Ictic1

75 %
25 %
Information about Ictic1
Education
tic

Published on December 2, 2008

Author: direcciotic

Source: slideshare.net

Description

La integració curricular de les TIC en els centres educatius (1ra part)

Reflexions sobre el procés d'integració curricular de les TIC en els centres educatius Sebastià Vidal Vicens [email_address] TIC i Funció Directiva novembre , 2008

INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES T.I.C . Aportar elements de contrast pel debat i reflexió sobre el paper de les TIC Identificar i analitzar diferents models teòrics per a la integració curricular Apuntar línies d’actuació en el procés d’integració en el PEC i PCC Aportar alguns recursos i criteris per a l’avaluació de software educatiu. Analitzar i valorar diferents possibilitats i recursos pràctics Paper de l'escola a la Societat de la Informació TIC i aprenentatge: Anàlisi de models, metàfores i interpretacions. Integració de les TIC en el PE i el PC de centre. Competències bàsiques en l’ús de les TIC Orientacions i recursos possibles per a la integració curricular de les TIC en el moment actual Importància de la formació del professorat en el procés d’integració de les TIC. Entorns virtuals de cooperació i projectes de formació en centres.

Aportar elements de contrast pel debat i reflexió sobre el paper de les TIC

Identificar i analitzar diferents models teòrics per a la integració curricular

Apuntar línies d’actuació en el procés d’integració en el PEC i PCC

Aportar alguns recursos i criteris per a l’avaluació de software educatiu.

Analitzar i valorar diferents possibilitats i recursos pràctics

Paper de l'escola a la Societat de la Informació

TIC i aprenentatge: Anàlisi de models, metàfores i interpretacions.

Integració de les TIC en el PE i el PC de centre.

Competències bàsiques en l’ús de les TIC

Orientacions i recursos possibles per a la integració curricular de les TIC en el moment actual

Importància de la formació del professorat en el procés d’integració de les TIC.

Entorns virtuals de cooperació i projectes de formació en centres.

El context ...

 

T.I.C. La societat de la informació DESBORDAMENT I SATURACIÓ PERPLEXITAT FRAGMENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ MODIFICACIÓ MODEL DE COMPARTIR L'EMOCIÓ IMMEDIATESA, DESLOCALITZACIÓ, MULTICANAL MULTIMEDIAL MODIFICACIÓ DEL MODEL COMUNICATIU MODIFICACIÓ MODEL D'ENSENYAMENT EDUCACIÓ I TIC LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

Índex (I) Integració, currículum i tecnologies: aclariments. ICTIC en els centres, un procés amb diversitat de nivells, situacions i protagonistes. Models per a la ICTIC (mod. pedagògic “versus” tecnològic) Reptes, dificultats i aspectes afavoridors Sistematizació per a la integració : l'elaboració del pla d'integració curricular de les TIC L'ESCENARI INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I.C.T.I.C

Integració, currículum i tecnologies: aclariments.

ICTIC en els centres, un procés amb diversitat de nivells, situacions i protagonistes.

Models per a la ICTIC (mod. pedagògic “versus” tecnològic)

Reptes, dificultats i aspectes afavoridors

Sistematizació per a la integració : l'elaboració del pla d'integració curricular de les TIC

Índex (II) Coordinació i dinamització del procés: responsables i funcions Desmitificació de les TIC Coordinació i organització de recursos Anàlisi i avaluació de programari educatiu Dinamització i coordinació de projectes Coordinació i formació de professorat Treball en equip i entorns de cooperació ELS ACTORS INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I.C.T.I.C

Coordinació i dinamització del procés: responsables i funcions

Desmitificació de les TIC

Coordinació i organització de recursos

Anàlisi i avaluació de programari educatiu

Dinamització i coordinació de projectes

Coordinació i formació de professorat

Treball en equip i entorns de cooperació

Índex (III) Anàlisi d'algunes experiències de dinamització del procés: "Educació infantil: projectes amb l'ús integrat de les TIC" "Unitat didàctica segons el model CAIT a l'educació primària" Projectes de formació en entorns de treball cooperatiu ALGUNES ESCENES INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I.C.T.I.C

Anàlisi d'algunes experiències de dinamització del procés:

"Educació infantil: projectes amb l'ús integrat de les TIC"

"Unitat didàctica segons el model CAIT a l'educació primària"

Projectes de formació en entorns de treball cooperatiu

Completar un tot i articular les seves parts des de la dispersió a l'acció conjunta TOTS ELS ASPECTS D'ENSENYAMENT I APRENTATGE PRINCIPIS I CONCEPCIONS DIDÀCTIQUES IMPLEMENTADAS EN LA PRÀCTICA CONJUNT DE RESULTATS DE L'APRENENETAGE UTILITZAR LES TECNOLOGIES DE FORMA “TRANSPARENT” UTILITZAR LAS TECNOLOGIES PER A LA PLANIFICACIÓ D'ESTRATÈGIES PER FACILITAR LA CONSTRUCCIÓ DE L'APRENTATGE EMPRAR LES TECNOLOGÍES A L'AULA EMPRAR LES TECNOLOGÍES PER A RECOLZAR LES CLASSES EMPRAR LES TECNOLOGÍES COM A PART DEL CURRÍCULUM EMPRAR LES TECNOLOGÍES PER A APRENDRE EL CONTINGUT D'UNA ÀREA, MATÈRIA O DISCIPLINA EMPRAR PROGRAMARI EDUCATIU DE DETERMINADA DISCIPLINA ALTRES USOS INTEGRATS EN LA REALITAT DE LA COM. EDUCATIVA: GESTIÓ ADMINISTRATIVA/ACADÈMICA, COHESIÓ DE LA C.E.,... INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LAS TIC PROPOSTA EDUCATIVA QUE ACTUA COM A ENGRANAMENT DE L'APRENDRE

UTILITZAR LES TECNOLOGIES DE FORMA “TRANSPARENT”

UTILITZAR LAS TECNOLOGIES PER A LA PLANIFICACIÓ D'ESTRATÈGIES PER FACILITAR LA CONSTRUCCIÓ DE L'APRENTATGE

EMPRAR LES TECNOLOGÍES A L'AULA

EMPRAR LES TECNOLOGÍES PER A RECOLZAR LES CLASSES

EMPRAR LES TECNOLOGÍES COM A PART DEL CURRÍCULUM

EMPRAR LES TECNOLOGÍES PER A APRENDRE EL CONTINGUT D'UNA ÀREA, MATÈRIA O DISCIPLINA

EMPRAR PROGRAMARI EDUCATIU DE DETERMINADA DISCIPLINA

ALTRES USOS INTEGRATS EN LA REALITAT DE LA COM. EDUCATIVA: GESTIÓ ADMINISTRATIVA/ACADÈMICA, COHESIÓ DE LA C.E.,...

F. Bibliogràfica: SÁNCHEZ, J. 2001 GROS, B. 2000 REPARAZ et alt. 2000 INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES TIC PROCÉS D'ACOMODACIÓ I ASSIMILACIÓ INSERCIÓ DE LES TECNOLOGIES PER A MOTIVAR L'APRENENENTATGE D'UN CONTINGUT ESPECÍFIC O EN UN CONTEXT MULTIDISCIPLINAR ENSAMBLADURA COHERENT EN EL DISSENY DIDÀCTIC I NO COM A ALTERNATIVA O AFEGITÓ EMPRAR LES TECNOLOGÍES DE MANERA QUE L'ALUMNAT APRENGUI MITJANÇANT FORMES IMPOSSIBLES DE “VISUALITZAR ANTERIORMENT” ESTABLIR ACTUACIONS PER LES QUALS EL CURRÍCULUM ORIENTI L'ÚS DE LES TIC I NO QUE LES TIC ORIENTIN EL CURRÍCULUM. CURRÍCULUM TIC INNOVACIÓ EDUCATIVA

F. Bibliogràfica: SÁNCHEZ, J. 2001 Primeres passes en el coneixament ús de TIC. No implica ús educatiu. Fase de descobriment de potencialitats Les TIC se coneixen i s'empren, però sense un propòsit curricular ben definit. No penetren en la construcció de l'aprenentatge i només juguen un paper perifèric en el procés d'aprendre i la cognició . Incorporació I articulació pedagògica de les TIC a l'aula NIVELLS EN EL PROCÉS D'INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES TIC

Els començos i l'efecte “desituat” Ordinadors dins l'aula sense una formació bàsica prèvia del professorat per a l'ús de les TIC i la seva integració curricular Ús de programes per a l'entrenament en determinades àrees d'interès especial no connectades amb cap àrea temàtica del currículum Alumnat a l'aula d'informàtica sense un disseny didáctic o plantejament curricular enraonat Exercitar amb l'ordinador aspectes curriculars que s'haurien de tractar amb instruments i tècniques didàctiques més rendibles. Aportar programari d'aplicació (mediateques, enciclopèdies electròniques, paquets ofimàtics, ...,) sense propòsit curricular clar.

F. Bibliogràfica: COOK, Ch. 2000 1 POLÈMICA REBUIG PER MANCA DE FORMACIÓ INFLUÈNCIA NEGATIVA EN LA QUALITAT SOCIAL DE L’EXP. EDUCATIVA METÀFORA DE L’ORDINADOR – TUTOR Model Màquina d’Ensenyar. Rels de la psic. conductista METÀFORA DE L’ORDINADOR – ALUMNE Aprenentatge per descobriment amb la manipulació dels micro-mons de LOGO. Influències de Piaget i del constructivisme METÀFORA DE LA CAIXA D’EINES Utilització de la potència característica de la tecnologia informàtica per a l’organització i comunicació de la informació. Ordinador com a element mediador CONTROVÈRSIA SOBRE LA SEVA FUNCIÓ ESCOLA INTEGRACIÓ DE L’ORDINADOR PROBLEMES PER A LA IMPLANTACIÓ MODELS MÉS USALS D’IMPLEMENTACIÓ M etàfores educatives Heterocontrol de l'aprenentatge Autoregulació de l'aprenentatge

Diferents interpretacions Aprendre tecnologia. Alfabetització informàtica Aprendre de la tecnologia. Aprenentatge assistit per ordinador. (Tutors inteligents) Metàfora ordinador -tutor Aprendre amb la tecnologia. Concepció constructivista / Aprenentatge significatiu Metàfora ordinador instrument cognitiu

Diferents interpretacions F. Bibliogràfica: DONOSO, EN ALONSO Y GALLEGO. 1998 L'ordinador com a eina per a la programació: Remanent cognitiu (desenvolupament de la lògica, l'organització del pensament, l'estructura mental, autoestima,... Aprendre tecnologia. Alfabetització informàtica L'ordinador com a eina de transmissió d'informació i coneixement: L es bases de dades i els multimèdia/hipermèdia presenten coneixements estructurats per a accedir-hi tantes vegades com es vulgui. Necessitat d'un mediador /motivador (professor/a) per que l'alumne/a interioritzi el coneixement Programari educatiu, multimèdia o de simulació per a aprenenentatges específics. Recolzament del coneixement, però no del domini afectiu. L'ordinador com aparell d'ensinistrament per a l'aprenenentatge . L'ordinador com a eina per al desenvolupament de les potencialitats de l'ésser humà : Visió global i eclèctica

F. Bibliogràfica: COOK, CH. 2000 Un enfocament constructivista Estimula l’avaluació de tots els recursos educatius nous en relació a les seves possibilitats d’enriquir els contextos interpersonals de l’aprenentatge Es considera la cognició com una activitat humana mediada per les tecnologies, sist. simbòlics, artefactes i ritus aparescuts en determinada cultura al llarg de la seva història . Es considera l’aprenentatge com el procés d’apropiació guiada dels elements mediadors per interpretar el món . Perspectiva sociocultural Conceptes claus Intersubjectivitat aporta eficàcia al diàleg instructiu com a objecte de coneixement comú que pot ser el punt de referència compartit de la comunicació L’aprenentatge té un caràter “situat” i “contextualitzat” La cognició i el canvi cognitiu tenen un fonament social Intercanvi interpersonal En un marcde recursos culturals històricament definits i organitzats

INTERSUBJECTIVITAT Però pot actuar com a plataforma mediadora i potenciadora de la intersubjetivitat Reconeixement mutu de les idees de l’altre en una realitat social perfectament compartida Diàleg instructiu eficaç inclou el desplegament hàbil i l’organització de les capacitats humanes d’intersubjectivitat Diàleg instructiu no sembla ser substituïble per l’ordinador en si mateix

F. Bibliogràfica: ISEI-IVEI. 2003

 

Aspectes a incloure (I)

 

Add a comment

Related presentations

Related pages

pdf.usaid.gov

__________________________________ 5";7OO(,O - AIn 1025I-(7-7t) (FACE SHEETI . l ?00 117N / NONCAPITAL PROJECT PAPER (PROP) ~~ ~ 7IPAGE Id2-PAGU I. PROJECT ...
Read more

(ALOlcfltL 3L -2:f-ui t.il2l ns^•,^al fL .+.1^1i41^J. is ...

... {1 iCtiC1.k, OLLEtt.-tali y ^^ ^'tCEL^li1, 2tail 31(S- A'L 'L R%Pl, 2{^^tCLLC k, ati€t^.-t3ti 2L^2l R Rt M i kL^Rl o P•i?tltl RPI.PPI &ct§4L ...
Read more

Tweaking HOP « transportblog.co.nz

55 comments to Tweaking HOP. Doloras. July 21, ... o See the Snapper map http://bit.ly/ictic1 for the easiest way to find your nearest Snapper retailer.
Read more

Brevetto WO1997012044A2 - Pichia secretory leader for ...

Citazioni di brevetti (3), Citazioni diverse da ... 21«>8 AGTACGCTCCTGAACACTTCATCCTGCAAATCGAGAATGtl ICTIC1 I ATGTTGATCAAG 2257 Y A P E H L » L 0 I E N A ...
Read more

Her t - Ödev Sunumları

Her t ödevi için bütün Her t nedir konuları. ödev indir, Her t ödevi aradığınız Her t ödevleri için ödev sitesi.
Read more

Que Es El Control Total de La Calidad

... Luego regresan a la siguiente sesi6n del curso de instruc cion, armados con los resultados de sus tres semanas de pr'.ictic1, En otras palabras, ...
Read more