Ict - eindtermen

33 %
67 %
Information about Ict - eindtermen

Published on February 26, 2008

Author: EvyDeVolder

Source: slideshare.net

Description

Voorstelling van de ict-eindtermen, opgemaakt door Evy De Volder in samenwerking met de heer Jo Bultheel. Veldegem 25/02/2008

Evy De Volder in samenwerking met Jo Bultheel, lesgever ICT – eindtermen en ontwikkelingsdoelen Personeelsvergadering Veldegem 25.02.08

Ben je klaar voor de ICT – eindtermen? EVEN VOORSTELLEN

Alle leerlingen in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair moeten leren omgaan met informatie- en communicatietechnologie (ICT). Onderwijsminister Frank Vandenbroucke vakoverschrijdende eindtermen, 1 september 2007  extra middelen 20,95 euro per leerling (eerste schooldag van februari 2006)

vakoverschrijdende eindtermen, 1 september 2007

eenvoudige visie ICT integratie  waar zinvol  als middel  om het dagdagelijks onderwijs en leren  te verrijken

integratie

3 uitdagingen 1. Zorg dragen dat ALLE leerlingen de nodige ICT – competentie veroveren 2. ELKE leraar is in staat ICT-toepassingen functioneel te integreren binnen de eigen onderwijs-leersituatie met het oog op de meerwaarde ervan. 3. De onderwijsomgeving dermate aanpassen dat leerlingen maximaal verantwoordelijkheid krijgen in het leerproces en de nodige vaardigheden veroveren om het eigen leren te sturen.

Presentatie ICT - eindtermen in de praktijk extra ideeën

10 Vakoverschrijdende ICT – eindtermen en ontwikkelingsdoelen  Basisonderwijs  Buitengewoon basisonderwijs (types 1, 2, 7 en 8) slechts 8 van de 10 eindtermen  Gewoon secundair onderwijs (eerste graad A en B)  Buitengewoon secundair onderwijs (OV3) alle 10

Basisonderwijs 8 eindtermen/ontwikkelingsdoelen  De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.  De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.  De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunende leeromgeving.  De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunende leeromgeving.  De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.  De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.  De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.  De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.  Sociaal – ethische competenties  Leerprocesgerichte competenties  Nen raren gegoten in de ICT - diamant

De ICT - diamant Hoe is die opgebouwd?

 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.  De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. een positieve houding • ter ondersteuning van het leren veilig • verantwoord • doelmatig SOCIAAL – ETHISCHE COMPETENTIES

Leerprocesgerichte competenties SOCIAAL – ETHISCHE COMPETENTIES  De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunende leeromgeving. een positieve houding • ter ondersteuning van het leren veilig • verantwoord • doelmatig

dkdkdkdi Leerprocesgerichte competenties OEFENEN met behulp van ICT SOCIAAL – ETHISCHE COMPETENTIES  De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunende leeromgeving. een positieve houding • ter ondersteuning van het leren veilig • verantwoord • doelmatig

dkdkdkdi Leerprocesgerichte competenties ZELFSTANDIG LEREN met behulp van ICT OEFENEN met behulp van ICT SOCIAAL – ETHISCHE COMPETENTIES  De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunende leeromgeving. een positieve houding • ter ondersteuning van het leren veilig • verantwoord • doelmatig

dkdkdkdi Leerprocesgerichte competenties ZELFSTANDIG LEREN met behulp van ICT CREATIEF VORMGEVEN met behulp van ICT OEFENEN met behulp van ICT SOCIAAL – ETHISCHE COMPETENTIES  De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. een positieve houding • ter ondersteuning van het leren veilig • verantwoord • doelmatig

dkdkdkdi Leerprocesgerichte competenties ZELFSTANDIG LEREN met behulp van ICT CREATIEF VORMGEVEN met behulp van ICT OEFENEN met behulp van ICT SOCIAAL – ETHISCHE COMPETENTIES ZOEKEN, VERWERKEN EN BEWAREN van informatie  De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. een positieve houding • ter ondersteuning van het leren veilig • verantwoord • doelmatig

dkdkdkdi Leerprocesgerichte competenties ZELFSTANDIG LEREN met behulp van ICT VOORSTELLEN van informatie aan anderen CREATIEF VORMGEVEN met behulp van ICT OEFENEN met behulp van ICT SOCIAAL – ETHISCHE COMPETENTIES ZOEKEN, VERWERKEN EN BEWAREN van informatie  De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. een positieve houding • ter ondersteuning van het leren veilig • verantwoord • doelmatig

dkdkdkdi Leerprocesgerichte competenties ZELFSTANDIG LEREN met behulp van ICT VOORSTELLEN van informatie aan anderen CREATIEF VORMGEVEN met behulp van ICT OEFENEN met behulp van ICT SOCIAAL – ETHISCHE COMPETENTIES ZOEKEN, VERWERKEN EN BEWAREN van informatie COMMUNICEREN van informatie  De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren. een positieve houding • ter ondersteuning van het leren veilig • verantwoord • doelmatig

dkdkdkdi Leerprocesgerichte competenties ZELFSTANDIG LEREN met behulp van ICT VOORSTELLEN van informatie aan anderen CREATIEF VORMGEVEN met behulp van ICT OEFENEN met behulp van ICT (enkel S.O.) SOCIAAL – ETHISCHE COMPETENTIES ZOEKEN, VERWERKEN EN BEWAREN van informatie COMMUNICEREN van informatie  De leerlingen kunnen afhankelijk van het te bereiken doel adequaat kiezen uit verschillende ICT - toepassingen.  De leerlingen zijn bereid hun handelen bij te sturen na reflectie over hun eigen en elkaars ICT - gebruik. een positieve houding • ter ondersteuning van het leren veilig • verantwoord • doelmatig

Basisonderwijs 8 eindtermen/ontwikkelingsdoelen  Sociaal – ethische competenties 2 eindtermen  Leerprocesgerichte competenties 6 eindtermen  Nen raren

dkdkdkdi Leerprocesgerichte competenties ZELFSTANDIG LEREN met behulp van ICT VOORSTELLEN van informatie aan anderen CREATIEF VORMGEVEN met behulp van ICT OEFENEN met behulp van ICT (enkel S.O.) SOCIAAL – ETHISCHE COMPETENTIES ZOEKEN, VERWERKEN EN BEWAREN van informatie COMMUNICEREN van informatie een positieve houding • ter ondersteuning van het leren veilig • verantwoord • doelmatig Onderliggende technische, instrumentele en procedurele vaardigheid.

dkdkdkdi Leerprocesgerichte competenties ZELFSTANDIG LEREN met behulp van ICT VOORSTELLEN van informatie aan anderen CREATIEF VORMGEVEN met behulp van ICT OEFENEN met behulp van ICT (enkel S.O.) SOCIAAL – ETHISCHE COMPETENTIES ZOEKEN, VERWERKEN EN BEWAREN van informatie COMMUNICEREN van informatie een positieve houding • ter ondersteuning van het leren veilig • verantwoord • doelmatig De ICT - diamant Onderliggende technische, instrumentele en procedurele vaardigheid.

 

Presentatie ICT - eindtermen in de praktijk extra ideeën

 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

Kleuter Een programma om kinderen met een verstandelijke handicap (Downsyndroom) door middel van pictogrammen te leren lezen, maar ook voor kleuters als voorloper op een leesmethode. Het programma sluit aan bij de leesmethode “Lezen moet je dóén”, van Trijntje de Wit. Het programma bevat ook een leerlingvolgsysteem. Kijken en kiezen Met picto’s leren lezen!

Eerste graad Spits met bits bestaat uit 5 oefenmodules en een toetsmodule. Elke oefenmodule is opgebouwd rond een specifiek leerstofgeheel (associatie hoeveelheid-getal, splitsen, vergelijken en gelijkmaken, puntsommen, veranderingssituaties) in verband met getallen en bewerkingen tot 9 en bevat 6 doelgerichte opties. Spits met bits

Tweede en Derde graad webkwestie

 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

Kleuter Muisje Max wil geen muisarm!

Eerste graad Cybernetiquette

Tweede en Derde graad Click Safe

 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunende leeromgeving.

Kleuter Educatieve software

Kleuter Dainamic

Kleuter 101 Oefeningen 101 Oefeningen is bedoeld om peuters en kleuters te helpen de wereld te ontdekken. Het kind leert kleuren, geluiden en vormen te herkennen, leert het de cijfers en leert het de cijfers met een plaatje te matchen, om getal en getalbegrip aan te leren. Ook letters worden aangeboden en daarna woorden waar een ontbrekende letter moet worden ingevuld. Er zijn paren van voorwerpen die bij elkaar moeten worden gezocht, combineren van twee helften wordt geoefend, doolhofjes, puzzels en nog een aantal dingen wordt aangeboden.

Kleuter Studio 4 Studio 4 biedt een verzameling speelse activiteiten als directe voorbereiding op het lezen en het rekenen. Meerdere functies worden getraind:     * herkennen en associëren van kleuren, vormen en patronen;     * vergelijken van hoeveelheden en afmetingen;     * ruimtelijke oriëntatie;     * oog-hand coördinatie;     * tellen of herkennen van hoeveelheden tot 10. Van elk spel worden het aantal gemaakte oefeningen, de procentuele score en de tijdsduur bijgehouden. De observatiemodule geeft gedetailleerde informatie omtrent tijdsgebruik en prestaties.

Eerste graad Centurion Centurion biedt 10 oefenvormen aan op het honderdveld, waaronder:     * een hoeveelheid op het honderdveld voorstellen;     * hoeveelheden tot 100 herkennen en benoemen;     * een positie op het honderdveld associëren met het passende getal;     * een gestructureerde hoeveelheid op het honderdveld situeren op de getallenlijn;     * een getal/hoeveelheid, gesitueerd op een getallenlijn, voorstellen op het honderdveld;     * een gestructureerde hoeveelheid koppelen aan de correcte bewerking.

Eerste graad Multi Multi traint de maal- en deeltafels aan de hand van diverse oefeningen:     * maaltafels systematisch opbouwen;     * maal- en deelbewerkingen kiezen waarvan het product of quotiënt is opgegeven;     * een maal- of deelbewerking opbouwen met de juiste factoren;     * een matrix (100-veld) oplossen door het correcte product of quotiënt aan te duiden;     * bij een product of quotiënt een passende bewerking invoeren.

Eerste graad

Tweede graad Dainamic Fraxis

Tweede graad Dainamic Decima

Tweede graad DigiTee

Tweede graad Ambrasoft woorden

Tweede graad Ambrasoft Rekensom

Tweede graad BoSSoft Rekenvoordelen

Tweede graad Methodegebonden Excel-oefeningen

Derde graad rekenweb RBSoft

Derde graad Hot potatoes JClic digitale elektra - bouwdoos

 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunende leeromgeving.

Kleuter Bas gaat digitaal Kijken en kiezen Alles telt Hopla

Eerste graad Spits met bits

Tweede graad Hwv - software

Tweede graad Ewoc

Tweede graad BoSSoft Taak en toets

Derde graad Ewoc de zaak % webkwestie

 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

Kleuter TuxPaint, Tekenfijn, …

Eerste graad TuxPaint

Tweede graad Paint TuxPaint

Tweede graad Rekenweb: bouwen met blokken

Derde graad http://sketchup.google.com www.eecs.wsu.edu/paint.net/

 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

Kleuter voorleesboeken

Kleuter

Kleuter

Eerste graad

Tweede graad Google Maps

Tweede graad

Derde graad Karrewiet Netwijs netwijs Google Earth

Derde graad You Tube netvibes iGoogle

 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

Kleuter TuxPaint, Tekenfijn, …

Eerste graad

Tweede graad We gebruiken hier hoofdzakelijk dezelfde tools als bij Eindterm 5: creatief Powerpoint Paint Wordpad Informatieve video maken: zie aanbod REN   Bijzondere aandacht is hier vereist in verband met de correctheid van de door de kinderen verspreide informatie.

Derde graad

Derde graad

Derde graad

 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

Over de klassen heen Chatten E-mail

Over de klassen heen WebBlog Skype

Presentatie ICT - eindtermen in de praktijk extra ideeën

Websites  De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. http://www.webkwestie.nl http:// www.fi.uu.nl /rekenweb http:// beeldbank.schooltv.nl/lo/po/index.jsp?povo = po  De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. http:// www.disney.nl/DisneyOnline/CyberNetiquette / http:// www.clicksafe.be / http:// users.skynet.be/college.ronse/brochures.htm http:// www.iksurfveilig.nl / ww.ictopschool.net //formulieren/ diplomaveiliginternet /formulier  De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunende leeromgeving. www.programmamatix.be

Websites  De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunende leeromgeving. http:// users.belgacom.net/ictronse/klas/kleuters/kleuters.htm http://www.ewoc.be/ http://www.lannoo.com/ http://www.transposia.nl/content/indexn.htm http://www.zwijsen.nl/zwi jsen/show/id=127574 http://users.belgacom.net/maal.deel/  De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. http:// www.tuxpaint.org / http://www.imaginationcubed.com/LaunchPage http://www.sip.be/StAmaNd/school.htm http://www.digitaleschool.be/down/ekopie_klas_ict/moederdag.pdf http://www.kiekeboewebstek.be/stripmaker.html http://tegengeweld.butterfly-works.org/rule.php http://www.karafun.com/index_nl.html

Websites  De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.  De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. http:// users.skynet.be/zoekheteensop / http://www.look4.be/ of http:// www.netwijs.nl http://www.spreekbeurten.info/ http://www.jeugdbieb.nl/inhoud.php http://www.webkwestie.nl/bao_digitheek/b-start.htm http://www.webquest.be/ of http:// www.webkwestie.nl / http://stelcarrousel.classy.be/stelcarroussel http:// users.skynet.be / college.ronse /Vrije%20software/ VrijeSoftware.html  De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren. http:// etwinningronse.classy.be / http://www.wai-not.be/

Add a comment

Related pages

KlasCement.be » ICT-eindtermen

MICTIVO 2012 : Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse Onderwijs. In dit rapport lees je de analyses van de gegevens die over de periode 1 april 2012 ...
Read more

Lager onderwijs - ICT - Leergebiedoverschrijdende eindtermen

Hier vindt u de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en uitgangspunten voor het lager onderwijs, aangevuld met relevante informatie zoals peilingen, publicaties ...
Read more

ICT - A-stroom - Eerste graad - Secundair onderwijs

Op deze pagina's vindt u de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en uitgangspunten voor het secundair onderwijs van de eerste-, tweede- en derde graad ...
Read more

ICT-eindtermen - VBMleerbib

D e leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. 1.1. De leerlingen kunnen ...
Read more

Copy of ICT-eindtermen by Vanessa Smeyers on Prezi

Copy of ICT-eindtermen. Opfrissing ICT-eindtermen 1ste graad met praktische voorbeelden by Vanessa Smeyers on 23 January 2012 Tweet. Comments ...
Read more

ICT eindtermen - ict 4e leerjaar

1. hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
Read more

ICT-eindtermen in de klas - MindMeister Mind Map

ICT-eindtermen in de klas 1: een positieve houding tegenover ICT ik wil informatie opzoeken op het internet ik geef na 1 mislukte poging niet op bij het ...
Read more

icteindtermen - Welkom

In onze maatschappij is de digitale wereld alom tegenwoordig. Dit zorgt voor extra uitdagingen binnen het onderwijs. Vanuit de overheid zijn er de ICT ...
Read more

Eindtermen - Wikipedia

Eindtermen zijn beknopte omschrijvingen van de kennis, ... Voor het lager onderwijs zijn er drie: leren leren, ICT-vaardigheden en sociale vaardigheden.
Read more