Ideje za razvoj grada Garešnice krajnja ver

50 %
50 %
Information about Ideje za razvoj grada Garešnice krajnja ver
News-Reports

Published on December 8, 2008

Author: hellhit

Source: authorstream.com

Ideje za razvoj grada Garešnice : Ideje za razvoj grada Garešnice Problemi : Problemi nedostatnost ekonomske strategije u vezi s novim zapošljavanjem i odsutnost industrije Nezaposlenost nedostatak perspektive za mlade nedostatk nekih elemenata prometne infrastrukture UVOD : UVOD Glavni povod ovog projekta je uzrokovan višegodišnjiom stagnacijom razvoja grada Garešnice. U prvoj poslijeratnoj dekadi više tvrtki je zatvoreno ili su smanjile broj zaposlenih, te je preko 1000 ljudi ostalo bez posla. Sve novootvorene tvrtke u vremenu nakon toga nisu uspjele popraviti sliku zaposlenosti i financijskih primanja (prema Državnom Zavodu za statistiku). Činjenica da su primanja na području grada Garešnice najmanja u Županiji te jedna od lošijih u RH. Ovaj dokument pokušava naći rješenja za trenutnu vrlo lošu situaciju. Izvori podataka : Izvori podataka Da bi se ozbiljno moglo pristupiti rješavanju postojećih problema potrebno je koristiti realne podatke: Prostorni plan županije. Prostorni plan grada Garešnice. Podaci statističkog zavoda. Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Garešnice – statistički podaci. Podaci o nezaposlenosti i strukturi znanja iz Zavoda za zapošljavanje. Podjela strateških interesa kao glavnih pokretača u razvoju grada: : Podjela strateških interesa kao glavnih pokretača u razvoju grada: 1. Gospodarstvo 2. Turizam 3. Poljoprivreda Sve tri grupe su jednakopravne i podjednako važne za sveukupno i stabilno razvijanje grada. Glavni interesi grupa : Glavni interesi grupa Gospodarstvo : Gospodarstvo Što želimo napraviti? - Proširivanje postojećih i stvaranje novih industrijskih zona. - Razvoj poslovnih zona (neproizvodne firme). - Razvoj prometne povezanosti – brza cesta. - Razvoj ljudskih resursa prema potrebama gospodarstva (Školovanje – srednje škole, više škole, visoke škole, obučavanje kroz rad, seminari i prezentacije, servisi grada; turistička zajednica, savjetnik za poljoprivredu, Hitro – HR itd). Zašto želimo razvijati gospodarstvo? - Povećanje zaposlenosti (visoki prioritet). - Podignuti standard grada na nivo 21st. - Anulirati višegodišnje zaostajanje u regiji. - Spriječiti odlijev mladih – pužiti ekonomsku sigurnost. Slide 8: Kako rješavati? - Uvođenjem u prostorne planove Grada i Županije. - Izrada detaljnih planova. - Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. - Pronazak i privlačenje investitora na područje industrijske zone – otvaranje novih radnih mjesta(prezentacije, internet oglašavanje...) - Edukacija postojećih gospodarstvenika – uvjet za napredak i širenje tvrtke. Slide 9: Gdje? -Utvrđeno je postojanje pet poslovnih zona; - zona centar-jug - zona centar-istok (Penić textil d.o.o.) - zona centar-sjever (Modea d.o.o.) - zona centar-zapad (Finag d.d.) - zona zapad (Gljivara “Fridrih”) Slide 10: Zone centar-istok i centar-sjever su zatečene zone (ne nude nikakvu mogućnost napretka). Zona centar-zapad nudi potencijalno proširenje (prostor za širenje se nalazi u privtanom vlasništvu). Zona centar-jug nudi relativo malo porstora za proširenje (prostor je u privatnom vlasništvu). Trenutno je sav raspoloživi prostor u zoni rasprodan. Zona zapad nudi prostor za proširenje u površini koja je ekvivalentna zoni centar-jug (prostor je u vlasništvu RH). Zona zapad : Zona zapad Postoji neiskorišeni postor na području zone. Neiskorištene površine su označene zelenom šrafurom. U vlasništvu su RH. Brza realizacija proširenja. Pristup sa državne ceste Kutina-Garešnica. Mogućnost povezivanja sa još neizrgrađenom zonom “Jugozapad”. Slika iz prostornog plana i realna slika (aproksimativne granice zone) Izgradnja nove zone – Zona “Jugozapad”... : Izgradnja nove zone – Zona “Jugozapad”... PREDNOSTI: Osigurava površinu za dugoročni napredak industrije. Nalazi se izvan centra grada pa pozitivno utječe na estetki razvoj grada. Nalazi se uz trasu buduće brze ceste. Autocesta 17km udaljena osigurava brzu prometnu vezu - atraktivna je za ulagače (Autocesta izlaz Kutina, željeznica Kutina, željeznica Banova Jaruga). Blizina plinovoda. Blizina županijskog vodoopskrbnog puta. Blizina infrastrukture (voda, plin, struja, kanalizacija). Postojeća ulazno izlazna cesta (Kapelica - Ciglenica). Jeftin otkup zemljišta – loša obradiva zemlja u vlasništvu RH Postojeći poljski put Kapelica-Ciglenica – potrebna nadogradnja. Slide 14: Brza cesta u prostornom planu 2. Turizam : 2. Turizam Stvoriti uvjete za ponudu smještaja i povećanje kapaciteta. Osnažiti ponudu i reklamu već razvijenih djelatnosti. Iskorištavanje prirodnih dobara – pejzaži (kombinacija ribnjaka, polja, pošumljenih brda). Ribolovni turizam (postojeći resursi i infrastruktura). Lovni turizam (privatni i preko lovačkih društava). Identifikacija povijesnih lokaliteta te plan sanacije i predstavljanja. Očuvati tradicijske vrijednosti i načina života (tradicijske kuće, etno-selo, stari alati, stari zanati...) Izgradnja parkova, šetnih staza te biciklističkih staza u prirodi. Vinske ceste. 3. Poljoprivreda : 3. Poljoprivreda Preorijentacija na profitabilnije ratarske kulture. Strategija razvoja povrtlarskih kultura. Razvoj stočarstva i ovčarstva (proizvodi). Ribarstvo (obogaćivanje ponude). Razvoj voćarstva i prerađivačkih kapaciteta. Razvoj pčelarstva. Vinogradarstvo i vinarstvo. Edukacija poljoprivrednika. Slide 17: Ideje smislila i razradila gradska organizacija HSS-a u suradnji sa vanjskim suradnicima.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Antonio Gramsci - Wikipedija

Antonio je rođen kao četvrti od sedam sinova nižeg gradskog službenika grada ... Za buržoaziju su te ideje bile krajnja ... na razvoj zapadnoeuropskog ...
Read more

Beogradski metro - Wikipedia, slobodna enciklopedija ...

Ovo je članak o razvoju ideje i planovima za ... Krajnja stanica Kalemegdan ... i izlaska iz centra grada, stvorila osnove za dalji razvoj, ...
Read more

Antonio Gramsci - Wikipedia, slobodna enciklopedija ...

Antonio je rođen kao četvrti od sedam sinova nižeg gradskog službenika grada ... Za buržoaziju su te ideje bile krajnja ... na razvoj zapadnoevropskog ...
Read more

Zbornik Radova Za PU Bitno - Scribd - Read Unlimited Books

za razvoj poduzetničke kompetencije učenika i potrebu da se ... Ideje za projekte potrebno je uskladiti s ... o povijesti grada kroz njegovu ...
Read more

Print Page - Razvoj, modernizacija i opremanje OS ...

Tako se već razglabaju ideje o posebnim ... za nekretnine i Institut za istraživanje i razvoj ... samouprave na području Grada ...
Read more

bs.scribd.com

Direktorij donatora u BiH. osmo izdanje, august/kolovoz 2013. Direktorij donatora pripremio: Goran Bubalo Urednica: Suzana Božić DTP: Dario Ambrožić ...
Read more

Filmovi (Za Pantomimu) - Scribd - Read Unlimited Books

Filmovi (Za Pantomimu) ... Sounds From Town I Love Zvuci voljenog grada Big Red One (Making Of ... ideje za mo ndo cane Mondo Cane ...
Read more

29246560 Slobodan Maldini Enciklopedija Arhitekture I VII ...

Na urbanizam renesanse i njegove utopijske ideje o ... gornji grad) N aziv za deo grada koji je ... izgradnju i razvoj jednog grada i ...
Read more