IA Versterk je bedrijf, leer innoveren. Sessie 3. Hans Braquene. Kulak Kortrijk

50 %
50 %
Information about IA Versterk je bedrijf, leer innoveren. Sessie 3. Hans Braquene. Kulak...
ipr

Published on March 11, 2014

Author: ikinnoveer

Source: slideshare.net

I. R&D Overeenkomsten 1. Definities en Eigendomsrechten Contractuele vrijheid i. Background Know-how en IPR die bestond voor de aanvang van het project

Positieve invulling: gedetailleerde en limitatieve lijst van de element van de background Negatieve invulling: uitsluiten van elementen die geen background zijn of niet kunnen meegedeeld worden Eigendomsrechten wijzigen niet

ii. Foreground of Resultaten Know-how en IPR ontwikkeld bij uitvoering van contract Eigendomsrechten bij wie heeft ontwikkeld; geen recht voor de partij die betaalt (wel bv. bij auteursrechten) Omschreven als Resultaat in contract Wat met resultaten behaald bij uitvoering maar niet als resultaat omschreven? Bv. nieuwe testmethode

iii. Side-ground Duidelijk regelen in contract iv. Mede-eigendom Mede-eigendom meestal gevolg van samen ontwikkelen Contractuele vrijheid

Indien geen overeenkomst:  heeft elke mede-eigenaar een gelijk en onverdeeld aandeel  moet elke mede-eigenaar akkoord gaan met vervreemding, licenties  kan er geen sprake zijn van exclusiviteit

Wat moet geregeld worden:  uitoefening van de rechten (exclusiviteit)  beheer van de IPR bescherming (wie vraagt aan? Wie houdt in stand?)  kostenverdeling  wie treedt op tegen inbreuk?

v. Rechten van derden Via contractspartijen: bv. right of first refusal voor bepaalde type resultaten Aansprakelijkheid van die partij Opgelegd door de overheid - nog zelden voor de overheid zelf - wel verplichtingen opgelegd door subsidiërende overheid vb: Kaderprogramma van de EU, Standardisatie-instituten

2. Gebruiksrechten (Licenties) i. Gebruiksrechten op Resultaten voor - uitvoering project - exploitatie - verder onderzoek (normaal geen probleem)

- exclusiviteit? Ook aanvaard door subsidiërende overheid Onderzoeksinstellingen geven niet langer automatisch exclusiviteit  Willen vrijheid om met verschillende partners te werken en om zelf te exploiteren  Willen vergoeding

- Het “IMEC” model: generische resultaten vs specifieke resultaten - Uitbreiden naar gelieerde ondernemingen? ii. Gebruiksrechten op Background Rechten ook uitdrukkelijk voorzien Maar vallen deze niet onder de waarborg voor “eigen daad”?

iii. Initiatief Automatisch toegekend of alleen op verzoek? Nieuwe overeenkomst nodig ? Indien voorwaarden niet voldoende duidelijk zijn er geen rechten toegekend Binnen bepaalde termijn ? bv. FP tot twee jaar na beëindiging van het project Intussen verbintenis om niet op te treden tegen inbreuk

3. Garanties Contractuele vrijheid van de partijen is ruim maar niet onbeperkt: ook in een onderzoekscontract verbindt met zich steeds tot iets! Welke fouten – risico’s moeten worden gedekt?  Niet-behalen resultaten indien resultaatsverbintenis  Duidelijke omschrijving en aanpassingsmechanisme  Eigen daad – IPR  Inbreuk op rechten van derden

Onderzoeksinstellingen en KMO’s zullen zelden sluitende garantie geven voor IPR- gerelateerde risico’s Wel:  gemeenschappelijk octrooi-onderzoek en IPR- evaluatie  bijstand bij optreden tegen inbreuk

Andere elementen:  Termijn van de verplichting  Directe-indirecte schade  Welke remediërende acties moeten genomen worden?  Financiële drempels

1. Voorbereiding op onderhandelingen i. Resultaten bekendmaken • Risico’s • Confidentialiteit • Beschermingsmogelijkheden II. Exploitatiefase

Beschermingsmaatregelen • Confidentialiteitsovereenkomst • Bescherming nakijken • Nagaan welke elementen je meedeelt Ook voor wetenschappelijke publicaties

ii. Wanneer op de markt gaan? • Kan van bij de conceptie, idee voor echte door- braak met grote partners • Prijs • Discrepantie technologie-produkt • Voorafgaandelijke bescherming? • Juiste timing blijft onzekerheidsfactor

iii. Onderhandelingsdossier Weten wat je wil • Definitie van wat je op de markt brengt • Wat wil je in de plaats? - Geld - Contracten - Royalties

• Wat wil je er zelf nog mee doen? • Wat wil je nog leveren erna? - Verbeteringen - Assistentie - Garantie

2. Contractsonderhandelingen i. Wie kan valoriseren? Eigenaar of rechthebbende • Uitvinder, auteur vs. eigenaar, rechthebbende • Contract Research: contracten en wetgeving (bv. auteursrecht, arbeidsrecht) • Bijzondere gevallen: EU-contracten, IWT-regels, Universitaire wetgeving • Meerdere eigenaars

ii. Vormen van exploitatie Licentie vs. Overdracht • Gebruikersrechten vs. eigendomsrechten • Criteria - Exclusiviteit - Waardering/Activering - Instandhouden - Garanties

• Vergoeding: gelijklopend - Royalties kunnen - Wat bij ongeldig verklaren? - Garanties gelijkaardig

iii. Toegekende rechten Voorwerp Welke rechten worden toegekend? • Exclusief? • Beperkingen - Produkt - Eén vestiging - Geografisch • Recht om aan te passen? Sublicenties

iv. Vergoeding Waardebepaling technologie • Historische kost • NPV Royalty 0,5 - 50 % • 25 % van winst voor eigenaar • Kennis van specifieke markt Factoren • Stand van ontwikkeling • Uniek produkt • Exclusief Model Clausules

v. Aansprakelijkheden Algemene contractuele aansprakelijkheid Aansprakelijkheid als licentiegever/overdrager octrooi • Eigen daad • Daad van derden - Namaak door derden - Inbreuk rechten van derden

• Vrijwaring voor gebreken - Geldigheid octrooi - Andere gebreken Exoneratie

vi. Algemeen Partijen Duurtijd Beëindiging • Einde bescherming • Fout • Termijn Rechtbank & Rechtskeuze Confidentialiteit

Add a comment

Related presentations

Related pages

IA 5 topsprekers zetten je aan het innoveren. Sessie 3 ...

IA Versterk je bedrijf, leer innoveren. ... IA Versterk je bedrijf, leer Innoveren. Sessie 3. ... Sessie 3. Hans Braquene. Kulak Kortrijk
Read more

IA 5 topsprekers zetten je aan het innoveren. Sessie 1 ...

IA Versterk je bedrijf, leer Innoveren. Sessie 3. ... Sessie 3. Hans Braquene. Kulak Kortrijk ... in uw bedrijf IA Versterk je bedrijf, leer innoveren.
Read more

PROGRAMMA | edushock leerfestival

Inschrijven voor een sessie op voorhand kan niet. Je kiest ter plaatse, ... Hans Van Lokven ... Leren innoveren, ...
Read more

KU Leuven

KU Leuven is de grootste universiteit van België met een sterke focus op onderzoek van internationaal hoog niveau, kwalitatief onderwijs en ...
Read more

Bal des Conscrits de Besse - EventsDiscovery.com - A ...

On vous propose de venir vous détendre avec nous le temps d'une soirée, que se soit pour faire une pause pendant vos révisions, de souffler après les ...
Read more

Rol ABC Nova belicht in Duurzame Scholen Magazine - Rol ...

De opschuivende puzzelstukken zijn het flexibele pauzelandschap en de leer ... innoveren, inspireren. Een van ... interactieve sessie langszij, zoals wat ...
Read more