Icim 2013

31 %
69 %
Information about Icim 2013
Education

Published on February 4, 2014

Author: agatachromik

Source: slideshare.net

INTERNETOW CENTRUM E INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ Pedagogiczna Biblioteka W ojewódzka w Bielsku-Białej – Filia w Cieszynie 2013 rok statystyka

Klienci ICIM w 2013 roku ilość odwiedzin ogółem: 1844 w tym: N – nauczyciele 63 S – studenci 1515 I – inni 266

Statystyka N • • • • • • • • • • • • styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień paź dziernik listopad grudzień Ra z e m : 130 142 194 215 186 235 157 109 95 141 131 109 1844 S 3 4 6 7 1 11 3 3 5 8 10 2 100 117 169 188 170 209 130 95 69 106 85 77 63 1515 I 27 21 19 20 15 15 24 11 21 27 36 30 266

Odwiedziny w ICIM • rok 2012 - 1105 uż ytkowników • rok 2013 - 1844 uż ytkowników 1 84 4 1 1 05 • przyrost o 739 odwiedzin w ICIM, tj. o ponad 67% 20 1 2 r. 20 1 3 r.

Rok szkolny 2012/ 2013 „Rokiem bezpiecznej szkoły” • zgromadzenie informacji o bezpieczeń stwie w szkole z okazji ogłoszonego przez MEN „Roku bezpiecznej szkoły” - wykaz aktów prawnych, linki • dbanie o bezpieczeń stwo w sieci uż ytkowników ICIM

W ż niejsze działania a w ICIM w 2013 r. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu – 05.02 • pozyskanie materiałów edukacyjnych - plakaty, filmy, gry, ulotki itp. • przygotowanie gabloty o zasadach bezpieczeń stwa w sieci • przystą pienie do Ogólnopolskiej Koalicji na R zecz Bezpieczeń stwa Dzieci w Internecie - baza inicjatyw DBI w 2013 r. - http://www.saferinternet.pl/pl/mapa-inicjatyw • promocja na portalu miasta i w W iadomoś ciach Ratuszowych

„Baw się bezpiecznie w ICIM - FERIE ZIMOWE 2013” http:/dbi.saferinternet.pl/ znajdz-koalicjantow-w-twojej-okolicy / pl/

„Baw się bezpiecznie w ICIM” • prowadzenie akcji na rzecz bezpieczeń stwa młodych internautów od lutego do grudnia 2013 r.

Europejski Miesią c Cyberbezpieczeń stwa – Paź dziernik 2013 r. • udział w kampanii podnoszą cej ś wiadomość o zagroż eniach w cyberprzestrzeni • prowadzenia quizu „Poznaj bezpieczny Internet” www.bezpiecznymiesią c.pl • dyplomy za pozytywne rozwią zanie testu z zasad bezpiecznego korzystania z Internetu - 53 uczniów - od 1 paź dziernika do 31 grudnia

„Pedagogiczne wykorzystanie Internetu i narzę dzi multimedialnych” Rzym 2013 • promowanie Biblioteki i ICIM oraz miasta na europejskim szkoleniu o zastosowaniu nowych technologii w praktyce pedagogicznej • przygotowanie Raportu koń cowego i opracowanie efektów szkolenia - wybór przez Narodową Agencję jako przykład dobrej praktyki • relacja z udziału w kursie - sprawozdanie, gablota • projekt prezentacji online - http:/www.slideshare.net/ / wikao/ pedagogiczne-wykorzystanie-internetu-i-narzdzi-multimedialn

„2013 Rokiem Czochralskiego, Lutosławskiego i Tuwima” • notka o uchwale Sejmu • tablica informacyjna z biogramami postaci • przesłanie dokumentów do szkół z proś bą o upowszechnienie wś ród nauczycieli • informacja o propozycji pomocy w opracowaniu zagadnień zwią zanych z postaciami

Inne działania • pomoc z zakresu edukacji medialnej - dbanie o właś ciwe korzystanie z osią gnięć nowych technologii • nauka korzystania z komputera i poruszania się w Internecie - emeryci, bezrobotni (indywidualne szkolenia) • pomoc w obsłudze programów i skanowaniu • drukowanie i kserowanie materiałów tekstowych - 1443 kopii • wspieranie edukacji regionalnej - projekt „Strój cieszyń ski” (prezentacja, animacja, zabawy wirtualne) - 3 lekcje (przedszkolaki i licealiś ci) oraz warsztaty - 59 osób • włą czenie elementów edukacji kulturalnej do działań ICIM wystawy, prezentacje, animacja, obchody okolicznoś ciowe itd. • kontakt ze ś rodowiskiem lokalnym - konferencje naukowe, wernisaż e, spotkania (m. in. W EiNoE UŚ , Muzeum Ś lą ska Cieszyń skiego, Zamek Cieszyn)

Pedagogiczna Biblioteka W ojewódzka w Bielsku-Białej Filia w Cieszynie ul. Stalmacha 14 43-400 Cieszyn tel. +48 338521073 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Realizacja i opracowanie W iesława Orszulik Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej Pedagogiczna Biblioteka W ojewódzka w Bielsku-Białej Filia w Cieszynie ul. Stalmacha 14 43-400 Cieszyn w.orszulik@onet.eu muzyka - "Local Forecast" Kevin MacLeod (incompetech.com)

Add a comment

Related presentations

Related pages

ICIM - International Conference on International Marketing ...

GRD college of science , GRD coimbatore , GRD Business coimbatore, ICIM 2015, International Conference on International Marketing 2015
Read more

Prezentare ICIM 2013 - YouTube

Prezentarea lotului echipei de baschet feminin BC ICIM Univ.Goldis Arad 2013-2014
Read more

ICIM 2013 - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

ICIM 2013 Strategic Management for Sustainable Development ICIM 2013 will be held at the Pontificial Catholic University – PUC - in São Paulo – Brazil ...
Read more

Dinçer(İçim Yanar) 2013 - YouTube

Dinçer(İçim Yanar) 2013 ... Published on Jun 6, 2013. ... BİZİM GÖNÜL - İCİM YANAR - Duration: 5:34.
Read more

International College of Integrative Medicine Directory ...

The International College of Integrative Medicine (ICIM) ... 2013 Washington Downtown ... Main Conference Schedule
Read more

COMPANY EA SCHEME CERTIFICATE ICIM CERTIFICATE IQNET ...

company ea scheme certificate icim certificate iqnet current issue certification scope abzar andisheh co 14-22a iso/9001 6440/0 it-83411 28/02/2013
Read more

International Convention on Islamic Management (ICIM) 2013

Home; Introduction; Objectives; Presentation Topics; Important Dates; Registration; Paper Format; Accepted Abstracts; Contact Details; Payment Method ...
Read more

Welcome | International College of Integrative Medicine ...

International College of Integrative Medicine 61st Congress March 2-6, 2016 "It's a Gut Feeling" #ICIMBrainGut. ... “I could ask anything at ICIM.
Read more

CfP ICIM-2013

ICIM 2013 • Fuzzy and interval approaches in inductive modelling • Inductive models ensembles, neural networks ensembles; • High-performance ...
Read more

International Marketing in Asia Pacific Issues and ...

International Marketing in Asia Pacific Issues and Challenges - ICIM 2013 Dr.GRD College of Science Civil Aerodrome Road, Avinashi Road, Coimbatore.
Read more