Ictic1

75 %
25 %
Information about Ictic1
Education
tic

Published on December 2, 2008

Author: direcciotic

Source: slideshare.net

Description

La integració curricular de les TIC en els centres educatius (1ra part)

Reflexions sobre el procés d'integració curricular de les TIC en els centres educatius Sebastià Vidal Vicens [email_address] TIC i Funció Directiva novembre , 2008

INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES T.I.C . Aportar elements de contrast pel debat i reflexió sobre el paper de les TIC Identificar i analitzar diferents models teòrics per a la integració curricular Apuntar línies d’actuació en el procés d’integració en el PEC i PCC Aportar alguns recursos i criteris per a l’avaluació de software educatiu. Analitzar i valorar diferents possibilitats i recursos pràctics Paper de l'escola a la Societat de la Informació TIC i aprenentatge: Anàlisi de models, metàfores i interpretacions. Integració de les TIC en el PE i el PC de centre. Competències bàsiques en l’ús de les TIC Orientacions i recursos possibles per a la integració curricular de les TIC en el moment actual Importància de la formació del professorat en el procés d’integració de les TIC. Entorns virtuals de cooperació i projectes de formació en centres.

Aportar elements de contrast pel debat i reflexió sobre el paper de les TIC

Identificar i analitzar diferents models teòrics per a la integració curricular

Apuntar línies d’actuació en el procés d’integració en el PEC i PCC

Aportar alguns recursos i criteris per a l’avaluació de software educatiu.

Analitzar i valorar diferents possibilitats i recursos pràctics

Paper de l'escola a la Societat de la Informació

TIC i aprenentatge: Anàlisi de models, metàfores i interpretacions.

Integració de les TIC en el PE i el PC de centre.

Competències bàsiques en l’ús de les TIC

Orientacions i recursos possibles per a la integració curricular de les TIC en el moment actual

Importància de la formació del professorat en el procés d’integració de les TIC.

Entorns virtuals de cooperació i projectes de formació en centres.

El context ...

 

T.I.C. La societat de la informació DESBORDAMENT I SATURACIÓ PERPLEXITAT FRAGMENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ MODIFICACIÓ MODEL DE COMPARTIR L'EMOCIÓ IMMEDIATESA, DESLOCALITZACIÓ, MULTICANAL MULTIMEDIAL MODIFICACIÓ DEL MODEL COMUNICATIU MODIFICACIÓ MODEL D'ENSENYAMENT EDUCACIÓ I TIC LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

Índex (I) Integració, currículum i tecnologies: aclariments. ICTIC en els centres, un procés amb diversitat de nivells, situacions i protagonistes. Models per a la ICTIC (mod. pedagògic “versus” tecnològic) Reptes, dificultats i aspectes afavoridors Sistematizació per a la integració : l'elaboració del pla d'integració curricular de les TIC L'ESCENARI INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I.C.T.I.C

Integració, currículum i tecnologies: aclariments.

ICTIC en els centres, un procés amb diversitat de nivells, situacions i protagonistes.

Models per a la ICTIC (mod. pedagògic “versus” tecnològic)

Reptes, dificultats i aspectes afavoridors

Sistematizació per a la integració : l'elaboració del pla d'integració curricular de les TIC

Índex (II) Coordinació i dinamització del procés: responsables i funcions Desmitificació de les TIC Coordinació i organització de recursos Anàlisi i avaluació de programari educatiu Dinamització i coordinació de projectes Coordinació i formació de professorat Treball en equip i entorns de cooperació ELS ACTORS INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I.C.T.I.C

Coordinació i dinamització del procés: responsables i funcions

Desmitificació de les TIC

Coordinació i organització de recursos

Anàlisi i avaluació de programari educatiu

Dinamització i coordinació de projectes

Coordinació i formació de professorat

Treball en equip i entorns de cooperació

Índex (III) Anàlisi d'algunes experiències de dinamització del procés: "Educació infantil: projectes amb l'ús integrat de les TIC" "Unitat didàctica segons el model CAIT a l'educació primària" Projectes de formació en entorns de treball cooperatiu ALGUNES ESCENES INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I.C.T.I.C

Anàlisi d'algunes experiències de dinamització del procés:

"Educació infantil: projectes amb l'ús integrat de les TIC"

"Unitat didàctica segons el model CAIT a l'educació primària"

Projectes de formació en entorns de treball cooperatiu

Completar un tot i articular les seves parts des de la dispersió a l'acció conjunta TOTS ELS ASPECTS D'ENSENYAMENT I APRENTATGE PRINCIPIS I CONCEPCIONS DIDÀCTIQUES IMPLEMENTADAS EN LA PRÀCTICA CONJUNT DE RESULTATS DE L'APRENENETAGE UTILITZAR LES TECNOLOGIES DE FORMA “TRANSPARENT” UTILITZAR LAS TECNOLOGIES PER A LA PLANIFICACIÓ D'ESTRATÈGIES PER FACILITAR LA CONSTRUCCIÓ DE L'APRENTATGE EMPRAR LES TECNOLOGÍES A L'AULA EMPRAR LES TECNOLOGÍES PER A RECOLZAR LES CLASSES EMPRAR LES TECNOLOGÍES COM A PART DEL CURRÍCULUM EMPRAR LES TECNOLOGÍES PER A APRENDRE EL CONTINGUT D'UNA ÀREA, MATÈRIA O DISCIPLINA EMPRAR PROGRAMARI EDUCATIU DE DETERMINADA DISCIPLINA ALTRES USOS INTEGRATS EN LA REALITAT DE LA COM. EDUCATIVA: GESTIÓ ADMINISTRATIVA/ACADÈMICA, COHESIÓ DE LA C.E.,... INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LAS TIC PROPOSTA EDUCATIVA QUE ACTUA COM A ENGRANAMENT DE L'APRENDRE

UTILITZAR LES TECNOLOGIES DE FORMA “TRANSPARENT”

UTILITZAR LAS TECNOLOGIES PER A LA PLANIFICACIÓ D'ESTRATÈGIES PER FACILITAR LA CONSTRUCCIÓ DE L'APRENTATGE

EMPRAR LES TECNOLOGÍES A L'AULA

EMPRAR LES TECNOLOGÍES PER A RECOLZAR LES CLASSES

EMPRAR LES TECNOLOGÍES COM A PART DEL CURRÍCULUM

EMPRAR LES TECNOLOGÍES PER A APRENDRE EL CONTINGUT D'UNA ÀREA, MATÈRIA O DISCIPLINA

EMPRAR PROGRAMARI EDUCATIU DE DETERMINADA DISCIPLINA

ALTRES USOS INTEGRATS EN LA REALITAT DE LA COM. EDUCATIVA: GESTIÓ ADMINISTRATIVA/ACADÈMICA, COHESIÓ DE LA C.E.,...

F. Bibliogràfica: SÁNCHEZ, J. 2001 GROS, B. 2000 REPARAZ et alt. 2000 INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES TIC PROCÉS D'ACOMODACIÓ I ASSIMILACIÓ INSERCIÓ DE LES TECNOLOGIES PER A MOTIVAR L'APRENENENTATGE D'UN CONTINGUT ESPECÍFIC O EN UN CONTEXT MULTIDISCIPLINAR ENSAMBLADURA COHERENT EN EL DISSENY DIDÀCTIC I NO COM A ALTERNATIVA O AFEGITÓ EMPRAR LES TECNOLOGÍES DE MANERA QUE L'ALUMNAT APRENGUI MITJANÇANT FORMES IMPOSSIBLES DE “VISUALITZAR ANTERIORMENT” ESTABLIR ACTUACIONS PER LES QUALS EL CURRÍCULUM ORIENTI L'ÚS DE LES TIC I NO QUE LES TIC ORIENTIN EL CURRÍCULUM. CURRÍCULUM TIC INNOVACIÓ EDUCATIVA

F. Bibliogràfica: SÁNCHEZ, J. 2001 Primeres passes en el coneixament ús de TIC. No implica ús educatiu. Fase de descobriment de potencialitats Les TIC se coneixen i s'empren, però sense un propòsit curricular ben definit. No penetren en la construcció de l'aprenentatge i només juguen un paper perifèric en el procés d'aprendre i la cognició . Incorporació I articulació pedagògica de les TIC a l'aula NIVELLS EN EL PROCÉS D'INTEGRACIÓ CURRICULAR DE LES TIC

Els començos i l'efecte “desituat” Ordinadors dins l'aula sense una formació bàsica prèvia del professorat per a l'ús de les TIC i la seva integració curricular Ús de programes per a l'entrenament en determinades àrees d'interès especial no connectades amb cap àrea temàtica del currículum Alumnat a l'aula d'informàtica sense un disseny didáctic o plantejament curricular enraonat Exercitar amb l'ordinador aspectes curriculars que s'haurien de tractar amb instruments i tècniques didàctiques més rendibles. Aportar programari d'aplicació (mediateques, enciclopèdies electròniques, paquets ofimàtics, ...,) sense propòsit curricular clar.

F. Bibliogràfica: COOK, Ch. 2000 1 POLÈMICA REBUIG PER MANCA DE FORMACIÓ INFLUÈNCIA NEGATIVA EN LA QUALITAT SOCIAL DE L’EXP. EDUCATIVA METÀFORA DE L’ORDINADOR – TUTOR Model Màquina d’Ensenyar. Rels de la psic. conductista METÀFORA DE L’ORDINADOR – ALUMNE Aprenentatge per descobriment amb la manipulació dels micro-mons de LOGO. Influències de Piaget i del constructivisme METÀFORA DE LA CAIXA D’EINES Utilització de la potència característica de la tecnologia informàtica per a l’organització i comunicació de la informació. Ordinador com a element mediador CONTROVÈRSIA SOBRE LA SEVA FUNCIÓ ESCOLA INTEGRACIÓ DE L’ORDINADOR PROBLEMES PER A LA IMPLANTACIÓ MODELS MÉS USALS D’IMPLEMENTACIÓ M etàfores educatives Heterocontrol de l'aprenentatge Autoregulació de l'aprenentatge

Diferents interpretacions Aprendre tecnologia. Alfabetització informàtica Aprendre de la tecnologia. Aprenentatge assistit per ordinador. (Tutors inteligents) Metàfora ordinador -tutor Aprendre amb la tecnologia. Concepció constructivista / Aprenentatge significatiu Metàfora ordinador instrument cognitiu

Diferents interpretacions F. Bibliogràfica: DONOSO, EN ALONSO Y GALLEGO. 1998 L'ordinador com a eina per a la programació: Remanent cognitiu (desenvolupament de la lògica, l'organització del pensament, l'estructura mental, autoestima,... Aprendre tecnologia. Alfabetització informàtica L'ordinador com a eina de transmissió d'informació i coneixement: L es bases de dades i els multimèdia/hipermèdia presenten coneixements estructurats per a accedir-hi tantes vegades com es vulgui. Necessitat d'un mediador /motivador (professor/a) per que l'alumne/a interioritzi el coneixement Programari educatiu, multimèdia o de simulació per a aprenenentatges específics. Recolzament del coneixement, però no del domini afectiu. L'ordinador com aparell d'ensinistrament per a l'aprenenentatge . L'ordinador com a eina per al desenvolupament de les potencialitats de l'ésser humà : Visió global i eclèctica

F. Bibliogràfica: COOK, CH. 2000 Un enfocament constructivista Estimula l’avaluació de tots els recursos educatius nous en relació a les seves possibilitats d’enriquir els contextos interpersonals de l’aprenentatge Es considera la cognició com una activitat humana mediada per les tecnologies, sist. simbòlics, artefactes i ritus aparescuts en determinada cultura al llarg de la seva història . Es considera l’aprenentatge com el procés d’apropiació guiada dels elements mediadors per interpretar el món . Perspectiva sociocultural Conceptes claus Intersubjectivitat aporta eficàcia al diàleg instructiu com a objecte de coneixement comú que pot ser el punt de referència compartit de la comunicació L’aprenentatge té un caràter “situat” i “contextualitzat” La cognició i el canvi cognitiu tenen un fonament social Intercanvi interpersonal En un marcde recursos culturals històricament definits i organitzats

INTERSUBJECTIVITAT Però pot actuar com a plataforma mediadora i potenciadora de la intersubjetivitat Reconeixement mutu de les idees de l’altre en una realitat social perfectament compartida Diàleg instructiu eficaç inclou el desplegament hàbil i l’organització de les capacitats humanes d’intersubjectivitat Diàleg instructiu no sembla ser substituïble per l’ordinador en si mateix

F. Bibliogràfica: ISEI-IVEI. 2003

 

Aspectes a incloure (I)

 

Add a comment

Related presentations

Related pages

7IPAGE - United States Agency for International Development

7IPAGE Id2-PAGU I. PROJECT IDENTIFICATION . 1. PROJECT TITLE . ... InTl icTIc1 3. ESIUMAL ACTIITIES !h-_chnica1 Assistance : Cmmodttites: Training : C.
Read more

Institut Celestí Bellera (Granollers) | Bellera.cat ...

... directory documents edu365 educat1x1 enough explicació forum fotologs granollers greatest gustan histò hotels icsvo ictic1 index informació ...
Read more

Donna Evans Case File Wa Pab Appeal Disciplinary Action ...

Donna Evans Case File Wa Pab Appeal Disciplinary Action ... unination the appli. cant shaH have satisfactorily completed an approved ?&.Ictic1 nursing ...
Read more

US license plates starting ICTI - carnumber.net

US license plates starting ICTI. You have chosen the first four characters (ICTI), now you have to choose 1 more characters.
Read more

Tweaking HOP « transportblog.co.nz

55 comments to Tweaking HOP. Doloras. July 21, ... o See the Snapper map http://bit.ly/ictic1 for the easiest way to find your nearest Snapper retailer.
Read more

Document complet - manualzz.com

Categories. Baby & children Computers & electronics Entertainment & hobby
Read more

Brevetto WO1997012044A2 - Pichia secretory leader for ...

Polynucleotides, vectors and host cells comprising a polynucleotide having a fragment of a leader sequence and a second nucleotide sequence that encodes a ...
Read more

Patent CN103250734A - 一种低腐蚀性的氧化电位杀菌水及其制备方法 - Google Patents

本发明涉及杀菌消毒领域,特别涉及一种低腐蚀性的氧化电位杀菌水及其制备方法。本发明的低腐蚀性的氧化电位 ...
Read more