IBT EKO STIT Luke i Marine ODGOVOR NA UDES OPREMA I SREDSTVA

50 %
50 %
Information about IBT EKO STIT Luke i Marine ODGOVOR NA UDES OPREMA I SREDSTVA
Business & Mgmt

Published on September 21, 2008

Author: IBTdooNoviSad

Source: slideshare.net

Description

Opremanje Luka i Marina sredstvima i opremom za odgovor na hemijski udes,požar i zastitu životne sredine

Ekološki programi , procena rizika, studije,obuka Opremanje I ndustrijskih objekata , Luka i Marina Preventiva i sanacija kod akcidenata i industrijskih udesa Gašenje požara Klase A i B ekološkim sredstvom Program organskih Absorbenata Remedijacija voda i zemljišta Spaljivanje opasnog otpada Servisne intervencije kod ind.udesa Oprema za akcidente na vodi i kopnu Eko Štit IBT doo Novi Sad ,Narodnog Fronta 71,021 6367238

Luka Lafarge BFC

Luka Lafarge P r ojekat zaštite od udesa Luka Lafarge BFC Beočin

Zelena Tačka na mapi Evrope

Zakonodavn i okvir R.Srbije i EU Direktive Planom za zaštitu voda od zagađivanja utvrđuju se naročito: mere za sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vode opasnih i štetnih materija, mere za sprečavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda, mere za prečišćavanje zagađenih voda, način sprovođenja interventnih mera u određenim slučajevima zagađivanja, organizacije koje su dužne sprovoditi pojedine mere, rokovi za smanjenje zagađivanja vode, kao i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite. ZAKON O VODAMA  

Nosivost plovnih objekata koji mogu da uplove u kanal lokacija Lafarge BFC iznose od 1200-1500 t IBT doo Vaš partner

Pravilnik o opasnim ma terijama u vodama P ravilnik O METODOLOGIJI ZA PROCENU OPASNOSTI OD HEMIJSKOG UDESA I OD ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE, MERAMA PRIPREME I MERAMA ZA OTKLANJANJE POSLEDICA ("Sl. glasnik RS", br. 60/94 i 63/94 Plan zaštite od udesa sadrži - ispr.) Plan zaštite od udesa sadrži opremu i sredstva odgovora na udes – ovaj deo plana zaštite sadrži podatke o: a) opremi protivpožarne zaštite; b ) sredstvima za zaustavljanje daljeg toka hemijskog procesa i širenja negativnih efekata; c) sredstvima za neutralizaciju i identifikaciju i dr; SAVESO II Di r ektiv a EU Directive Lučki Plan Bezbednosti treba da sadrži -propisane procedure -sprovođenje propisanih mera -plan sprovođenja aktivnosti -Lice zaduženo za sprovođenje mera bezbednosti Port Security Officer Stepen mera bezbednosti 1stepen na kome se svakodnevno primenjuje minimum stalnih mera bezbednosti 2 stepen na kome se primenjuju dodatne odgovarajuće mere bezbednosti za period vremena trajanja visokog stepena rizika po bezbednost lokaliteta. 3stepen na kome se primenjuju dodatne mere bezbednosti za potancijalni ili neminovan incident čak I da se trenuno nemože odrediti pravac dejstva PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA SA OTPACIMA KOJI IMAJU SVOJSTVA OPASNIH MATERIJA - Eko Štit program ispunjava sve zakonske normative

TRENUTNO STANJE ZAŠTITE OD UDESA –LUKA Lafarge BFC Predlog opremanja Luke Okrenite list IBT EKO ŠTIT

Bioversal uklanjanje naftnih derivata sa vode Bioversal boce 10 lit ,15 bara za gašenje požara i oduljavanje Elastec ćvrsta brana okružuje brod prilikom manipulacija gorivom Elastec Skimmer uklanja 15 m3-h nafte Sa površine vode Elastek Flexibrana za postavljanje između broda i doka i sprečavanje razlivanja prosute nafte prilikom utakanja goriva Sorbentska plutajuća SPC brana postavljena sa unutrašnje strane ćvrste Elastek brane upija 10m do23 lit nafte po m dužnom Upija ,Štiti priobalje i zauljavanje objekata Spaljuje se i ostavlja 0,o2% pepela bez štetne emisije Hidraulicno vitlo za postavljanje Elastec brane Brzo,jednostavno, remote control Absorbent Spillsorb Hidrofoban,Oleofilan Upija 10 do 12 lit na 1 kg Ne ispušta upijeno, Ostaje na vodi, lako se sakuplja Bioversal eko Gašenje požara klase A I B na kopnu i vodi sprečava ponovno zapaljenje , inertizuje naftene derivate,rashlađuje površinu Kombinacija čvrste i upijajuće brane,lako za manipulaciju Postavljanje Elastec brane uz obaluRučno postavljanje i zaštita lokacije Eko Štit – Prevencija ,Intervencija i odgovor na udes ,Sanacija lokaliteta, Remedijacija voda i zemljišta Gašenje i prevencija požara Bioversal Spillsorb Elastec Marine USA SPC

 

 

 

 

Zahvaljujemo na pažnji IBT doo Novi Sad – Srbija Bioversal International Austria SPILL SORB –CAN SORB Canada Elastec Marine USA SPC - USA Novi Sad,Bulevar Narodnog Fronta 71,tel fax 021 6367 238 Mob o645100780 e mail INTERNATIONALBUSINESSTEAM @YAHOO.COM

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Full text of "Starohrvatska prosvjeta"_Free Document ...

crkve S. Luke na Uzdolju u Kosovu kod ... Na odgovor neoborivim opazkama prof. B. Poparida ... prestala svaka na§a zabrinutost za nacin i sredstva, ...
Read more