IBT Eko Stit Mini Spalionice Mobilne - od Otpada do Energije ELASTEC

0 %
100 %
Information about IBT Eko Stit Mini Spalionice Mobilne - od Otpada do Energije ELASTEC

Published on September 23, 2008

Author: IBTdooNoviSad

Source: slideshare.net

Description

Mini mobilna spalionica sa dozvoljenom emisijom bez stvaranja dima i ostatkom pepela od svega 2% .Spaljivanje kucnog,restoranskog industrijskog otpada sa dodatkom SMART HEAT za grejanje hala i prostorija.

Eko Štit Mini Mobilne Spalionice Besplatno grejanje od Otpada do Energije International Business Team ltd NOVO EKOLOŠKI PUT OD OTPADA DO ENERGIJE Multinamenska Eliminišite Otpad mobilna spalionica Uštedite na manipulaciji Rad na terenu ,skladištenju i konačnom Rudnici zbrinjavanju otpada Naftne kompanije Sačuvajte životnu sredinu Hidroelektrane Pretvorite Otpad u Energiju Brodogradilišta Ostvarite uštede na grejanju Stajališta za kamione objekata i sačuvajte vredne Gradilišta energente Barže OSTVARITE Kampovi ZNAČAJNE UŠTEDE BEZ DIMA BEZ ŠTETNE EMISIJE GASOVA Smart Ash sa vazdušnim ciklonom ne koristi dodatna goriva Jednostavno se napuni metalno otvoreno bure 208 lit.kapaciteta zapali se sadržaj i potom zatvori i zakljuća.Vrtlog vazduha i vatre stvara visoke temperature .spaljujući otpad bez pratećeg dima i mirisa .Ovaj mobilni ure aj se koristi širom sveta za spaljivanje otpada čime se postižu znaćajne uštede na odlaganju i zbrinjavanju otpada i doprinosi očuvanju životne sredine. Nakon završenog spaljivanja tj blage pojave dima operacija je zvršena ,aparat se isključi i isprazni pepeo koga ima cca 3% u odnosu na spaljenu masu. Tehnička Specifikacija Čelični poklopac Čelični kvir 2 Ciklona 120V standard ili 220 po naru bi Zahtevi 208 litarsko otvoreno čelično Smart Ash Spaljuje bure Netoksicni materijal Težina 44 kg bez bureta 63kg sa Absorbentske zasićene materijale buretom.......... Korišćene filtere Širina dna sa Buretom –91x66 cm Otpadno mašinsko ulje Elektro priključak 120 –220 volti Otpadno trafo I motorno ulje- Prosečna spaljiva količina 22 kg –h. Drvni otpad Toplotna energija Obezbe uje cca 400 btu –sat za Organski otpad potrebe grejanja SMART HEAT Papirni otpad Test zaga enja vazduha Zauljene tkanine,Rukavice,Odeću Smart Ash je testiran prema EPA formatu .Federalna Agancija za M asti zaštitu životne sredine EPA PUBLIKACIJA FED .Registar 40 Kuhinjski –restoranski otpad CFR part 60-Rezltati testiranja emisije su dostupni na zahtev kupca. Ekološka I Poslovna RAČUNICA SU NA VAŠOJ STRANI 5 x 8 x 22 x 54 • Ako u 5 radnih dana nedeljno po 8 sati spaljujete po 22 kg otpada u 54 nedelje godišnje • Rešićete se cca 48000 kg otpada • Uštedečete na troškovima manipulacije,održavanja, skladištenja ii konačnog zbrinjavanja otpada • Pretvorićete otpad u Energiju i postići značajne uštede na grejanju ind.hala i radioica Jednostavno Podelite Cenu opreme sa 48000 kg otpada i dobićete cenu zbrijavanja 1 kg otpada za prvu godinu ali ne zaboravite uštede na grejanju i eliminaciju troškova koji prate manipulaciju otpadom

IBT doo,Novi Sad Narodnog Fronta 71 .021 6367238 ,mob 064 5100780, Email internationalbusinessteam@yahoo.com International Business Team ltd IBT doo,Novi Sad Narodnog Fronta 71 .021 6367238 ,e mail ibt_ltd@eunet.yu Napuni bure otpadom Priključi vazdušno crevo Zapali otpad vazduh na minimum Zatvori I osiguraj pokopac Lagano povećavati dotok Ostaje samo 3% pepela Vazduha I imačete čist plamen…………………………… Obratite nam se za uputsvo i instruktivni videomaterijal Smart Ash mobilne spalionice Ovaj dodatak služi za dolivanje otpadnog ulja u toku procesa sagorevanja otpada u Smart Ash spalionici.Izuzetan učinak se postiže kod visokog stepena vlažnosti otpada preko 15 % jer se Dodatak dodavanjem ulja omogućava spaljivanje ovakvog za dolivanje otpadnog ulja otpada. Otpadno ulje kao energent Otpadno ulje sagoreva brzinom od cca 23 lit na sat. Smart AshVas osloba a otpada Absorbentske zasićene materijale Otpadno ulje Korišćene filtere Otpadno mašinsko ulje Otpadno trafo I motorno ulje- Drvni otpad Organski otpad Papirni otpad Zauljene tkanine,Rukavice,Odeću Masti Kuhinjski –restoranski otpad Netoksičan materijal

International Business Team ltd BESPLATNO GREJANJE Super zagrejan vazduh daje toplotnu enegiju do 400,000 btu –sat Grejni dodatak Specifikacija Konstukcija Razmenjivač toplote Težina 191 kg Dimenzije 170 x 152 x 94 cm Gorivo Uljni otpad Kontejner za gorivo Smart Ash 208lit bure Zahevi Struja 2 izlaza -120-220volti Lokacija Na tvorenom Ovaj dodatak se koristi u kompoziciji sa Smart Ash i ubrizgavačem ulja . Vrlo se lako rukuje sa ovim dodatkom koji se postavlja kako je prikazano na slici.Ovaj toplotni fen ima ventilator kapaciteta 100 cfm . Vazduh cirkuliše iznad razmenjivača toplote i kroz ure aj ubacuje topao vazduh u željeni objekat. Na ovaj način koristimo kalorijsku vrednost sagorevajućeg otpada , postižemo uštede u konvencionalom grejanju i istovremeno se rešavamo otpadnog ulja i čvrstog otpada na lokaciji rada. CERTIFIKATI korišćenja energije iz zauljenog otpada EPA pravlnik 40 CFR=266.41 i novi mena ment standard 40 CFR-279.10-c-koji reguliše spaljivanje zauljenog materijala na terenu. BESPLATNO GREJANJE Toplotna energija Obezbe uje cca 400,000 btu –sat 1 BTU – 1054,35 ula za potrebe grejanja objekata -radionica ,hala ..... Sa IBT om OD OTPADA DO ENERGIJE Srbija Makedonija Crna Gora Hrvatska IBT doo,Novi Sad Narodnog Fronta 71 .021 6367238 ,mob 0645100780 , E MAIL INTERNATIONALBUSINESSTEAM@YAHOO.COM

Over 3,000 in use around the world This Multipurpose Incinerator is used for: • Remote Locations • Mining Camps • Job Sites • Oil Drilling Operations • Truck Stops • Construction Sites • Islands • Barges • Campsites • Military Installations EPA Approved for Small Batch Incineration www.smallincinerators.com

The air powered Smart Ash uses no external fuel. Simply load a 55 gallon (208L), open head steel drum, light the load and clamp on the lid. A whirlwind of fire and intense heat is created inside the drum, burning your refuse with no smoke and no smell. Thousands of satisfied customers are currently using Smart Ash around the world to eliminate a wide variety of burnable waste materials. Combustion is complete, leaving ash equal to 3% by volume of the original load. Smart Ash Burns: SPECIFICATIONS Construction Stainless Steel Lid, Painted tubular Steel Frame, 2-Blowers, Axial • Oil Soaked Absorbent Vane 120V standard or 220V optional Materials Requirements 55 Gallon (208L) Steel Open Head Drum Weight 96 lbs. (44 kg) Without Drum, 139 lbs. (63 kg) With Drum • Used Filters Height 46quot; tall, (116 cm) • Waste Oil Floor Space (With Drum) 36quot; x 26quot; (91 x 66 cm) Average Burn Rate 50 lbs./HR (22 kg./HR) • Paper Waste Requirements • Wood By-Products Electrical 120volt or 220volt • Oily Rags, Gloves, Clothes Location Exterior • Grease Air pollution tests: Smart Ash has been tested following EPA testing formats. Federal EPA publication (Federal Register 40 CFR part 60) exempts • Domestic Waste Cyclonic Barrel Burner from State Emission Plans. Emission test data available upon request. 1 LOAD DRUM 2 ATTACH AIR HOSE – REST LID ON DRUM 3 IGNITE LOAD - TURN ON MINIMUM AIR 4 CLOSE & CLAMP LID INCREASE AIR SUPPLY SLOWLY WASTE IS REDUCED TO 3% ASHES 5 6 FIRE WILL BURN CLEAN BY VOLUME Ask for our instructional video, CD or DVD on the operation of the Smart Ash Multipurpose Incinerator.

Smart Ash with the Oil Away Oil Away Attachment can burn: Attachment • Waste Oil for Disposal • Restaurant Waste An accessory for waste oil disposal • Organic Materials and general incineration • Oily Rags, Gloves, Clothes • Paper Waste The Oil Away Attachment is an accessory • Absorbent Materials for the Smart Ash Incinerator. The Oil Away • Filters System injects waste oil into a burning Smart Ash and can be used for “wet” • Wood By-Products loads typically not burnable in the Smart • General Non-Hazardous Waste Ash because the waste stream has high moisture content. Designed for loads with Oil Away Attachment includes: moisture contents above 15%, a Smart • Metered pump (3-6 gallons per hour) Ash with the Oil Away Attachment (11 - 23 Liters/Hr) significantly increases the types of refuse • Hose to Riser and waste materials that can be burned. • Riser inside drum Waste oil is eliminated at rates up to 6 • Nozzle gallons (23 L) per hour. • Fittings and attachments HEAT EXCHANGER ENERGY RECOVERY FURNACE R FL W O HOT Smart Heat is used in conjunction with A Smart Ash or Smart Ash with the Oil AI IR LD FLO Away Attachment installed. O C W Smart Heat is easy to operate. Load the Smart Ash, light load and when positioned under Smart Heat’s heat exchanger, switch on Smart Heat’s 1000 cfm blower. Heat from the Smart Ash warms the air flowing 10quot; DUCT through the heat exchanger and returns 1000 CFM BLOWER air to the facility. Smart Heat burns on site SMARTASH MODEL 100 materials and generates free heat for Located outside the facility, Smart Heat pulls cool air from inside buildings, a smart solution for the disposal the building and circulates heated air back into the building. of oily absorbents, rags and filters. SPECIFICATIONS Construction Heat exchanger, heavy duty steel with heat resistant coatings Weight 420 lbs. (191 kg) Dimensions 67quot; tall, 60quot; long, 37quot; wide (170 cm x 152 cm X 94 cm) Fuel source Oily waste Fuel Container Smart Ash Model 100 (55 gallon (208L) steel drum not included) REQUIREMENTS Electrical Two, 120volt outlets or 220volt optional Location Exterior www.smallincinerators.com

Over 3,000 in use around the world. Smart Ash success stories Our Smart Ash portable incinerators have had fantastic success around the world. Customers have written telling us how great a job the Smart Ash does for them. We are from the USCG Aids to Navigation We work at a remote Hydraulic Team and we would like to say that your Generating Station in Northern Smart Ash is an excellent product. I Manitoba. As part of an Environmental suggested that we should have one due Management System initiative plan to to our excess of waste products from the minimize the effects of our waste stream, lighthouses. We now have two Smart we bought a Smart Ash burner. It has Ash burners and we use them for all the proven itself beyond a doubt. It reduces trash that is included in the regulations. piles of greasy oily rags to mere cups of EM3 Richard Hoyt ash with no smoke and the residue is harmless. I would recommend this Our company purchased an Elastec product to anyone. Incinerator and we are very pleased with Don – Manitoba Hydro the performance of the unit. Management is quite satisfied with the The Smart Ash is a great product. It is results because it saves us disposal costs very efficient and fast. Nothing is left but and leaves very little ash. It is a very the metal part of the oil filters and a small good unit. amount of ash. We are very pleased Rodrigo Bustamante – Maintenance with it. Engineer Puerto Ventanas S.A. Mickey – Mississippi River Transporters Tel: (618) 382-2525 Fax: (618) 382-3610 BIN-001 06/10/05 E-mail: elastec@elastec.com www.smallincinerators.com 1309 West Main, Carmi IL 62821 USA

The Smart Ash portable incinerator

Power to Burn

Smart Ash – a multipurpose incinerator Remote locations Mining camps Job sites Oil drilling operations Truck stops Construction sites Islands Barges Campsites Military installations

EPA Approved for small batch incineration. Burns hot and clean, two blowers create a powerful cyclone of air fanning the fire into a white heat eliminating smoke and emissions.

What you can burn Absorbents – cotton, polypropylene & cotton mix, peat, cellulose base Hydrocarbons – Crude, waste oils, used engine oil, transmission oil, grease, hydraulic oil, diesel, kerosene, Filters – cartridge, air, poly and fibreglass Paper products – Cardboard, office waste, fast food paper waste Wood products – Tree limbs, leaves, wood scrap Plastics – with some limitations (emissions may not meet standards) Clothing, gloves, oil rags

What’s left – 3% ash, no smoldering cake, no residue!

No external fuel required

Average burn rate 50lbs / 22kg per hour

What you cannot burn Gasoline / Petrol Solvents Alcohol Low flashpoint liquids ( less than 100 degrees F) Oil and water mixtures Paint thinners Antifreeze Items with moisture content above 15% (unless Oil Away Attachment is used to inject oil into the burn)

Electrical usage 0.5 to 0.8 kW/hour Min. breaker or fuse 20 amp

Smart Heat accessory can pull heat from Smart Ash into buildings

Passing all required emission tests. Meeting United States EPA standards

Measuring emissions

Video

Accessories & Options 110 or 220 Volt Stainless steel drum Oil Away Attachment for waste oil disposal – includes metered pump (3 to 6 gallons per hour/ 11 to 23 litres per hour), hose, riser ( installed in drum), nozzle, fittings & attachments Smart Heat - a heat exchanger to recover heat for buildings including 1000cfm blower

Safety precautions PPE – glasses, welding gloves, sturdy boots, no loose clothing Stand upwind, close lid just after lighting, place on bare ground, gravel or concrete clear of buildings or combustible materials (hedges, fences etc) Use a drum in good condition without holes and with undamaged lip Use rebar for stirring, beware of molten plastic on the tip! Do not restart should power be interrupted during burn. Read the manual

www.elastec.com

M E D I C A L WA S T E I N C I N E R ATO R The Disposal Solution for Small Medical Facilities MediBurn is the safe and simple solution for the disposal of up to eight cubic feet (.22 cubic meter) of infectious and pathological waste for the small medical facility. Portable and easy to operate, MediBurn incinerates everything from laboratory waste to animal remains. Simply load waste into the chamber, close the door, and turn on the unit. Minimal training is required, and MediBurn is ready to use upon delivery. the ed b y A ppro v UN) an d tions ( MediBurn is designed for: Na United n •Small Hospitals r use i litary fo •Community Clinics US M i •Poultry Farms pitals •Dialysis Clinics mobi le h os •Blood Banks •Physicians Offices •Dental Offices •Laboratories •Acute Psychiatric Facilities •Outpatient Surgical Facilities •Health Maintenance Organizations •Home Health Agencies •Hospice Agencies •Animal Cremation •Animal Experimentation Units Tibet Venezuela •Disaster Relief Operations MediBurn technology meets the destruction objectives for the combustion of infectious and pathological waste. MediBurn achieves the highest waste reduction (97%) in mass and volume. Trailer mounted for Russia Honduras Medical Center 1 of 3 units shipped to Indonesia 2 of 60 units shipped to US Military Ready for shipment to Nigeria Moscow Russia Hospital in Iraq & Afganistan

MediBurn highlights: • Incinerates up to 8 cubic feet (.22 cubic meters) per load, 330lbs (150kg) per day • Ready to use upon delivery • Minimal training • Easy to operate with state-of-the-art controls • Automatic, pre-set cycle control for startup and shutdown • Dual chamber combustion and high exhaust temperatures in excess of 1000C (1832F) • Thermostatic temperature control for efficient fuel consumption • Designed by Elastec/American Marine, specialists in portable systems In use worldwide: • Afghanistan • Austria • Brunei Emission Quality • China • Haiti Parameter 5mn 10mn 15mn 30mn 45mn 55mn EPA MoE DECISION 8/1/2001 • Honduras 02 (%) 2.68 8.08 6.53 6.67 7.10 7.78 0.5-7% _ • Indonesia • Iraq CO (ppm) 6 1 1 1 1 0 40 100 • Kuwait NOX (ppm) 116 91 107 98 79 81 250 400 • Lebanon • Macau SO2 (ppm) 23 11 19 14 17 21 55 100 • Russia CXHY (ppm) 0 0 0 0 0 0 _ _ • Singapore • Solomon Islands Flue gas T (˚C) 806 853 813 893 876.1 838 NIL _ • South America Chamber T (˚C) 971 1023 1022 1000 _ _ • Suriname • Trinidad Measurement by independent third party, Industrial Research Institute (IRI) • United Arab Emirates • United Kingdom • United States • Vietnam • Venezuela Specifications Weight: 2000lbs. (approximately 907kg) Height: 82quot; (208cm) without stack 100quot; (254cm) with stack Width: 34quot; (86cm) Length: 62quot; (157cm) Primary Chamber Volume: 10.5 cu.ft. (.28 cu/m) Suggested Load Volume: 8 cu.ft (.22 cu/m) load Diameter of Stack: 12” (30cm) OD Requirements Electrical: 220v Fuel: Diesel Location: Level surface 7 feet (2 meters) from nearest structure Fuel and power consumption Electrical: .35 kw/hr Fuel: 3 - 5 gallons/hour (11-18 liter/hour) BIN-012 12/05 www.elastec.com 1309 West Main Street, Carmi, IL 62821 USA Phone (618) 382 2525 Fax (618) 382 3610 Email: elastec@elastec.com

Add a comment