Ictic3

60 %
40 %
Information about Ictic3
tic

Published on December 2, 2008

Author: direcciotic

Source: slideshare.net

Reflexions sobre el procés d'integració curricular de les TIC en els centres educatius (III) Sebastià Vidal Vicens [email_address] TIC i Funció Directiva novembre , 2008

Aspectes a incloure (I)

Aspectes per a incloure (X) Model Tecnològic i Model Pedagògic: Implicacions organitzatives

ELS PLANS INSTITUCIONALS xarxipèlag

Recursos tècnics i infraestructura en el centre Xarxa estructurada de connexió permanent o puntual per a tot l’equipament Servidors de control de domini, fitxers, serveis de seguretat, servidors d'imatge, CD-Rom i serveis d’internet Connexió Internet a nivell de centre. Equip informàtic administratiu /Secretaria

Xarxa estructurada de connexió permanent o puntual per a tot l’equipament

Servidors de control de domini, fitxers, serveis de seguretat, servidors d'imatge, CD-Rom i serveis d’internet

Connexió Internet a nivell de centre.

Equip informàtic administratiu /Secretaria

Recursos tècnics i infraestructura en el centre (II) Equip informàtic multimèdia en departaments Equips informàtics en tutories / despatxos /sala de professors-es i punts de reunió Aula informàtica multimèdia Aula informàtica portàtil Sistema de pissarra digital Terminals multimèdia mòbils per aules

Equip informàtic multimèdia en departaments

Equips informàtics en tutories / despatxos /sala de professors-es i punts de reunió

Aula informàtica multimèdia

Aula informàtica portàtil

Sistema de pissarra digital

Terminals multimèdia mòbils per aules

Recursos tècnics i infraestructura en el centre (III) Organització en forma de Domini Domini: Grup d’ordinadors que comparteixen una base de dades d’usuaris i tenen una política de seguretat comuna Necessitat d’organització en forma estructurada i segura. Avantatge de l’organització en un Domini i no en Treball en Grup: Extensió de la xarxa i diferent accés als recursos per part dels usuaris.

Domini: Grup d’ordinadors que comparteixen una base de dades d’usuaris i tenen una política de seguretat comuna

Necessitat d’organització en forma estructurada i segura.

Avantatge de l’organització en un Domini i no en Treball en Grup: Extensió de la xarxa i diferent accés als recursos per part dels usuaris.

Recursos tècnics i infraestructura en el centre (IV) DOTACIÓ ESTÀNDARD ACTUAL D'UN CENTRE PÚBLIC (1) Exemplificació de distribució en centre educatiu segons el model del P. Xarxipèlag Distribució dels recursos Localització física Esquema de connectivitat Punts físics de connexió Identificació dels recursos Esquema bàsic d'organització en domini amb usuaris amb perfils mòbils i hibridació de sistemes operatius. Fase inicial: dotació estàndard Departaments, Tutories , Biblioteca... amb llocs de treball amb SO Windows Servidor Principal controlador de Domini i seguretat MS WINDOWS 2000 Server Connectivitat i cablatge estructurat Accés a Internet (ADSL ) Lloc de treball dedicat a tasques de Gestió i Administració amb SO Windows INTERNET Aula multimèdia amb llocs de treball amb SO Windows A ules de classe amb llocs de treball amb SO Windows

Recursos tècnics i infraestructura en el centre (IV) DOTACIÓ ESTÀNDARD ACTUAL D'UN CENTRE PÚBLIC (1) Exemplificació de distribució en centre educatiu segons el model del P. Xarxipèlag Esquema bàsic d'organització en domini amb usuaris amb perfils mòbils i hibridació de sistemes operatius. 1ra Fase : integració d'estacions de treball GNU/linux (mínim 4) Servidor Principal controlador de Domini i seguretat MS WINDOWS 2000 Server Connectivitat i cablatge estructurat Accés a Internet (ADSL / XDDSI) Lloc de treball dedicat a tasques de Gestió i Administració amb SO Windows INTERNET Aula multimèdia amb llocs de treball amb SO Windows Departaments, Tutories , Biblioteca... amb llocs de treball amb SO Windows A ules de classe amb llocs de treball amb SO Windows Integració llocs de treball GNU/linux

2na Fase : integració de servidors complementaris GNU/linux Esquema bàsic d'organització en domini amb usuaris amb perfils mòbils i hibridació de sistemes operatius. Servidor Principal controlador de Domini i seguretat MS WINDOWS 2000 Server Connectivitat i cablatge estructurat Accés a Internet (ADSL / XDDSI) Lloc de treball dedicat a tasques de Gestió i Administració amb SO Windows INTERNET Aula multimèdia amb llocs de treball amb SO Windows Departaments, Tutories , Biblioteca... amb llocs de treball amb SO Windows A ules de classe amb llocs de treball amb SO Windows Integració llocs de treball GNU/linux Servidor d'Impressió... GNU/LINUX Servidor Complementari del Domini Imatges, Cd's, espai fitxers personals... GNU/LINUX MDK 9.1 Servidor Complementari del Domini Proxy -Catxé GNU/LINUX MDK 9.1

3a Fase : arrencada indistinta des d'estacions de treball amb S.O. Windows o GNU/Linux Esquema bàsic d'organització en domini amb usuaris amb perfils mòbils i hibridació de sistemes operatius. Servidor Principal controlador de Domini i seguretat MS WINDOWS 2000 Server Connectivitat i cablatge estructurat Accés a Internet (ADSL / XDDSI) Lloc de treball dedicat a tasques de Gestió i Administració amb SO Windows (256 - 512 Kb/s) INTERNET Aula multimèdia amb llocs de treball amb SO Windows i GNU/Linux Departaments, Tutories , Biblioteca... amb llocs de treball amb SO Windows i GNU/LINUX A ules de classe amb llocs de treball amb SO Windows i GNU/Linux Integració llocs de treball GNU/linux Servidor d'Impressió... GNU/LINUX Servidor Complementari del Domini Imatges, Cd's, espai fitxers personals... GNU/LINUX MDK 9.1 Servidor Complementari del Domini Proxy -Catxé GNU/LINUX MDK 9.1

Equipament docent + 1 alumne X equip 2 alumnes X equip N alumnes X equip Equipament – Models didàctic / tecnològics

Equipament – Models didàctic / tecnològics DOTACIÓ ESTÀNDARD D'UN CENTRE PÚBLIC

 

 

Altres propostes Sistema pissarra interactiva, ordinador professor/a i video-projector, n tauletes interactives. Sistema grup (nombre indeterminat segons necessitats específiques del model pedagògic) de tablets-pc

Sistema pissarra interactiva, ordinador professor/a i video-projector, n tauletes interactives.

Sistema grup (nombre indeterminat segons necessitats específiques del model pedagògic) de tablets-pc

Recursos tècnics i infraestructura en el centre (IV)

http://weib.caib.es/Suport/doc_tecnic/documents_tecnics.htm

Els usuaris del domini Usuaris individuals Usuaris Grups Professorat Alumnat Administrador Altres C. Educatiu Professorat Alumnat Administradors Professorat Cicles Departaments EOEP (Accés jeràrquic alto) Tots E. Infantil Primer A Primer B Segon A ... (Accés restringit) Administradors de xarxa i sistema ( Accés amb control total)

Usuaris individuals

Usuaris Grups

Professorat

Cicles

Departaments

EOEP

(Accés jeràrquic alto)

Tots

E. Infantil

Primer A

Primer B

Segon A

...

(Accés restringit)

Administradors de xarxa i sistema

( Accés amb control total)

Recursos a la intranet del centre Accedim a la xarxa en fer doble clic a la icona Dos grupos d'equips a l'entorn El Servidor del domini i els ordinadors repartits per les diferents dependències del centre Els ordinadors de l'aula d'informàtica

Recursos a la intranet del centre

Ofimàtica Paquet integrat Open Office 2.0 Procés de textos Full de càlcul Presentacions Missatgeria Dibuix vectorial Tractament d'imatge Editor HTML (web) Diagrames, etiquetes,... Base de dades Aplicacions en el domini

Gestió acadèmica i administrativa Integració Didàctica TIC X-Gestib Materials Multimèdia, aplicacions didàctiques o Projectes a través Internet Activitats dissenyades pel professorat : clic, jclic, webquest, presentacions ... Recursos educatius y Materials Multimèdia. CD comercials Altres aplicacions Geco Escolarització Inventaris Biblioteca

GESTIB

SERVEIS D'INTRANET Accés Remot a Equips SERVEIS D’INTERNET Missatgeria interna del dom. Servei Web * Accés de Centre a WWW Suport tècnic remot des de Conselleria Serveis de FTP Correu electrònic personal Altres serveis * No implementat actualment

LA WEB DE CENTRE

C. de Consolació, s. Núm . (07660) Cala d’Or Mallorca Telèf. I Fax: 30 – 971- 65 95 14

Organigrama Informació funcionament Activitats i Projectes Informació Administració i Organització Intranet Notícies

Entreu a la nostra Intranet Principal       Per sol·licitar un nom d’usuari i una contrasenya, contacteu amb l’Administrador de la Web.       Si ja sou membres de la nostra comunitat, només heu d’introduir el nom d’usuari i la contrasenya per accedir a la zona de l’escola virtual .

RECURSOS COMUNITAT VIRTUAL

RECURSOS COMUNITAT VIRTUAL

 

Add a comment

Related pages

:fr. ‘ Sillian Groxmet April 21, 1983 - State Board of ...

:fr. ‘ Sillian Groxmet April 21, 1983 Dismled Veterans' Exmption - Documented Vessel Edith respect to the April 7, 1383, letter from the San Diego County ...
Read more

The Evening standard., September 06, 1910, Page 8, Image 7

The Library of Congress > Chronicling America > The Evening standard. > September 06, 1910 > Page 8, ... but once tho Atb J Ictic3 overtook them and ...
Read more

Libro de Calderas - scribd.com

Libro sobre generalidades de calderas, vapor, combustion, tiro forzado, partes de las calderas, etc. by hassxd in Topics > Art & Design
Read more

US license plates starting ICTI - carnumber.net

US license plates starting ICTI. You have chosen the first four characters (ICTI), now you have to choose 1 more characters.
Read more

Verdadero y Falso - David Mamet - scribd.com

... [111I4l pi,emr.l! :im:1i:n p:rr.iI el alm.3 ttbric-a y,. yo' did:t, :ilnd:pr.ictiC3~:pi'iIl'a ~l'illrj.t:el1l'!i:,po:ooJ.1,rens 'tEmri;as, ...
Read more

Full text of "Learning TRS-80 BASIC" - Internet Archive

Full text of "Learning TRS-80 BASIC" See other formats ...
Read more

MINISTERIO DE.EDUCACION 'NACIONAL - boe.es

... ictic3.> a que alude el apartado 3nt~rior finalizari e; 15 de mayo de 1964. 5.0 A partir de esta ultima !'echa lo.s Pl'ofesores s~riın sa. ...
Read more