Положення про міський конкурс "Квiтневi читання - 2014" (молодшI класи)

50 %
50 %
Information about Положення про міський конкурс "Квiтневi читання - 2014" (молодшI класи)

Published on March 18, 2014

Author: ssusere7336a

Source: slideshare.net

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради КЗ «Інноваційно-методичний центр» ПОЛОЖЕННЯ про міський конкурс „КВІТНЕВІ ЧИТАННЯ ” ( молодша вікова категорія – захист дослідницьких робіт) м. Кривий Ріг 2014

Положення про міський конкурс-захист дослідницьких робіт учнів 3,4 класів « Квітневі читання» І. Загальні положення „ Квітневі читання” – це конкурс учнівських дослідницьких робіт учнів 3,4 класів, які вивчають інтегрований курс « Я і Україна. Довкілля», курс «Я і Україна. Природознавство» Конкурс проводиться з метою: - поглибленого вивчення дітьми природознавчої науки; - залучення дітей молодшого віку до творчої наукової праці; - стимулювання творчого самовдосконалення учнів; - вивчення та пропаганди перспективного досвіду вчителів щодо розвитку творчої діяльності учнів. Після проведення зазначеного заходу оргкомітетом готується дайджест робіт, представлених на конкурс. ІІ. Учасники конкурсу та його організатори 1. Ініціатором міського інтелектуального конкурсу є КЗ «Інноваційно-методичний центр» 2. Учасниками конкурсу є учні 3,4 класів, які вивчають інтегрований курс „Довкілля”. 3. Проведення конкурсу здійснюється КЗ „Інноваційно-методичний центр”, педколективом НВК „Дитячий садок-початкова школа №240” при залученні батьківської громадськості . 4. Для організації та проведення конкурсу створюється організаційний комітет, до складу якого входять представники КЗ «Інноваційно-методичного центру», вчителі закладів освіти, представники батьківської спільноти. 5. Оргкомітет конкурсу визначає та забезпечує порядок проведення конкурсу, затверджує склад журі. ІІІ. Умови проведення Конкурс-захист рефератів проводиться 10 квітня 2014 року. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Подбєльського, 21а., НВК № 240 тел.401 20 96 Заявки на участь у конкурсі, роботи учнів, тези в електронному варіанті (4 – 6 речень) для створення дайджесту за підсумками конкурсу подаються в НВК № 240 за два тижні до зазначеної дати проведення конкурсу за формою ( додається). ІV. Порядок проведення конкурсу 1.Конкурс проводиться два тури : І тур – заочний ( попередня оцінка рефератів журі конкурсу) – 3 квітня 2014 року ІІ тур – захист рефератів – 10 квітня 2014 року. 2. Роботи учнів 3,4 класів та заявки на участь у конкурсі подаються у Навчально-виховний комплекс «Дитячий садок-початкова школа № 240» за два тижні до проведення конкурсу для проведення заочного туру (27.03.2014). 3. Конкурс передбачає захист робіт з мультимедійною презентацією, демонстрацією дослідів тощо . 4. Для захисту робіт учаснику відводиться до 6 хвилин. 5. Після захисту члени журі вправі задати питання учаснику щодо змісту . V. Вимоги до робіт учнів - тема реферату - гіпотеза дослідження - план реферату - при роботі над рефератом необхідно опрацювати не менше 5 статей, книжок або посібників з обраної теми; - обсяг роботи учасника 3,4 класів складає до 7 сторінок формату А4; - при оформлені роботи бажано використовувати наочність; - текст роботи друкується на комп’ютері ( українською мовою, Word, кегль 14, інтервал 1) робота містить малюнки, схеми, таблиці тощо; - до роботи обов’язково додається список використаної літератури в алфавітному порядку; - підпис реферату виконується так: зверху – назва закладу, посередині аркушу – тема реферату, під темою праворуч – прізвище, ім’я, учня - виконавця, нижче – ім’я, по - батькові і посада вчителя, внизу – посередині – місто і рік.

І етап ( очний) Критерії оцінювання дослідницької роботи аргументованість вибору теми – 5 балів * повнота розкриття теми - 5 балів * наявність теоретичної та експериментальної частини, виділення об’єкта дослідження - 5 балів; * актуальність теми дослідження - 5 балів * висновки в роботі - 5 балів * наявність елемента творчості - 5 балів * стиль (чіткість, лаконічність викладання ), грамотність - 5 балів * правильність оформлення літератури – 5 балів * загальне оформлення роботи - 5 балів Загальна кількість – 45 балів ІІ етап ( захист робіт) * аргументованість проблеми дослідження – 5 балів; * чіткість, лаконічність викладання - 5 балів; * повнота відповіді - 5 балів; * використання наочності – 5 балів * відповіді на запитання - 5 балів Загальна кількість – 25 балів V. Підведення підсумків та нагородження переможців 1. Результати конкурсу повідомляються в день його проведення. 2. Переможці конкурсу – захисту визначаються в особистій першості за максимальною кількістю балів, набраних під час проведення інтелектуального заходу. 3. Згідно із рішенням журі переможці конкурсу нагороджуються Дипломами І,ІІ,ІІІ ступенів управління освіти і науки виконкому міськради та цінними подарунками. 4. Учасники інтелектуального конкурсу отримують Подяки від управління освіти і науки виконкому міськради. 5. Подяками управління освіти і науки відзначаються вчителі, які підготували переможців конкурсу. ЗАЯВКА на участь у конкурсі-захисті рефератів «Квітневі читання» Підпис директора закладу п/п П.І.Б. учня (повністю) Назва закладу Клас Тема реферату П.І.Б. вчителя, який підготував учня (повністю) Комп’ютерна підтримка

Add a comment

Related pages

Положення про міський конкурс ...

Share Положення про міський ... Download Положення про міський конкурс ... (молодшI класи) ...
Read more

Положення про конкурси

Положення про міський тур ... Положення про міський конкурс творчо ... Основні класи ...
Read more

Конкурси - Головна

6-7 класи. 8-9 класи. 10-11 ... Міський конкурс на кращого ... ПОЛОЖЕННЯ про міський конкурс ...
Read more

Міський відділ освіти ...

... в 2011 Звіт про ... класи з надання ... проведено міський конкурс ...
Read more

Положення про конкурси -

Положення. про міську олімпіаду з музичної літератури учнів ... міський. ... Класи: 6 (8 ...
Read more

Про затвердження Положення про ...

Про затвердження Положення про Міжнародний ... про Конкурс, ... (міський) ...
Read more

Положення - НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ...

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і ...
Read more