Ibis 2013 ett par nedslag från rapporten

60 %
40 %
Information about Ibis 2013 ett par nedslag från rapporten
Travel

Published on May 23, 2014

Author: RazorBjorn

Source: slideshare.net

Description

Ett par nedslag på Tillväxtverkets undersökning om utländska besökare 2013

• Totalt minskade utländska besök med 6 procent mellan 2013 och 2012 • De 5 största marknaderna Norge, Finland, Danmark, Tyskland samt Storbritannien minskar med 10 procent • Största ökningen från enskild marknad var Frankrike som ökar med 18 procent • Största minskningen från enskild marknad var Nederländerna som minskade sina besök i Sverige med -24 procent Utländska besökare 2013 Förändring av utländska besök per marknad 2013 vs 2012 Marknad 2012 2013 % diff 13 vs 12 Norge 5 129 596 4 614 196 -10% Finland 3 891 586 3 757 126 -3% Danmark 3 818 185 3 355 633 -12% Tyskland 1 721 290 1 455 097 -15% Storbritannien 730 735 637 333 -13% Ryssland 522 672 521 182 0% USA 478 552 517 602 8% Polen 543 050 478 191 -12% Frankrike 289 806 343 166 18% Nederländerna 448 237 340 531 -24% Italien 280 582 269 790 -4% Estland 253 698 258 583 2% Spanien 208727 218 217 5% Schweiz 208 039 199 414 -4% Lettland 171 306 149 338 -13% Övriga Länder 1 315 145 1 698 309 29% Totalt 20 011 206 18 813 708 -6% 5 största marknaderna 15 291 392 13 819 385 -10% Källa: Tillväxtverket, IBIS 2013

Källa: Tillväxtverket, IBIS 2013 Utländska besökare 2013 • Totalt minskade utländska besök med 6 procent mellan 2013 och 2012 • Norrbotten/Västerbotten, Stockholm samt i Skåne ökade de utländska besöken • Västra Götaland minskade utländska besök med -6 procent • Privata endagsbesök står gör hela minskningen Förändring av utländska besök per region 2013 vs 2012

@Razorbjorn @Razorbjorn se.linkedin.com/in/razorbjorn @Razorbear Tack och välkommen till min värld! Slideshare.net/Razorbjorn

Add a comment

Related presentations

Krishna Holidays is a well established Adventure and Tour operating company in Ris...

Learn about Fastport Passport, we offer expedited passport and visa solutions nati...

71A_Slides_Tusrismo

71A_Slides_Tusrismo

November 10, 2014

Slides sobre Turismo e Intercâmbio

Casa Batlló

Casa Batlló

June 3, 2009

Aircraft leasing is an important decision and before making such an important purc...

Private jets can be hired by companies and individuals to travel in jets in a more...