IBT Eko Stit Elektro Distribucija-Prevencija Odgovor na udes Snacija i Remedijacija zemljista i voda

50 %
50 %
Information about IBT Eko Stit Elektro Distribucija-Prevencija Odgovor na udes Snacija i...

Published on September 23, 2008

Author: IBTdooNoviSad

Source: slideshare.net

Description

Zastita zivotne sredine ,bezbednost i sigurnost na radu ,upijanje razlic u radionicam i terenu,ekolosko odmascivanje i ciscenje opreme i lokacija,prevencija i suzbijanje pozara,intervencije kod razlivanja trafo ulja i derivata nafte ,upijajuce i cvrste brane na vodama i spalionice otpadnog materijale.Bioversal Elasetec SPC Spillsorb Cansorb.

International Business Team ltd U saradnji sa prirodom Ekološki programi Industrijsko odmašćivanje Preventiva i sanacija kod akcidenata i industrijskih udesa Gašenje požara Klase A i B ekološkim sredstvom Program organskih Absorbenata Remedijacija voda i zemljišta Spaljivanje opasnog otpada Servisne intervencije kod ind.udesa Projektovanje i obuka radnika

IBT doo Opasan otpad –Prevencija-Sanacija-Remedijacija

 

 

 

Spill Sorb Canada Inc.

 

 

 

 

 

Ekološko sredstvo

 

Spill Sorb Canada Inc.

Zahvaljujemo na pažnji IBT doo Novi Sad - Srbija Elastec Marine USA SPC - USA Bioversal International Austria SPILL SORB –CAN SORB Canada

Add a comment