I tu d\'on ets?

75 %
25 %
Information about I tu d\'on ets?
Education

Published on November 14, 2008

Author: artpqpi

Source: slideshare.net

Description

Presentació del projecte \"I tu d\'on ets?\" dels curs \"Estratègies per l\'èxit: PQPI\".

L’avaluació al PQPI-PTT de l’Hospitalet Curs 2008-2009

PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS OBJECTIUS GENERALS Promoure el respecte, la tolerància i la cohesió del grup a partir del compartir informacions de tipus personal com ara el punt d’origen, la cultura, els costums... Treballar les tècniques de recerca, de selecció i de transmissió de la informació, així com diverses competències curriculars de la formació bàsica: desenvolupament i recursos personals, coneixement de l’entorn social i professional, aprenentatges instrumentals bàsics.

OBJECTIUS GENERALS

Promoure el respecte, la tolerància i la cohesió del grup a partir del compartir informacions de tipus personal com ara el punt d’origen, la cultura, els costums...

Treballar les tècniques de recerca, de selecció i de transmissió de la informació, així com diverses competències curriculars de la formació bàsica: desenvolupament i recursos personals, coneixement de l’entorn social i professional, aprenentatges instrumentals bàsics.

PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS TEMPS DE DEDICACIÓ Dins de classe dedicarem aproximadament 2h cada dia durant 2 setmanes=20 hores A casa hi poden dedicar el temps que més els convingui per poder acabar o revisar allò que s’ha fet a classe.

TEMPS DE DEDICACIÓ

Dins de classe dedicarem aproximadament 2h cada dia durant 2 setmanes=20 hores

A casa hi poden dedicar el temps que més els convingui per poder acabar o revisar allò que s’ha fet a classe.

PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS SESSIONS On vas néixer, on vaig néixer? A prop o lluny. Agafa el regle Què volem saber? Com ho esbrinarem? Tria i remena Anem al gra Dissenyem!! Escribim-ho!! Escribim-ho!! Fem l’últim repàs Ha arribat el moment de la veritat

SESSIONS

On vas néixer, on vaig néixer?

A prop o lluny. Agafa el regle

Què volem saber? Com ho esbrinarem?

Tria i remena

Anem al gra

Dissenyem!!

Escribim-ho!!

Escribim-ho!!

Fem l’últim repàs

Ha arribat el moment de la veritat

PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS MODULS FORMATIUS: Desenvolupament i recursos personals Desenvolupament personal i social Coneixement de l’entorn social i professional Entorn i participació Aprenentatges instrumentals bàsics Comunicació oral i escrita Matemàtiques bàsiques Tecnologies de la informació i la comunicació

MODULS FORMATIUS:

Desenvolupament i recursos personals

Desenvolupament personal i social

Coneixement de l’entorn social i professional

Entorn i participació

Aprenentatges instrumentals bàsics

Comunicació oral i escrita

Matemàtiques bàsiques

Tecnologies de la informació i la comunicació

PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS METODOLOGIA DE TREBALL: Treball en equip: basat en la investigació, en l’us d’internet i en la resolució de problemes. Avaluació de totes les activitats a través de rúbriques Avaluació individual i del treball en equip Ús del portafoli individual

METODOLOGIA DE TREBALL:

Treball en equip: basat en la investigació, en l’us d’internet i en la resolució de problemes.

Avaluació de totes les activitats a través de rúbriques

Avaluació individual i del treball en equip

Ús del portafoli individual

PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS EXEMPLE D’UNA SESSIÓ: On vas néixer, on vaig néixer? Material : mapa mundi individual, un per alumne i mapa mundi mida pòster per la classe. Atlas universal polític i físic. Agulles amb caps de color. Activitat : Explicar el projecte (10’-15’) Fer els grups de 4 a partir de parelles que ells/es triïn (10’) Cada persona, amb l’ajut dels altres membres del grup, situar el seu punt d’origen en el mapa (10’)

EXEMPLE D’UNA SESSIÓ: On vas néixer, on vaig néixer?

Material : mapa mundi individual, un per alumne i mapa mundi mida pòster per la classe. Atlas universal polític i físic. Agulles amb caps de color.

Activitat :

Explicar el projecte (10’-15’)

Fer els grups de 4 a partir de parelles que ells/es triïn (10’)

Cada persona, amb l’ajut dels altres membres del grup, situar el seu punt d’origen en el mapa (10’)

PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS Observació del que es veu al mapa Explicació continguts: Diferència entre mapes físics i polítics Concepte de continent. Continents que existeixen Concepte de país. Països i capitals dels membres de la classe. Relleu més important: rius, muntanyes, mars... Apunts que aniran al portafoli: Nom dels continents, continent d’on es prové Nom dels països, capitals i ciutats o pobles d’origen de tot l’alumnat. Nom del continent de destí. Nom del país, capital, província, ciutat de destí Totes les definicions i apunts de l’explicació de continguts.

Observació del que es veu al mapa

Explicació continguts:

Diferència entre mapes físics i polítics

Concepte de continent. Continents que existeixen

Concepte de país. Països i capitals dels membres de la classe.

Relleu més important: rius, muntanyes, mars...

Apunts que aniran al portafoli:

Nom dels continents, continent d’on es prové

Nom dels països, capitals i ciutats o pobles d’origen de tot l’alumnat.

Nom del continent de destí.

Nom del país, capital, província, ciutat de destí

Totes les definicions i apunts de l’explicació de continguts.

PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS Tota aquesta informació quedarà reflectida en el mapa mundi individual . S’avaluarà el resultat que queda al portafoli, de forma individual (45’). Rúbrica d’avaluació Posar en comú al mapa gros de la classe totes les ciutats, països, continents dels que provenen els/les diferents alumnes. (20’)

Tota aquesta informació quedarà reflectida en el mapa mundi individual . S’avaluarà el resultat que queda al portafoli, de forma individual (45’). Rúbrica d’avaluació

Posar en comú al mapa gros de la classe totes les ciutats, països, continents dels que provenen els/les diferents alumnes. (20’)

PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS Nivell de qualitat CRITERIS 3 Notable 2 Suficient 1 Insuficient Continents Ha apuntat correctament, amb netedat i bona presentació el nom de la capital de tots els països dels membres del seu grup amb un màxim de 5 faltes d’ortografia i les ha senyalat al mapa Ha apuntat el nom se les capitals dels països dels membres del grup i les ha situat al mapa Ha apuntat de forma incompleta el nom de les capitals dels països dels membres del grup i s’ha deixat de situar-ne alguna al mapa Punt on ens trobem Ha apuntat correctament, amb netedat i bona presentació el nom del punt on ens trobem sense faltes i l’ha senyalat bé al mapa Ha apuntat el nom del punt on ens trobem i l’ha situat al mapa No ha apuntat el nom del punt on ens trobem ni l’ha marcat al mapa

PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS Nivell de qualitat CRITERIS 3 Notable 2 Suficient 1 Insuficient Capitals Ha apuntat correctament, amb netedat i bona presentació la definició i el nom de tots els continents amb un màxim de 5 faltes d’ortografia Ha apuntat la definició de continent i el nom dels continents amb més de 5 faltes d’ortografia Ha apuntat de forma incompleta la definició o s’ha deixat algun dels continents Països Ha apuntat correctament, amb netedat i bona presentació el nom de tots els països dels membres del grup amb un màxim de 5 faltes i els ha senyalat al mapa amb encert Ha apuntat el nom dels països dels membres del grup i els ha situat al mapa Ha apuntat de forma incomplets el nom dels països dels membres del grup i s’ha deixat de situar-ne algun al mapa

CONCEPTE D’AVALUACIÓ L’avaluació és una eina per ajudar als i les joves del programa a ser conscients del seu progrés i dels seus aprenentatges. L’avaluació fa corresponsable a l’alumne del seu procés formatiu. L’avaluació és un procés, es fa de forma contínua al llarg del temps i dóna oportunitats de millora.

L’avaluació és una eina per ajudar als i les joves del programa a ser conscients del seu progrés i dels seus aprenentatges.

L’avaluació fa corresponsable a l’alumne del seu procés formatiu.

L’avaluació és un procés, es fa de forma contínua al llarg del temps i dóna oportunitats de millora.

SISTEMES D’AVALUACIÓ Proves Exercicis Concursos

Proves

Exercicis

Concursos

PROVES És un sistema d’avaluació que malgrat sigui tradicional, segueix present a la vida acadèmica i professional. Hi ha moltes altres maneres de fer proves que poden ser enriquidores i no frustrants: Proves amb apunts Correcció de les proves pels/les alumnes Proves fetes en parella

És un sistema d’avaluació que malgrat sigui tradicional, segueix present a la vida acadèmica i professional.

Hi ha moltes altres maneres de fer proves que poden ser enriquidores i no frustrants:

Proves amb apunts

Correcció de les proves pels/les alumnes

Proves fetes en parella

CONCURSOS Situacions lúdiques en les que es poden demostrar i compartir coneixements en petit grup sobre qualsevol tema. Treure la millor puntuació motiva a superar als altres i a un mateix.

Situacions lúdiques en les que es poden demostrar i compartir coneixements en petit grup sobre qualsevol tema.

Treure la millor puntuació motiva a superar als altres i a un mateix.

PORTAFOLI És una carpeta d’anelles on cada alumne/a guardarà les feines que considera que estan més ben fetes També s’hi posaran els projectes acabats i ben puntuats Serveix a l’alumne/a per poder consultar però també per poder mostrar quina qualitat de treball és capaç de fer

És una carpeta d’anelles on cada alumne/a guardarà les feines que considera que estan més ben fetes

També s’hi posaran els projectes acabats i ben puntuats

Serveix a l’alumne/a per poder consultar però també per poder mostrar quina qualitat de treball és capaç de fer

RÚBRIQUES Criteris d’avaluació que donem a conèixer a l’alumnat abans de fer les activitats. Tenen com objectiu que sàpiguen exactament que s’espera que assoleixin i siguin capaços de fer amb cada exercici. Els diferents nivells d’assoliment donen l’oportunitat de no fracassar i/o de poder millorar.

Criteris d’avaluació que donem a conèixer a l’alumnat abans de fer les activitats.

Tenen com objectiu que sàpiguen exactament que s’espera que assoleixin i siguin capaços de fer amb cada exercici.

Els diferents nivells d’assoliment donen l’oportunitat de no fracassar i/o de poder millorar.

RÚBRIQUES: COM HO FEM... El/ la tutor/a estableix els objectius de l’activitat i marca criteris molt concrets i clars de com es vol la feina. Lectura col·lectiva de la rúbrica i comprovació de la comprensió dels diferents nivells de qualitat Realització de la feina, ja sigui individual o d’equip.

El/ la tutor/a estableix els objectius de l’activitat i marca criteris molt concrets i clars de com es vol la feina.

Lectura col·lectiva de la rúbrica i comprovació de la comprensió dels diferents nivells de qualitat

Realització de la feina, ja sigui individual o d’equip.

RÚBRIQUES Correcció i puntuació del treball fet seguint els criteris marcats. Fem servir dues modalitats: el/la tutor/a corregeix els exercicis. els/les propis/es alumnes s’intercanvien els exercicis i els corregeixen. Opció de millora: els/les alumnes tenen l’oportunitat de revisar i millorar la feina feta i tornar-la a entregar

Correcció i puntuació del treball fet seguint els criteris marcats.

Fem servir dues modalitats:

el/la tutor/a corregeix els exercicis.

els/les propis/es alumnes s’intercanvien els exercicis i els corregeixen.

Opció de millora: els/les alumnes tenen l’oportunitat de revisar i millorar la feina feta i tornar-la a entregar

RÚBRICA: pluja d’idees Nivell de qualitat CRITERIS 3 Notable 2 Suficient 1 Insuficient Participació a la pluja d’idees Ha aportat entre 5 i 10 idees Ha aportat entre 1 i 5 idees No ha aportat cap idea Respecte als companys/es durant la pluja d’idees Ha mantingut la calma i ha respectat sempre el torn de paraula En menys de 3 ocasions se li ha hagut de cridar l’atenció per no respectar l’ordre En més de 3 ocasions s’ha hagut de cridar l’atenció per no respectar l’ordre

RÚBRICA: presa d’apunts Nivell de qualitat CRITERIS 3 Notable 2 Suficient 1 Insuficient Apunts presos a classe S’ha apuntat de forma completa, correcta, amb netedat i bona presentació amb un màxim de 30 faltes d’ortografia. S’han pres apunts malgrat hi ha més de 30 faltes d’ortografia i la presentació es podria millorar S’han pres apunts breus, poc clars, bruts, incomplets i amb més de 50 faltes d’ortografia

RÚBRICA: redacció simulacre d’entrevista Nivell de qualitat CRITERIS 3 Notable 2 Suficient 1 Insuficient Redacció La redacció és clara, amb estructures gramaticals correctes La redacció és correcta tot i que pot tenir alguna errada gramatical, alguna repetició No s’entén el que es vol explicar, ja sigui per massa breu o per massa llarg Ortografia En tota l’entrevista hi ha com a màxim 30 faltes En tota l’entrevista hi ha com a màxim 40 faltes Hi ha més de 40 faltes en tota l’entrevista Presentació És clara, neta i segueix els temes que han aparegut a la pluja d’idees Es pot llegir sense dificultats tot i que es desvïi lleugerament dels temes No té ordre, no s’entén i no segueix els temes.

Add a comment

Related presentations

Related pages

I tu, d'on ets? - 30 minuts - Televisió de Catalunya

Reportatge: I tu, d'on ets? 4097070. L'any 1993, el programa "30 minuts" va entrevistar una cinquantena de nois i noies de diferents edats que vivien a ...
Read more

I tu, d’on ets? | Fundació Carulla

El reportatge "I tu, d’on ets?", del programa 30 minuts, descobreix la diversitat d’orígens i sentiments de pertinença dels catalans fills de la ...
Read more

BATXILLERAT: I TU, D'ON ETS? (reportatge emès al programa ...

I TU, D'ON ETS? (reportatge emès al programa 30 MINUTS, de TELEVISIÓ DE CATALUNYA, el dia 20 de maig de 2012)
Read more

De la Beth

I tu, d'on ets? Per a nens i nenes del món . Dissenyada per. Elisabeth Febrer i Claveras. efebrer@xtec.cat
Read more

I tu, d'on ets?

L'any 1993, el programa "30 minuts" va entrevistar una cinquantena de nois i noies de diferents edats que vivien a Catalunya i eren fills d'estrangers. Ara ...
Read more

I tu Fàtima, maca, d’on ets? De Cambrils Una altra ...

«I tu Fàtima, maca, d’on ets? De Cambrils » Una altra mirada sobre els fills i filles de famílies immigrades* Marta Casas Castañé *Article publicat ...
Read more

"I tu, d'on ets?", a "30 minuts"

20 anys després, el programa es retroba amb els fills dels primers immigrants estrangers
Read more

COL·LABORACIONS: I TU, D'ON ETS? | Guillament | Cingles ...

"D'on ets,tu', "Jo? De Figueres. I tu, d'on ets?". "De Barcelona", "Ah! Una desgràcia com una altra, no t'hi capfiquis", Molts dels qui fa quinze o vint ...
Read more