Iş Stratejisi

50 %
50 %
Information about Iş Stratejisi
Education

Published on July 26, 2009

Author: cakirengin

Source: slideshare.net

İŞ STRATEJİSİ Engin ÇAKIR 2008800078

GİRİŞ İş stratejisinin işletmenin rakipleri karşısında pazar konumunu belirlemede etkin bir görevi vardır. Ayrıca yönetim tarafından iyi bir şekilde katılım sağlanırsa, işletmenin geleceğini güvence altına alma ve belirleme imkânına sahip olur.

İş stratejisinin işletmenin rakipleri karşısında pazar konumunu belirlemede etkin bir görevi vardır.

Ayrıca yönetim tarafından iyi bir şekilde katılım sağlanırsa, işletmenin geleceğini güvence altına alma ve belirleme imkânına sahip olur.

GİRİŞ Bir iş stratejisi aşağıdaki sorulara net yanıtlar vermelidir. Stratejinin kabul edilmesi için işin kapsamı ne olmalıdır? İşin mevcut ve potansiyel müşterilerinin şu anki ve gelecekteki ihtiyaçları nelerdir? Şimdi ve gelecekte bu ihtiyaçları karşılamada bize rekabetçi avantaj sağlayan eşsiz yeteneği nedir? Uzun dönemde işimizin geleceğini güvence altına almak için ne gibi ihtiyaçlar vardır?

Bir iş stratejisi aşağıdaki sorulara net yanıtlar vermelidir.

Stratejinin kabul edilmesi için işin kapsamı ne olmalıdır?

İşin mevcut ve potansiyel müşterilerinin şu anki ve gelecekteki ihtiyaçları nelerdir?

Şimdi ve gelecekte bu ihtiyaçları karşılamada bize rekabetçi avantaj sağlayan eşsiz yeteneği nedir?

Uzun dönemde işimizin geleceğini güvence altına almak için ne gibi ihtiyaçlar vardır?

GİRİŞ Bir iş stratejisi aşağıdaki sorulara net yanıtlar vermelidir. Stratejinin kabul edilmesi için işin kapsamı ne olmalıdır? İşin mevcut ve potansiyel müşterilerinin şu anki ve gelecekteki ihtiyaçları nelerdir? Şimdi ve gelecekte bu ihtiyaçları karşılamada bize rekabetçi avantaj sağlayan eşsiz yeteneği nedir? Uzun dönemde işimizin geleceğini güvence altına almak için ne gibi ihtiyaçlar vardır?

Bir iş stratejisi aşağıdaki sorulara net yanıtlar vermelidir.

Stratejinin kabul edilmesi için işin kapsamı ne olmalıdır?

İşin mevcut ve potansiyel müşterilerinin şu anki ve gelecekteki ihtiyaçları nelerdir?

Şimdi ve gelecekte bu ihtiyaçları karşılamada bize rekabetçi avantaj sağlayan eşsiz yeteneği nedir?

Uzun dönemde işimizin geleceğini güvence altına almak için ne gibi ihtiyaçlar vardır?

GİRİŞ İyi bir iş stratejisi altı kalite testine tabi tutulur. Strateji kapsamlı olacak.  Strateji uygun bir şekilde belgelenmiş olacak. Strateji gerçek müşteri ihtiyaçlarına hitap edecek.  Strateji gerçek uzmanlıklardan faydalanacak. Strateji rekabet avantaja katkıda bulunacaktır. Strateji uygulama için zemin hazırlayacaktır.

İyi bir iş stratejisi altı kalite testine tabi tutulur.

Strateji kapsamlı olacak. 

Strateji uygun bir şekilde belgelenmiş olacak.

Strateji gerçek müşteri ihtiyaçlarına hitap edecek. 

Strateji gerçek uzmanlıklardan faydalanacak.

Strateji rekabet avantaja katkıda bulunacaktır.

Strateji uygulama için zemin hazırlayacaktır.

1- İŞ STRATEJİSİNİN KAPSAMLI OLMASI Müşteri tercihlerini belirleyen her satın alma kararları için ayrı bir rekabet stratejisine sahip olması gerekmektedir. Müşteri tercihleri başkalarının satın alma kararlarını karşılaştırmalarına bağlıdır. Müşterilerin siparişlerine örnek vermek gerekirse; 100 gramlık bir Nescafé'nin 200 gramlık Nescafé’den farklı bir siparişi olacaktır. Müşteriler iki farklı boyutta ürünü farklı siparişler şeklinde algılayacaktır ve bu yüzden işletmelerin farklı iş stratejilerine gereksinimi olacaktır.

Müşteri tercihlerini belirleyen her satın alma kararları için ayrı bir rekabet stratejisine sahip olması gerekmektedir.

Müşteri tercihleri başkalarının satın alma kararlarını karşılaştırmalarına bağlıdır.

Müşterilerin siparişlerine örnek vermek gerekirse; 100 gramlık bir Nescafé'nin 200 gramlık Nescafé’den farklı bir siparişi olacaktır.

Müşteriler iki farklı boyutta ürünü farklı siparişler şeklinde algılayacaktır ve bu yüzden işletmelerin farklı iş stratejilerine gereksinimi olacaktır.

2- BİR İŞ STRATEJİ BELGESİNİN İÇERİĞİ Strateji belgeleri uzun olduklarında bir yanılma söz konusu olabilmektedir. Bir oturuşta tüm belgeyi okumak ve anlamak mümkün olmalıdır. Ancak, belge üzerinde belirtilen sorular, kesin ve ikna edici şekilde açık cevaplar vermelidir. Önemli bilgiler ve özetlenmiş analizler yanıtları desteklemelidir.

Strateji belgeleri uzun olduklarında bir yanılma söz konusu olabilmektedir.

Bir oturuşta tüm belgeyi okumak ve anlamak mümkün olmalıdır.

Ancak, belge üzerinde belirtilen sorular, kesin ve ikna edici şekilde açık cevaplar vermelidir.

Önemli bilgiler ve özetlenmiş analizler yanıtları desteklemelidir.

2.1- İŞLETME İÇİN STRATEJİK AMAÇ İFADESİ İş gelecekte olma ihtimali göz önüne alınarak genel ifadesi içinde tanımlanır. Uygulamada ve somut koşullarda bu geleceğin şimdiden ne gibi farkı olduğunun altının çizilmesi gerekmektedir. Açıkçası, iş için stratejik amaçlarını bir bütün olarak işletme için stratejik amaca ilişkilendirme ve diğer kurumsal stratejileri ile tutarlı olmasını sağlamak gerekir.

İş gelecekte olma ihtimali göz önüne alınarak genel ifadesi içinde tanımlanır.

Uygulamada ve somut koşullarda bu geleceğin şimdiden ne gibi farkı olduğunun altının çizilmesi gerekmektedir.

Açıkçası, iş için stratejik amaçlarını bir bütün olarak işletme için stratejik amaca ilişkilendirme ve diğer kurumsal stratejileri ile tutarlı olmasını sağlamak gerekir.

2.2- STRATEJİK DEĞERLENDİRMEDE BAŞLICA BULGULAR Genelde, stratejik değerlendirmede işletmenin hem dış çevresi hem de yeteneklerinin detaylı analizlerine yer verilir. Sadece en önemli veya en şaşırtıcı sonuçlar kaydedilmiş olması gerekir. Eğer mevcut stratejiler devam edecekse, işin mevcut durum ve gelecekteki beklentilerinin makul bir değerlendirmesi verilmelidir.

Genelde, stratejik değerlendirmede işletmenin hem dış çevresi hem de yeteneklerinin detaylı analizlerine yer verilir.

Sadece en önemli veya en şaşırtıcı sonuçlar kaydedilmiş olması gerekir.

Eğer mevcut stratejiler devam edecekse, işin mevcut durum ve gelecekteki beklentilerinin makul bir değerlendirmesi verilmelidir.

2.3- YAPILMIŞ STRATEJİK SEÇİMLER VE MANTIK DESTEĞİ Bu bölüm seçimi yapılmış ve belirtilmiş seçenekleri özetlemek zorundadır. Stratejik seçim mantığı rekabet avantajı temelinde sıkı bir analiz şeklinde yapılmalıdır ve bu da işletmenin gösterilebilir yetenekleriyle ilişkilendirilecektir. Ayrıca stratejik seçim mantığı işletmenin bütünü ele alındığında seçimin strateji amacıyla nasıl karşılaştırdığı ile ilgili bilgiler ortaya koyacaktır.

Bu bölüm seçimi yapılmış ve belirtilmiş seçenekleri özetlemek zorundadır.

Stratejik seçim mantığı rekabet avantajı temelinde sıkı bir analiz şeklinde yapılmalıdır ve bu da işletmenin gösterilebilir yetenekleriyle ilişkilendirilecektir.

Ayrıca stratejik seçim mantığı işletmenin bütünü ele alındığında seçimin strateji amacıyla nasıl karşılaştırdığı ile ilgili bilgiler ortaya koyacaktır.

2.4- HEDEF VE AMAÇLARIN İFADESİ Genel hedef işletmenin stratejik amacını anlamaktır. Diğer ölçülebilir destek almış hedefler ayrıca çok değerlidir. Amaçlar tam anlamıyla mali olmamalıdır. Bazı amaçların işin temel niteliklerini ölçmesi ve müşteri ve paydaşların ihtiyaçlarını karşımada önemlidir.

Genel hedef işletmenin stratejik amacını anlamaktır.

Diğer ölçülebilir destek almış hedefler ayrıca çok değerlidir.

Amaçlar tam anlamıyla mali olmamalıdır.

Bazı amaçların işin temel niteliklerini ölçmesi ve müşteri ve paydaşların ihtiyaçlarını karşımada önemlidir.

2.5- STRATEJİK GİRİŞİMLERİN GENEL ÇERÇEVESİ Bu bölüm, strateji oluşumunda üstlenilen temel eylemlerin genel çerçevesini çizecektir.

Bu bölüm, strateji oluşumunda üstlenilen temel eylemlerin genel çerçevesini çizecektir.

3- MÜŞTERİLERİN GERÇEK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA Müşteri ihtiyaçları iş stratejilerinin önemli bir faktörü konumundadır. İhtiyaçları anlamada ve bu ihtiyaçların rakiplerden daha karlı bir şekilde tatminini sağlama önem arz eder. Bu yüzden iş stratejisi müşteri ihtiyaçlarını karşılayarak rakiplerin önüne geçmede önemlidir.

Müşteri ihtiyaçları iş stratejilerinin önemli bir faktörü konumundadır.

İhtiyaçları anlamada ve bu ihtiyaçların rakiplerden daha karlı bir şekilde tatminini sağlama önem arz eder.

Bu yüzden iş stratejisi müşteri ihtiyaçlarını karşılayarak rakiplerin önüne geçmede önemlidir.

Müşteri ihtiyaçlarını anlayıp derinlemesine bir analiz yapılmasının ardından iyi bir iş strateji üretilmesi ihtiyacı ortaya çıkar. Müşteri ihtiyaçlarının kapsam ve niteliğini anlamak gerekmektedir. Bu ihtiyaçlar farklı grup veya bireyler arasında değişiklik gösterir ve ihtiyaçlar değişim göstermektedir. Bu ihtiyaçları anlama normal olarak pazarlama fonksiyonun sorumluluğundadır.

Müşteri ihtiyaçlarını anlayıp derinlemesine bir analiz yapılmasının ardından iyi bir iş strateji üretilmesi ihtiyacı ortaya çıkar.

Müşteri ihtiyaçlarının kapsam ve niteliğini anlamak gerekmektedir.

Bu ihtiyaçlar farklı grup veya bireyler arasında değişiklik gösterir ve ihtiyaçlar değişim göstermektedir.

Bu ihtiyaçları anlama normal olarak pazarlama fonksiyonun sorumluluğundadır.

4- İŞ STRATEJİSİNDE GERÇEK YETENEKLERİ KULLANMA İşletme stratejisinin ikinci önemli sürücüsü işletme yetenekleridir. Amaç; rakiplerimizden farklılığımızın temelini ortaya koyabilen benzersiz yeteneğimizi tanımlamak olacaktır. Bunu ortaya koymak sanıldığı gibi kolay değildir ve muhtemelen daha fazla iş stratejisi işletmenin kendi yeteneklerinin değerlendirmesinde dürüst olmadaki başarısızlığı nedeniyle işler yanlış gider ve bundan ötürü müşteri ihtiyaçlarını anlayamazlar.

İşletme stratejisinin ikinci önemli sürücüsü işletme yetenekleridir.

Amaç; rakiplerimizden farklılığımızın temelini ortaya koyabilen benzersiz yeteneğimizi tanımlamak olacaktır.

Bunu ortaya koymak sanıldığı gibi kolay değildir ve muhtemelen daha fazla iş stratejisi işletmenin kendi yeteneklerinin değerlendirmesinde dürüst olmadaki başarısızlığı nedeniyle işler yanlış gider ve bundan ötürü müşteri ihtiyaçlarını anlayamazlar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI SAĞLAMAK En iyi iş stratejileri, sürdürülebilir rekabet avantajı yolunda müşteri ihtiyaçlarını karşılamada firma yeteneklerini kullanandır. Rekabet avantajı değer ortaya koyabiliyorsa, manevi inançların alışık olmadığımız bazı niteliklerine de sahip olduğu söylenebilir. İş stratejisi, o işin kapsamında gerçekte rekabet avantajı konusunu göstermelidir.

En iyi iş stratejileri, sürdürülebilir rekabet avantajı yolunda müşteri ihtiyaçlarını karşılamada firma yeteneklerini kullanandır.

Rekabet avantajı değer ortaya koyabiliyorsa, manevi inançların alışık olmadığımız bazı niteliklerine de sahip olduğu söylenebilir.

İş stratejisi, o işin kapsamında gerçekte rekabet avantajı konusunu göstermelidir.

UYGULAMA İÇİN ZEMİN HAZIRLAMA Geniş anlamda, iş stratejisi temel girişimlerin stratejileri uygulamada gerekli olacağını belirtmelidir. Ayrıca iş süreçlerinde, kültüründe ve organizasyonunda ihtiyaç olabilecek değişiklikleri tanımlamalıdır. Değişimde durumu tartışmalıdır. Bir zaman sürecinde sıkı ama ulaşılabilir hedefler belirleyerek değişimde başarı elde edilebilir.

Geniş anlamda, iş stratejisi temel girişimlerin stratejileri uygulamada gerekli olacağını belirtmelidir.

Ayrıca iş süreçlerinde, kültüründe ve organizasyonunda ihtiyaç olabilecek değişiklikleri tanımlamalıdır.

Değişimde durumu tartışmalıdır.

Bir zaman sürecinde sıkı ama ulaşılabilir hedefler belirleyerek değişimde başarı elde edilebilir.

SONUÇ İşletme stratejisinin amacı, seçilmiş bir pazar arenasındaki müşterilerinin ihtiyaçlarına hizmet ederek rekabet avantajı elde etmek ve sürdürmek için işletmenin yeteneklerini kullanmaktır. Etkili bir iş stratejisi; iş kapsamı, müşteri ihtiyaçları, işletmenin kendi avantajını nasıl ortaya koyduğu ve rekabet avantajını nasıl kazanacağı gibi sorulara iyi cevaplar verecektir. Ayrıca iş stratejisi, stratejiyi uygulamak için gerekli ana işlemleri ve değişimin neden gerekli olduğunu belirtecektir.

İşletme stratejisinin amacı, seçilmiş bir pazar arenasındaki müşterilerinin ihtiyaçlarına hizmet ederek rekabet avantajı elde etmek ve sürdürmek için işletmenin yeteneklerini kullanmaktır.

Etkili bir iş stratejisi; iş kapsamı, müşteri ihtiyaçları, işletmenin kendi avantajını nasıl ortaya koyduğu ve rekabet avantajını nasıl kazanacağı gibi sorulara iyi cevaplar verecektir.

Ayrıca iş stratejisi, stratejiyi uygulamak için gerekli ana işlemleri ve değişimin neden gerekli olduğunu belirtecektir.

Add a comment

Related presentations

Related pages

DenizBank AG - İnsan Kaynakları Stratejisi

İnsan Kaynakları Stratejisi. DenizBank AG’nin İnsan Kaynakları Departmanı, Genel Müdür’ün ve İcra Kurulu’nun stratejik ortağı olarak kurum ...
Read more

İş Stratejisi – worldmedicine

Misyon & Vizyon; İş Stratejisi; Galeri; Sertifikalar ve Ödüller; İletişim; Şirketin iş startejileri şirket yönetimi tarafından uzun vadeli ...
Read more

İş Akışları Stratejisi - Mind42 - Mind42: Free online ...

İş Akışları Stratejisi Modeller Full BPM Modeli Önyüz Documentum Akışlar BPM Maliyet Altyapı Yüksek Geliştirme Yüksek Taşıma Yüksek Bakım Orta
Read more

İş Stratejisi Nasıl Planlanır? İş Stratejisi Nasıl ...

İş Stratejisi Nasıl Planlanır? İş Stratejisi Nasıl Planlanır? Strateji kavramı işinize bakış şeklinizi değiştirir. Stratejik düşünme ...
Read more

1C- İş Stratejisi Belirleme - Yeni Neler Var?

Birçok firma, sitesinin başarısını, internet istatistikleri üzerinden ölçmeye çalışır. Halbuki gerçek başarı tüm strateji içerisinde ...
Read more

İŞ YÖNETİM STRATEJİSİ:REKABET STRATEJİSİ by reber ...

İş Yönetim Stratejileri/Rekabet Stratejileri Etkileyen Unsurlar Pazarın yapısı Pazardaki firma sayısı, rekabet durumu (tam rekabet/eksik rekabet, v ...
Read more

Business-Unit Strategy | Strategy & Corporate Finance ...

We support business leaders on bold strategic journeys, grounded in unparalleled empirical and social insights, to beat the market.
Read more

ERP Committee Turkey: İş Zekası Stratejisi Semineri 3 ...

Seminer programımıza katılım ücretsizdir ve ERP, CRM, BI Komitelerimizin gönüllü eğitmenleri tarafından düzenlenmektedir. Seminerlerimize ...
Read more

Bilişim Stratejisi | SAS - Analytics, Business ...

Başarının Anahtarı. Bilişim stratejisi oluşturmak teknoloji, süreç ve insanlar arasında koordineli bir biçimde çaba göstermeyi gerektirir.
Read more