Işletme Analizi

50 %
50 %
Information about Işletme Analizi

Published on March 11, 2008

Author: yyilmaz

Source: slideshare.net

BÖLÜM 4 İŞLETME ANALİZİ

İŞLETME ANALİZİ İşletmenin Varlık ve Yetenekleri

İşletmenin Varlık ve Yetenekleri

İşletmenin Varlıkları “işletmenin mal ve hizmet üretiminde yararlandıkları maddi veya maddi olmayan tüm unsurlar”

“işletmenin mal ve hizmet üretiminde yararlandıkları maddi veya maddi olmayan tüm unsurlar”

VARLIKLAR Maddi varlıklar Arsalar Binalar Makine ve malzeme Finansal varlıklar İşgücü (niceliksel) Yönetim yapısı v.b. Maddi olmayan varlıklar: Marka, patent Teknolojik sırlar Bilgi ve deneyim İmaj Kurum kimliği Ürün saygınlığı Güvenirlik v.b.

Maddi varlıklar

Arsalar

Binalar

Makine ve malzeme

Finansal varlıklar

İşgücü (niceliksel)

Yönetim yapısı

v.b.

Maddi olmayan varlıklar:

Marka, patent

Teknolojik sırlar

Bilgi ve deneyim

İmaj

Kurum kimliği

Ürün saygınlığı

Güvenirlik

v.b.

İşletmenin Yetenekleri “işletmenin sahip olduğu varlıkları bir koordinasyon içinde kullanabilme ve amacına uygun bir faaliyeti gerçekleştirebilme kapasitesidir ”

“işletmenin sahip olduğu varlıkları bir koordinasyon içinde kullanabilme ve amacına uygun bir faaliyeti gerçekleştirebilme kapasitesidir ”

YETENEKLER Varlıkları Kullanabilme Becerisi İşgücü özellikleri Kabiliyet Ustalık v.b.

Varlıkları Kullanabilme Becerisi

İşgücü özellikleri

Kabiliyet

Ustalık

v.b.

İşletmenin yetenekleri, sahip olduğu insan kaynaklarının özelliklerinin ve becerilerinin bir sonucudur.

İşletmenin yetenekleri, sahip olduğu insan kaynaklarının özelliklerinin ve becerilerinin bir sonucudur.

Örneğin; Pazarlama …. rekabet durumu, lisans, marka, etkili tutundurma, fiyatlandırma, dağıtım kanalları vb. faaliyetlerinde sahip olduğu üstünlükler yeteneklerini etkiler. Üretim … tasarım, ürün geliştirme, teknik kapasite, stok ve satın alma sistemi vb. üretim ve operasyon becerileri üretim ile ilgili yetenekleridir .

Pazarlama …. rekabet durumu, lisans, marka, etkili tutundurma, fiyatlandırma, dağıtım kanalları vb. faaliyetlerinde sahip olduğu üstünlükler yeteneklerini etkiler.

Üretim … tasarım, ürün geliştirme, teknik kapasite, stok ve satın alma sistemi vb. üretim ve operasyon becerileri üretim ile ilgili yetenekleridir .

Muhasebe ve finansman ile ilgili finansal kaynaklar, nakit akış yönetimi, denetim, stok değerleme ve maliyet muhasebe sistemler vb. beceriler işletmenin yetenekleridir . Ar&Ge …. Her işletmenin sahip olduğu veya olabileceği benzer veya farklı varlık ve yetenekleri sıradan varlık ve yeteneklerdir .

Muhasebe ve finansman ile ilgili finansal kaynaklar, nakit akış yönetimi, denetim, stok değerleme ve maliyet muhasebe sistemler vb. beceriler işletmenin yetenekleridir .

Ar&Ge ….

Her işletmenin sahip olduğu veya olabileceği benzer veya farklı varlık ve yetenekleri sıradan varlık ve yeteneklerdir .

Temel Yetenekler Rekabet üstünlüğü sağlayabilecek Değerli, Nadir, Taklit edilemeyen veya taklit edilmesi pahalı, İkame edilemeyen varlık ve yeteneklerdir.

Rekabet üstünlüğü sağlayabilecek

Değerli,

Nadir,

Taklit edilemeyen veya taklit edilmesi pahalı,

İkame edilemeyen

varlık ve yeteneklerdir.

Temel yeteneklerin işletmeye rekabet üstünlüğü sağlaması çevresel faktörlerle temel yeteneklerin uyumluluğuna bağlıdır. Değişen çevre…. Temel yeteneklerin uyumu

Temel yeteneklerin işletmeye rekabet üstünlüğü sağlaması çevresel faktörlerle temel yeteneklerin uyumluluğuna bağlıdır.

Değişen çevre…. Temel yeteneklerin uyumu

İŞLETME ANALİZİ İşletmenin Varlık ve Yetenekleri Değer Zinciri Analizi

İşletmenin Varlık ve Yetenekleri

Değer Zinciri Analizi

Değer Zinciri Analizi: Rekabet Üstünlüğü Sağlayabilecek İşletme Faaliyetlerinin ve Yeteneklerinin Belirlenmesi “Müşteriye değer yaratmak” Daha az ücret ödeyerek, Aynı fiyatı ödeyerek fazla yarar sağladığında Faaliyetler …. maliyet …. Değer Her faaliyet aynı değeri yaratmaz Tüm faaliyetlerin kattığı değer, rakiplerin ürettiği değerden fazla olmalıdır.

“Müşteriye değer yaratmak”

Daha az ücret ödeyerek,

Aynı fiyatı ödeyerek fazla yarar sağladığında

Faaliyetler …. maliyet …. Değer

Her faaliyet aynı değeri yaratmaz

Tüm faaliyetlerin kattığı değer, rakiplerin ürettiği değerden fazla olmalıdır.

Rekabet üstünlüğü sağlayabilen değerler; Maliyet avantajı ile, Mal ve hizmetlerde müşterilerin değer verdiği bir farklılık yaratarak, değer artışı.

Maliyet avantajı ile,

Mal ve hizmetlerde müşterilerin değer verdiği bir farklılık yaratarak, değer artışı.

Değer yaratan faaliyetler Temel faaliyetler İçe yönelik lojistik faaliyetler Üretim faaliyetleri Dışa yönelik faaliyetler Pazarlama ve satış faaliyetleri Servis faaliyetleri

Temel faaliyetler

İçe yönelik lojistik faaliyetler

Üretim faaliyetleri

Dışa yönelik faaliyetler

Pazarlama ve satış faaliyetleri

Servis faaliyetleri

Destek faaliyetler Altyapı tedarik faaliyetleri Teknoloji geliştirme faaliyetleri İnsan kaynakları yönetimi f. İşletmenin yönetsel alt yapısı ile ilgili f.

Destek faaliyetler

Altyapı tedarik faaliyetleri

Teknoloji geliştirme faaliyetleri

İnsan kaynakları yönetimi f.

İşletmenin yönetsel alt yapısı ile ilgili f.

Değer Yaratan Faaliyetler ve Değer Zinciri Tedarik faaliyetleri İnsan kaynakları yönetimi Teknoloji geliştirme Yönetim altyapısı İçe Yönelik Lojistik Pazarlama ve satış Dışa Yönelik Lojistik Üretim Kar Marjı Servis Destek Faaliyetler Temel Faaliyetler

Değerin Yaratılması Alt grup faaliyetlerin her birinin değer yaratıp yaratmadıklarına bakmak gerekir. Değeri belirleyen iki unsur: “toplam maliyet” ve “toplam gelir” … kar marjı Maliyet gelirden yüksekse …değer yaratmayan faaliyetlerle uğraşılıyor

Alt grup faaliyetlerin her birinin değer yaratıp yaratmadıklarına bakmak gerekir.

Değeri belirleyen iki unsur: “toplam maliyet” ve “toplam gelir” … kar marjı

Maliyet gelirden yüksekse …değer yaratmayan faaliyetlerle uğraşılıyor

Faaliyetler birbiriyle bağımlı bir zincir.. Bir faaliyette maliyetleri etkileyebilecek veya farklılık yaratabilecek bir olay, diğer faaliyetleri de etkileyebilmektedir . Ör., yeni teknoloji … üretim maliyetini artırır ancak servis faaliyetleri mal. Azaltabilir

Faaliyetler birbiriyle bağımlı bir zincir..

Bir faaliyette maliyetleri etkileyebilecek veya farklılık yaratabilecek bir olay, diğer faaliyetleri de etkileyebilmektedir .

Ör., yeni teknoloji … üretim maliyetini artırır ancak servis faaliyetleri mal. Azaltabilir

Değer yaratmak için 2 çözüm. Mal ve hizmette farklılık yarat. Fiyatı artır İç verimlilik çalışmaları ile maliyetleri düşür

Değer yaratmak için 2 çözüm.

Mal ve hizmette farklılık yarat. Fiyatı artır

İç verimlilik çalışmaları ile maliyetleri düşür

Değer Zinciri Analizinde Safhalar 1. Temel ve altgrup faaliyetleri belirle 2. Destek ve altgrup faaliyetleri belirle 3. Temel ve destek faal. Maliyetini belirle (faaliyet tabanlı maliyetleme metodu ile) 4. Temel ve destek faal. Müşteriye yarattığı değeri tespit et (uzmanların Semantik Diferansiyel tekniği ile müşteri nezdinde araştırma)

1. Temel ve altgrup faaliyetleri belirle

2. Destek ve altgrup faaliyetleri belirle

3. Temel ve destek faal. Maliyetini belirle

(faaliyet tabanlı maliyetleme metodu ile)

4. Temel ve destek faal. Müşteriye yarattığı değeri tespit et

(uzmanların Semantik Diferansiyel tekniği ile müşteri nezdinde araştırma)

… 5. Aradaki KAR marjını artırmak için; a- Faaliyet maliyetlerini düşürmeye çalış; mal ve hizmeti piyasa fiyatı ile sat b- Faaliyet maliyetleri aynı kalsın; mal ve hizmeti farklılaştırarak fiyatı yükselt 6. Temel ve destek faal. İlgili değer zinciri analizini rakiplerle veya esas rakip ile kıyas ederek yap

5. Aradaki KAR marjını artırmak için;

a- Faaliyet maliyetlerini düşürmeye çalış; mal ve hizmeti piyasa fiyatı ile sat

b- Faaliyet maliyetleri aynı kalsın; mal ve hizmeti farklılaştırarak fiyatı yükselt

6. Temel ve destek faal. İlgili değer zinciri analizini rakiplerle veya esas rakip ile kıyas ederek yap

İŞLETME ANALİZİ İşletmenin Varlık ve Yetenekleri Değer Zinciri Analizi İşletmenin Finansal Durumunun ve Performansının Analizi

İşletmenin Varlık ve Yetenekleri

Değer Zinciri Analizi

İşletmenin Finansal Durumunun ve Performansının Analizi

İşletmenin Finansal Durumunun ve Performansının Analizi Bilanço Gelir, Nakit Akım tabloları Finansal oran analizleri; Likidite oranları Kaldıraç oranları Karlılık oranları Verimlilik oranları Piyasa değerleri oranı

Bilanço

Gelir,

Nakit Akım tabloları

Finansal oran analizleri;

Likidite oranları

Kaldıraç oranları

Karlılık oranları

Verimlilik oranları

Piyasa değerleri oranı

İŞLETME ANALİZİ İşletmenin Varlık ve Yetenekleri Değer Zinciri Analizi İşletmenin Finansal Durumunun ve Performansının Analizi İşletme İşlevlerinde Durum Belirlemesi

İşletmenin Varlık ve Yetenekleri

Değer Zinciri Analizi

İşletmenin Finansal Durumunun ve Performansının Analizi

İşletme İşlevlerinde Durum Belirlemesi

İşletme İşlevlerinde Durum Belirlemesi Üretim Pazarlama Finansman Araştırma geliştirme İnsan kaynakları Yönetim ve organizasyon

Üretim

Pazarlama

Finansman

Araştırma geliştirme

İnsan kaynakları

Yönetim ve organizasyon

İŞLETME ANALİZİ İşletmenin Varlık ve Yetenekleri Değer Zinciri Analizi İşletmenin Finansal Durumunun ve Performansının Analizi İşletme İşlevlerinde Durum Belirlemesi Kritik Başarı Faktörlerinin Analizi

İşletmenin Varlık ve Yetenekleri

Değer Zinciri Analizi

İşletmenin Finansal Durumunun ve Performansının Analizi

İşletme İşlevlerinde Durum Belirlemesi

Kritik Başarı Faktörlerinin Analizi

Kritik Başarı Faktörlerinin Analizi Başarıya ulaşmak için dikkat edilmesi gerekli “işin püf noktaları”dır . Belirledikten sonra bu faktörlere sahip olmak için çalışmalar yapılmalıdır Varsa geliştirilmeli ve üstünlük haline getirilmelidir

Başarıya ulaşmak için dikkat edilmesi gerekli “işin püf noktaları”dır .

Belirledikten sonra bu faktörlere sahip olmak için çalışmalar yapılmalıdır

Varsa geliştirilmeli ve üstünlük haline getirilmelidir

Add a comment

Related pages

İşletme Analizi - Özgür Kaşifler İşletme Koçluğu

İşletme Analizi ~ 2016’DA İŞLETMENİZDE NEYİN DAHA İYİ OLMASINI İSTERDİNİZ? 2016’nın üçte biri geçti bile... 2015’te çok yoruldunuz...
Read more

İŞLETME ANALİZİ by eda eda on Prezi

İyi düzenlenmiş bir sistemde üretim planları farklı dönemler için farklı ayrıntılarda, eş-zamanlı olarak hazırlanır. Gelecek birkaç ayı ya ...
Read more

İşletme Analizi - aku.edu.tr

19.11.2012 1 İşletme Analizi 94 İşletme Analizi İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme ...
Read more

Aöf Finansal Tablolar Analizi (1-4 Ünite) - aofdestek.net

Sponsorlu Bağlantılar Aöf Finansal Tablolar Analizi (1-4 Ünite) ÜNİTE 1 BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bilanço (finansal durum tablosu), bir ...
Read more

Aöf İşletme 4.sınıf Ders Notları Özet - Timeline | Facebook

Aöf İşletme 4.sınıf Ders Notları Özet. 4,063 likes · 5 talking about ... FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Ünite -1 Finansal Tablolar ve Finansal Analiz .
Read more

İşletme Ekonomisi - hadiyektas.net

Sunum Slaytları: 01. İşletme Ekonomisinin Esasları 02. Piyasa Kuvvetleri: Talep ve Arz 03. Niceliksel Talep Analizi 04.
Read more

İşletme Stratejisinin Belirlenmesinde Bilgi Yönetimi ...

İşletme Stratejisinin Belirlenmesinde Bilgi Yönetimi Altyapısının Analizi. ... Etkin bir bilgi yönetiminin kurulması ise genel işletme stratejisi ...
Read more

Stratejik Yönetimde Analiz Süreci 2 : İşletme Analizi ...

STRATEJİK YÖNETİMDE ANALİZ SÜRECİ 2: İŞLETME ANALİZİ 1. Giriş Ülkemiz neredeyse diğer tüm dünya ülkeleri gibi krizler ülkesidir. Gerek ...
Read more

İşletme Analizi - eganis.com

İşletme Analizi Eganis ; işletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecini yönetmektedir .
Read more