Ideal bülten ocak_2014

25 %
75 %
Information about Ideal bülten ocak_2014
Business & Mgmt

Published on February 5, 2014

Author: idealkoc

Source: slideshare.net

Description

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Müdürlüğü tarafından Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tekstil firmalarının rekabetçiliklerinin ve ihracatlarının artırılması amacıyla T.C Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle 27.02.2013 tarihinde başlatılarak günümüze kadar başarıyla yürütülen BOSB Tekstil Kümesi İş Mükemmelliği
Projesi kapsamında firmalarda hayata geçirilen uygulamalar, düzenlenen bir toplantı ile kümede yer alan firmaların yöneticileri,Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, BOSB Yönetimi ve meslek odalarının temsilcileri ile paylaşıldı.

İdealBülten OCAK 2014 BOSB İş Mükemmelliği Projesi Tekstil Kümesi 2013 Yıl Sonu Paylaşım Toplantısı Başarıyla Gerçekleştirilmiştir

İdealBülten OCAK 2014 BOSB Tekstil Kümesi 2013 Yıl Sonu Paylaşım Toplantısı Düzenlendi Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Müdürlüğü tarafından Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tekstil firmalarının rekabetçiliklerinin ve ihracatlarının artırılması amacıyla T.C Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle 27.02.2013 tarihinde başlatılarak günümüze kadar başarıyla yürütülen BOSB Tekstil Kümesi İş Mükemmelliği Projesi kapsamında firmalarda hayata geçirilen uygulamalar, düzenlenen bir toplantı ile kümede yer alan firmaların yöneticileri, Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, BOSB Yönetimi ve meslek odalarının temsilcileri ile paylaşıldı. Kümede yer alan firmalar arasında ticari, kültürel ve mesleki ilişkilerin artırılması, proje gelişiminin değerlendirilmesi ve firmaların proje kapsamında hayata geçirdikleri uygulama deneyimlerinin paylaşılması amacıyla 30 Ocak 2014 Perşembe günü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Çok Amaçlı Büyük Salonu’nda düzenlenen 2013 Yıl Sonu Paylaşım Toplantısı’nda Harput Tekstil, Nilba Tekstil, Savcan Tekstil, Safran Tekstil ve Korteks Tekstil firmaları uygulama sunumları ve üst düzey yöneticilerinin konuşmaları ile yer aldılar. Saat 09:30’da başlayarak saat 16:45’de sona eren toplantı, ilk olarak BOSB Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İhsan İpeker’in açılış konuşması ile başladı. Ekonomi Bakanlığı ile başlatılan projelerin, Türkiye'nin geleceğinde önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Sn. İpeker, «bu projemiz Türkiye'nin lokomotif sektörleri arasında yer alan Tekstil sektörünün kurumsallaşarak geleceğe bakabilmesini sağlayacaktır» sözleri ile devam etti. Küresel rekabette sadece iyi ürünler üretmenin yetmediğine dikkat çeken Sn. İpeker, rekabetçi de olmak gerektiğini ve bunları yapabilmek amacıyla tekstil kümesinin kurulduğunu belirtti. Sn. İpeker, «Bu proje, firma yöneticileriyle firma çalışanlarını ve firma proje yöneticilerini bir araya getirdi ve daha şeffaf bakabilmeyi öğreten bir proje oldu. Umuyoruz ki bu projeyle sağlanan faydaları sizler de gözlemlemişsinizdir ve özellikle bundan sonraki projelerimizde enerji verimliliği konusunda da büyük faydalar sağlayacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı

İdealBülten OCAK 2014 Toplantı, BOSB İş Mükemmelliği Projesi Tekstil Kümesi Proje Lideri ve İSG Sağlık ve İtfaiye Yöneticisi Sn. Nilay Durukan’ın sunumu ile devam etti. Sn. Durukan sunumunda, firmaların rekabetçiliklerinin ve ihracatlarının arttırılması hedefi ile bu çalışmalara başladıklarını ve bu hedefe ulaşmak için Bursa Organize Sanayi Bölgesi olarak, İş Mükemmelliği, Yalın Üretim Teknikleri, Sürekli Gelişim, Enerji Verimliliği, Ar-Ge Ür-Ge Avrupa Projeleri ve Yurtdışı Pazarları konularında çeşitli faaliyetler planladıklarını belirtti. 2013 yılında, küme firmaları ile toplam 17 çeşit eğitim ve uygulama çalışmalarının planlandığını ve bu eğitimlerin %100 tamamlandığını ifade eden Sn. Durukan eğitim ve uygulama faaliyetleri sonucunda firmalarda toplam 1281 kişiye ulaşıldığına dikkat çekti. Ayrıca 13-14 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen Stratejik Planlama Çalıştayı’nın firmalar için son derece faydalı olduğunu ve Programa katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi Sn. Mustafa Mente’nin Dünya’da ve Türkiye’deki ekonomik durum ve hedef tekstil pazarları ile ilgili çok değerli bilgiler verdiğini ifade etti. Aralık ayında gerçekleştirilen Özbekistan ve Kırgızistan seyahatlerinin aktif ve başarılı geçtiğini belirten Sn. Durukan, bu seyahatle küme firmaları arasındaki paylaşımın ve birlikte hareket etme anlayışının güçlendiğini ifade etti. Sn. Durukan son olarak, yarar sağlama, bölgesel kalkınmayı sağlama, ihracat seferberliği başlatma amacıyla destek projeleri geliştiren T.C. Ekonomi Bakanlığı ile faydalı olmayı, işbirliği, sinerji sağlama ve bakış açısını değiştirmeyi hedefleyen Bursa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle, ortak hareket edip bireysel kazanan, üretken, gelişen, büyüyen, Pazar ve alıcı portföyünü büyüten firmalar hedeflediklerini belirtti. Toplantı kümede yer alan firmaların Uygulama Sunumları ile devam etti. Toplam 12 adet sunum yapılan 2013 Yıl Sonu Paylaşım Toplantısında, 3 adet SMED, 2 adet Kaizen, 2 adet 5S, 2 adet TPM, 2 adet Standart İş ve 1 adet ISG sunumu yapılmıştır. Sunumlar Savcan Tekstil SMED sunumu ile başladı. Nilba Tekstil 5S sunumu, Korteks İplik Kaizen sunumu, Safran Tekstil Standart İş sunumu, Korteks İplik TPM sunumu ve Harput Tekstil ISG sunumları ile devam etti. Sunumlarda firma temsilcileri, uygulamalarda yaptıkları çalışmalarını, gerçekleştirdikleri çözüm faaliyetlerini ve kazançlarını anlattılar. Özellikle ekip çalışmalarına vurgu yapan firma temsilcileri, bu çalışmaların her birinin güçlü bir ekip çalışması ile gerçekleştiğini, özellikle işi yapan sahada aktif olarak çalışan operatörlerin desteği ve önerileri ile yol aldıklarını ve çalışmalar sonunda ekipte yer alan üyelerin, israfı görebilme, farkındalık, veri analizi gibi konularda geliştiklerini ve moral seviyelerinin yükseldiğini ifade ettiler.

İdealBülten OCAK 2014 Uygulama Sunumları SMED Sunumu Savcan Tekstil Düzboya Yöneticisi Sn. İlker Gün 5S Sunumu Nilba Tekstil İşletme Sorumlusu Sn. Gökmen Tuna Kaizen Sunumu Korteks İplik Poy Otomasyon Şefi Sn. Abdülkadir Aygün Standart İş Sunumu Safran Tekstil Etüd Sorumlusu Sn. Sevgül Çakıroğlu TPM Sunumu Korteks İplik Tefrik Paketleme Teknisyeni Sn. Ömer Sert ISG Sunumu Harput Tekstil Üretim Mühendisi Sn. Beste Nayır Kümede yer alan firmaların uygulama sunumları sonunda, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Sn. Emrah Sazak tarafından firma temsilcilerine plaketleri takdim edildi.

İdealBülten OCAK 2014 Uygulama Sunumlarının ardından Nilba Tekstil Şirket Ortağı Sn. Özcan Gök, konuşmasıyla program da yer aldı. 5S ve KAİZEN uygulamalarını gerçekleştiren Nilba Tekstil’in önemli sonuçlar elde ederek kazanımlar sağladığını vurgulayan Sn. Gök, “Bu projede yer almak bizim için çok güzel bir ayrıcalıktı. Bundan sonraki projelerde de yer almayı diliyoruz” dedi. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Sn. Emre Fidan konuşmasına Dünyada Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektörünün ve bu sektörde Türkiye’nin %4’lük dilimde yer aldığına değinerek başladı. «Metal sanayi gibi teknoloji yoğun sanayinin, imalat sanayi içindeki ağırlıkları artarken, Tekstil, Hazır Giyim ve Deri sektörlerinde yaratılan katma değer sabit kalmaktadır. Dolayısıyla imalat sanayi içinde yer alan THD sektörlerinde yaratılan toplam katma değer oranı yıllar itibariyle azalmaktadır « diyerek, konuşmasında Katma Değere dikkat çeken Sn. Fidan ayrıca bu sektörlerin dünya ticareti içindeki payını koruyabilmesi için 2023 yılında tekstilde 17,5 milyar Dolar, hazır giyimde 22 milyar Dolar, deri ve deri ürünlerinde 1,8 milyar Dolar olmak üzere toplamda en az 41,3 milyar Dolar ihracata ulaşılması gerektiğinin önemini vurguladı. Sn. Fidan, kümelenerek mal ve hizmetlerde standartlaşmanın ve alım-satımda ölçek ekonomisinin kullanılmasının ayrıca, hedeflenen ucuz işgücüne dayalı rekabetten kaçarak sürekli AR-GE’ye ve İnovasyona dayalı bir ürün yapısıyla pazarda var olmanın gerekliliğini belirtti. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Sn. Emrah Sazak yaptığı konuşmada, “Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak.” olarak UR-GE Tebliği vizyonunu belirtti. Firmaların rekabetçiliği ve uluslararasılaşma süreçlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Sn. Sazak, firmaların öncelikli olarak stratejilerini belirlemeleri, kabiliyetlerini ve işbirliklerini geliştirmeleri ve hedef pazarlara yönelik eyleme geçmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca Türkiye’de mevcut toplam 120 küme arasında, yalnız BOSB Tekstil Kümesi İş Mükemmelliği Projesi kapsamında gerçekleşen, küme firmalarının bir araya gelerek eğitim ve uygulamalar sonunda gerçekleştirdikleri çalışmaları ve kazançlarını sundukları ortak bir platformda toplandıkları Paylaşım Toplantısı gerçekleştirmenin özgüveni gösterdiğini vurgulayan Sn. Sazak, tüm yetkililere teşekkürlerini sundu. Konuşmaların ardından Değerli Konuşmacılarımıza teşekkür plaketleri Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İhsan İpeker tarafından takdim edildi.

İdealBülten OCAK 2014 İdealkoç Genel Müdürü Sn. Ö.Faruk Tezcan gerçekleştirdiği proje gelişimi konuşmasında, İş Mükemmelliği çalışmaları ile, öğrenen organizasyon, çalışan gelişimi, sağlıklı büyüme, iş güvenliği, kalite, maliyet, süre ve motivasyon göstergelerinin sürekli gelişimini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. 2013 Yılı boyunca İdealkoç tarafından gerçekleştirilmesi planlanan 14 çeşit eğitim ve uygulama çalışmalarının başarıyla tamamlandığını ve bugün bu çalışmaların sonuçlarını gururla izlediğini ifade etti. İdealkoç ve BOSB iş birliğiyle 4 Temmuz’da düzenlenen Ara Paylaşım Toplantısının ve 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Stratejik Planlama Çalıştayı’nın küme firmaları katılımcılarının, şirket sahiplerinin ve üst düzey yöneticilerinin motivasyonunu daha da yükselttiğini ve çalışmalara olan inancın da arttığını belirten Sn. Tezcan, insana saygı ve sürekli gelişimi amaçlayan kültürel değişim hareketinin firmalar hayata geçirilmesi gerektiğinin önemini vurguladı. Değişime kapalı ve değişime açık kurumlarda davranış, tutum ve değerler arasındaki farklara değinen Sn. Tezcan, kurum kültürünün; insana saygı prensibi ile israfların sürekli azaltılması, müşteri sesinin dinlenmesi, çalışanların yetkilendirilmesi ile sürekli mükemmelliği arayarak değer yaratması prensibine dayanması gerektiğini ifade etti. Sn. Tezcan, 2014 yılında da aynı heyecan ve istekle çalışmalara devam edeceklerini, 2014 yılı için planlanan 10 çeşit eğitim ve destek programları ile BOSB Tekstil Kümesi İş Mükemmelliği Projesinin devam edeceğini belirtti. Projenin başarısı için yönetimin sponsorluğu ve sahiplenmesi, Kaynak Planlaması, Organizasyon, Takip ve Raporlama ve Yayılım Planı gibi konuların önemine dikkat çeken Tezcan, tekstil firmalarının daha rekabetçi ve daha başarılı olması için gereken tüm desteği firma olarak vermeye hazır olduklarını ifade etti. Toplantı kümede yer alan firmaların Uygulama Sunumları ile devam etti. Sunumlar Savcan Tekstil Standart İş sunumu ile başladı. Harput Tekstil SMED sunumu, Safran Tekstil SMED sunumu, Savcan Tekstil TPM sunumu, Nilba Tekstil Kaizen sunumu ve Harput Tekstil 5S sunumları ile devam etti. Sunumlarda firma temsilcileri, uygulamalarda yaptıkları çalışmalarını, gerçekleştirdikleri çözüm faaliyetlerini ve kazançlarını anlattılar. Özellikle ekip çalışmalarına vurgu yapan firma temsilcileri, bu çalışmaların her birinin güçlü bir ekip çalışması ile gerçekleştiğini, özellikle işi yapan sahada aktif olarak çalışan operatörlerin desteği ve önerileri ile yol aldıklarını ve çalışmalar sonunda ekipte yer alan üyelerin, israfı görebilme, farkındalık, veri analizi gibi konularda geliştiklerini ve moral seviyelerinin yükseldiğini ifade ettiler.

İdealBülten OCAK 2014 Uygulama Sunumları Standart İş Sunumu Savcan Tekstil Kalite Güvence Müdürü Sn. Alper Çolakoğlu SMED Sunumu Safran Tekstil Bant Lideri Sn. Zekiye Kardaş Kaizen Sunumu Nilba Tekstil Üretim Sorumlusu Sn. Cenk Topuklular Kümede yer alan firmaların uygulama sunumları sonunda, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi ve BOSIAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Abdullah Bayrak tarafından firma temsilcilerine plaketleri takdim edildi. SMED Sunumu Harput Tekstil Baş Ustası Sn. Rasim Karahan TPM Sunumu Savcan Tekstil Bakım Müdürü Sn. Emrah Çokçağlayan 5S Sunumu Harput Tekstil Baş Ustası Sn. Nebi Çal

İdealBülten OCAK 2014 «Bugünkü problemlerinizi bugünkü bakış açınız ile çözemezsiniz» sözleri ile bakış açısına dikkat çekerek sözlerine başlayan Korteks İplik Genel Müdür Yardımcısı Sn. Kasım Altay, anlayış değişimi başlıklı konuşmasında geleneksel anlayış ve günümüz koşullarında ilerlemek için değişmesi gereken davranış biçimlerine değindi. Bu projenin de bir anlayış değişimi sağladığını vurgulayan Sn. Altay, tekstilin günümüzde otomotiv sektörü başta olmak üzere farklı birçok sektörde daha sık kullanılmaya başladığını ifade etti. Sn. Altay, firmaların günümüz koşullarında rekabetçiliklerini ve ihracatçılıklarını arttırmaları gerektiğine dikkat çekerek, bunun yanı sıra çevre sorumluluğunu da göz ardı etmemesi gerektiğini çarpıcı örnekler ile dile getirdi. Değerli konuşmacımıza, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi ve BOSIAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Abdullah Bayrak tarafından plaketi takdim edildi.

İdealBülten OCAK 2014 İdealkoç Hakkında • İdealkoç Şirket Koçluğu ve Eğitim Şirketi, Toyota Tarzı düşünceyi ve iş yapış biçimini, yönetim ve yaşam felsefesi haline getirmiş konusunda uzman ve tecrübeli profesyoneller tarafından 2011 yılında kurulmuştur •Amacımız ülkemiz kültürü ile uyumlu, İnsana Saygı ve Sürekli Gelişime dayalı bir iş yönetimi ve gelişimi modelini uygulayarak şirketlerin cirolarını ve kârlılıklarını artırmak, sürekli ve sağlıklı büyümelerini sağlamaktır •Koçluk esasına dayalı çalışma metodolojimiz sayesinde müşterilerimizde bulunan teknik altyapının, organizasyonun ve insan kaynağının gelişimi hedeflenmektedir •Şirketlerin ve çalışanlarının gelişimini sağlayarak ülkemizin ve toplumun refahının artmasına da katkıda bulunacağımıza inanıyoruz •Ana uzmanlık konularımız kurumların tüm işlevleriyle yeniden yapılandırıldığı Dönüşüm Projeleri ile süreçlerin gelişiminin sağlandığı İş Mükemmelliği projeleridir Dönüşüm Projeleri İş Mükemmelliği  Tüm üretim ve hizmet sektörleri için çözüm üretmekteyiz Üretim Otomotiv Tarım Tekstil İş Mükemmelliği Konuları www.idealkoc.com İstanbul Hedef Sokak, Kastel Sitesi, A4 Blok No:20 (Merkez) Dragos Maltepe 34844 İstanbul Bursa (Şube) Odunluk Mh. Akademi Cad. Zeno İş Merkezi 10/5 C Blok No:23 Nilüfer / Bursa Ofis: 0-224 452 43 25 0 533 612 96 01 Ö.Faruk Tezcan https://www.facebook.com/idealkoc 0 530 108 45 31 Melike Kartal oftezcan@idealkoc.com melike.kartal@idealkoc.com

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

İŞ MÜKEMMELLİĞİ BASIN BÜLTENİ OCAK 2014 | idealkoc

İdeal Bülten; Basında Biz; BİLG ... İŞ MÜKEMMELLİĞİ BASIN BÜLTENİ OCAK 2014
Read more

ESSİAD e-bülten Sayı 35 / Ocak 2014 by ESSİAD - issuu

Title: ESSİAD e-bülten Sayı 35 / Ocak 2014, Author: ESSİAD, Name: ess__ad_e-b__lten_ocak, Length: 21 pages, Published: 2014-02-17T00:00:00.000Z.
Read more

Protel E-Bülten Ocak 2014

Tüm hedeflerinizin gerçekleştiği sağlık ve mutluluk dolu bir yıl sizinle olsun! Yeni kurumsal web sitemiz deneme yayınında. Yeni sitemiz ...
Read more

5. bülten final baskı - Leadership & Management

Download 5. bülten final bask ...
Read more

Basında Biz | idealkoc

İdeal Bülten; Basında Biz; BİLG ... İş Mükemmelliği Basın Bülteni Ocak 2014. Bursa Organize Sanayi Bölgesi BOSB, ...
Read more

İdealdent - Profesyonel Dental Çözümler

TARİH: 19 OCAK 2014 YER: GLOBAL DİŞ HEKİMLİĞİ DERNEĞİ EĞİTİM SALONU- ATAŞEHİR/İSTANBUL. Detaylı Bilgi Diode Laser ... E-Bülten ...
Read more

Protel E-Bülten Ocak 2014

Daha fazla bilgi Endüstriyel Ethernet, Endüstriyel Veri İletişim, Endüstriyel Fiber Optik. Telegärtner ...
Read more

ú<7(

YTE Bülten Ocak- ubat-Mart SAYI 17 13 2014 ... 9 Ocak 2014 tarihinde Kütüphane Gösteri Merkezinde yapılan törene, Rektör Yardımcısı Prof.
Read more

ÇINAR AĞACIM...: Ocak 2014 - cinaragacim.com

... 4 yaş fark ideal deseler de yok öyle değil... nil büyüdükçe artık çınarla ortak faaliyetlerimiz başlıyor. sinema, tiyatro, ...
Read more