Hz Yusuf

50 %
50 %
Information about Hz Yusuf
Entertainment

Published on March 9, 2014

Author: kocasinanmerkez

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation:  Hz. Yûsuf Kurân'da adı geçen peygamberlerden birisi olup, Yakup peygamberin oğludur. Soyu Hz. İbrahim'e kadar varır. Kur'ân -ı Kerîm'de kendi adını taşıyan bir sûre vardır. Tamamı 111 âyet olan bu sûrenin 98 âyeti Hz. Yûsuf'tan bahseder. Bu âyetlerde anlatıldığına göre Hz. Yûsuf'un hayat hikâyesi özetle şöyledir: Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf (a.s.) Hz. Yûsuf'un on bir tane erkek kardeşi vardı. Yûsuf fevkalâde güzel ve son derece zekî idi. Babaları Hz. Yakub en çok Yûsuf'u seviyordu. Bu sevgiyi ağabeyleri kıskanıyorlardı . Yûsuf (a.s) bir gece rüyasında on bir yıldızın, güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini gördü. Bu rüyayı babasına anlattı. Babası rüyanın, Hz. Yûsuf'un büyük bir adam olacağına işaret olduğunu anladı ve Yûsuf'a rüyasını ağabeylerine anlatmamasını tembihledi. Ancak, ağabeyleri bundan haberdar oldular ve Yûsuf'u öldürüp bir yere atmayı plânladılar. PowerPoint Presentation: Babalarından izin alarak, gezip eğlenmek bahanesiyle Yûsuf'u alıp kırlara,götürdüler. Onu bir kuyuya attılar, gömleğini da kana bulayarak, " Yûsuf'u kurt kaptı" diye babalarına yalan söylediler. Kuyunun yanından geçmekten olan bir kafile Yûsuf'u buldu ve köle olarak satmak üzere alıp, Mısır 'a götürdüler. Orada az bir fiyatla onu Azîz’e ( maliye bakanına ) sattılar. PowerPoint Presentation:  Aziz'in hanımı Hz. Yûsuf'a göz koydu . Onu kendisiyle beraber olmaya çagırdı . Hz. Yûsuf (a.s) bunu kabul etmeyince, ona iftira ederek hapse attırdı. Hz. Yûsuf senelerce hapiste kaldı. Orada hükümdarın şerbetçisi ve aşçısı ile tanıştı. Onların gördükleri rüyaların yorumunu yaptı. Birisinin, kurtulup efendisinin hizmetine devam edeceğini, diğerinin ise öldüreceğini söyledi. Sonunda dediği çıktı. Hz. Yûsuf , kurtulana, kendisini efendisinin yanında anmasını istedi. (Sadece Allah’tan yardım istemesi gerektiğinden dolayı bu isteğinden, sonradan pişman olacaktır.) Hz. Yusufun durumunu araştırmak için bilirkişi tayin edildi. Hz. Yusuf’un gömleğinin arkadan yırtıldığını gören yetkili O’nun suçsuz olduğunu tespit etti. Ancak Hz. Yusuf, maliye bakanın itibarını kurtarmak için suçsuz yere hapse atıldı. PowerPoint Presentation:  Hükümdar bir gece rüyasında yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak gördü. Bu rü - yanın yorumunu yaptırmak istedi, fakat ül - kede hiç kimse rüyasını yorumlayamadı. Hükümdar, Hz. Yûsuf'un zindandaki ar- kadaşından O’nun rüya yorumu yaptığını örgendi. Hz. Yusuf’u hapisten çıkarıp, rüyasını anlattı. Hz. Yûsuf , yedi sene bolluk olacağını, peşinden gelen yedi senenin ise kıtlıkla geçeceğini söyledi. Bunun üzerine hükümdar, Hz. Yûsuf'u maliye bakanlığına getirdi. Yûsuf (a.s) bolluk yıllarında bütün ambarları zahire ile doldurttu; kıtlık yılları gelince bu zahireyi halka dağıtmaya başladı. Aynı kıtlık, Hz. Yûsuf un babasının memleketi olan Ken'an diyarında da yaşandı. Yûsuf (a.s)'un kardeşleri de zahire almak için iki kez Ken'an ilinden Mısır'a geldi. Sonunda Yûsuf (a.s) kardeşlerine kendini tanıttı ve onları affettiğini belirterek , "Bugün azarlanacak değilsiniz, Allah sizi bağışlar, O, merhametliler merhametlisidir" ( Yûsuf , 92 ) dedi. Yûsuf (a.s), babası, annesi ve kardeşlerinin tamamını Mısır'a davet etti. Hz. Yusuf’un Rüya yorumu PowerPoint Presentation:  Ailesi Mısır'a vardığında Yûsuf (a.s) anne ve babasını tahta oturttu ; diğer on bir kardeşi ise Hz. Yûsuf'un önünde eğildiler. O zaman Yûsuf (a.s); "Babacığım, işte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın çıkışıdır; Rabbim onu gerçekleştirdi. şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim, bana pek çok iyiliklerde bulundu. Doğrusu Rabbim, dilediğine lütufkârdır. O şüphesiz, bilendir, hâkimdir” ( Yûsuf ,100) dedi. Bu şekilde İsrail oğulları, Filistin'den Mısır'a gelip yerleşmiş oldu. Bir süre sonra Yakub (a.s) vefat etti. Yûsuf (a.s), Allah Teâlâ'ya söyle yalvardı: "Rabbim, bana hükümdarlık verdin, rüyaların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratanı! Dünya ve âhirette koruyanım sensin! Benim canımı, Müslüman olarak al! Ve beni iyilere kat! " ( Yûsuf , 101) Yûsuf (a.s)'un hayat hikayesi Kur'ânı Kerîm'de " Ahsenü'l - Kasas , Kıssaların en güzeli" ünvanını aldı. Pek çok olayları içeren bu hayat hikâyesi için Allah Teâlâ söyle buyurdu: Ândolsun ki, Yûsuf ve kardeşlerinin olayında, soranlara nice ibretler vardır“ ( Yûsuf , 7) Yûsuf (a.s)'un defnedildiği yer, rivâyetlere göre, İbrahim (a.s)'in medfun bulunduğu Kudüs yakınlarında Halilü'r - Rahman kasabasındadır. Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf (a.s.) Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.: Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim. Hazırlayan ve Sunan: Sezai Dönmez Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Add a comment

Related presentations

Related pages

Hz. Yusuf 25 - YouTube

hz yusuf bölüm 45 türkçe full son - Duration: 55:17. by Batuhan Tunahan 837,190 views. 55:17 HZ. YUSUF PEYGAMBER FİLMİ 26. BÖLÜM - ...
Read more

HZ. YUSUF - YouTube

Sign in now to see your channels and recommendations! Sign in. YouTube Red
Read more

Yusuf (Prophet) – Wikipedia

Yusuf (Prophet) Yūsuf arabisch ‏ يوسف ‎, auch Yousef, Yousuf, Youssef, Yusef, Yossef oder Yosef, ist ...
Read more

Hz. YÛSUF (a.s) - Welcome to Enfal Islampage

Hz. Yûsuf Kurân'da adi geçen peygamberlerden birisi olup, Yakub Peygamber'in ogludur. Nesebi Hz. ibrahim'e kadar varir (Kamil Miras, ...
Read more

Yusuf – Wikipedia

Yusuf (arabisch ‏ يوسف ‎ – auch Yousef, Yousuf, Youssef, Yusef, Yossef oder Yosef; in Südosteuropa auch Jusuf) ist ein arabischer und ...
Read more

Hz. Yusuf'un Hayati 1-2-3 Sezon BoxSet Download

Hz. Yusuf'un Hayati 1-2-3 Sezon BoxSet 5 download locations torrentreactor.com Hz Yusuf'un Hayati 1 2 3 Sezon BoxSet movies 3 months torrentdownloads.me Hz ...
Read more

Hz. Yusuf (a.s)

Hz. Yusuf (a.s). 22,296 likes · 410 talking about this. Kurân'da adı geçen Beni İsrail peygamberlerinden biri. Hz. Yûsuf Kurân'da adi geçen...
Read more

Wer war Hz. Yusuf? (Namensbedeutung) - Gute Fragen ...

ja züleyha war die frau wo hz yusuf (einer der hübeschesten und engelsten und barmherzigsten propheten aller zeit)ins gefängnis ...
Read more

Hz. Yusuf - Züleyha und die ägyptischen Frauen ...

Die Schönheit des Propheten Yusuf führte dazu, dass die ägyptischen Frauen sich ihre Hände zerschnitten.
Read more