Identifikátory a lokátory

50 %
50 %
Information about Identifikátory a lokátory

Published on April 9, 2008

Author: kadlec

Source: slideshare.net

Description

Seminář k předmětu Nové technologie v knihovnictví v KISK FF MU

Identifikátory a lokátory Nové technologie v knihovnictví Seminář KISK, VIKMB15

Pojmy Identifikátor – řetězec znaků přiřazený zdroji, sloužící jako jeho reprezentace, umožňuje informačním systémům se zdrojem pracovat Jméno – odlišuje zdroj od ostatních, odpovídá na otázky kdo, co? (URN, ISBN, DOI) Lokátor – identifikuje umístění zdroje, odpovídá na otázku kde? (URL, PURL) Resolver – služba, která k zadanému identifikátoru dodá identifikovaný zdroj nebo jeho reprezentaci (např. metadata)

Identifikátor – řetězec znaků přiřazený zdroji, sloužící jako jeho reprezentace, umožňuje informačním systémům se zdrojem pracovat

Jméno – odlišuje zdroj od ostatních, odpovídá na otázky kdo, co? (URN, ISBN, DOI)

Lokátor – identifikuje umístění zdroje, odpovídá na otázku kde? (URL, PURL)

Resolver – služba, která k zadanému identifikátoru dodá identifikovaný zdroj nebo jeho reprezentaci (např. metadata)

Požadavky na identifikátory Globální dosah – stejný význam všude Globální jedinečnost – přiřazen jen jednomu zdroji Perzistence – přiřazení je navždy, ID přežije zdroj Škálovatelnost – možno přiřadit jakémukoliv myslitelnému zdroji Rozšiřitelnost – umožňovat budoucí rozšíření … Další viz Functional Requirements for Uniform Resource Names http:// tools . ietf . org / html /rfc1737

Globální dosah – stejný význam všude

Globální jedinečnost – přiřazen jen jednomu zdroji

Perzistence – přiřazení je navždy, ID přežije zdroj

Škálovatelnost – možno přiřadit jakémukoliv myslitelnému zdroji

Rozšiřitelnost – umožňovat budoucí rozšířeníDalší viz Functional Requirements for Uniform Resource Names http:// tools . ietf . org / html /rfc1737

Souvislost jména a lokátoru K zajištění perzistence je potřeba služby, která využívá databázi (tabulku) přiřazení aktuálních lokátorů k perzistentním jménům. Jde obvykle o webovou službu, která má svoje URL a jako lokátor vrací taky URL. ID (jméno) Resolver Lokátor

K zajištění perzistence je potřeba služby, která využívá databázi (tabulku) přiřazení aktuálních lokátorů k perzistentním jménům.

Jde obvykle o webovou službu, která má svoje URL a jako lokátor vrací taky URL.

PURL – Persistent Uniform Resource Locator Snaha o perzistenci URL pomocí funkce HTTP redirect Stránky i resolver http://purl.oclc.org Demo http://purl.oclc.org/OCLC/PURL/demo Každý, kdo vytvoří PURL, přebírá odpovědnost za aktualizaci přiřazeného URL

Snaha o perzistenci URL pomocí funkce HTTP redirect

Stránky i resolver http://purl.oclc.org

Demo http://purl.oclc.org/OCLC/PURL/demo

Každý, kdo vytvoří PURL, přebírá odpovědnost za aktualizaci přiřazeného URL

DOI – Digital Object Identifier Permanentní identifikátor digitálního obsahu (intelektuálního, ne konkrétní kopie). Používá se hlavně pro identifikaci článků v elektronických časopisech. Příklad: doi:10.1000/182 Resolver např. http://dx.doi.org/ Příklad odkazu: http://dx.doi.org/10.1000/182 K DOI mohou být přidružena metadata. Spravuje se prostřednictvím registračních agentur např. http://www. crossref . org /

Permanentní identifikátor digitálního obsahu (intelektuálního, ne konkrétní kopie).

Používá se hlavně pro identifikaci článků v elektronických časopisech.

Příklad: doi:10.1000/182

Resolver např. http://dx.doi.org/

Příklad odkazu: http://dx.doi.org/10.1000/182

K DOI mohou být přidružena metadata.

Spravuje se prostřednictvím registračních agentur např. http://www. crossref . org /

Permalink – permanentní odkaz Vznikl na blozích, potřeba stálého (perzistentního) odkazu na jednotlivé příspěvky Jde o URL formátované podle určitých pravidel, obvykle dobře člověkem čitelné Jako resolver slouží web server (např. u Apache překlad URL zajišťuje modul mod_rewrite http://en.wikipedia.org/wiki/Permalink Příklad: http://librarianinblack.typepad.com/librarianinblack/2008/04/computers-in-10.html

Vznikl na blozích, potřeba stálého (perzistentního) odkazu na jednotlivé příspěvky

Jde o URL formátované podle určitých pravidel, obvykle dobře člověkem čitelné

Jako resolver slouží web server (např. u Apache překlad URL zajišťuje modul mod_rewrite

http://en.wikipedia.org/wiki/Permalink

Příklad: http://librarianinblack.typepad.com/librarianinblack/2008/04/computers-in-10.html

Bibliografická citace a identifikátor Když se zamyslíme nad tím, k čemu a jak se používají bibliografické citace, tak možná zjistíme, že mají některé vlastnosti identifikátorů. Na OPAC můžeme pak pohlížet jako na resolver, který podle citace poskytne (vyhledá) lokátor – signaturu/y a tím i zdroj – knihu/y. Na tom je založeno OpenURL.

Když se zamyslíme nad tím, k čemu a jak se používají bibliografické citace, tak možná zjistíme, že mají některé vlastnosti identifikátorů.

Na OPAC můžeme pak pohlížet jako na resolver, který podle citace poskytne (vyhledá) lokátor – signaturu/y a tím i zdroj – knihu/y.

Na tom je založeno OpenURL.

Problém „appropriate copy“ Pokud identifikátor jednoznačně identifikuje obsah a ne konkrétní kopii (např. vydání knihy, ne jednotku), tak resolver k jednomu identifikátoru může poskytnout více lokátorů různých kopií. Různé kopie jsou různě dostupné (místo, licence), což závisí na uživateli, který kopii požaduje. Problém je poskytnout mu tu nejvhodnější.

Pokud identifikátor jednoznačně identifikuje obsah a ne konkrétní kopii (např. vydání knihy, ne jednotku), tak resolver k jednomu identifikátoru může poskytnout více lokátorů různých kopií.

Různé kopie jsou různě dostupné (místo, licence), což závisí na uživateli, který kopii požaduje.

Problém je poskytnout mu tu nejvhodnější.

OpenURL – pojmy OpenURL – metadata (bib.citace) zakódovaná do URL spolu s kontextem odkud a kdo linkuje. Link-server – resolver, který nabídne seznam vhodných zdrojů kde je možné kopii získat a po výběru zdroje převede OpenURL na permalink nebo dotaz do cílového IS. Zdroj – bib. citace nebo bib. záznam (např. v metavyhledávači), generuje OpenURL odkaz. Cíl – obvykle databáze, která poskytne fulltext, abstrakt nebo informaci o umístění v knihovně.

OpenURL – metadata (bib.citace) zakódovaná do URL spolu s kontextem odkud a kdo linkuje.

Link-server – resolver, který nabídne seznam vhodných zdrojů kde je možné kopii získat a po výběru zdroje převede OpenURL na permalink nebo dotaz do cílového IS.

Zdroj – bib. citace nebo bib. záznam (např. v metavyhledávači), generuje OpenURL odkaz.

Cíl – obvykle databáze, která poskytne fulltext, abstrakt nebo informaci o umístění v knihovně.

OpenURL – odkazy Systémy – SFX (ExLibris) a spousta dalších hlavně komerčních produktů. Více na http://en.wikipedia.org/wiki/Openurl

Systémy – SFX (ExLibris) a spousta dalších hlavně komerčních produktů.

Více na http://en.wikipedia.org/wiki/Openurl

Wikipedia BookSources http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources Stránka, která se chová jako resolver pro ISBN. Např.: http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/019505444X Na stránce se objeví seznam permalinků do různých on-line databází, katalogů, vyhledávačů a dalších služeb, které umožňují na svoje data odkazovat pomocí ISBN Např.: Amazon http://www.amazon.com/s?search-alias=stripbooks&field-isbn=019505444X NK ČR http://sigma.nkp.cz/F/?func=find-c&ccl_term=isn=019505444X&local_base=NKC Google Book Search http://books.google.com/books?as_isbn=019505444X LibaryThing http://www. librarything . com / isbn /019505444X

http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources

Stránka, která se chová jako resolver pro ISBN.

Např.: http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/019505444X

Na stránce se objeví seznam permalinků do různých on-line databází, katalogů, vyhledávačů a dalších služeb, které umožňují na svoje data odkazovat pomocí ISBN

Např.: Amazon http://www.amazon.com/s?search-alias=stripbooks&field-isbn=019505444X

NK ČR http://sigma.nkp.cz/F/?func=find-c&ccl_term=isn=019505444X&local_base=NKC

Google Book Search http://books.google.com/books?as_isbn=019505444X

LibaryThing http://www. librarything . com / isbn /019505444X

ISBNdb.com – book & ISBN database http://isbndb.com/ Přes 3 miliony záznamů knih stažených z knihovních katalogů Poskytuje API pro vyhledávání v databázi http:// isbndb . com / docs / api / Příklad URL dotazu: http://isbndb.com/api/books.xml?access_key=12345678&index1=isbn&value1=0596002068

http://isbndb.com/

Přes 3 miliony záznamů knih stažených z knihovních katalogů

Poskytuje API pro vyhledávání v databázi http:// isbndb . com / docs / api /

Příklad URL dotazu: http://isbndb.com/api/books.xml?access_key=12345678&index1=isbn&value1=0596002068

xISBN (Web service) – WorldCat http://xisbn.worldcat.org/xisbnadmin/doc/api.htm K zadanému ISBN vrátí seznam ISBN různých vydání stejného díla. Pracuje na základě dat v katalogu WorldCat. Příklad: http://xisbn.worldcat.org/webservices/xid/isbn/0596002815?method=getEditions&format=xml Poskytuje i metadata: http://xisbn.worldcat.org/webservices/xid/isbn/0596002815?method=getEditions&format=xml&fl=form,year,lang,ed

http://xisbn.worldcat.org/xisbnadmin/doc/api.htm

K zadanému ISBN vrátí seznam ISBN různých vydání stejného díla.

Pracuje na základě dat v katalogu WorldCat.

Příklad: http://xisbn.worldcat.org/webservices/xid/isbn/0596002815?method=getEditions&format=xml

Poskytuje i metadata: http://xisbn.worldcat.org/webservices/xid/isbn/0596002815?method=getEditions&format=xml&fl=form,year,lang,ed

LibraryThing API http://www.librarything.com/api thingISBN podobná služba jako xISBN, založená na datech, ručně sloučených uživateli LibraryThing Příklad: http://www.librarything.com/api/thingISBN/0441172717 Další služby thingTitle , thingLang . Také nabízí čitelné permalinky.

http://www.librarything.com/api

thingISBN podobná služba jako xISBN, založená na datech, ručně sloučených uživateli LibraryThing

Příklad: http://www.librarything.com/api/thingISBN/0441172717

Další služby thingTitle , thingLang .

Také nabízí čitelné permalinky.

Add a comment

Related pages

Identifikátory párů | Radeton.cz - Trasování kabelů ...

Radeton dodává přístroje pro trasování kabelů a potrubí, úniky vody a úniky plynu. Nabízíme také inspekční kamery, lokátory inženýrských ...
Read more

Měřící přístroj TX905 | Identifikátory párů ...

Speciální lokátory pro vyhledávání všech typů inženýrských sítí včetně nemetalických (nekovových) potrubí bez signalizačního vodiče
Read more

Tradiční lokátory | Radeton.cz

Nabízíme osvědčené lokátory inženýrských sítí, někdy také zvané hledačky kabelů a potrubí, tradiční britské značky Radiodetection,
Read more

Identifikátory párov | Radeton.sk

Radeton dodáva prístroje na trasovanie káblov a potrubí, úniky vody a úniky plynu. Ponúkame tiež inšpekčné kamery, lokátory inžinierskych ...
Read more

klientská zóna | Radeton.sk

Radeton dodáva prístroje na trasovanie káblov a potrubí, úniky vody a úniky plynu. Ponúkame tiež inšpekčné kamery, lokátory inžinierskych ...
Read more

Lokátory markerů | Radeton.cz

Radeton dodává přístroje pro trasování kabelů a potrubí, úniky vody a úniky plynu. Nabízíme také inspekční kamery, lokátory inženýrských ...
Read more

Portál:Informační věda a knihovnictví

Quick: topics are summarized on a timeline Comprehensive: additional facts and information Modern: thumbnails for links and books Beautiful: x2 larger ...
Read more

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro ...

Identifikátory, například TSID a ... Platforma Lokátory Windows získává informace o poloze z vyhrazeného hardwaru, například snímače GPS v ...
Read more