilla 13 de noviembre de 2014

ING Q3 2014 Earnings Report

ING Q3 2014 Earnings Report

November 5, 2014

Analyst presentation third quarter 2014 results. ING posts 3Q14 underlying net pro...

Related pages

Om ungdomsarbetslöshet - IFAU

Våra forskare pratar om ungdomsarbetslöshet . Anders Forslund beskriver ungdomsarbetslösheten och ... IFAU hade också i början av 2014 ett ...
Read more

IFAU

... visar en ny IFAU-rapport. ... Om ungdomsarbetslöshet ... Om nivån på a-kassan och hur den hänger samman med löner och arbetslöshet.
Read more

Forskare kritiserar debatten om ungdomsarbetslösheten ...

Debatten om ungdomsarbetslösheten handlar för lite om de ... Det tycker Anders Forslund, forskare vid IFAU, ... 23,5 procents ungdomsarbetslöshet, ...
Read more

Ungdomsarbetslösheten går inte att pensionera bort!

Anders Forslund IFAU och Uppsala Universitet ... • Hög ungdomsarbetslöshet • Samtidigt diskussion om hur förmå äldre att arbeta något
Read more

Presentation "Svårigheter och möjligheter för ungdomar ...

Svårigheter och möjligheter för ungdomar på arbetsmarknaden Anders Forslund IFAU och ... presentationen. Om du vill ... ungdomsarbetslöshet ...
Read more

ungdomsarbetslöshet lön | Näringsliv | SvD

... säger Anders Forslund, ... (IFAU). Arbetsmarknaden är ... "Väcker frågor om prognosen borde ha justerats tidigare."
Read more

Forskare: Hög lön knockar unga | SvD

Om SvD; Artikel . Forskare: Hög lön ... säger Anders Forslund, chef på statliga Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). ...
Read more

Fel fokus i debatten om ungdomsarbetslöshet - Uppsala ...

Fel fokus i debatten om ungdomsarbetslöshet ... forskare i nationalekonomi på IBF och Anders Forslund, ... (IFAU) på DN Debatt. ...
Read more